Tilpasse en skjemamal ved hjelp av et skript

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du har erfaring med å skrive skript, kan du legge til et skript i skjemamalen i Microsoft Office InfoPath ved hjelp av skriptspråket Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Hvis du legger til skript, kan du tilpasse skjemamalen i større grad enn det som er mulig med regler, formler, datavalidering eller betinget formatering. Du kan for eksempel legge til et skript som oppretter og sender en e-postmelding når en bruker bytter visning i et skjema basert på skjemamalen. Du kan konfigurere en skjemamal for å opprette og sende en e-postmelding bare ved hjelp av et skript.

I denne artikkelen

Oversikt

Vurderinger for kompatibilitet

Angi skriptspråk for en skjemamal

Vise en melding hver gang det oppstår en hendelse

Legge til et skript som kjøres når en bruker lagrer skjemadata

Legge til et skript som kjøres når en bruker sender skjemadata

Legge til et skript som kjøres når brukeren klikker en knapp

Legge til et skript som kjøres når eksisterende skjemaer slås sammen

Legge til et skript for å oppdatere eksisterende skjemaer

Legge til et skript for andre hendelser

Oversikt

Du kan tilpasse InfoPath-skjemamalen ved hjelp av regler, formler, datavalidering og betinget formatering. Selv om disse funksjonene er svært fleksible og kan håndtere mange forskjellige oppgaver, er det noen oppgaver som ligger utenfor rekkevidde for disse funksjonene. Du kan for eksempel ikke bruke regler til å sende en e-postmelding når en bruker angir en verdi i en tekstboks i et skjema. Hvis du må tilpasse skjemamalen på en måte som ligger utenfor rekkevidde for disse funksjonene, og du har erfaring med å skrive skript ved hjelp av skriptspråket JScript eller VBScript, kan du legge til et skript som kjøres når en bruker åpner et nytt skjema eller endrer et eksisterende skjema som er basert på skjemamalen.

Når du legger til et skript i en skjemamal, startes Microsoft Script Editor (MSE) i InfoPath, slik at du kan legge til, redigere og feilsøke skript i en skjemamal, og markøren plasseres i den valgte hendelsen. I InfoPath legges det automatisk til en hendelsesbehandling i skriptet. En hendelsesbehandling er funksjonskoden i en InfoPath-skjemamal som svarer på en brukerhandling eller en endring i XML-dataene i et skjema. Hvis du for eksempel vil at brukerne skal lagre skjemaene på flere nettverkssteder, kan du legge til et skript i hendelsesbehandlingen OnSaveRequest. Når du legger til et skript som skal kjøres når brukeren lagrer et skjema basert på skjemamalen, startes skriptredigeringsprogrammet i InfoPath, og én av kodene nedenfor legges til i skriptet.

Obs!: Hvilken kode som legges til i InfoPath, avhenger av hvilket skriptspråk som er valgt.

JScript

//=======
// The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
// Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
//=======
function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
{
// Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
// Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = true;
}

VBScript

'=======
' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
'=======
Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
' Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
' Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = True
End Sub

Du kan deretter legge til kode på riktig sted i hendelsesbehandlingen som lagrer skjemaet på et annet sted i nettverket. Når en bruker lagrer et skjema basert på denne skjemamalen, kjøres koden i hendelsesbehandlingen OnSaveRequest

Obs!: Denne artikkelen gir god oversikt over oppretting av skript i en skjemamal. Hvis du vil lære mer om Microsoft Script Editor og bestemte objekter, metoder, hendelser og egenskaper som brukes i InfoPath, se referansematerialet for InfoPath-utviklere.

I InfoPath legges det automatisk til hendelsesbehandling for alle hendelsene nedenfor unntatt én.

Event handler

Description

Steps for creating

OnAfterChange

Denne hendelsen kjører når en bruker endrer verdien i den angitte kontrollen som er bundet til et felt. Du kan for eksempel vise en egendefinert oppgaverute for HTML når en bruker velger et element i en listekontroll. Denne hendelsen kjører etter hendelsen OnValidate .

Høyreklikk en kontroll i skjemamalen eller et felt i oppgaveruten Datakilde, velger du programmering på hurtigmenyen, og klikk deretter Hendelsen.

