Tilpass gruppenettstedet for Office 365 for fillagring og fildeling

Bidragsytere: Kristian Stensen Stine Romund
Sist oppdatert 1. mars 2017

Hvis du har en liten bedrift med noen få ansatte, er en av de beste måtene å sette opp fildeling og nettsamarbeid på å bruke OneDrive for Business og et Office 365-gruppeområde sammen. Deretter kan du tilpasse Office 365-gruppeområdet slik at du kan dra nytte av mer lagringsplass og samarbeidsfunksjoner.

I denne opplæringen gir vi trinnvise instruksjoner for hvordan du tilpasser ditt Office 365-gruppeområde og deler filer med personer utenfor bedriften. Du kan utføre alle trinnene, eller kun velge de trinnene som interesserer deg.

Hvis du gjør alle trinnene i rekkefølge, starter du med en grunnleggende Office 365-startside for gruppeområdet som ser slik ut:

Et bilde av et grunnleggende gruppeområde

Du kan også tilpasse det slik at det ser ut omtrent som dette, med koblinger til delte OneDrive for Business-mapper og et sekundært område:

Et skjermbilde av et tilpasset gruppeområde med et sekundært område

Trinn 1: Tilpass fillagring på gruppeområdet for Office 365

Beregnet tid for fullføring: 15–20 minutter

I dette trinnet viser vi deg hvordan du legger til flere dokumentbiblioteker til Office 365-gruppeområdet slik at du kan organisere filene dine. Deretter viser vi deg hvordan du legger til en liste over kontakter som du kan etablere kontakt med i kontaktlisten i Outlook. Begge disse er populære funksjoner for gruppeområder!

Legg til flere dokumentbiblioteker på gruppeområdet

Ditt Office 365-gruppeområde inneholder allerede et dokumentbibliotek som du kan begynne å bruke nå. Hvis du bruker opp plassen i standardbiblioteket for dokumenter, er det enkelt å legge til flere lagringsbeholdere på gruppeområdet. Først tenker du litt på hvordan du vil gruppere filer på Office 365-gruppeområdet og hvilket navn du vil gi til lagringsbeholderne slik at filene er lett å finne. Hvis du har mye informasjon å organisere, kan du se Planlegge innholdet for gruppeområdet for noen tips.

Her vises det hvordan du kan opprette flere dokumentbiblioteker med navn som er bestemte for bedriften.

 1. Gå til Office 365-gruppeområdet. Velg Områder > Gruppeområde på Office 365-startsiden.

 2. På gruppeområdets startside velger du flisen Legg til lister, biblioteker og andre apper.

  Hvis du vil legge til en ny oppbevaringsbeholder til området, velger du flisen Legg til lister, biblioteker og andre apper.

 3. På sidenDine apper velger du Dokumentbibliotek.

  Hvis du vil legge til en ny oppbevaringsbeholder for dokumenter, velger du Dokumenter-flisen på siden Dine apper.

 4. Skriv inn et navn på det nye dokumentbiblioteket, og klikk deretter Opprett.

  Skriv inn et navn på dokumentbiblioteket, og klikk deretter Opprett.

  Det nye dokumentbiblioteket vises i navigasjonsmenyen til venstre under Siste.

  Når du har lagt til et nytt dokumentbibliotek, vises det på høyre side under Siste.

 5. Hvis du vil legge til flere beholdere for dokumentlagring, velger du Legg til en app > Dokumentbibliotek på nytt.

 6. Hvis du vil slette et dokumentbibliotek, holder du musepekeren over flisen for biblioteket, velger Mer-knappen (. . .), og velger deretter Fjern.

  Klikk ellipsen for å gi nytt navn til eller fjerne et dokumentbibliotek.

 7. Hvis du vil gi nytt navn til et dokumentbibliotek, kan du velge Innstillinger og så velge Listenavn, beskrivelse og navigasjon. I Navn-boksen skriver du inn et nytt navn og velger Lagre. Velg Områdeinnhold slik at du kan fortsette å legge til flere dokumentbiblioteker.

