Tilpasse gjentatte inndelinger

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du har satt inn en gjentatt inndeling i en skjemamal, kan du tilpasse den ved å endre egenskapene og innstillingene for inndelingen i dialogboksen Egenskaper for gjentatt inndeling. Du åpner denne dialogboksen ved å dobbeltklikke den gjentatte inndelingen du vil endre egenskapene for, i skjemamalen.

Tabellen nedenfor inneholder beskrivelser av noen av måtene du kan tilpasse gjentatte inndelinger på, samt noen grunner for å tilpasse. Selv om tabellen ikke inneholder detaljert prosedyreinformasjon for alternativene i dialogboksen Egenskaper for gjentatt inndeling, får du et innblikk i hvilke alternativer som finnes.

Obs!: 

  • Hvis du utformer en nettleserkompatibel skjemamal, er det visse funksjoner som ikke er tilgjengelige i dialogboksen Egenskaper for gjentatt inndeling. Du kan for eksempel ikke aktivere innstillingen som lar brukerne sette inn inndelinger loddrett ved siden av hverandre.

  • Hvis skjemamalen er basert på en database, et skjema eller en annen eksisterende datakilde, kan du ikke kunne tilpasse alle delene av en kontroll. Hvis du for eksempel kanskje du kan endre størrelsen på kontrollen, men ikke feltet eller gruppere navnet, som er utledet fra den eksisterende datakilden.

Kategori

Oppgave

Detaljer

Data

Endre gruppenavnet.

Når du utformer en ny, tom skjemamal, kan du endre standard felt eller gruppenavn for en kontroll til noe som er enklere å identifisere når du arbeider med datakilden. For eksempel i en forsikring skjemamal for er en gruppe med navnet "Avhengige" enklere å forstå enn en gruppe med navnet "gruppe1."

Obs!: Når du endrer gruppenavnet, endres ikke bindingen mellom en gjentatt inndeling i skjemamalen og en gjentatt gruppe i datakilden. Hvis du vil binde en gjentatt inndeling til en annen gjentatt gruppe, høyreklikker du den gjentatte inndelingen, og deretter klikker du Endre binding på hurtigmenyen.

Data

Hindre at brukere setter inn eller sletter inndelinger.

Det er merket av for Tillat brukere å sette inn og slette inndelinger som standard. Hvis du fjerner merket i avmerkingsboksen, vil brukerne ikke kunne sette inn eller slette inndelingene i en gjentatt inndeling. Dette er nyttig i rapporteringssammenheng der du vil vise gjentatte data, men ikke vil at brukerne skal endre disse dataene eller legge til flere inndelinger.

Data

Tilpasse menykommandoer.

Klikk Endre for å endre egenskapene for inndelingen ytterligere. Du kan for eksempel åpne dialogboksen Tilpass kommandoer der du kan tilpasse navnene og plasseringene for menykommandoene som brukes til å sette inn eller fjerne inndelinger i brukerens skjema. Denne typen tilpasning gjør skjemamalen enklere å bruke. Du kan for eksempel legge til egendefinerte kommandoer som lar brukerne fjerne gjentatte inndelinger i skjemaene, på Rediger-menyen.

Data

Vise eller tilpasse tipstekst.

Det er merket av for Vis innsettingsknapp og tipstekst som standard. Du kan fjerne merket i denne avmerkingsboksen hvis du ikke vil at brukerne skal se instruksjonstekst i skjemaet, eller du kan tilpasse instruksjonsteksten. Hvis du for eksempel har en mal for et forsikringsskjema der brukerne må skrive inn navnet på personene de forsørger, i en gjentatt inndeling, kan du endre teksten "Sett inn element" som vises under den gjentatte inndelingen, til "Legg til personer du forsørger".

Data

Bruke regler.

Klikk Regler for å åpne dialogboksen Regler der du kan bruke regler for å legge inn handlinger når brukerne setter inn eller arbeider med kontroller i den gjentatte inndelingen.

Visning

Legge til betinget formatering

Klikk Betinget formatering for å åpne dialogboksen Betinget formatering, der du kan endre utseendet på en kontroll, inkludert synligheten, basert på verdier som brukerne angir i skjemaet. Du kan for eksempel velge å skjule en gjentatt inndeling når en bruker fjerner en bestemt avmerkingsboks i skjemaet.

Visning

Tillate at brukerne sette inn inndelinger én etter én ved siden av hverandre.

