Tilpasse et publiseringssideoppsett

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Publiseringssideoppsett kan tilpasses fullstendig i Microsoft Office SharePoint Designer 2007. I denne artikkelen får du vite hvordan du raskt kan åpne et sideoppsett i Office SharePoint Designer 2007, og hvordan du kan legge til egendefinert innhold. Du får også vite hvordan du setter inn sidefelt og innholdsfelt, slik at innholdseiere kan bidra med innhold via leseren.

Viktig!: Når du skal opprette et publiseringssideoppsett, må du arbeide på et område som ligger på en server som kjører Microsoft Office SharePoint Server 2007, og publisering må være aktivert på området på øverste nivå i områdesamlingen. For at du skal kunne opprette innholdstyper (som du bruker til å definere innholdet som skal settes inn på publiseringssiden), må du i tillegg ha redigeringstillatelse for området på øverste nivå. Hvis du ikke er i stand til å opprette et sideoppsett, kontakter du serveradministrator.

I denne artikkelen

Hva er et sideoppsett?

Åpne et sideoppsett for redigering

Legge til egendefinert innhold i et sideoppsett

Sette inn et sidefelt

Sette inn et innholdsfelt

Hva er et sideoppsett?

Når du aktiverer publisering og angir sideoppsett, kan innholdseiere bruke oppsettene til å opprette websider for Office SharePoint Server 2007-området bare ved hjelp av leseren. Sideoppsett er sidemaler som brukes til å definere hvordan en side skal se ut, hvilke sidefelt og innholdsfelt som skal være tilgjengelige, og nøyaktig hvilke elementer som skal være med på siden (for eksempel lister og biblioteker). Du kan for eksempel angi ett sideoppsett for reiseregningsskjemaer, et annet sideoppsett for nyhetsartikler og et tredje sideoppsett for planoppdateringer. Autoriserte brukere kan da opprette nye publiseringssider som er basert på disse sideoppsettene, og de nye sidene for hver enkelt type innhold vil ha et konsekvent format.

Publisering i Office SharePoint Server 2007 automatiserer arbeidsflytprosessen og gjør det enkelt å opprette nye sider som er basert på en publiseringsside, i leseren. Når siden er opprettet og redigert, sender innholdseieren siden til gjennomgang. Når korrekturleseren godkjenner artikkelen og publiserer den, blir siden synlig for andre brukere på området.

Når du har opprettet et sideoppsett, kan du tilpasse det fullstendig ved hjelp av Office SharePoint Designer 2007.

Hvis du vil ha mer informasjon om publiseringssider og innholdstyper, kan du se artikkelen opprette et publiseringssideoppsett.

Til toppen av siden

Åpne et sideoppsett for redigering

Når du ser en publiseringsside som er opprettet fra et sideoppsett, kan det være at du enkelte ganger legger merke til noe som gjør at du vil endre det underliggende sideoppsettet. Alle publiseringssider på et område lagres i et Pages-dokumentbibliotek på områdenivå, der du kan se hvilket sideoppsett som ble brukt til å opprette hver side.

 1. Gå til området i leseren, klikk Vis alt områdeinnholdOmrådehandlinger-menyen og klikk deretter dokumentbiblioteket Pages.

  Eller du kan gå direkte til http://your_site/pages/forms/allitems.aspx, der ditt_område er URL-adressen for området, for eksempel fabrikamweb/finance for det sekundære området http://fabrikamweb/finance.

  Dokumentbiblioteket Pages opprettes automatisk av publiseringsfunksjonen og inneholder alle sidene på et område som er opprettet fra sideoppsett. I Sideoppsett-kolonnen kan du se hvilket sideoppsett som ble brukt for en bestemt side, og deretter klikke koblingen for å se siden i leseren.

 2. Du åpner sideoppsettet som du ønsker å tilpasse i Office SharePoint Designer 2007, ved å gjøre ett av følgende:

  • Klikk siden i dokumentbiblioteket Pages, og klikk deretter Rediger i Microsoft Office SharePoint Designer. Når du blir bedt om det, klikker du Rediger sideoppsett.

  • Bla til galleriet for hoveddokumenter på området på øverste nivå i områdesamlingen. Galleriet inneholder alle sideoppsettene som er tilgjengelige for områdesamlingen. Velg Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger. Klikk Hoveddokumenter og sideoppsett under Gallerier. Klikk ønsket sideoppsett og deretter Rediger i Microsoft Office SharePoint Designer.

   Eller du kan gå direkte til http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/page_layout_file_name, der område_på_øverste_nivå er URL-adressen for området, for eksempel fabrikam for området på øverste nivå http://fabrikam området. Denne URL-adressen forteller deg at sideoppsettet ligger i hoveddokumentmappen, som er plassert i _catalogs-mappen på det overordnede området. Denne URL-adressen angir også at du må ha tillatelse til å åpne og redigere det overordnede området for å kunne redigere sideoppsett.

Til toppen av siden

Legge til egendefinert innhold i et sideoppsett

Når du åpner et sideoppsett for redigering i Office SharePoint Designer 2007, kan du redigere det på samme måte som en hvilken som helst annen side som er knyttet til et hoveddokument. Når du legger til egendefinert innhold i et sideoppsett, vises innholdet på alle publiseringssider som senere opprettes fra sideoppsettet.

 1. Når sideoppsettet er åpent i SharePoint Designer, klikker du plassholderen som du ønsker å legge til innhold i, pilen som vises, og deretter Opprett egendefinert innhold for å låse opp plassholderen slik at den kan redigeres.