 8. Når du er ferdig med å legge til flere dokumentbiblioteker, velger du hyperkoblingenHjem øverst på siden for å gå tilbake til startsiden.

  Startsiden på gruppeområdet kommer til å se omtrent lik ut som den nedenfor, med koblinger til de nye dokumentbibliotekene i navigasjonen til venstre. I eksemplet vårt la vi til beholdere for agendaer, klientfiler, prosjekter og instruksjoner.

  Koblinger til lagringsbeholdere er nå i den venstre navigasjonsruten.

Legg til lister for å organisere data (kontakter, oppgaver, kalenderhendelser)

Gruppeområdet leveres med et sett med standardapper for å hjelpe deg med å opprette nye sider for det interne webområdet. Appene fungerer mye på samme måte som maler for Word-dokumenter. Når du legger til en app på gruppeområdet, opprettes det en side der du kan skrive inn informasjon i et bestemt format.

I dette trinnet bruker vi Kontakter-appen til å opprette en side for en liste over kontaktinformasjon, for eksempel kontaktinformasjon for forhandlere, leverandører, klienter og så videre. Deretter kobler vi listen med Outlook slik at kontaktene vises når gruppen bruker sine Office 365-e-postkontoer i Outlook.

La oss komme i gang med Kontakter-appen.

 1. På gruppeområdets Startside velger du flisen Legg til lister, biblioteker og andre apper

  Velge flis for Legg til lister, biblioteker og andre apper

 2. På siden Dine apper velger du Kontakter.

  Velg Kontakter-appen

 3. Skriv inn et navn for kontaktlisten, for eksempel Forhandlere og leverandører, og velg deretter Opprett. Dette navnet vises øverst på siden med kontakter og i navigasjonen til venstre side.

 4. På siden Områdeinnhold velger du den nye siden din. I dette eksemplet kalles det Forhandlere og leverandører.

 5. Velg + nytt element for å legge til en kontakt.

  Velg Ny for å legge til en kontakt

 6. Skriv inn opplysningene for den første kontakten. Du kan skrive inn informasjon i alle eller bare noen av boksene. Velg Lagre når du er ferdig.

  Angi informasjon i kontaktskjemaet.

  Som standard vises etternavn, fornavn, firma, jobbtelefon, privattelefon og e-postadresse på kontakter-siden. Her ser du hvordan det ser ut med et par kontakter lagt til.

  Et skjermbilde som viser mange kontakter som er lagt til på siden

 7. For å se denne listen over kontakter med Office 365-e-postkontoene dine i Outlook, velger du Liste > Koble til Outlook øverst på siden.

  Velg Koble til med Outlook for å synkronisere kontaktlisten med Outlook

 8. Ved sikkerhetsdialogboksene velger du Tillat to ganger og deretter Ja. Du kan få opp ytterligere sikkerhetsrelaterte forespørsler der du blir bedt om å skrive Office 365-påloggingsinformasjonen for e-postkontoen din. Hvis dette forekommer, skriver du inn Office 365-e-postadressen og -passordet.

 9. Det tar 5–10 minutter for at kontakter-informasjonen fra gruppeområdet skal vises under Andre kontakter i Outlook. I Outlook velger du Sende og motta for å oppdatere. Deretter ser du kontakter-informasjonen i Outlook.

  Et skjermbilde av kontaktene på gruppeområdet når de vises i Outlook

  Vær oppmerksom på at alle kontakter som du angir i Outlook, ikke vises i kontaktlisten på gruppeområdet.

  Når du har satt opp gruppeområdet til å koble til med Outlook, vil det vises automatisk i Outlook også hver gang du oppdaterer kontaktene på gruppeområdet.

Ta en titt på de andre appene som følger med gruppeområdet. Du kan for eksempel bruke Kalender-appen til å opprette en side med en kalender på for å spore viktige hendelser. Du kan også bruke Aktiviteter-appen til å spore og behandle oppgaver for et prosjekt på en tidslinje. Merk at disse appene ikke kan kobles til Outlook.

