Tilpasse en webdel-side

Hvis du er eier eller administrator av et område, kan du tilpasse webdel-siden på en rekke ulike måter. Du kan for eksempel redigere tittellinjen for webdel-siden, legge til webdeler, tilpasse visningene av webdeler for listevisning, og endre oppsettet for webdel-siden. Når du har lagt til webdeler på webdel-siden, kan du koble til webdeler for å lage enda mer tilpassede løsninger for siden. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du kobler til webdeler, i delen Se også. Hvis du har et program for webutforming som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du tilpasse oppsettet for webdel-siden ytterligere. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Office SharePoint Designer 2007 til å redigere en webdel-side, kan du se Hjelp for Office SharePoint Designer 2007.

Hva vil du gjøre?

Opprette en personlig visning eller gjenopprette den delte visningen av en nettdelside

Redigere tittellinjen på nettdelsiden

Legge til en nettdel

Tilpasse visningen av en liste eller et bibliotek i en nettdel

Endre oppsett for en nettdelside

Opprette en personlig visning eller gjenopprette den delte visningen av en webdel-side

Du er i en delt visning som standard når du viser et område eller en side. Eventuelle endringer du foretar på siden mens du er i den delte visningen, er synlige for alle som besøker siden. Hvis du oppretter en personlig visning av en side, er endringene du foretar på siden, bare synlige for deg.

Opprette en personlig visning

 1. Klikk Velkommen, navnet ditt øverst på siden, og klikk deretter Tilpass siden.

 2. Foreta de ønskede tilpasninger på siden. Du kan legge til eller fjerne webdeler, endre egenskapene for andre webdeler på siden, tilpasse visningene for eventuelle webdeler for listevisning på siden, og tilpasse egenskaper for andre webdeler på siden.

  Obs!: Du kan lukke webdeler i en personlig visning, men du kan ikke slette webdeler fra siden.

 3. Klikk Avslutt redigeringsmodus når du er ferdig.

Gjenopprette den delte visningen

Du kan slette personlige endringer du har gjort på en webdel-side, og gå tilbake til de gjeldende delte egenskapsverdiene for webdelene på siden.

Kommandoen Tilbakestill sideinnhold sletter personlige egenskapsverdier for webdel og personlige webdeler for godt. Hvis du vil opprette en ny personlig visning, må du foreta tilpasningene på nytt.

 1. Klikk Velkommen, navnet ditt øverst på siden, og klikk deretter Tilbakestill sideinnhold.

 2. Når du blir bedt om å bekrefte at du vil tilbakestille sideinnholdet, klikker du OK.

Obs!: Kommandoen Tilbakestill sideinnhold er bare synlig i personlig visning og hvis du tidligere har gjort webdelen personlig.

Til toppen av siden

Redigere tittellinjen for webdel-side

Tittellinjen for en webdel-side inneholder en tittel, bildetekst, beskrivelse og et bilde. En administrator eller en bruker med tilstrekkelige tillatelser til å endre en webdel-side for alle brukere, kan legge til, endre eller fjerne disse elementene. Tittelen, bildeteksten, beskrivelsen og bildet er valgfrie og kan endres for alle brukere som deler webdel-siden. De kan imidlertid ikke tilpasses for en individuell bruker.

En administrator kan også aktivere anonym tilgang til en server som kjører fra Windows SharePoint Services. Når en bruker besøker webdel-siden, vises automatisk en godkjenningsknapp, og brukere må logge på for å vise siden eller foreta endringer på webdel-siden.

Obs!: Hvis nettdelsiden er lagret i et dokumentbibliotek, kan det hende du må sjekke ut dokumentet på nettdelsiden før du kan gjøre endringer, for eksempel legge til nettdeler. Når du er ferdig, må du huske å sjekke inn dokumentet i biblioteket på nytt slik at endringene blir synlige for alle brukerne.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. Klikk Rediger egenskaper for tittellinje.

 3. Du kan redigere alle følgende attributter for tittellinjen i verktøyruten: Tittel, Bildetekst, Beskrivelse og Kobling til bilde.

  Egenskaper for tittellinje på en nettdelside

  Obs!: Du kan ikke vise eller redigere noen av disse egendefinerte egenskapene i en personlig visning.

