Tilordning av Microsoft Visual Basic .NET-kode til UML

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når det utføres omvendt utvikling, tilsvarer følgende kodekonstruksjoner i Visual Basic .NET til UML-elementer:

Namespace

Det utføres omvendt utvikling av et navneområde i Visual Basic som en UML-pakke, og den omfatter:

 • Navn

 • Medlemmer

Klasse

Det utføres omvendt utvikling av en klasse i Visual Basic som en UML-klasse, og den omfatter:

 • Navn

 • Arvede klasser og implementerte grensesnitt

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Medlemsoperasjoner/-funksjoner (medlemsvariabler)

Følgende Visual Basic-klassekonstruksjoner støttes ikke i Microsoft Office Visio UML:

 • Venn

 • Skygger

Grensesnittet

Det utføres omvendt utvikling av et grensesnitt i Visual Basic som et UML-grensesnitt, og det omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • IsLeaf

 • Basegrensesnitt

 • Medlemsoperasjoner

Opplistet

En opplistet i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som en UML- datatype med << opplistet >> stereotyp, og den omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • IsLeaf

 • Basisklasser

 • Medlemmer

Obs!: I Visual Basic utføres det ikke omvendt utvikling av integraltyper.

Struktur

En struktur i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som en UML-klasse med << struktur >> stereotyp, og den omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Basisklasser og implementerte grensesnitt

 • Medlemmer

Egenskaper

Egenskaper i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som UML-operasjoner, og de omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • Type

 • Getter og Setter

Obs!: Standardegenskapen støttes ikke i Visual Basic.

Representanter

Det utføres omvendt utvikling av delegater i Visual Basic som UML-klasser med <<delegat>>-stereotypen, og de omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • Signatur (lagt til i klassen som en operasjon)

Medlemsoperasjoner

Medlemsoperasjoner i Visual Basic legges til i UML-modellen som UML-operasjoner, og de omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • Område (statisk eller delt)

 • IsPolymorphic

 • IsAbstract

 • Operasjonstype

Operasjoner flagges i henhold til type, for eksempel konstruktør, ødelegger, operator eller prosedyre. Du kan vise disse flaggene i UML-modellen ved hjelp av siden Alternativer for kodegenerering i dialogboksen Egenskaper for UML-operasjon.

 • Returtype

 • Parametere

 • mustOverride

Obs!: Følgende Visual Basic-medlemsoperasjoner støttes ikke i Microsoft Office Visio UML:

 • Ikke overstyrbar – støttes ikke direkte, tilordner til UML-element: operasjon::IsLeaf

 • Overlappinger – støttes ikke

 • Håndtak – støttes ikke

Hendelser

Hendelser i Visual Basic legges til i modellen som operasjoner, og de omfatter:

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • Parametere

Konstanter

Konstanter i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som UML-attributter og de omfatter:

 • Synlighet (allmenn eller privat).

 • Type

 • Startverdi

Konstantene blir lagt til i modellen som attributter, og feltet som kan endres, er satt til frosset.

For eksempel kan Visual Basic-linjen

Const str As String = "some text"

få følgende startverdi

"some text"

mens

Const x As Integer = 1

får startverdien 1.

Obs!: Det utføres omvendt utvikling av skrivebeskyttede elementer som konstanter.

Medlemsvariabler

Medlemsvariabler i Visual Basic legges til i UML-modellen som UML-attributter, og de omfatter:

 • Navn

 • Type

 • Synlighet (allmenn, beskyttet eller privat)

 • Område (statisk eller delt)

 • Kan endres (frosset eller kan endres)

 • Startverdi

Metodeparametere

I Visual Basic legges til UML-modellen som UML-parametere og de omfatter:

 • Navn

 • Type

 • Retning (in, inout, out eller return)

 • Standardverdi

Obs!: Følgende Visual Basic-parameterkonstruksjoner støttes ikke i Microsoft Office Visio UML:

 • Valgfri

 • ParamArray

Visual Basic-kodekonstruksjoner som ikke støttes i UML

Følgende Visual Basic-kodekonstruksjoner tilordnes ikke til UML-elementer når det utføres omvendt utvikling fra Visual Studio. NET til Microsoft Office Visio:

 • Klasser: Venn, Beskyttet venn, Skygger.

 • Datamedlemmer: Dim, New, WithEvents.

 • Opplistet: Det utføres ikke omvendt utvikling for integraltyper.

 • Medlemsoperasjoner: Overlappinger, Håndtak, Ikke overstyrbare (tilordner til UML-element: operasjon::IsLeaf).

 • Parameter: valgfri, paramArray.

 • Egenskap: standard.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×