Trinn 2: Tilpasse startsiden for Office 365-gruppeområdet

Estimert tid for å fullføre: 30–40 minutter

Du kan tilpasse gruppeområdets startside for å hjelpe deg og de ansatte med å få tilgang til informasjonen som trengs, raskt. Du har for eksempel kanskje koblinger til ansattes OneDrive for Business-mapper og koblinger til dokumenter, kontakter, oppgaver, kalendere og en OneNote-notatblokk hvor du lagrer møtesakslister og notater.

I dette trinnet skal vi vise deg hvordan du oppretter koblinger til viktige sider og omorganiserer informasjonen på området for enkel tilgang.

La oss sette i gang.

Fjerne flisene Komme i gang og nyhetsfeeden (3 minutter)

Nå som vi er ferdig med å bruke Komme i gang-koblingene, skal vi fjerne dem fra startsiden. Dette betyr ikke at vi ikke kan fortsette å tilpasse området. All tilpassing av gruppeområdet er fortsatt tilgjengelig fra Rediger-menyen og Områdeinnstillinger-delen på området.

 1. Øverst på Startsiden på gruppeområdene velger du Side > Rediger.

  Klikk deretter Rediger

 2. Velg Tekstoppsett > Tre kolonner med topptekst og bunntekst. Dette gir deg flest alternativer for sideoppsettet ditt.

  Et bilde som viser hvordan du velger Tekstoppsett for utformingen av hjemmesiden din.

 3. Hold pekeren over Områdefeed-boksen, og trykk DELETE for å fjerne den. Velg Fjern dette for å få Komme i gang-flisene ut av veien.

  Slette Komme i gang-flisene

 4. Melding fra nettsiden velger du OK.

  Når meldingen om å fjerne Komme i gang for alle vises, klikker du OK.

  Nå har du en standard startside du kan organisere og tilpasse.

  En siden for et gruppeområdet med bare ett dokumentbibliotek.

Legg til en velkomstmelding på startsiden (10 minutter)

 1. Hvis du gikk ut av redigeringsmodus, kan du gå tilbake til den. Øverst på Startsiden for gruppeområdet velger du Side > Rediger.

 2. I den øverste boksen skriver du inn en velkomstmelding, for eksempel Velkommen til Contosos interne område! Velg Formater tekst-fanen, og bruk skriftkontrollene til å formatere teksten. (Hvis du ser en melding om ikke å kunne vise nettdelen, ignorerer du den.)

  Bruke skriftkontrollene øverst på siden til å formatere velkomstmeldingen

 3. Velg Lagre når du er ferdig.

Flytt lagringsbeholderen for dokumenter til venstre på siden (5 minutter)

 1. Gå tilbake til redigeringsmodus. Øverst på Startsiden for gruppeområdet velger du Side > Rediger.

 2. Dra og slipp Dokumenter-boksen til venstre på siden. Boksen kan være vanskelig å få tak i, så du må kanskje prøve å flytte den noen ganger før du får det til. (Hvis du ser en melding om ikke å kunne vise nettdelen, ignorerer du den.)

  Flytte Dokumenter-nettdelen

 3. Endre tittelen på dokumentbiblioteket. Velg Rediger nettdel.

  Endre tittelen på dokumentbiblioteket.

 4. I boksen på høyre side av skjermen kan du utvide Utseende -inndelingen. Skriv inn Gruppedokumenter i Tittel-boksen. Rull nedover og velg OK for å lagre.

  Endre tittelen på standard dokumentbibliotek til Gruppedokumenter

Legge til koblinger i ansattes OneDrive for Business-mapper (10 minutter)

 1. Legg til en overskrift for koblingene til ansattes OneDrive for Business-mapper, for eksempel Personlig lagring, i den tomme boksen midt på startsiden mens du fremdeles er i redigeringsmodus. Bruk menyen øverst på siden for å formatere teksten.