  Egenskap

  Beskrivelse

  Tittel

  Overskriften til hovedteksten på tittellinjen på en nettdelside. I utgangspunktet settes den til en verdi basert på filnavnet til siden. Fordi tittelen er valgfri kan du endre eller slette den. Det er ingen grense for hvor lang tittelen kan være.

  En lang tittel tar betydelig plass på en nettdelside, så derfor bør du avpasse lengden på tittellinjen med resten av nettdelene på siden.

  Overskrift

  En ekstra beskrivelse for en nettdelside. Overskriften er valgfri. En eventuell overskrift vises over tittelen på tittellinjen på nettdelsiden. Maksimumslengden på en overskrift er 100 tegn.

  Beskrivelse

  Tilleggsinformasjon til tittelen eller overskriften på en nettdelside. Beskrivelsen er valgfri, og en eventuell beskrivelse vises når du holder musepekeren over tittelen eller overskriften på en nettdelside. Maksimumslengden på en beskrivelse er 255 tegn.

  Kobling til bilde

  Et bilde, for eksempel en firmalogo, som vises til venstre for tittelen på nettdelsiden. Bilde er valgfritt. Som standard er det satt til en logo som du kan slette eller erstatte. Et bilde vises i samme størrelse som det legges inn. Plasseringen til bildefilen kan angis som en nettadresse eller en filbane. Støttede filtyper for bildefiler er *.bmp, *.gif, *.jpg, *.jpeg og *.pict.

  Knapp for godkjenning

  Anonym tilgang til en server som kjører Windows SharePoint Services, er deaktivert som standard, og brukerne blir automatisk bedt om å logge seg på før de får tilgang til serveren. Alternativt kan en administrator aktivere anonym tilgang og tillate brukere å logge seg på bare når de vil vise eller angi personlige innstillinger for en nettdelside på serveren.

 4. Hvis du vil lagre endringene og lukke verktøyruten, klikker du OK. Hvis du vil vise endringene uten å lukke verktøyruten, klikker du Bruk.

Til toppen av siden

Legge til webdeler

Den raskeste metoden for å legge til en webdel på en webdel-side er å bruke dialogboksen Legg til webdeler. Ved hjelp av denne dialogboksen kan du raskt legge til lister, biblioteker og andre webdeler på webdel-siden. Hvis du er områdeadministrator, kan du legge til nye webdeler i listen som vises i dialogboksen Legg til webdeler, og du kan opprette egendefinerte grupper der du kan vise bestemte webdeler sammen i listen.

Obs!: Hvis nettdelsiden er lagret i et dokumentbibliotek, kan det hende du må sjekke ut dokumentet på nettdelsiden før du kan gjøre endringer, for eksempel legge til nettdeler. Når du er ferdig, må du huske å sjekke inn dokumentet i biblioteket på nytt slik at endringene blir synlige for alle brukerne.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. I webdel-sonen du vil legge til webdelen i, klikker du Legg til en webdel.

 3. I dialogboksen Legg til webdeler merker du av i boksen for webdelen du vil legge til på siden.

  Typer nettdeler

  Windows SharePoint Services har flere nettdeler som er klare til bruk med nettstedet ditt. Du kan bruke disse innebygde nettdelene og tilpasse dem etter behov, eller opprette nye nettdeler og laste dem opp for bruk på hele nettstedet.

  Standardnettdeler

  Følgende nettdeler er inkludert som standard på ethvert nettsted, og kan tilpasses etter gruppens behov. Mange av disse nettdelene kan også kobles til hverandre for å opprette en rekke unike løsninger:

  • Nettdel for innholdsredigering     Du kan bruke nettdelen for innholdsredigering til å legge til formatert tekst, tabeller, hyperkoblinger og bilder på en nettdelside.

  • Skjemanettdel     Du kan bruke skjemanettdelen til å koble til og filtrere en kolonne med data i en annen nettdel. Begge nettdelene må kjøres på samme server.

  • Bildenettdel     Du kan bruke bildenettdelen til å legge til et bilde eller grafikk på en nettdelside. Du kan bestemme den loddrette justeringen, vannrette justeringen og bakgrunnsfargen til bildet i bildenettdelen ved å redigere de tilpassede egenskapene i en delt visning, slik at du lettere kan koordinere bildet med andre nettdeler på siden.

