Tilpasse et arbeidsområde for møte

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Må du legge til lister eller biblioteker på arbeidsområdet for møte, for eksempel salgskontrakter eller bilder av produktlanseringen? Eller kanskje du vil endre måten arbeidsområdet for møte er satt opp på? Du kan tilpasse et arbeidsområde for møte på mange ulike måter slik at møtene blir mer produktive.

Du må ha tillatelsen Utforme på arbeidsområdet for møte for å kunne endre utseendet eller for å kunne legge til og fjerne lister eller biblioteker. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du områdeeieren eller administratoren.

Obs!: Listene og bibliotekene på et arbeidsområde for møte finnes i webdeler, som er hjørnesteinene på en webdelside i Windows SharePoint Services 3.0. De fleste hjelpeemnene om webdeler og webdelsider gjelder også for et arbeidsområde for møte.

Hva vil du gjøre?

Legge til ofte brukte lister eller biblioteker i et arbeidsområde for møte

Legge til alle lister eller biblioteker i et arbeidsområde for møte

Fjerne visningen av en liste eller et bibliotek på et møtearbeidsområde

Gjenopprette visningen av en liste eller et bibliotek på et møtearbeidsområde

Slette en liste eller et bibliotek fra et arbeidsområde for møte

Endre oppsettet for et arbeidsområde for møte

Endre innstillinger for område på et arbeidsområde for møte

Dele lister eller bibliotekelementer for flere eller regelmessige møter

Legge til vanlig brukte lister eller biblioteker på et arbeidsområde for møte

Et arbeidsområde for møte opprettes ved hjelp av bestemte typer websider, kalt webdelsider. Vanlig brukte lister og biblioteker vises i oppgaveruten Legge til webdeler, der du raskt kan legge dem til med standardinnstillinger på arbeidsområdet for møte.

Se alle lister og biblioteker, eller arbeide med egendefinerte lister, kan du se legge til alle lister eller biblioteker på et arbeidsområde for møte.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. I oppgaveruten Legge til webdeler velger du typen liste eller bibliotek du vil legge til, under Webdeler.

 3. Nederst i oppgaveruten Legge til webdeler klikker du stedet du vil plassere listen eller biblioteket på arbeidsområdet for møte, i Legg til-listen. Du kan for eksempel plassere en liste i høyre kolonne.

 4. Klikk Legg til.

 5. Gjenta trinn 2 til 4 for å legge til flere lister eller biblioteker på arbeidsområdet for møte.

 6. Øverst til høyre på webdelsiden klikker du Gå ut av redigeringsmodus.

Tips!: Hvis du vil, kan du dra elementer til siden fra oppgaveruten Legge til webdeler.

Til toppen av siden

Legge til lister eller biblioteker på et arbeidsområde for møte

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å velge blant alle tilgjengelige lister eller biblioteker, inkludert egendefinerte lister, eller for å angi tittel, beskrivelse og noen innstillinger for listene eller bibliotekene etter hvert som du oppretter dem.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. I nedre del av oppgaveruten Legge til webdeler klikker du Vis alle lister.

 3. Klikk listen eller biblioteket du vil legge til på arbeidsområdet for møte.

 4. Skriv inn et navn og en beskrivelse samt angi andre innstillinger du vil bruke. Noen innstillinger varierer blant listene og bibliotekene.

 5. Klikk Opprett. Når du oppretter en undersøkelse, blir du bedt om å oppgi spørsmålene i undersøkelsen og klikke Neste til du er ferdig.

 6. Hvis du vil returnere til arbeidsområdet for møte, klikker du navnet på arbeidsområdet i toppnavigasjonen.

Til toppen av siden

Fjerne visningen av lister eller biblioteker på et arbeidsområde for møte

Du kan fjerne visningen av en liste eller et bibliotek på et arbeidsområde for møte, slik at listen eller biblioteket ikke vises på området. Denne fremgangsmåten fjerner webdelen som inneholder listen eller biblioteket, men listen eller biblioteket, eller innholdet i dem, slettes egentlig ikke fullstendig. Du kan gjenopprette listen eller biblioteket senere.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. Klikk pilen ved siden av tittelen på listen eller biblioteket du vil fjerne fra visningen i webdel-side. Nettdel-meny

 3. Webdel-menyen som vises, klikker du Slett.

 4. Hvis det vises en melding om å slette webdeler, klikker du OK.

 5. Øverst til høyre på webdelsiden klikker du Gå ut av redigeringsmodus.

Til toppen av siden

Gjenopprette visningen av lister eller biblioteker på et arbeidsområde for møte

Denne prosedyren gjenoppretter visningen av lister eller biblioteker, og innholdet i dem, på et arbeidsområde for møte, hvis du fjernet webdelen som inneholdt listen eller biblioteket.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. I delen eller sonen på siden der du vil gjenopprette listen eller biblioteket – Venstre, Midten eller Høyre – klikker du Legg til en webdel. Dette gjør du i oppsettområdet på webdelsiden.

  Webdel i Utforme-modus

 3. I dialogboksen Legge til webdeler under Lister og biblioteker merker du av i avmerkingsboksen for listen eller biblioteket du vil skal vises på området igjen.

 4. Klikk Legg til.

 5. Øverst til høyre på webdelsiden klikker du Gå ut av redigeringsmodus.

