Tilpasse båndet

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke tilpasninger til å endre båndet til dine behov. Du kan for eksempel opprette egendefinerte kategorier og grupper som inneholder kommandoene du bruker mest.

Viktig: Båndtilpasning gjelder bare for Microsoft Office-programmet som du jobber i på det aktuelle tidspunktet. Båndtilpasning gjelder ikke på tvers av Office-programmene.

Du kan gi nytt navn til og endre rekkefølgen for standardkategoriene og -gruppene som er innebygd i Microsoft Office 2010. Du kan imidlertid ikke gi nytt navn til standardkommandoene, endre ikonene som er knyttet til disse standardkommandoene, eller endre rekkefølgen for disse kommandoene. Standardkommandoene vises i grå tekst.

Hvis du vil legge til kommandoer i en gruppe, må du legge til en egendefinert gruppe i en standardkategori eller i en ny, egendefinert kategori. Du kan finne en egendefinert kategori eller gruppe og skille dem fra en standardkategori eller -gruppe ved at ordet (egendefinert) vises etter navnet på de egendefinerte kategoriene og gruppene i listen Tilpasse båndet. Ordet (egendefinert) vises imidlertid ikke på båndet.

Kommandoer lagt til i en ny gruppe i en standardkategori

1. standard kategorien og gruppen som inneholder kommandoer som ikke kan endres

2. egendefinert gruppe i en standardkategori som har nye kommandoer lagt til. Du kan endre disse nye kommandoer.

Se trinnene nedenfor for å komme i gang med å tilpasse båndet.

Hva vil du gjøre?

Se på videoer som viser hvordan du tilpasser båndet

Gå til vinduet Tilpasse båndet

Arbeide med faner

Legge til en egendefinert kategori

Gi nytt navn til en standardkategori eller en egendefinert kategori

Skjule en standardkategori eller en egendefinert kategori

Endre rekkefølgen for standardkategorier eller egendefinerte kategorier

Fjerne en egendefinert kategori

Arbeide med grupper

Legge til en egendefinert gruppe i en kategori

Gi nytt navn til en standardgruppe eller en egendefinert gruppe

Endre rekkefølgen for standardgrupper og egendefinerte grupper

Fjerne en standardgruppe eller en egendefinert gruppe

Erstatte en standardgruppe med en egendefinert gruppe

Arbeide med kommandoer

Legge til kommandoer i en egendefinert gruppe

Fjerne en kommando fra en egendefinert gruppe

Gi nytt navn til en kommando som du la til i en egendefinert gruppe

Endre rekkefølgen for kommandoer i egendefinerte grupper

Tilbakestille båndet

Tilbakestille båndet til standardinnstillingene

Tilbakestille bare den valgte kategorien

Eksportere et tilpasset bånd

Importere et tilpasset bånd

Se på videoer som viser hvordan du tilpasser båndet

Se en serie videoer som viser hvordan du kan tilpasse båndet på Video: tilpasse båndet.

Til toppen av siden

Gå til vinduet Tilpasse båndet

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer under Hjelp.

 3. Klikk Tilpass bånd.

Du kan også gå til vinduet Tilpasse båndet ved å høyreklikke en hvilken som helst kategori på båndet og deretter klikke Tilpass båndet.

Til toppen av siden

Arbeide med kategorier

Legge til en egendefinert kategori

Når du klikker Ny kategori, legger du til en egendefinert kategori og en egendefinert gruppe. Du kan bare legge til kommandoer i egendefinerte grupper.

 1. Klikk Ny kategori under listen Tilpasse båndet i vinduet Tilpasse båndet.

Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 1. Klikk OK for å se og lagre tilpasningene.

Hvis du vil legge til kommandoer i en egendefinert gruppe, kan du se Legge til kommandoer i en egendefinert gruppe.

Til toppen av siden

Gi nytt navn til en standardkategori eller en egendefinert kategori

 1. Klikk kategorien du vil gi et nytt navn, under listen Tilpasse båndet i vinduet Tilpasse båndet.

Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 1. Klikk Gi nytt navn, og skriv deretter et nytt navn.

 2. Klikk OK for å se og lagre tilpasningene.

Til toppen av siden

Skjule en standardkategori eller en egendefinert kategori

Du kan skjule både egendefinerte kategorier og standardkategorier, men du kan bare fjerne egendefinerte kategorier.

I listen Tilpasse båndet står det (egendefinert) etter navn på egendefinerte kategorier og grupper, men (egendefinert) vises ikke på båndet.

 1. Fjern merket ved siden av standardkategorien eller den egendefinerte kategorien som du vil skjule, under listen Tilpasse båndet i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk OK for å se og lagre tilpasningene.