OnAfterImport

Denne hendelsen kjører når brukeren fletter klarer flere skjemaer til ett skjema.

Legge til manuelt i deklarasjon for hendelsesbehandling OnAfterImport direkte til script-fil ved hjelp av Microsoft Skriptredigering. Denne hendelsesbehandling kan ikke opprettes i utformingsmodus.

OnBeforeChange

Denne hendelsen kjører når en bruker endrer verdien i en kontroll, og før verdien er lagt til det angitte feltet som er bundet til kontrollen. Du kan for eksempel hindre en bruker fra å legge til en ekstra rad før du fyller ut den siste raden i en gjentatt tabell.

Høyreklikk en kontroll i skjemamalen eller et felt i oppgaveruten Datakilde, velger du programmering på hurtigmenyen, og klikk deretter På før endring-hendelse.

OnClick

Denne hendelsen kjører når brukeren klikker en knapp som er tilknyttet denne hendelsen. Denne hendelsen er tilgjengelig når du har lagt til en knapp i skjemamalen. Du kan for eksempel utføre en kompleks beregning ved hjelp av verdiene i feltene i den primære datakilden når en bruker klikker knappen.

Dobbeltklikk knappen, og klikk deretter Rediger skjema-kode i kategorien Generelt i dialogboksen Egenskaper.

OnContextChange

Denne hendelsen kjører når fokus endres i skjemaet. Denne hendelsen kjører når en bruker går fra en tekstboks til en datovelger, eller når en bruker bytter visning. Denne hendelsen oppstår etter at alle hendelser som andre har oppstått.

Velg programmeringVerktøy-menyen, og klikk Hendelsen kontekst endringen.

OnLoad

Denne hendelsen kjører hver gang en bruker oppretter et nytt skjema eller åpner et eksisterende skjema som er basert på skjemamalen. Du kan for eksempel kopiere en liste over elementer fra en sekundær datakilde til den primære datakilden når en bruker åpner skjemaet.

Velg programmeringVerktøy-menyen, og klikk deretter Hendelsen ved lasting.

OnMergeRequest

Denne hendelsen kjøres når slås sammen skjemaer som er basert på skjemamalen. Du kan for eksempel vise hvor mange skjemaer som ble flettet for å gi en bruker statusen under flettingen.

Klikk Alternativer for skjemaVerktøy-menyen. Klikk Avansert i kategori-listen. Merk av for Flett ved hjelp av egendefinert kode under Slå sammen skjemaer, og klikk deretter Rediger.

OnSaveRequest

Denne hendelsen kjører når en bruker lagrer et skjema basert på skjemamalen. Du kan for eksempel lagre basert på denne skjemamalen til mer enn ett sted når en bruker lagrer skjemaet. InfoPath legger til to ekstra kodelinjer i denne hendelsen: en linje som lagrer skjemaet og en annen linje som forteller deg hvis InfoPath lagret skjemaet.

Klikk Alternativer for skjemaVerktøy-menyen. Klikk Åpne og lagre i kategori-listen. Merk av for Lagre ved hjelp av egendefinert kode under Virkemåte ved lagring, og klikk deretter Rediger.

OnSign

Denne hendelsen kjøres når en bruker angir en digital signatur i et skjema. Du kan for eksempel legge til ytterligere data til den digitale signaturen i et utgiftsrapportskjema når en bruker logger den.

Velg programmeringVerktøy-menyen, og klikk Hendelsen Logg.

OnSubmitRequest

Denne hendelsen kjører når en bruker sender hans eller hennes skjemadata. Du kan for eksempel sende skjemadata til en sikker webtjeneste når brukeren klikker Sendfil-menyen. Siden InfoPath ikke støtter en datatilkobling til en sikker webtjeneste, må du legge til en egendefinert datatilkobling som fungerer med din sikker webtjeneste.

Klikk SendealternativerVerktøy-menyen. Merk av for Tillat brukere å sende dette skjemaet, klikk Utfør egendefinert handling ved hjelp av kode, og klikk deretter Rediger kode.