  • Nettdel for listevisning    Du kan bruke nettdelen for listevisning til å vise og redigere liste- eller bibliotekdata på nettstedet og koble til andre nettdeler, inkludert andre nettdeler for listevisning. Lister er informasjon som du deler med gruppemedlemmer, og som ofte vises i tabellformat. Listevisninger viser denne informasjonen på forskjellige måter til ulike formål, for eksempel ved filtrering, sortering eller valg av bestemte kolonner.

   Obs!: Det finnes ingen nettdel som kalles Listevisning. Når du oppretter en liste på nettstedet, opprettes automatisk en nettdel for listevisning med samme navn som listen. Hvis du for eksempel oppretter en liste kalt Båter, blir en nettdel kalt Båter tilgjengelig i galleriet for nettstedsnavn. Nettdelen viser automatisk dataene i listen du opprettet.

  • Nettdel for sidevisning     Du kan bruke nettdelen for sidevisning til å vise en nettside, en fil eller en mappe på en nettdelside. Du angir en hyperkobling, en filbane eller et mappenavn for å lage en kobling til innholdet.

  • Nettdel for nettstedsbrukere    Du kan bruke nettdelen for nettstedsbrukere til å vise en liste over brukere og grupper som har tillatelse til å bruke et nettsted. Nettdelen for nettstedsbrukere vises automatisk på startsiden til et dokumentarbeidsområde. Du kan også legge til nettdelen for nettdelsbrukere på en nettdelside.

   Obs!: Nettdelen for nettstedsbrukere kalles nettdel for medlemmer på nettsteder som kjører på Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 og eldre.

  • XML-nettdel     Du kan du bruke XML-nettdelen til å vise XML (Extensible Markup Language) og bruke XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) til XML før innholdet vises. Du kan for eksempel ha en XML-fil som inneholder en liste over båter, priser og koblinger til bilder av båter. Du kan bruke XSLT til å transformere data slik at det vises en liste over båter og priser der båtnavnet er en hyperkobling som gjør at bildet kan vises i et eget vindu.

   Forhåndskonfigurerte nettdeler for listevisning

   Følgende nettdeler er bygd inn i gruppenettstedsmalen for Windows SharePoint Services og blir automatisk konfigurert og klar til bruk på en nettdelside når du oppretter et nytt gruppenettsted. Ulike kombinasjoner av disse nettdelene er inkludert når du oppretter et gruppenettsted eller et arbeidsområde, avhengig av hvilken nettstedsmal du velger.

   Obs!: Disse nettdelene er utledet fra nettdelen for listevisning og bruker forhåndskonfigurerte nettdelsmaler til å opprette et unikt oppsett og en unik utforming. Når du skal legge til data i disse listene, klikker du Vis alt områdeinnhold på hurtigstartlinjen, og deretter klikker du Lister. Klikk navnet på listen som du vil legge til data i, på siden Alt områdeinnhold.

  • Kunngjøringer     Bruk nettdelen for kunngjøringer til å publisere nyheter, status og annen kortfattet informasjon som du vil dele med gruppemedlemmer.

  • Kalender     Bruk kalendernettdelen til å vise kommende hendelser eller planer for gruppen.

  • Koblinger     Bruk nettdelen for koblinger til å legge inn hyperkoblinger til nettsider som interesserer gruppen.

  • Delte dokumenter     Bruk nettdelen for delte dokumenter til å dele filer fra standarddokumentbiblioteket med brukere av nettstedet.

  • Oppgaver     Bruk nettdelen for oppgaver til å tilordne en oppgave til et medlem av gruppen, angi forfallsdato og prioritet samt vise status og fremdrift.

  • Gruppediskusjon     Bruk nettdelen for gruppediskusjon til å lage et forum for å snakke om emner som interesserer gruppen.

   Egendefinerte nettdeler

   Ved hjelp av et programmeringsmiljø som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Visual Studio, kan utviklere dra nytte av alle funksjonene til Microsoft ASP.NET for å lage egendefinerte nettdeler. En nettdelside er en ASP.NET-fil (*aspx), og nettdeler er utledet fra nettskjemakontroller. Utviklere kan forbedre nettdelsidene ytterligere ved å opprette egne nettdeler som gir ny funksjonalitet. Utviklere kan også legge til egendefinerte egenskaper for nettdelene, legge til egendefinerte byggere i verktøyruten for spesialiserte brukergrensesnitt, og koble til andre nettdeler ved hjelp av nettdeltilkoblinger. Hvis du vil ha mer informasjon om opprettelse og distribusjon av nettdeler, kan du se Windows SharePoint Services 3.0 SDK, som er tilgjengelig fra Velkommen til Windows SharePoint Services 3.0 SDK

   Du kan også bruke nettdeler som andre personer eller selskaper har opprettet. Du må ha de riktige tillatelsene for å kunne legge til en tredjeparts nettdel på nettdelsiden eller nettstedet. Enkelte nettdeler må kanskje distribueres direkte til serveren. Hvis du ikke kan legge til en tredjeparts nettdel på nettdelsiden eller nettstedet, kan du kontakte systemansvarlig for å få hjelp.