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen for standardkategorier eller egendefinerte kategorier

 1. Klikk kategorien du vil flytte, under listen Tilpasse båndet i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk pilen Flytt opp eller Flytt ned til du har ønsket rekkefølge.

 3. Klikk OK for å se og lagre tilpasningene.

Til toppen av siden

Fjerne en egendefinert kategori

Du kan skjule både egendefinerte kategorier og standardkategorier, men du kan bare fjerne egendefinerte kategorier.

I listen Tilpasse båndet står det (egendefinert) etter navn på egendefinerte kategorier og grupper, men (egendefinert) vises ikke på båndet.

 1. Klikk kategorien du vil fjerne, under listen Tilpasse båndet i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk Fjern.

 3. Klikk OK for å se og lagre tilpasningene.

Til toppen av siden

Arbeide med grupper

Legge til en egendefinert gruppe i en kategori

Du kan legge til en egendefinert gruppe i en egendefinert kategori eller standardkategori.

 1. Klikk kategorien der du vil legge til en gruppe, under listen Tilpasse båndet i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk Ny gruppe.

 3. Hvis du vil gi gruppen Ny gruppe (egendefinert) et nytt navn, høyreklikker du gruppen, klikker Gi nytt navn, og skriver deretter et nytt navn.

  Du kan også legge til et ikon for å representere den egendefinerte gruppen ved å klikke den egendefinerte gruppen, og deretter Gi nytt navn. Hvis du vil ha mer informasjon om hva ikonet skal brukes til, kan du se Hvorfor ser jeg en grønn kule på båndet?.

 4. Hvis du vil skjule etikettene for kommandoene du legger til i denne egendefinerte gruppen, høyreklikker du gruppen og klikker deretter Skjul kommandoetiketter.

  Hvis du vil vise etikettene for kommandoene i den egendefinerte gruppen etter du har skjult dem, høyreklikker du gruppen og klikker deretter Skjul kommandoetiketter.

 5. Klikk OK for å se og lagre tilpasningene.

Hvis du vil legge til kommandoer i en egendefinert gruppe, kan du se Legge til kommandoer i en egendefinert gruppe.

Til toppen av siden

Gi nytt navn til en standardgruppe eller en egendefinert gruppe

 1. Klikk kategorien eller gruppen du vil gi et nytt navn, under listen Tilpasse båndet i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk Gi nytt navn, og skriv deretter et nytt navn.

  Mens du gir et nytt navn til en egendefinert gruppe, kan du også klikke et ikon for å representere denne gruppen når størrelsen på båndet endres.

 3. Klikk OK for å se og lagre tilpasningene.

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen for standardgrupper og egendefinerte grupper

 1. Klikk gruppen du vil flytte, under listen Tilpasse båndet i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk pilen Flytt opp eller Flytt ned til du har ønsket rekkefølge.

 3. Klikk OK for å se og lagre tilpasningene.

Til toppen av siden

Fjerne en standardgruppe eller en egendefinert gruppe

 1. Klikk gruppen du vil fjerne, under listen Tilpasse båndet i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk Fjern.

 3. Klikk OK for å se og lagre tilpasningene.

Til toppen av siden

Erstatte en standardgruppe med en egendefinert gruppe

Du kan ikke fjerne en kommando fra en standardgruppe, som er en innebygd gruppe i Microsoft Office. Du kan imidlertid erstatte standardgruppen med en egendefinert gruppe som bare inneholder kommandoene du vil ha.

 1. Klikk standardkategorien der du vil legge til en egendefinert gruppe, under listen Tilpasse båndet i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk Ny gruppe.

 3. Høyreklikk den nye gruppen, og klikk deretter Gi nytt navn.

 4. Skriv inn et navn for den nye gruppen, og velg et ikon som skal representere den nye gruppen når størrelsen på båndet endres.

 5. Klikk Hovedkategorier i listen Velg kommandoer fra.

 6. Klikk plusstegnet (+) ved siden av standardkategorien som inneholder gruppen du vil egendefinere.

 7. Klikk plusstegnet (+) ved siden av standardgruppen du vil egendefinere.

 8. Klikk kommandoen du vil legge til i den egendefinerte gruppen, og klikk deretter Legg til.

Merknad:  Du trenger ikke legge til alle kommandoene. Du kan i stedet legge til bare kommandoene du vil bruke.

 1. Høyreklikk standardgruppen, og klikk deretter Fjern.

Du kan få tilbake standardgruppen ved å tilbakestille båndet, men hvis du vil bruke tilpasningene på båndet igjen, må du eksportere dem først.