  Legg til en tittel for Personlige koblinger i den andre boksen.

 2. Under overskriften du nettopp la til (for eksempel Personlig lagring), fører du opp navnene på dine ansattes OneDrive for Business-mapper. Mappenavnene bør være slik at de er enkle å identifisere. I det neste trinnet skal du gjøre dem om til koblinger.

  Liste over koblinger til brukeren OneDrive-sider

 3. Uthev navnet på en ansatt sin OneDrive for Business-mappe, og velg deretter Sett inn > Kobling > Fra adresse.

  Merk teksten, og klikk deretter Sett inn kobling.

 4. Skriv inn nettadressen til en OneDrive for Business-mappe til en ansatt, og velg OK. Du kan opprette URL-adressen i dette formatet: https://<firma>- my.sharepoint.com/personal/ <bruker> _ <firma> _com.

  For eksempel hvis firmanavnet er Contoso og den ansattes Office 365-bruker-ID er Eleni, er URL-adressen for OneDrive for Business-mappen hans https://contoso-my.sharepoint.com/personal/eleni_contoso_com.

  Sett inn URL-adressen til OneDrive mappen.

 5. Når du har lagt til koblinger for alle ansatte, velger du Side > Lagre.

  Velg Side, og velg deretter Lagre.

Når du gjør dette, vil startsiden for gruppeområdet se omtrent ut som denne, med delte dokumenter på den ene siden av dokumentet og koblinger til ansattes OneDrive_for_Business-mapper i midten. I dette eksemplet har vi lagt til noen flere dokumenter i gruppedokumenter-beholderen slik at du kan se hvordan startsiden kan se ut når du legger til dokumenter.

Endre tittelen på gruppeområdet (10 minutter)

 1. På gruppeområdets Startside velger du Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger > Områdeinnstillinger.

  Velg Innstillinger-knappen øverst til høyre, og velg deretter Innstillinger for område.

 2. På Områdeinnstillinger-siden under Utseende og muligheter klikker du Tittel, beskrivelse og logo.

  Klikk Tittel, beskrivelse og logo under overskriften Utseende og funksjonalitet.

 3. Endre tittelen til gruppeområdet, for eksempel for å klart angi at det er til internt bruk. Hvis du vil, kan du legge til en logo og beskrivelse også. (Beskrivelsen vises i interne søkeresultater, noe som er nyttig hvis du bare oppretter mange gruppeområder.) Velg OK.

  Skriv inn informasjon for det nye gruppeområdet på siden Tittel, beskrivelse og logo.

 4. Tilbake på gruppeområdets startside: Hvis du vil at navnet på hyperkoblingen øverst på startsiden skal være forskjellig fra tittelen på gruppeområdet, velger du Rediger koblinger i tekstboksen øverst på siden, og skriver inn et nytt navn for hyperkoblingen, for eksempel Internt gruppeområde.

  Velg Rediger koblinger for å endre navn på hyperkoblingen øverst på hjemmesiden.

 5. Velg Lagre, selv om knappen ser nedtonet ut. Dermed lagres endringene.

Gruppeområdets startside ser nå ut omtrent som denne, med en egendefinert tittel (Contoso Gruppeområde) og en tilpasset hyperkobling øverst (Internt gruppeområde).

Slik ser siden ut nå.

Trinn 3: Legge til koblinger til viktige sider på gruppeområdet

Estimert tid å fullføre: 30–60 minutter

Du kan gjøre gruppeområdet enkelt å navigere og få det til å se profesjonelt ut ved å legge til fargerike fliser eller ikoner som inneholder koblinger til viktige sider på området. Hvis du vil, kan du koble til andre eksterne områder også. Disse koblingene kalles Forfremmede koblinger fordi ikoner eller fliser trekker oppmerksomheten mot dem.

Her ser du hvordan du legger forfremmede koblinger til gruppeområdet.

Legge til bilder på området (10–15 minutter)

For dette trinnet har vi gitt deg et sett med fem bilder som du kan bruke som fliser.