  Du kan legge til mer enn én type webdel ved å merke av i flere avmerkingsbokser for webdelene du vil legge til.

 4. Klikk Legg til.

Til toppen av siden

Tilpasse visningen av en liste eller et bibliotek i en nettdel

Når du har lagt til en nettdel for listevisning på en nettdelside, kan du tilpasse visningen slik at den viser bare den informasjonen du ønsker. Du redigerer gjeldende visning på nettdelsiden.

Du kan også opprette egendefinerte visninger av en liste eller et bibliotek, som du kan bruke til å vise ulike sett med informasjon i forskjellige forekomster av nettdelen for listen eller biblioteket. Du oppretter egendefinerte visninger av en liste eller et bibliotek ved å bruke Vis-menyen Vis-meny i listen eller biblioteket du vil tilpasse. Du finner koblinger til mer informasjon om opprettelse av egendefinerte visninger av en liste eller et bibliotek i delen Se også.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. Klikk nettdelmenyen Nettdel-meny i nettdelen du vil tilpasse, og klikk deretter Endre delt nettdel.

 3. Klikk Rediger gjeldende visning i verktøyruten.

 4. I Kolonner-delen kan du vise eller skjule kolonner ved å velge de aktuelle alternativene. Ved siden av kolonnenavnet angir du hvilket nummer kolonnen har i rekkefølgen i visningen.

 5. Velg om og hvordan du vil at informasjonen skal sorteres, i Sorter-delen. Du kan bruke to kolonner for sorteringen, for eksempel først etter forfatter og så etter filnavn for hver forfatter.

 6. I Filter-delen velger du om du vil filtrere informasjonen og hvordan. En filtervisning gir deg et mindre utvalg, for eksempel elementer opprettet av en bestemt avdeling eller som har status Godkjent.

 7. I Grupper etter-delen kan du gruppere elementer med samme verdi i en egen inndeling, for eksempel en utvidbar inndeling for dokumenter av en bestemt forfatter.

 8. I Totalt-delen kan du telle antall elementer i en kolonne, for eksempel som totalt antall saker. I noen tilfeller kan du summere eller destillere tilleggsinformasjon som for eksempel gjennomsnitt.

 9. I Stil-delen velger du stilen du vil bruke for visningen, for eksempel en skyggelagt liste der annenhver rad er skyggelagt.

 10. Hvis listen eller biblioteket har mapper, kan du opprette en visning som ikke omfatter mappene. Dette blir av og til kalt en flat visning. Du kan vise alle listeelementene på samme nivå ved å klikke Vis alle elementer uten mapper.

 11. Hvis listen eller biblioteket er omfattende, kan du begrense hvor mange filer som kan vises på samme side. Velg de alternativene du vil, i Elementgrense-delen.

 12. Hvis du planlegger å vise listen eller biblioteket på en mobil enhet, velger du de alternativene du vil, i Mobil-delen.

 13. Klikk OK.

Til toppen av siden

Endre oppsettet for en webdel-side

Du kan flytte webdeler rundt på en webdel-side for å plassere dem i ønsket rekkefølge i en hvilken som helst webdel-sone. Når du viser et område i en webleser, kan du ikke endre malen du valgte da du opprettet webdel-siden. Hvis du har et program for webutforming som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Office SharePoint Designer 2007, kan du endre strukturen for webdel-siden ytterligere.

Obs!: Hvis nettdelsiden er lagret i et dokumentbibliotek, kan det hende du må sjekke ut dokumentet på nettdelsiden før du kan gjøre endringer, for eksempel legge til nettdeler. Når du er ferdig, må du huske å sjekke inn dokumentet i biblioteket på nytt slik at endringene blir synlige for alle brukerne.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. Dra webdelene til nye plasseringer eller webdel-soner på siden.

 3. Klikk Avslutt redigeringsmodus når du er ferdig.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×