OnSwitchView

Denne hendelsen kjører når en bruker åpner et skjema basert på skjemamalen eller bytter til en annen visning i skjemaet. Når en bruker bytter til en bestemt visning, kan du for eksempel opprette en e-postmelding som inneholder data fra feltene i skjemaets primære datakilden.

Klikk programmeringVerktøy-menyen, og klikk Hendelsen visning.

OnValidate

Denne hendelsen kjører når en bruker endrer verdien i en kontroll som er bundet til et felt. Når brukeren endrer verdien i en bestemt kontroll, kan du for eksempel beregne en ny verdi for en annen kontroll ved hjelp av nummeret som brukeren skrev inn, og et tall som er i skriptet. Denne hendelsen oppstår når du har kjørt OnBeforeChange hendelsesbehandling.

Høyreklikk en kontroll i skjemamalen eller et felt i oppgaveruten Datakilde, velger du programmering på hurtigmenyen, og klikk Etter validere hendelsen.

OnVersionUpgrade

Denne hendelsen kjører når en bruker åpner et eksisterende skjema og versjonsnummeret til skjemamalen brukes av det eksisterende skjemaet er eldre enn versjonsnummeret til skjemamalen i dialogboksen publiseringsplassering. Når en bruker åpner et eksisterende skjema, kontrollerer InfoPath versjonsnummeret til skjemamalen som er forbundet med det eksisterende skjemaet. Hvis skjemamalen har et nytt versjonsnummer, kjøres InfoPath hendelsesbehandling OnVersion når brukeren åpner det eksisterende skjemaet. Anta for eksempel at du legger til et nytt felt i en eksisterende skjemamal og publisere den på nytt, og du vil bruke det nye feltet som skal legges til den primære datakilden hvis en bruker åpner et eksisterende skjema. Denne hendelsen legger til det nye feltet i den primære datakilden når en bruker åpner et eksisterende skjema.

Klikk Alternativer for skjemaVerktøy-menyen. Klikk versjonskontroll i kategori-listen. Klikk Bruk egendefinert hendelse i listen på versjon oppgradere, og klikk deretter Rediger.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Du kan ikke legge til skript i en nettleserkompatibel skjemamal. Du kan bare legge til skript i en skjemamal med skjemaer som skal fylles ut i InfoPath. Du kan bare tilpasse en webleserkompatibel skjemamal ved hjelp av forvaltet kode.

Til toppen av siden

Angi skriptspråk for en skjemamal

Hvis du vil tilpasse en skjemamal ved hjelp av skript, kan du bruke Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). InfoPath er som standard konfigurert til å legge til skript ved hjelp av JScript. Hvis skjemamalen inneholder ikke skript eller forvaltet kode, og du foretrekker å bruke VBScript som skriptspråk, kan du endre skriptspråk for skjemamalen til VBScript. Du kan ikke bruke begge skriptspråk i samme skjemamal.

Hvis skjemamalen allerede inneholder skript på ett språk, og du vil bruke det andre språket, må du lagre det eksisterende skriptet slik at du kan konvertere skriptet til det andre språket, Fjern skriptet fra skjemamalen i Alternativer for skjema dialogboksen boksen, og legg deretter konverterte skriptet tilbake til skjemamalen. InfoPath kan ikke konvertere skript til et nytt skriptspråk. Endre skriptspråk i dialogboksen Alternativer for skjema, påvirker bare denne skjemamalen. Andre skjemamaler har JScript som standard skriptspråk.

 1. Klikk Alternativer for skjema, på Verktøy-menyen.

 2. Klikk programmering i kategori-listen i dialogboksen Alternativer for skjema.

 3. Klikk VBScript under programmeringsspråket, i listen kodespråk for skjemamal.

  Obs!: 

  • Når du angir skriptspråk og opprette én eller flere hendelsesbehandling for en skjemamal, kan du ikke endre skriptspråk for skjemamalen.

  • Hvis du har installert Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications, er standardspråket Microsoft Visual Basic .NET. Du kan fortsatt bruke denne fremgangsmåten til å endre skriptspråk til VBScript.