Et bilde av bildene du skal laste ned.

 1. Laste ned bildene til datamaskinen.

 2. På gruppeområdet i navigasjonsruten til venstre velger du Områdeinnhold. Velg deretter Områderessurser.

 3. Videre skal vi bruke Windows Utforsker til å laste opp bildene til Områderessurser-biblioteket. Velg Last opp > Last opp filer ved hjelp av Windows Utforsker i stedet.

  Velg Last opp filer ved hjelp av Windows Utforsker i stedet.
 4. Velg Tillat i sikkerhetsdialogboksen.

 5. Naviger til mappen der du lagret bildene i Windows Utforsker. Velg alle fem bildene, og dra dem til Områderessurser-biblioteket ditt.

Nå har du noen bilder du kan legge til på området.

Opprette en liste over URL-adresser for bilder og koblinger (10–15 minutter)

Hvis du vil knytte sammen bilder og koblinger, må du samle en liste over plasseringer (URL-adresser) for begge. En enkel måte å gjøre dette på er å kopiere plasseringene til Word eller Notisblokk. Når du blir bedt om plasseringene senere, har du dem lett tilgjengelig.

 1. Åpne Word eller Notisblokk.

 2. Gå til Områderessurser-biblioteket. Hold pekeren over bildet, velg ellipsene (...) ved siden av hvert bilde, og høyreklikk for å kopiere.

  Kopier URL-adressen til bildet.

 3. Lim inn nettadressen i Word eller Notisblokk. Gjør dette for alle bildene.

 4. Deretter, i samme Word- eller Notisblokk-fil, kopierer og limer du inn alle nettadresser for sidene på gruppeområdet som du vil koble til. For eksempel kan du gå til Forhandlere og leverandører-siden og kopier nettadressen for siden. Til slutt skal du ha en liste over bildets nettadresser og de tilhørende sidene du vil koble til.

  En tabell som inneholder nettadressene til bildet og siden

Tilordne bilder og koblinger sammen (10–15 minutter)

På slutten av dette trinnet vil du ha opprettet ett enkelt sett med bilder og koblinger som sammen utgjør én gruppe med forfremmede koblinger.

 1. På startsiden for gruppeområdet velger du Områdeinnhold > Legg til en app. Rull nedover og velg Forfremmede koblinger.

 2. I dette eksempelet kaller du koblingene Viktige oppgaver og velger Opprett. Når du er ferdig med denne opplæringen, vises tittelen på appen for forfremmede koblinger (Viktige oppgaver) på startsiden, hvor vi plasserer de forfremmede koblingene.

 3. Velg Viktige oppgaver-biblioteket. Siden skal være tom. Velg Alle forfremmede koblinger.

  Et bilde av appen Forfremmede koblinger.

 4. Velg + nytt element for å legge til et bilde og en kobling. Det er her du trenger listen over bilder og koblinger i Word eller Notisblokk.

 5. I Tittel skriver du inn et navn som så vises på flisen. Skriv for eksempel inn Forhandlere og leverandører.

 6. Gå til Word- eller Notisblokk-filen, og kopier deretter Nettadressen for bildet du vil bruke til forhandlere og leverandører. Lim den inn i Plassering for bakgrunnsbilde-boksen.

 7. Kopier URL-adressen for siden du vil koble til, og lim den inn i dialogboksen Koblingsadresse.

  Hvordan du fyller ut informasjon for å opprette en forfremmet kobling

 8. I Virkemåte for oppstart-boksen velger du om du vil starte en ny fane når ikonet klikkes på (anbefales for koblinger som tar deg til eksterne områder) eller åpne den i den gjeldende fanen (navigasjon på siden). Velg Lagre når du er ferdig.

 9. Gjenta trinnene frem til du har koblet samme alle bilder og sider.

  En liste over forfremmede koblinger

 10. For å se hvordan flisene skal se ut velger du Liste > Gjeldende visning > Fliser.

  Et bilde som viser hvordan du ser flisene dine.

