Tilpasse hurtigtaster

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan tilpasse hurtigtaster ved å tilordne dem til en kommando, makro, skrift, stil eller et symbol som er vanlig i bruk. Du kan også fjerne hurtigtaster.

Tilordne eller fjerne en hurtigtast ved å bruke tastaturet

 1. Trykk TAB om nødvendig for å flytte til ruten Tilpass verktøylinjen for hurtigtilgang og hurtigtaster.

 2. Trykk TAB flere ganger til Tilpass er valgt, og trykk deretter ENTER.

 3. Trykk PIL NED eller PIL OPP i Kategorier-boksen for å velge kategorien med kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne til en hurtigtast eller fjerne en hurtigtast for, og trykk deretter MELLOMROM.

 4. Trykk TAB for å flytte til Kommandoer-boksen.

 5. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å velge navet på kommandoen du til tilordne til en hurtigtast eller fjerne en hurtigtast for, og trykk deretter MELLOMROM.

  Alle hurtigtaster som for øyeblikket er tilordnet til kommandoen eller elementet, vises i boksen Gjeldende taster.

 6. Gjør ett av følgende:

  Tilordne en hurtigtast

  Du begynner hurtigtaster med CTRL eller en funksjonstast.

  1. Trykk TAB flere ganger til markøren er i boksen Trykk ny hurtigtast.

  2. Tykk tastekombinasjonen du vil tilordne. Trykk for eksempel CTRL pluss tasten du vil bruke.

  3. Se i Denne tasten er tilordnet for å finne ut om tastekombinasjonen allerede er tilordnet til en kommando eller et annet element. Hvis kombinasjonen allerede er tilordnet, skriver du inn en annen kombinasjon.

   Viktig: Når du tilordner en tastekombinasjon på nytt, kan du ikke lenger bruke kombinasjonen til det opprinnelige formålet. Hvis du for eksempel trykker CTRL+B, endres den merkede teksten til fet skrift. Hvis du tilordner CTRL+B på nytt til en ny kommando eller et annet element, får du ikke fet skrift når du trykker CTRL+B hvis du ikke gjenoppretter hurtigtasttilordningene til de opprinnelige innstillingene ved å klikke Tilbakestill alt.

  4. Trykk TAB flere ganger til Tildel er valgt, og trykk deretter ENTER.

   Merknad: Hvis du bruker et programmerbart tastatur, kan det hende at tastekombinasjonen CTRL+ALT+F8 allerede er reservert for innledende tastaturprogrammering.

  Fjerne en hurtigtast

  1. Trykk TAB flere ganger til markøren er i boksen Gjeldende taster.

  2. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å velge hurtigtasten du vil fjerne, og trykk deretter MELLOMROM.

  3. Trykk TAB flere ganger til Fjern er valgt, og trykk deretter ENTER.

 7. Trykk TAB flere ganger til boksen Lagre endringer i er valgt.

 8. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å utheve det gjeldende dokumentnavnet eller malen der du vil lagre hurtigtastendringene, og trykk deretter ENTER.

Tilordne eller fjerne en hurtigtast ved å bruke musen

 1. Klikk Tilpass i ruten Tilpass verktøylinjen for hurtigtilgang og hurtigtaster.

 2. Klikk det gjeldende dokumentnavnet eller malen der du vil lagre hurtigtastendringene, i boksen Lagre endringer i.

 3. Klikk kategorien som inneholder kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne til en hurtigtast eller fjerne fra en hurtigtast, i Kategorier-boksen.

 4. Klikk navnet på kommandoen eller det andre elementet du vil tilordne til en hurtigtast eller fjerne fra en hurtigtast, i Kommandoer-boksen.

  Alle hurtigtaster som for øyeblikket er tilordnet til kommandoen eller det andre elementet, vises i boksen Gjeldende taster.

 5. Gjør ett av følgende:

  Tilordne en hurtigtast

  Du begynner hurtigtaster med CTRL eller en funksjonstast.

  1. Trykk tastekombinasjonen du vil tilordne, i boksen Trykk ny hurtigtast. Trykk for eksempel CTRL pluss tasten du vil bruke.

  2. Se i Denne tasten er tilordnet for å finne ut om tastekombinasjonen allerede er tilordnet til en kommando eller et annet element. Hvis kombinasjonen allerede er tilordnet, skriver du inn en annen kombinasjon.

   Viktig: Når du tilordner en tastekombinasjon på nytt, kan du ikke lenger bruke kombinasjonen til det opprinnelige formålet. Hvis du for eksempel trykker CTRL+B, endres den merkede teksten til fet skrift. Hvis du tilordner CTRL+B på nytt til en ny kommando eller et annet element, får du ikke fet skrift når du trykker CTRL+B hvis du ikke gjenoppretter hurtigtasttilordningene til de opprinnelige innstillingene ved å klikke Tilbakestill alt.

  3. Klikk Tildel.

   Merknad: Hvis du bruker et programmerbart tastatur, kan det hende at tastekombinasjonen CTRL+ALT+F8 allerede er reservert for innledende tastaturprogrammering.

  Fjerne en hurtigtast

  1. Klikk hurtigtasten du vil fjerne, i boksen Gjeldende taster.

  2. Klikk Fjern.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×