Tilpasse båndet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Båndet – stripen du finner øverst i programvinduet, som inneholder kommandogrupper – er en komponent i det nye Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent. Office Fluent-brukergrensesnittet er ett samlingssted for kommandoer i Microsoft Office Access 2007, og er den primære erstatningen for menyer og verktøylinjer i tidligere versjoner av Access.

Etter hvert som du bygger mer avanserte programmer med Office Access 2007, kan det hende at du bestemmer deg for at du vil tilpasse Office Fluent-båndet slik at et program blir enklere å bruke. Du kan for eksempel skjule noen eller alle standardkategoriene slik at brukere ikke kan bruke bestemte kommandoer, og du kan opprette nye, egendefinerte kategorier som inneholder bare de kommandoene du vil skal være tilgjengelige.

I alle 2007 Microsoft Office-system programmer som bruker Office Fluent-brukergrensesnittet, kan du bruke Extensible Markup Language (XML) til å tilpasse båndet. Derfor er litt grunnleggende kunnskap om XML nyttig. Denne artikkelen dekker ikke XML konsepter, men det gir du med en grunnleggende båndet tilpassing prosedyre og noen eksempel XML som du kan endre etter behov.

Hva vil du gjøre?

Forstå teknikker for tilpassing av båndet

Opprette og bruke et tilpasset bånd

Gjenopprette standard båndet

Forstå eksemplet XML

Forstå teknikker for tilpassing av båndet

Du tilpasser båndet i Office Access 2007 ved å opprette tilpasnings-XML og deretter legge til kode eller angi databaseegenskaper som instruerer Access til å bruke disse XML-dataene når båndet opprettes. Du kan bruke XML-dataene til å skjule eksisterende kategorier og til å legge til nye kategorier, kommandogrupper og kommandoer. Fremgangsmåtene i denne artikkelen viser hvordan du kan legge til kommandoer som er bygd inn i Access (for eksempel Søk, Sorter og Lagre), og hvordan du legger til kommandoer som kjører Access-makroer du har skrevet selv.

Det er flere steder XML-dataene kan lagres på, men én av de enkleste metodene er å lagre dem i en systemtabell i gjeldende database. Prosessen innebærer at du oppretter en systemtabell kalt USysRibbons, legger til XML-dataene for båndet i den, og deretter angir om det egendefinerte båndet skal vises for hele databasen eller for et bestemt skjema eller en bestemt rapport. Du kan angi flere egendefinerte bånd – ett for hele programmet, og ekstra bånd for enkeltskjemaer eller -rapporter i databasen.

Opprette og bruke et egendefinert bånd

Delene nedenfor beskriver trinnvise fremgangsmåter for hvordan du oppretter og bruker et egendefinert bånd.

Før du starter

Vise systemtabeller i navigasjonsruten    Systemtabeller vises ikke som standard i navigasjonsruten. Du må derfor først endre en innstilling i dialogboksen Alternativer for navigering slik at du kan se tabellen USysRibbons når du har opprettet den. Bruk fremgangsmåten nedenfor:

 1. Når databasen er åpen i Access, høyreklikker du navigasjonsfeltet øverst i navigasjonsruten, og klikker deretter Alternativer for navigering på hurtigmenyen.

 2. Merk av for Vis systemobjekter i dialogboksen Alternativer for navigering under Visningsalternativer, og klikk deretter OK.

  Access-systemtabellene vises i navigasjonsruten.

Aktivere visning av feilmeldinger i brukergrensesnitt i tillegg    Feilmeldinger er en verdifull informasjonskilde ved oppretting og feilsøking av tilpasnings-XML for båndet. Det er derfor lurt å gjøre slik at de vises i Access. Bruk fremgangsmåten nedenfor:

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Access.

 2. Klikk Avansert.

 3. Merk av for Vis feil i brukergrensesnitt i tillegg, under Generelt, og klikk deretter OK.

Opprette systemtabellen USysRibbons

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å opprette systemtabellen USysRibbons. Senere skal du bruke denne tabellen til å lagre tilpasnings-XML-dataene for båndet i.

 1. Klikk Tabellutforming i Tabeller-gruppen i kategorien Opprett.

 2. Legg til feltene nedenfor i tabellen. Pass på å skrive feltnavnene akkurat slik de vises.

 1. Feltnavn

 1. Type

 1. Feltstørrelse

 1. ID

 1. Autonummer

 1. Langt heltall

 1. Båndnavn

 1. Tekst

 1. 255

 1. Bånd-XML

 1. Notat

 1. Hvis du vil, kan du legge til flere felt i denne tabellen, for eksempel et kommentarfelt for å beskrive funksjonen til bånd-XML-dataene.