 11. Hvis du vil endre rekkefølgen på flisene eller gjøre andre endringer, kan du når som helst velge Liste > Gjeldende visning > Alle forfremmede koblinger > Rediger. Bruk Rekkefølge-kolonnen for å angi rekkefølgen på flisene. Velg Oppdater for å lagre endringene.

  Bruk Rekkefølge-kolonnen for å angi rekkefølgen på flisene.

Legge til de forfremmede koblingene til startsiden (3 minutter)

 1. Velg Rediger på gruppeområdets Startside.

  Et skjermbilde av redigeringsikonet på hjemmesiden til gruppeområdet

 2. Plasser markøren på slutten av velkomstmeldingen, og trykk på Enter. Markøren skal fremdeles være i den samme boksen.

 3. Velg Sett inn > Nettdel > Viktige oppgaver > Legg til.

  Et skjermbilde av hvordan du setter inn nettdelen for Øverste oppgaver

 4. Velg Importer øverst på siden. Du er ferdig!

  Gruppeområdet skal se omtrent ut som dette.

  Et gruppeområde med forfremmede koblinger på hjemmesiden

Gratulerer! Nå vet du hvordan du legger til fargerike, forfremmede koblinger til andre deler av gruppeområdet også.

Trinn 4: Konfigurere et sekundært område for å dele filer med kunder og partnere

Beregnet tid for fullføring: 15–20 minutter

Du kan konfigurere et sekundært gruppeområde, som er litt som et privat område, for fildeling og samarbeid med kunder eller klienter utenfor organisasjonen. Du kan kontrollere hvem som får en invitasjon til å lese sekundære områder ved å konfigurere dem med unike tillatelser. Dermed kan du redusere risikoen for at du ved et uhell deler filer som er ment for en bestemt kunde med en annen.

La oss for eksempel anta at du er en eiendomsmegler. Du kan opprette et sekundært område for en bestemt kunde og legge bilder av eiendommer ut på den for kunden. Ingen andre kunder vil kunne se det sekundære området.

Her ser du hvordan du kan opprette sekundære områder for lagring av kundefiler.

 1. Gå til gruppeområdet og velg Områdeinnhold > + nytt sekundært område.

  Hvis du vil legge til et nytt sekundært område, velger du Områdeinnhold og vleger deretter Nytt sekundært område.

 2. Områdeinnhold > Nytt SharePoint-område-siden skriver du inn et navn for det sekundære området i Tittel -boksen. Kunden vises denne tittelen.

 3. For Områdeadresser i URL-navn-boksen angi du et navn som skal vises i URL-adressen for det sekundære området, for eksempel navnet på kundens virksomhet. Kunden får også se dette.

  Skriv inn et navn for det sekundære området i Tittel-boksen, og skriv inn kundens navn i URL-boksen for å legge det til i URL-adressen til nettstedet.

 4. Godta standardene i Malvalg.

 5. Velg Bruk unike tillatelser for Brukertillatelser.

  Obs!:  Dette er alternativet som er enklest å bruke.

  Velg det unike alternativet for Tillatelser på siden for det nye SharePoint-området.
 6. Gjør følgende for Navigasjon:

  • Velg Ja for Vis dette området på hurtigstartlinjen til det overordnede området. Hurtigstartlinjen er navigasjonsmenyen til venstre.

  • Velg Nei for Vis dette området på den øverste koblingslinjen. Hvis du har mange sekundære områder, er det bedre at koblingene vises i navigasjonsmenyen til venstre, slik at de ikke tar opp all plassen øverst på siden.

 7. Velg Ingen for Navigasjonsarv. På denne måten arver ikke det sekundære området navigasjonen fra teamområdet. Velg deretter Opprett.

  Velg Ja og Nei, og velg deretter Opprett.