  Plassholder med innholdsmenyen aktivert

 2. Nå kan du redigere denne delen av siden ved hjelp av funksjonene som du vanligvis bruker til å redigere sider. Du kan for eksempel bruke ett av følgende:

  • Tabeller    Klikk Sett inn tabellTabell-menyen for å opprette tabeller slik at innhold kan organiseres.

  • Grafikk    Klikk og dra bilder fra Images-mappen til denne delen av siden.

  • Tekst    Klikk hvor du vil at teksten skal vises, og skriv inn teksten.

  • Webdel-sone    Sett inn en webdel-sone slik at besøkende kan legge til eller fjerne webdeler, for eksempel visninger av dokumentbiblioteker og lister.

  • Webdeler    Sett inn visninger av dokumentbiblioteker, lister og mer på siden.

 3. Lagre siden ved å klikke LagreFil-menyen. Du kan også trykke CTRL+S.

Til toppen av siden

Sette inn et sidefelt

Publisering i Office SharePoint Server 2007 er et system for flytting av webinnhold fra kladdestadiet via godkjenning og til publikasjon. Hvis du har ansvaret for å opprette webinnhold, kan det være at du ønsker å vise informasjon om selve websiden på websiden. Hvis du for eksempel har ansvaret for et nyhetsområde, kan det være at du på en artikkelside ikke bare ønsker å vise innholdet i artikkelen, men også et kontaktnavn, filnavnet eller datoen artikkelen er planlagt publisert på eller trukket tilbake fra området. Du kan oppnå alt dette ved å sette inn sidefelt i sideoppsettet.

Du kan også bruke sidefelt til å la de som bidrar med innhold, angi informasjon i disse feltene via leseren. Med publisering kan du for eksempel angi en planlagt startdato, slik at du kan spesifisere når siden skal publiseres. Du kan også angi en planlagt utløpsdato slik at du kan spesifisere når siden ikke lenger skal vises på området. Fordi Planlagt startdato og Planlagt utløpsdato er sidefelt som du kan sette inn på siden, kan innholdseieren endre disse datoene via leseren, slik at planleggingsmotoren i publiseringssystemet oppdateres umiddelbart. Ved å legge til feltene du ønsker, i innholdstypen som sideoppsettet er knyttet til, og deretter sette inn disse feltene i sideoppsettet, kan du raskt legge til rette for at innholdseiere kan bidra med enestående innhold for hver publiseringsside.

I følgende illustrasjon vises kolonnene for en innholdstype for sideoppsett i leseren. Kolonene for innholdstypen vises som felt i Verktøykasse i Office SharePoint Designer 2007.

Forhold mellom innholdstype for sideoppsett og viste felt

Følg disse trinnene for å sette inn sidefelt i redigerbare områder i et sideoppsett:

 1. Når sideoppsettet er åpent i SharePoint Designer, klikker du plassholderen som du ønsker å legge til innhold i, pilen som vises, og deretter Opprett egendefinert innhold for å låse opp plassholderen slik at den kan redigeres.

  Obs!: Når du skal opprette en tabell som du ønsker å legge til på en eksisterende side, er det enkelte ganger enklere å opprette tabellen på en tom side først. Dermed blir informasjonen formatert og strukturert slik du ønsker. Deretter kopierer du tabellen og limer den inn i plassholderen på siden der du ønsker å publisere den. Til slutt kan du følge resten av disse trinnene for å sette inn sidefeltene på plassene som er tilordnet, i tabellen.

 2. Hvis Verktøykasse ikke vises, klikker du VerktøykasseOppgaveruter-menyen.

 3. Dra sidefeltet som du ønsker å sette inn i det redigerbare området, fra Sidefelt-delen.

  Kontrollen settes inn på siden.

  Obs!: Hvis elementene i Sidefelt-delen av Verktøykasse ikke vises, er det sannsynligvis fordi du ikke redigerer et sideoppsett. Sidefelt og innholdsfelt er bare tilgjengelige for sideoppsett.

Til toppen av siden

Sette inn et innholdsfelt

Du kan også vise informasjon om innhold (metadata) som du har satt inn i et sideoppsett ved hjelp av innholdsfelt. Her får du et eksempel på et nytt område: Hvis sideoppsettet omfatter et felt for brødteksten i artikkelen, kan du også sammen med dette feltet sette inn et annet felt som viser datoen og klokkeslettet artikkelen ble endret. Dette gjøres ved å legge til et innholdsfelt i et sideoppsett. Gjør følgende når du skal legge til et innholdsfelt i et sideoppsett:

 1. Når sideoppsettet er åpent i SharePoint Designer, klikker du plassholderen som du ønsker å legge til innhold i, pilen som vises, og deretter Opprett egendefinert innhold for å låse opp plassholderen slik at den kan redigeres.

  Obs!: Når du skal opprette en tabell som du ønsker å legge til på en eksisterende side, er det enkelte ganger enklere å opprette tabellen på en tom side først. Dermed blir informasjonen formatert og strukturert slik du ønsker. Deretter kopierer du tabellen og limer den inn i plassholderen på siden der du ønsker å publisere den. Til slutt kan du følge resten av disse trinnene for å sette inn sidefeltene på plassene som er tilordnet, i tabellen.

 2. Hvis Verktøykasse ikke vises, klikker du VerktøykasseOppgaveruter-menyen.

 3. Dra innholdsfeltet som du ønsker å sette inn i det redigerbare området, fra Innholdsfelt-delen.

  Kontrollen settes inn i innholdet på siden.

  Obs!: Hvis elementene i Sidefelt-delen av Verktøykasse ikke vises, er det sannsynligvis fordi du ikke redigerer et sideoppsett. Sidefelt og innholdsfelt er bare tilgjengelige for sideoppsett.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×