 2. Merk ID-feltet. Klikk Primærnøkkel i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.

 3. Klikk Lagreverktøylinjen for hurtigtilgang, eller trykk CTRL+S. Gi den nye tabellen navnet USysRibbons.

Legge til tilpasnings-XML-data for båndet i USysRibbons-tabellen

I dette eksemplet kan du anta at du vil hindre brukerne av databasen din i å bruke noen av verktøyene i kategorien Opprett. Du vil også opprette en ny kategori kalt En egendefinert kategori med bare kommandoen Lim inn, som vist i illustrasjonen nedenfor.

Egendefinert kategori på båndet

XML-dataene i fremgangsmåten nedenfor oppretter denne konfigurasjonen.

 1. Høyreklikk tabellen USysRibbons i navigasjonsruten, og klikk deretter Dataarkvisning på hurtigmenyen.

 2. Legg til følgende data i tabellen. Du kan kopiere XML-eksempeldataene fra denne artikkelen og lime dem direkte inn i tabellen.

ID

Båndnavn

Bånd-XML

(Autonummer)

Min kategori

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
 1. Denne XML først ber Access ikke å "starte fra bunnen av" – det vil si det angir at Access skal vise båndet standardkategorier. Deretter forteller den Access til å skjule bare én av standardkategorier (kategorien Opprett ). Til slutt, opprettes det en ny kategori på båndet kalt "A egendefinert-fanen," legger til en gruppe med kommandoen navnet "En egendefinert gruppe" til kategorien, og legger til kommandoen Lim inn i gruppen. Hvis du vil ha mer informasjon om dette eksemplet og hvordan du kan tilpasse den etter behov, kan du se delen forstå eksemplet XML.

 2. Lukk tabellen USysRibbons, og lukk deretter databasen og åpne den på nytt.

Bruke det egendefinerte båndet

Nå som XML-dataene for det egendefinerte båndet er lagret i en tabell, gjør du ett av følgende – avhengig av om du vil bruke båndet på hele databasen eller på et bestemt skjema eller en bestemt rapport.

 • Bruke egendefinerte båndet i hele databasen   

  1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access.

  2. Klikk Gjeldende database, merk listen Båndnavn under Alternativer for bånd og verktøylinje, og klikk deretter ønsket bånd – i dette tilfellet Min kategori.

  3. Klikk OK.

 • Bruke egendefinerte båndet på et bestemt skjema eller en rapport   

  1. Høyreklikk skjemaet eller rapporten du vil bruke det egendefinerte båndet på, i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning på hurtigmenyen.

  2. Hvis egenskapsarket ikke allerede vises, trykker du F4 for å vise det.

  3. Kontroller at objekttypen (Skjema eller Rapport) er merket i listen, under Type utvalg øverst i egenskapsarket.

  4. Klikk Båndnavn-listen i kategorien Annet i egenskapsarket, og klikk deretter båndet du vil vise når du åpner skjemaet eller rapporten (i dette tilfellet Min kategori).

  5. Klikk Lagre verktøylinjen for hurtigtilgang, eller trykk CTRL+S.

  6. Lukk skjemaet eller rapporten, og dobbeltklikk deretter skjemaet eller rapporten i navigasjonsruten for å åpne skjemaet eller rapporten på nytt.

   Båndet du merket, vises.

Når du har kontrollert at det egendefinerte båndet fungerer som det skal, kan du skjule systemtabellene igjen på følgende måte:

 1. Høyreklikk navigasjonsfeltet øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering på hurtigmenyen.

 2. Fjern merket for Vis systemobjekter i dialogboksen Alternativer for navigering under Visningsalternativer, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Gjenopprette standardbåndet

Hvis du vil slutte å bruke et egendefinert bånd og gjenopprette standardbåndet, bruker du én av fremgangsmåtene nedenfor, avhengig av om det egendefinerte båndet brukes av hele programmet eller et bestemt skjema eller en bestemt rapport.

Gjenopprette båndet på standardprogramnivået

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access.