 8. På siden Konfigurer grupper for dette området legger du til navnene på gruppemedlemmene som du vil skal bidra til dette sekundære området, og klikker OK. (I eksempelskjermbildet er Ina Leonte eieren av området. Navnet ditt vises på denne siden i stedet.)

  Godta standardinnstillingene, og velg OK.

  Ditt opprinnelige sekundære område vil se ut omtrent som det nedenfor.

  Slik ser et enkelt sekundært område ut

 9. Velg Fjern dette for å fjerne flisene Komme i gang. Hvis du deler det sekundære området med kunder, og flisene Komme i gang er der, kan dette forvirre dem.

 10. Deretter tilpasser du kundens sekundære område etter behov. Velg for eksempel Rediger øverst på siden for å legge til en velkomstmelding, og flytt Dokumenter-biblioteket på samme måte som for gruppeområdet.

 11. En enkel måte å få kundens sekundære område til å se annerledes ut enn det interne området på, er å endre temaet. Velg Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger > Endre utseendet for å prøve ut forskjellige temaer for kundens sekundære område.

  Velge alternativet Endre Utseende

  Hvis du oppretter mange sekundære områder for kunder, kan det være nyttig å bruke et ulikt tema for hver kunde. Her er et eksempel på et sekundært område til en kunde med et tema, en velkomstmelding og noen dokumenter.

  Et bilde av hvordan et sekundært område kan se ut etter at du har opprettet det.

 12. Hvis du vil gå tilbake til startsiden for gruppeområdet, kan du velge Områder øverst på siden for det sekundære området og velge Gruppeområde. I Trinn 6: Forfrem gruppeområdet for rask tilgang. Vi viser deg hvordan du legger til koblinger slik at det er enkelt å gå tilbake til gruppeområdet, men uten at kundene dine har samme mulighet.

  Tips!: Du kan når som helst slette et sekundært område og starte på nytt.

Startsiden for området kan nå se ut omtrent som den nedenfor, med en hyperkobling til det sekundære området på venstre side. På denne måten er det enkelt for interne gruppemedlemmer å navigere til den.

Når du har lagt til et sekundært område, vises det i hurtigstartmenyen på venstre side av gruppeområdets hjemmeside.

Dele filer i det sekundære området med en kunde (5 minutter)

Én måte å dele en fil i et sekundært område på er å opprette en gjestekobling til filen og deretter sende koblingen til kunden. Bare én person kan få tilgang til filen via gjestekoblingen, og gjestekoblinger kan sendes videre eller deles med andre.

 1. Velg ellipsen ... ved siden av filen du vil dele, og velg deretter Del.

  Velg ellipsen ved siden av filen du vil dele, og velg deretter Del.

 2. Klikk Få en kobling. For å la kunden redigere filen velger du Opprett en kobling under Rediger.

 3. Høyreklikk for å kopiere gjestekoblingen, og deretter limer du den inn i en e-post eller andre medier for kunden din.

  Høyreklikk for å kopiere gjestekoblingen.

Du er ferdig!

Hvis kundene dine har Microsoft-kontoer, kan du dele hele det sekundære området med dem. Slik gjør du det:

 1. Velg det sekundære kundeområdet du vil dele, og velg Del øverst på siden.

  Velg Del-ikonet for å dele et sekundært område med en kunde

 2. Skriv inn e-postadressene til personene som du vil skal kunne besøke det sekundære området. Inkluder adressen også, slik at du får en kopi av e-postmeldingen til arkivet. Klikk på Del for å sende e-postmeldingen.

  Skrive inn e-postadressene til kunder som skal få en invitasjon som gir tilgang til sekundært område.

 3. Du kan gå til e-posten din for å vise en kopi av e-postmeldingen du sendte til kundene. Det skal se omtrent slik ut, med en kobling til det sekundære kundeområdet nederst i e-postmeldingen.

  Et eksempel på e-post som inviterer kunder til et sekundært kundeområde.

Gratulerer! Du er ferdig med å konfigurere fildeling for kundene dine.

