Tilpasse gjentatte inndelinger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du setter inn en gjentatt inndeling i en skjemamal, kan du tilpasse den ved å endre egenskapene og innstillingene i dialogboksen Egenskaper for gjentatt inndeling. Dobbeltklikk den gjentatte inndelingen du vil endre egenskapene for å åpne dialogboksen på skjemamalen.

Tabellen nedenfor beskriver noen av måtene du kan tilpasse en gjentatt inndeling, og gir årsaker til hvorfor du kanskje gjøre dette. Selv om tabellen ikke gir detaljert fremgangsmåter for informasjon om alternativene i dialogboksen Egenskaper for gjentatt inndeling, det gi deg et inntrykk av alternativene som er tilgjengelige.

Obs!: 

  • Hvis du utformer en nettleserkompatibel skjemamal, finnes ikke enkelte funksjoner i dialogboksen Egenskaper for gjentatt inndeling. Du kan for eksempel aktivere innstillingen som tillater brukere å sette inn inndelinger vannrett i en side ved side-form.

  • Hvis skjemamalen er basert på en database, et skjema eller en annen eksisterende datakilde, kan du ikke kunne tilpasse alle delene av en kontroll. Hvis du for eksempel kanskje du kan endre størrelsen på kontrollen, men ikke feltet eller gruppere navnet, som er utledet fra den eksisterende datakilden.

Fane

Oppgave

Detaljer

Data

Endre gruppenavnet.

Når du utformer en ny, tom skjemamal, kan du endre standard felt eller gruppenavn for en kontroll til noe som er enklere å identifisere når du arbeider med datakilden. For eksempel i en forsikring skjemamal for er en gruppe med navnet "Avhengige" enklere å forstå enn en gruppe med navnet "gruppe1."

Obs!: Endre navnet på gruppen, endres ikke binding mellom en gjentatt inndeling i skjemamalen og en gjentatt gruppe i datakilden. Hvis du trenger ikke binde en gjentatt inndeling til en annen gjentatt gruppe, høyreklikker du den gjentatte inndelingen, og klikk deretter Endre Binding på hurtigmenyen.

Data

Forhindre brukere fra å sette inn eller sletter inndelinger.

Avmerkingsboksen Tillat brukere å sette inn og slette inndelinger er valgt som standard. Hvis du fjerner avmerkingen, kan brukere ikke kan sette inn eller slette inndelinger i en gjentatt inndeling. Dette er nyttig i situasjoner der du vil vise gjentatte data, men du ikke vil at brukerne skal endre dataene eller legge til flere inndelinger-rapportering.

Data

Tilpasse menykommandoer

Klikk Endre Hvis du vil endre egenskapene for inndelingen ytterligere. Du kan for eksempel åpner dialogboksen Tilpass kommandoer, der du kan tilpasse navnene og plasseringene til menykommandoer som brukes til å sette inn eller fjerne inndelinger i brukerens skjema. Denne typen tilpasning gjør det enklere å bruke skjemamalen. Du kan for eksempel legge til egendefinerte kommandoer på Rediger-menyen som mulig for brukere å fjerne gjentatte inndelinger i skjemaet.

Data

Vise eller tilpasse tipstekst

Avmerkingsboksen Vis sette inn innsettingsknapp og tipstekst velges som standard. Du kan tømme dette alternativet hvis du ikke vil at brukerne skal se instruksjonstekst i skjemaet, eller du kan tilpasse instruksjonsteksten. Hvis du har en forsikring skjemamal der brukere må angi et underordnet nivå i en gjentatt inndeling, kan du for eksempel endre «Sett inn element» teksten som vises under den gjentatte inndelingen til "Sett inn flere avhengige."

Data

Bruke regler

Klikk regler for å åpne dialogboksen regler, der du kan bruke regler til å utføre handlinger når brukerne setter inn eller arbeide med kontroller i den gjentatte inndelingen.

Vis

Legge til betinget formatering

Klikk Betinget formatering for å åpne dialogboksen Betinget formatering, der du kan endre utseendet på en kontroll, inkludert synligheten, basert på verdier som brukerne angir i skjemaet. Du kan for eksempel velge å skjule en gjentatt inndeling når en bruker fjerner en bestemt avmerkingsboks i skjemaet.

Vis

Tillate brukere å sette inn inndelinger i en side ved side-form i stedet for etter hverandre

Alternativet Gjenta loddrett er valgt som standard. Dette betyr at når brukere legger til gjentatte inndelinger, disse delene blir endret vises i en loddrett form nedover i skjemaet. Du kan velge å gjøre den gjentatte inndelingen utvides vannrett i stedet. Dette kan du opprette helt forskjellige oppsett. Du kan for eksempel opprette en skjemamal som ligner på en kalender. Alternativet Gjenta vannrett støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler.