Til toppen av siden

Vise en melding hver gang en hendelse forekommer

Hvis du vil vite hvilken hendelsesbehandling som kjøres som svar på en handling eller annen hendelse, kan du legge til midlertidig kode for å vise en melding når hendelsesbehandlingen kjøres. Du bør bare bruke denne koden til å finne ut når en hendelsesbehandling kjøres. Når du har lagt til denne koden, kan du bruke forhåndsvisning til å vise et skjema basert på denne skjemamalen, eller til å publisere skjemamalen og deretter opprette en ny skjemamal. En del hendelsesbehandling kjøres bare hvis du oppretter et skjema etter at du har publisert skjemamalen. Du kan deretter utføre en handling du tror kan kjøre hendelsesbehandlingen. Når hendelsesbehandlingen kjøres, ser du en melding.

Når du har funnet ut hvilke handlinger eller hendelser som kjører hendelsesbehandlingen, fjerner du koden og fortsetter utformingen av skjemamalen. Hvis du ikke fjerner denne koden og deretter publiserer skjemamalen, vil brukerne se denne meldingen når hendelsesbehandlingen kjøres.

 1. Legg til hendelsesbehandlingen.

 2. Hvis du vil legge til kode i JScript, skriver du inn XDocument.UI.Alert ("The hendelse navnet hendelse oppstod bare"); Erstatt med navnet på din hendelsesbehandling. Hvis du for eksempel hvis du legger til denne koden OnValidate hendelsesbehandling, skriver du XDocument.UI.Alert ("OnValidate ble nettopp kjørt");

 3. Legge til kode i VBScript, skriver du inn XDocument.UI.Alert ("The hendelse navnet hendelse oppstod bare") For Hvis du legger til denne koden OnSaveRequest hendelsesbehandling, skriver du inn XDocument.UI.Alert ("The OnSaveRequest hendelsesbehandling nettopp kjørt")

 4. Du kan teste koden ved å klikke ForhåndsvisningFil-menyen eller trykke CTRL+SKIFT+B og deretter utføre en brukerhandling som kan starte hendelsen. Når hendelsen med kodelinjen forekommer, vises meldingen din.

  Obs!: Noen hendelser krever kanskje at du publiserer skjemamalen og deretter oppretter et skjema basert på denne skjemamalen før du kan utføre en brukerhandling for å starte hendelsen.

 5. Før du publiserer skjemamalen og lar brukerne fylle ut skjemaer basert på denne skjemamalen, sletter du koden du brukte til å vise meldingen.

Til toppen av siden

Legge til et skript som kjøres når en bruker lagrer skjemadataene

 1. Klikk Alternativer for skjema, på Verktøy-menyen.

 2. Klikk Åpne og lagre i Kategori-listen i dialogboksen Alternativer for skjema.

 3. Merk av for Lagre ved hjelp av egendefinert kode under Virkemåte ved lagring, og klikk deretter Rediger. Microsoft Script Editor startes med markøren i hendelsesbehandlingen OnSaveRequest.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
  {
  // Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
  // Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
  ' Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
  ' Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 4. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Legg til et skript som kjøres før skjemaet lagres i InfoPath, ved å bytte ut kommentaren Write the code to be run before saving here. med koden din.

  • Legg til et skript som kjøres etter at skjemaet er lagret i InfoPath, ved å bytte ut kommentaren Write the code to be run after saving here. med koden din.

 5. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

  Obs!: Hvis hendelsesbehandlingen først kjøres etter at du har opprettet et skjema basert på skjemamalen, publiserer du skjemamalen ved å klikke PubliserFil-menyen og deretter fullføre publiseringsveiviseren. Når du har publisert skjemamalen, oppretter du et skjema og utfører en handling for å kjøre hendelsesbehandlingen.

Til toppen av siden

Legge til et skript som kjøres når en bruker sender skjemadataene

 1. Klikk SendealternativerVerktøy-menyen.

 2. Merk av for Tillat brukere å sende dette skjemaet i dialogboksen Sendealternativer.

 3. Klikk Utfør egendefinert handling ved hjelp av kode, og klikk deretter Rediger kode. Microsoft Script Editor startes med markøren i hendelsesbehandlingen OnSubmitRequest.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSubmitRequest(eventObj)
  {
  // If the submit operation is successful, set
  // eventObj.ReturnStatus = true;
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSubmitRequest(eventObj)
  ' If the submit operation is successful, set
  ' eventObj.ReturnStatus = True
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Bytt ut kommentaren If the submit operation is successful, set eventObj.ReturnStatus = true Write your code here med koden din.