Til toppen av siden

Slette lister eller biblioteker fra et arbeidsområde for møte

Denne prosedyren sletter lister eller biblioteker, og innholdet i dem, fra et arbeidsområde for møte. Du kan opprette nye lister eller biblioteker senere, men innholdet i de opprinnelige listene eller bibliotekene er ikke tilgjengelig.

 1. Åpne siden som inneholder listen eller biblioteket, og klikk deretter navnet på listen eller biblioteket for å åpne den/det.

  Hvis listen eller biblioteket allerede er åpen, går du til trinn 2.

 2. Klikk Innstillinger, og klikk deretter Innstillinger for liste eller innstillinger for typen bibliotek du sletter. I et dokumentbibliotek klikker du for eksempel Innstillinger for dokumentbibliotek.

 3. Klikk Slett denne listen eller Slett denne typen bibliotek, for eksempel Slett dette dokumentbiblioteket, under Tillatelser og behandling.

 4. Hvis du vil returnere til arbeidsområdet for møte, klikker du navnet på arbeidsområdet i toppnavigasjonen.

Til toppen av siden

Endre oppsettet av et arbeidsområde for møte

I redigeringsmodus kan du ordne lister og biblioteker på nytt ved å dra dem til andre steder eller soner på webdelsiden.

Du kan også endre utseendet på og virkemåten til bestemte webdeler, for eksempel om brukere kan endre størrelse på dem, og om de er omsluttet av rammer.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. På webdelsiden holder du pekeren over tittelen på en liste eller et bibliotek til den endres til en firehodet pil.

 3. Klikk og dra listen eller biblioteket for å endre plassering i oppsettet.

 4. Hvis du vil endre utseendet eller oppsettet, eller gjøre andre avanserte endringer i en liste eller et bibliotek, klikk pilen til høyre for listens eller bibliotekets tittel for å vise Webdel-meny Nettdel-meny .

 5. Klikk Endre delt webdel.

 6. I oppgaveruten Listevisninger gjør du endringene.

 7. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Bruk for å vise endringene hver for seg. Når du er ferdig, klikker du Gå ut av redigeringsmodus øverst til høyre på webdelsiden.

  • Klikk OK for å godta alle endringer og returnere til arbeidsområdet for møte.

Til toppen av siden

Endre områdeinnstillingene for et arbeidsområde for møte

Hvis du har tillatelser til å endre områdeinnstillingene, hvis du er møtearrangør, eller hvis du ble lagt til på området som områdeeier, kan du endre innstillingene for arbeidsområdet for møte. Du kan for eksempel endre områdets tema eller angi maler som skal brukes for et dokumentbibliotek. Prosessen er den samme som for å endre innstillinger for alle områder.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Knappesymbol .

  Obs!: Velg Innstillinger for webområde på et område som Områdehandlinger-menyen er tilpasset for, og klikk deretter innstillingene du vil vise.

 1. Endre eller vis innstillingene du vil bruke.

 2. Avhengig av innstillingene du endrer, kan det hende du må klikke OK-, Bruk- eller Fullfør-knappen når du er ferdig.

 3. Hvis du vil returnere til arbeidsområdet for møte, klikker du navnet på arbeidsområdet i toppnavigasjonen.

  Obs!: 

  • Hvis du konfigurerer møtet fra et e-postprogram, kan du ikke endre møtedato, møteklokkeslett eller møtested fra arbeidsområdet for møte. Du må bruke programmet du brukte til å planlegge møtet.

  • Administratoren har kanskje konfigurert tilleggsbegrensninger for innstillinger du kan endre. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du administratoren.

Til toppen av siden

Dele liste- eller bibliotekelementer for flere eller regelmessige møter

Denne fremgangsmåten gjelder for et arbeidsområde for møte for en møteserie – enten et regelmessig møte eller flere beslektede møter som ikke er del av den samme regelmessige møteserien.

Sammenligne lister som vises på ett møte eller alle møtene

1. Hjemmesiden og en ekstra side vises for denne møtedatoen.

2. Bare hjemmesiden vises for denne møtedatoen.

3. Webdelen Oppgaver vises på hjemmesiden for begge møtedatoene, men elementene i listen eller biblioteket spesifiseres til hver dato.

Listene og bibliotekene som allerede finnes på hjemmesiden for arbeidsområdet for møte, og nye lister og biblioteker du legger til på hjemmesiden, vises for hvert møte.

Som standard vises elementene du legger til i listene og bibliotekene, bare når du viser møtet der elementene ble lagt til. Hvis du vil at elementene skal vises for alle møtene, kan du gjøre følgende for at listen eller biblioteket skal dele elementer på tvers av alle møtene:

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Knappesymbol .

  Obs!: Velg Innstillinger for webområde på et område som Områdehandlinger-menyen er tilpasset for, og klikk deretter innstillingene du vil vise.

 1. Under Områdeadministrasjon klikker du Områdebiblioteker og -lister.

 2. Klikk koblingen Tilpass "liste eller bibliotek" for listen eller biblioteket du vil dele på tvers av møter.

 3. Under Generelle innstillinger klikker du Avanserte innstillinger.

 4. Ved siden av Del listeelementer på tvers av alle møter (serieelementer) klikker du Ja. Du må kanskje bla for å se dette alternativet.

Obs!: Du kan legge til sider på arbeidsområdet for møte for å ordne innholdet. Når du legger til en side, angir du om den nye siden skal vises for alle møtene eller bare for det møtet som for øyeblikket er valgt. Du kan endre hvordan en side vises ved å endre innstillingene for siden.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×