Vis

Filtrere data.

Klikk Filtrer Data for å åpne dialogboksen Filter Data, der du kan aktivere brukere til å filtrere dataene i en gjentatt inndeling basert på verdier som brukeren angir eller velger et annet sted i skjemaet. Hvis du bruker en gjentatt inndeling til å samle inn informasjon om gjeldende prosjekter, kan du for eksempel utforme en liste som gjør det mulig for brukere å filtrere prosjektene etter status. Filtrering av data støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler.

Overordnet/detaljert

Konfigurere en overordnet/detaljert-relasjon

Kategorien Overordnet/detaljert, kan du opprette en overordnet/detaljert relasjon mellom gjentatt tabell (den overordnede kontrollen) og en gjentatt inndeling (den detaljerte kontrollen). Hvis du setter opp denne relasjonstypen, vises relaterte data i den gjentatte inndelingen basert på elementet som en bruker velger i den gjentatte tabellen. Overordnet/detaljert kontroller støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler.

Størrelse

Justere størrelsen, utfyllingen og marger

Du kan angi størrelsen på en kontroll manuelt ved å skrive inn verdier i boksene Høyde og Bredde. Du kan også fornye mellomrommet i og utenfor kontrollen ved å endre utfyllingen, som er bufferen avstanden omkringliggende kontrollens innhold, eller margene, som er avstanden mellom kontrollens kantlinje og eventuell omkringliggende tekst eller Kontroller i skjemamalen.

Avansert

Endre tabulatorrekkefølgen

Du kan endre plasseringen av en kontroll i skjemamal totale tabulatorrekkefølgen. Tabulatorrekkefølgen er rekkefølgen som fokus flyttes i et skjema fra ett felt eller objekt til neste brukere trykker TAB eller SKIFT + TAB. Kategorien indeks standardinnstillingen for alle kontroller i en skjemamal er 0, men tabulatorrekkefølgen begynner med 1. Det vil si skal en kontroll med 1 i boksen i kategorien rekkefølge være besøkt først når brukerne trykker TAB-tasten. En kontroll med 2 i boksen i kategorien rekkefølge skal være besøkt nummer to, og så videre. Alle kontroller med 0 i boksen i kategorien rekkefølge, er sist i tabulatorrekkefølgen. Hvis du vil hoppe over kontroller i tabulatorrekkefølgen, kan du angi -1 i boksen i kategorien rekkefølge.

Avansert

Angi et skjermtips

Hvis du vil gjøre en forklarende merknad vises når brukeren flytter musepekeren over kontrollen, skriver du teksten du vil bruke, i skjermtips-boksen. Tilgjengelighetsverktøy, for eksempel skjermen gå gjennom verktøy som gjør det på skjermen informasjon som er tilgjengelig som syntetisk tale eller oppdaterbar Braille vises, er ofte avhengige disse skjermtips å tolke informasjon for brukerne.

Avansert

Angi og tilpasse fletteinnstillingene

Klikk Slå sammen innstillinger for å angi hvordan dataene som brukerne angir i kontrollen skal vises når flere skjemaer kombineres. Du kan for eksempel endre rekkefølgen som gjentatte inndelinger er satt inn i målskjemaet.

Avansert

Hente identifikatorene ViewContext eller xmlToEdit for den gjentatte inndelingen

Du kan bruke ViewContext eller XmlToEdit verdien til å identifisere kontrollen i kode. Hvis du vet ViewContext -verdien, kan du for eksempel bruke denne verdien med ExecuteAction -metoden i Vis -objektet til å utføre en redigeringshandlingen programmatisk på XML-data som er bundet til kontrollen. Hvis du vet XmlToEdit verdien, kan du på samme måte kan bruke denne verdien med ExecuteAction -metoden i Vis -objektet programmatisk sette inn eller fjerne forekomster av en gjentatt kontroll. Du kan for eksempel angi en xCollection-handling, for eksempel xCollection::insert eller xCollection::removeAll og XmlToEdit -navnet som identifiserer hvilken xCollection du arbeider med.

Webleserskjemaer

Tilpasse innstillingene for å sende data tilbake til serveren

Kategorien webleserskjemaer vises bare når du utformer en webleserkompatibel skjemamal. Du kan styre om data som er sendt til serveren når brukerne setter inn eller fjerne inndelinger i skjemaet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×