 2. Klikk Gjeldende database, og slett deretter innholdet i Båndnavn-boksen, under Alternativer for bånd og verktøylinje.

 3. Lukk og åpne databasen på nytt.

Standard båndkategoriene vises i Access. XML-dataene for båndet blir værende i tabellen USysRibbons til du sletter dem. Hvis du vil sette inn det egendefinerte båndet på nytt, kan du derfor gjøre det ved å tilbakestille alternativet Båndnavn til verdien det inneholdt tidligere.

Gjenopprette standardbåndet for et skjema eller en rapport

 1. Åpne skjemaet eller rapporten i utformingsvisning.

 2. Hvis egenskapsarket ikke allerede vises, trykker du F4 for å vise det.

 3. Kontroller at objekttypen (Skjema eller Rapport) er merket i listen, under Type utvalg øverst i egenskapsarket.

 4. Slett innholdet i egenskapsboksen Båndnavn i kategorien Annet i egenskapsarket.

 5. Lagre, lukk og åpne skjemaet eller rapporten på nytt.

XML-dataene for båndet blir værende i tabellen USysRibbons til du sletter dem. Hvis du vil sette inn det egendefinerte båndet på nytt, kan du derfor gjøre det ved å tilbakestille verdien i Båndnavn-egenskapen til verdien den inneholdt tidligere.

Til toppen av siden

Forstå XML-eksemplet

Her er XML-eksemplet som ble brukt tidligere i denne artikkelen, og en illustrasjon av det egendefinerte båndet som ble opprettet.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Egendefinert kategori på båndet

I dette eksemplet setter den andre XML-linjen attributtet startFromScratch til Usann. Når verdien settes til Usann, vil alle eksisterende kategorier i Access være intakte, og eventuelle nye kategorier legges til til høyre for eksisterende kategorier. Når dette attributtet settes til Sann, fjernes alle eksisterende kategorier, og bare de du oppretter i XML-dataene dine, vises. Selv om du setter attributtet startFromScratch til Usann, kan du likevel skjule enkeltkategorier. Dette vises i fjerde XML-linje, som skjuler den innebygde kategorien Opprett. De resterende linjene oppretter en egendefinert kategori og en egendefinert gruppe, og legger deretter til den innbygde kommandoen Lim inn i gruppen ved hjelp av følgende XML-linje.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Legge til flere grupper eller kontroller på det egendefinerte båndet    Du kan legge til flere grupper og kontroller på båndet ved å legge til lignende XML-linjer og erstatte forskjellige idMso- og label-verdier. Hvis du for eksempel vil opprette en kontroll som eksporterer objektet som er merket, til Excel, bruker du følgende XML.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Hvis du vil legge til kontrollen i samme gruppe som kommandoen Lim inn, setter du inn den nye XML-linjen umiddelbart før eller etter linjen som oppretter kommandoen Lim inn. Hvis du vil opprette en ny gruppe, kan du kopiere, lime inn og endre XML-dataene som oppretter gruppen En egendefinert gruppe ovenfor. Eksemplet nedenfor viser XML-dataene som legger til de to kontrollene i den egendefinerte gruppen.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Disse XML-dataene legger til enda en gruppe i En egendefinert kategori. Som vist i illustrasjonen nedenfor, inneholder den nye gruppen to kontroller – én som initierer en importoperasjon fra Excel, og én som initierer en eksportoperasjon til Excel.

Egendefinert kategori på båndet med to grupper

Obs!: Hver verdi for Gruppe-ID og Kategori-ID på et egendefinert bånd må være unik.

Finne idMso-verdien til en kommando    Bruk fremgangsmåten nedenfor for å finne idMso-verdien til en innebygd kommando:

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access.

 2. Klikk Tilpass.

 3. Flytt pekeren over elementet du vil vise informasjon om. idMso-verdien til kontrollen vises i et skjermtips i parentes, i Access.

Legge til en kommando som kjører en Access-makro    Du kan gjøre det egendefinerte båndet enda mer fleksibelt ved å legge til kommandoer som kjører Access-makroer. Anta for eksempel at har opprettet en makro kalt MinMakro. Du kan legge til en kommando på båndet som kjører makroen, ved å legge til følgende linje i XML-dataene.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Hvis du vil legge til kontrollen i samme gruppe som kommandoen Lim inn i eksemplet ovenfor, setter du inn den nye XML-linjen umiddelbart før eller etter linjen som oppretter kommandoen Lim inn. Eksemplet nedenfor viser XML-dataene som legger til kommandoen.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×