Trinn 5: Konfigurere et sekundært gruppeområde for lagring av private filer

Hvis du vil sette opp et sekundært område som bare du kan få tilgang til, men ikke resten av teamet, kan du opprette området ved hjelp av fremgangsmåten i Trinn 4: Konfigurere et sekundært område for deling av filer eksternt. Men på Definere grupper for dette området legger du ikke til noen gruppemedlemmer. Navnet ditt – altså områdeeierens – er det eneste som skal være oppført.

Når du kommer til delen om hvordan du konfigurerer navigasjon, velger du Nei på alle spørsmålene. Dermed ser ikke gruppemedlemmene en kobling til det sekundære området på startsiden for gruppen. Finn frem til appstarteren, og velg Områder > ditt sekundære gruppeområde for å gå til dette sekundære området i fremtiden.

Hvis du vil legge til en kobling til startsiden på det sekundære området for gruppen, slik at det blir enklere for deg å gå dit, velger du Ja for ett av alternativene for navigasjon. Gruppemedlemmer får ikke tilgang til det sekundære området, så du må fortelle dem om hvorfor koblingen ikke fungerer for dem når de velger den.

Velg Nei for å skjule navigasjonen til det sekundære området.

Trinn 6: Forfremme gruppeområdet ditt for hurtigtilgang

Estimert tid for å fullføre: 10–15 minutter

Du kan legge det til i appstarteren som en egendefinert rute, slik at det blir enkelt for deg og dine ansatte å gå til gruppeområdet fra hvor som helst i Office 365.

Du kan også legge til en kobling til det i Office 365-toppteksten, som vi skal forklare nå. Husk at begge disse plasseringene er svært nyttige de gangene du er i OneDrive for Business eller i en annen Office 365-app, og du vil gå til gruppeområdet.

Legg til en kobling til gruppeområdet i Office 365-toppteksten

Koblingen kan være en logo eller et annet bilde. Bildet må ha dimensjonene 200 x 50 piksler og ikke være større enn 10 KB. For å opprette logoen din kan du vurdere å bruke Microsoft Paint til å ta et øyeblikksbilde av organisasjonens logo som du kan beskjære, skalere til 200 x 50 og så lagre som en JPEG-fil. (Dette gjør at filen komprimeres for å gjøre den mindre enn 10 KB.)

Legge til en kobling til gruppeområdet fra øverst på hver side, slik at brukere lett har tilgang

 1. Kopier URL-adressen på gruppeområdet. (Formatet for URL-adressen er https://<ditt firmanavn>. sharepoint.com.)

  Kopier URL-adressen til gruppeområdet

 2. Velg startprogrammet for apper Ikonet for startprogrammet for apper i Office 365 øverst på siden, og velg deretter Administrator.

  Startprogrammet for apper i Office 365 med Administrator-appen uthevet.

 3. I Administrasjonssenter for Office 365 til venstre på siden velger du Firmaprofil.

  Velg firmaprofil

 4. Velg Egendefinert tema.

 5. I Egendefinert logo går du til logoen eller et annet bilde som er lagret på datamaskinen som du vil bruke.

 6. Lim inn nettadressen for gruppeområdet i nettadresse for en klikkbar logo, og velg Lagre.

  Velg logoen din, skriv inn URL-adressen til gruppeområdet, og velg deretter Lagre.

  Nå vises logoen eller bildet øverst på hver side, selv i E-post, og andre gruppemedlemmer i bedriften kan klikke på logoen/bildet for å få tilgang til gruppeområdet.

  Et bilde av en hyperkobling til et gruppeområde

  mellomrom

  Gratulerer! Du har fullført denne trinnvise opplæring for å tilpasse gruppeområdet. Var denne artikkelen nyttig? I tilbakemeldingsboksen nederst på denne siden kan du gi oss en tilbakemelding. Vi kan bruke tilbakemeldingen din for å dobbeltsjekke trinnene våre.

Her er flere emner du kan være interessert i:

Beslektede emner

Sette opp fillagring og fildeling i Office 365

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×