Tilordning av Microsoft Visual Basic .NET-kode til UML

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når det utføres omvendt utvikling, tilsvarer følgende kodekonstruksjoner i Visual Basic .NET til UML-elementer:

Navneområdet

Det utføres omvendt utvikling av et navneområde i Visual Basic som en UML-pakke, og den omfatter:

 • Navn

 • Medlemmer

Klasse

Det utføres omvendt utvikling av en klasse i Visual Basic som en UML-klasse, og den omfatter:

 • Navn

 • Arvede klasser og implementerte grensesnitt

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Medlemsoperasjoner/-funksjoner (medlemsvariabler)

Følgende Visual Basic-klassekonstruksjoner støttes ikke i Microsoft Office Visio UML:

 • Venn

 • Skygger

Grensesnittet

Det utføres omvendt utvikling av et grensesnitt i Visual Basic som et UML-grensesnitt, og det omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • IsLeaf

 • Basegrensesnitt

 • Medlemsoperasjoner

Opplistet

En opplistet i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som en UML- datatype med << opplistet >> stereotyp, og den omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • IsLeaf

 • Basisklasser

 • Medlemmer

Merknad: I Visual Basic utføres det ikke omvendt utvikling av integraltyper.

Struktur

En struktur i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som en UML-klasse med << struktur >> stereotyp, og den omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Basisklasser og implementerte grensesnitt

 • Medlemmer

Egenskaper

Egenskaper i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som UML-operasjoner, og de omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • Type

 • Getter og Setter

Merknad: Standardegenskapen støttes ikke i Visual Basic.

Representanter

Det utføres omvendt utvikling av delegater i Visual Basic som UML-klasser med <<delegat>>-stereotypen, og de omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • Signatur (lagt til i klassen som en operasjon)

Medlemsoperasjoner

Medlemsoperasjoner i Visual Basic legges til i UML-modellen som UML-operasjoner, og de omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • Område (statisk eller delt)

 • IsPolymorphic

 • IsAbstract

 • Operasjonstype

Operasjoner flagges i henhold til type, for eksempel konstruktør, ødelegger, operator eller prosedyre. Du kan vise disse flaggene i UML-modellen ved hjelp av siden Alternativer for kodegenerering i dialogboksen Egenskaper for UML-operasjon.

 • Returtype

 • Parametere

 • mustOverride

Merknad: Følgende Visual Basic-medlemsoperasjoner støttes ikke i Microsoft Office Visio UML:

 • Ikke overstyrbar – støttes ikke direkte, tilordner til UML-element: operasjon::IsLeaf

 • Overlappinger – støttes ikke

 • Håndtak – støttes ikke

Hendelser

Hendelser i Visual Basic legges til i modellen som operasjoner, og de omfatter:

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • Parametere

Konstanter

Konstanter i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som UML-attributter og de omfatter:

 • Synlighet (allmenn eller privat).

 • Type

 • Startverdi

Konstantene blir lagt til i modellen som attributter, og feltet som kan endres, er satt til frosset.

For eksempel kan Visual Basic-linjen

Const str As String = "some text"

få følgende startverdi

"some text"

mens

Const x As Integer = 1

får startverdien 1.

Merknad: Det utføres omvendt utvikling av skrivebeskyttede elementer som konstanter.

Medlemsvariabler

Medlemsvariabler i Visual Basic legges til i UML-modellen som UML-attributter, og de omfatter:

 • Navn

 • Type

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • Område (statisk eller delt)

 • Kan endres (frosset eller kan endres)

 • Startverdi

Metodeparametere

I Visual Basic legges til UML-modellen som UML-parametere og de omfatter:

 • Navn

 • Type

 • Retning (in, inout, out eller return)

 • Standardverdi

Merknad: Følgende Visual Basic-parameterkonstruksjoner støttes ikke i Microsoft Office Visio UML:

 • Valgfri

 • ParamArray

Visual Basic-kodekonstruksjoner som ikke støttes i UML

Følgende Visual Basic-kodekonstruksjoner tilordnes ikke til UML-elementer når det utføres omvendt utvikling fra Visual Studio. NET til Microsoft Office Visio:

 • Klasser: Venn, Beskyttet venn, Skygger.

 • Datamedlemmer: Dim, New, WithEvents.

 • Opplistet: Det utføres ikke omvendt utvikling for integraltyper.

 • Medlemsoperasjoner: Overlappinger, Håndtak, Ikke overstyrbare (tilordner til UML-element: operasjon::IsLeaf).

 • Parameter: valgfri, paramArray.

 • Egenskap: standard.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×