Alternativet Gjenta loddrett er valgt som standard. Dette betyr at når brukere legger til gjentatte inndelinger, disse delene blir endret vises i en loddrett form nedover i skjemaet. Du kan velge å gjøre den gjentatte inndelingen utvides vannrett i stedet. Dette kan du opprette helt forskjellige oppsett. Du kan for eksempel opprette en skjemamal som ligner på en kalender. Alternativet Gjenta vannrett støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler.

Visning

Filtrere data.

Klikk Filtrer data for å åpne dialogboksen Filtrer data der du kan gi brukeren mulighet til å filtrere dataene i en gjentatt inndeling basert på verdier brukeren angir eller velger et annet sted i skjemaet. Hvis du for eksempel bruker en gjentatt inndeling til å samle inn informasjon om pågående prosjekter, kan du utforme en liste som gjør det mulig for brukerne å filtrere prosjektene etter status. Det er ikke mulig å filtrere data i webleserkompatible skjemamaler.

Hoved/detalj

Angi relasjonen overordnet/detaljert.

I kategorien Overordnet/detalj kan du opprette en overordnet/detalj-relasjon mellom en gjentatt tabell (den overordnede kontrollen) og en gjentatt inndeling (den detaljerte kontrollen). Hvis du oppretter denne typen relasjon, vil beslektede data vises i den gjentatte inndelingen basert på elementet som en bruker velger i den gjennatte tabellen. Overordnede/detaljerte kontroller støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler.

Størrelse

Justere størrelse, utfylling og marger

Du kan angi størrelsen på en kontroll manuelt ved å skrive inn verdier i boksene Høyde og Bredde. Du kan også fornye mellomrommet i og utenfor kontrollen ved å endre utfyllingen, som er bufferen avstanden omkringliggende kontrollens innhold, eller margene, som er avstanden mellom kontrollens kantlinje og eventuelle omkringliggende tekst eller kontroller på skjemamalen.

Avansert

Endre tabulatorrekkefølgen

Du kan endre plasseringen av en kontroll i skjemamal totale tabulatorrekkefølgen. Tabulatorrekkefølgen er rekkefølgen som fokus flyttes i et skjema fra ett felt eller objekt til neste brukere trykker TAB eller SKIFT + TAB. Kategorien indeks standardinnstillingen for alle kontroller i en skjemamal er 0, men tabulatorrekkefølgen begynner med 1. Det vil si skal en kontroll med 1 i boksen i kategorien rekkefølge være besøkt først når brukerne trykker TAB-tasten. En kontroll med 2 i boksen i kategorien rekkefølge skal være besøkt nummer to, og så videre. Alle kontroller med 0 i boksen i kategorien rekkefølge, er sist i tabulatorrekkefølgen. Hvis du vil hoppe over kontroller i tabulatorrekkefølgen, kan du angi -1 i boksen i kategorien rekkefølge.

Avansert

Angi et skjermtips

Hvis du vil gjøre en forklarende merknad vises når brukeren flytter musepekeren over kontrollen, skriver du teksten du vil bruke, i skjermtips-boksen. Tilgjengelighetsverktøy, for eksempel skjermen gå gjennom verktøy som gjør det på skjermen informasjon som er tilgjengelig som syntetisk tale eller oppdaterbar Braille vises, er ofte avhengige disse skjermtips å tolke informasjon for brukerne.

Avansert

Angi og tilpasse fletteinnstillingene.

Klikk Slå sammen innstillinger for å angi hvordan dataene som brukerne angir i kontrollen skal vises når flere skjemaer kombineres. Du kan for eksempel endre rekkefølgen som gjentatte inndelinger er satt inn i målskjemaet.

Avansert

Hente identifikatorene ViewContext eller xmlToEdit for den gjentatte inndelingen.

Du kan bruke ViewContext- eller XmlToEdit-verdien til å identifisere kontrollen i kode. Hvis du for eksempel kjenner ViewContext-verdien, kan du bruke denne verdien med ExecuteAction-metoden for Vis-objektet til å programmatisk utføre en redigeringshandling på XML-dataene som er bundet til kontrollen. Hvis du kjenner XmlToEdit-verdien, kan du likeledes bruke denne verdien med ExecuteAction-metoden for Vis-objektet til å programmatisk sette inn eller fjerne forekomster av en gjentatt kontroll. Du kan for eksempel angi en xCollection-handling, for eksempel xCollection::insert eller xCollection::removeAll, og XmlToEdit-navnet som identifiserer hvilken xCollection det skal jobbes med.

Webleserskjemaer

Tilpasse innstillingene for å sende data tilbake til serveren.

Kategorien webleserskjemaer vises bare når du utformer en webleserkompatibel skjemamal. Du kan styre om data som er sendt til serveren når brukerne setter inn eller fjerne inndelinger i skjemaet.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×