 5. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Legge til et skript som kjøres når en bruker klikker en knapp

 1. Legg til en ny knapp i en visning i skjemamalen, og dobbeltklikk deretter knappen.

  Obs!: Hvis du legger til skript på en eksisterende knapp, dobbeltklikker du den eksisterende knappen i stedet.

 2. Klikk kategorien Generelt.

 3. Klikk Rediger skjemakode. Microsoft Script Editor startes med markøren i hendelsesbehandlingen OnClick for den aktuelle knappen.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function Button Name::OnClick(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub Button Name_OnClick(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Bytt ut kommentaren Write your code here med koden din.

 5. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Legge til et skript som kjøres når eksisterende skjemaer slås sammen

 1. Klikk Alternativer for skjema, på Verktøy-menyen.

 2. Klikk Avansert i Kategori-listen i dialogboksen Alternativer for skjema.

 3. Merk av for Aktiver skjemasammenslåing under Slå sammen skjemaer.

 4. Merk av for Flett ved hjelp av egendefinert kode, og klikk deretter Rediger. Microsoft Script Editor startes med markøren i hendelsesbehandlingen OnMergeRequest.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnMergeRequest(eventObj)
  {
  // Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM);
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnMergeRequest(eventObj)
  ' Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM)
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 5. Bytt ut kommentaren Write the code that handles each form being merged here. med koden din.

 6. Du kan teste koden i denne hendelsen ved å publisere skjemamalen, opprette flere skjemaer basert på denne skjemamalen, og deretter slå sammen skjemamalene.

  Obs!: Du finner koblinger til mer informasjon om publisering av skjemamalen under Se også.

Til toppen av siden

Legge til et skript for å oppdatere eksisterende skjemaer

Hvis du oppdaterte en tidligere publisert skjemamal og vil oppdatere de eksisterende skjemaene basert på skjemamalen, kan du legge til skript i den oppdaterte skjemamalen som kjøres når en bruker åpner ett av de eksisterende skjemaene. Når en bruker åpner et eksisterende skjema, kontrolleres versjonsnummeret for den tilknyttede skjemamalen på publiseringsstedet. Hvis versjonsnummeret for skjemamalen på publiseringsstedet er nyere enn versjonsnummeret i det eksisterende skjemaet, noe som tyder på at det er oppdatert, kjøres koden i denne hendelsen i InfoPath for å oppdatere det eksisterende skjemaet.

 1. Klikk Alternativer for skjema, på Verktøy-menyen.

 2. Klikk Versjonskontroll i Kategori-listen i dialogboksen Alternativer for skjema.

 3. Klikk Bruk egendefinert hendelse i listen Ved versjonsoppgradering, og klikk deretter Rediger. Microsoft Script Editor startes med markøren i hendelsesbehandlingen OnVersionUpgrade.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnVersionUpgrade(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnVersionUpgrade(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Bytt ut kommentaren Write your code here med koden din.

 5. Du kan teste koden i denne hendelsen ved å publisere skjemamalen, opprette flere skjemaer basert på denne skjemamalen, endre og publisere en oppdatert versjon av skjemamalen og deretter åpne et eksisterende skjema basert på den eldre versjonen av denne skjemamalen.

  Obs!: Du finner koblinger til mer informasjon om publisering av skjemamalen under Se også.

Til toppen av siden

Legge til et skript for andre hendelser

Denne fremgangsmåten kan brukes til å legge til følgende hendelsesbehandling i skjemamalen:

 • OnAfterChange

 • OnBeforeChange

 • OnContextChange

 • OnLoad

 • OnSwitchView

 • OnSign

 • OnValidate

 • Velg ProgrammeringVerktøy-menyen, og klikk deretter hendelsen som skal legges til i hendelsesbehandlingen. Microsoft Script Editor startes med markøren i hendelsesbehandlingen du valgte.

 • Bytt ut kommentaren Write your code here med koden din.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×