Til toppen av siden

Arbeide med kommandoer

Du kan bare legge til kommandoer i en egendefinert gruppe som er i en egendefinert kategori eller i en standardkategori. Du kan ikke legge til kommandoer i en standardgruppe. Du kan bare gi nytt navn til kommandoer som er lagt til i egendefinerte grupper. Hvis du vil vite hvordan du oppdaterer en standardgruppe, kan du se Erstatte en standardgruppe med en egendefinert gruppe.

Legge til kommandoer i en egendefinert gruppe

Merknad: I listen Tilpasse båndet står det (egendefinert) etter navn på egendefinerte kategorier og grupper, men (egendefinert) vises ikke på båndet.

 1. Klikk den egendefinerte gruppen der du vil legge til en kommando, under listen Tilpasse båndet i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk listen du vil legge til kommandoer fra, for eksempel Populære kommandoer eller Alle kommandoer. i listen Velg kommandoer fra

  Listen Velg kommandoer fra

 3. Klikk en kommando i listen du velger.

 4. Klikk Legg til.

 5. Klikk OK for å se og lagre tilpasningene.

Du kan også gi nytt navn til en kommando og legge til et ikon for å representere kommandoen ved å klikke kommandoen, og deretter Gi nytt navn. Hvis du vil ha mer informasjon om hva ikonet skal brukes til, kan du se Hvorfor ser jeg en grønn kule på båndet?.

Til toppen av siden

Fjerne en kommando fra en egendefinert gruppe

Du kan bare fjerne kommandoer fra en egendefinert gruppe.

 1. Klikk kommandoen du vil fjerne, under listen Tilpasse båndet i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk Fjern.

 3. Klikk OK for å se og lagre tilpasningene.

Til toppen av siden

Gi nytt navn til en kommando som du la til i en egendefinert gruppe

 1. Klikk kommandoen du vil gi et nytt navn, under listen Tilpasse båndet i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk Gi nytt navn, og skriv deretter et nytt navn.

  Mens du gir nytt navn til en kommando du har lagt til i en egendefinert gruppe, kan du også klikke et ikon som skal representere denne kommandoen.

 3. Klikk OK for å se og lagre tilpasningene.

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen for kommandoer i egendefinerte grupper

 1. Klikk kommandoen du vil flytte, under listen Tilpasse båndet i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk pilen Flytt opp eller Flytt ned til du har ønsket rekkefølge.

 3. Klikk OK for å se og lagre tilpasningene.

Til toppen av siden

Tilbakestille båndet

Du kan velge å tilbakestille alle kategoriene på båndet eller bare de valgte kategoriene til opprinnelig tilstand. Når du tilbakestiller alle kategoriene på båndet, tilbakestiller du også verktøylinjen for hurtigtilgang slik at bare de egendefinerte kommandoene vises.

Tilbakestille båndet til standardinnstillingene

Viktig: Når du klikker Tilbakestill alle tilpasninger, tilbakestiller du både båndet og verktøylinjen for hurtigtilgang til standardinnstillingene.

 1. Klikk Tilbakestill i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk Tilbakestill alle tilpasninger.

Til toppen av siden

Tilbakestille bare den valgte kategorien

Du kan bare tilbakestille standardkategorier til standardinnstillingene.

 1. Velg standardkategorien du vil tilbakestille til standardinnstillingene, i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk Tilbakestill, og klikk deretter Tilbakestill bare valgte båndkategori.

Til toppen av siden

Eksportere et tilpasset bånd

Du kan eksportere tilpasningene for båndet og verktøylinjen for hurtigtilgang i en fil som kan importeres og brukes av en medarbeider eller på en annen datamaskin.

 1. Klikk Importer/eksporter i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk Eksporter alle tilpassinger.

Til toppen av siden

Importere et tilpasset bånd

Du kan importere tilpasningsfiler for å erstatte den gjeldende utformingen av båndet og verktøylinjen for hurtigtilgang. Du kan importere tilpasningene slik at Microsoft Office-programmene ser ut som hos kollegaene dine eller er like fra datamaskin til datamaskin.

Viktig: Når du importerer en tilpasningsfil for båndet, mister du alle tidligere tilpasninger for båndet og verktøylinjen for hurtigtilgang. Hvis du tror at du vil tilbakestille til tilpasningene du har på dette tidspunktet, bør du eksportere dem før du importerer nye tilpasninger.

 1. Klikk Importer/eksporter i vinduet Tilpasse båndet.

  Hvis du vil vite hvordan du går til vinduet Tilpasse båndet, kan du se Gå til vinduet Tilpasse båndet.

 2. Klikk Importer tilpassingsfil.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×