Tilordne en makro til et skjema eller en kontrollknapp

Du kan bruke en knapp (en skjemakontroll) eller en kommandoknapp (en ActiveX-kontroll) til å kjøre en makro som utfører en handling når en bruker klikker den.

Både en skjemakontrollknapp og en ActiveX-kontrollkommandoknapp kalles også en trykknapp. Du kan bruke en knapp eller en kommandoknapp til å automatisere utskriften av et regneark, filtrering av data eller beregning av tall. Skjemakontrollknapper og ActiveX-kontrollkommandoknapper er generelt like i utseende og funksjon. Men de har noen få ulikheter, som forklares i den neste avsnittene.

Knapp (skjemakontroll)

Eksempel på knappekontroll på skjemaverktøylinje

Kommandoknapp (ActiveX-kontroll)

Eksempel på ActiveX-kommandoknappkontroll

Makroer og VBA-verktøy finner du på Utvikler-fanen. Den er skjult som standard, så det første trinnet er å aktivere den.

Utvikler-fanen på båndet

Du kan gjøre dette:

 • I Excel 2016, Excel 2013, ogExcel 2010

  1. Gå til Fil > Alternativer >Tilpass båndet.

  2. Merk av for Utvikler i Hovedkategorier-listen på fanen Tilpass båndet, og klikk OK.

   Tilpass båndet
 • I Excel 2007

  1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

   Alternativer i Excel
  2. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær, og klikk deretter OK.

   Vis Utvikler-fanen på båndalternativet

Legge til en knapp (skjemakontroll)

 1. Klikk Sett inn i Kontroller-gruppen i dialogboksen Utvikler, og klikk deretter Knapp under Skjemakontroller Knappesymbol .

  kontroller-gruppe

 2. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av knappen skal vises.

  Tilordne makro-dialogboksen vises.

 3. Tilordne en makro til knappen, og klikk deretter på OK.

 4. Høyreklikk knappen og klikk Formater kontroll for å angi kontrollegenskapene for knappen.

Legge til en kommandoknapp (ActiveX-kontroll)

 1. Klikk Sett inn i Kontroller-gruppen i dialogboksen Utvikler, og klikk deretter Kommandoknapp under ActiveX-kontroller Knappesymbol .

  kontroller-gruppe

 2. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av kommandoknappen skal vises.

 3. Klikk på Vis kode i Kontroller-gruppen.
  Visual Basic Editor starter. Kontroller at Klikk er valgt i rullegardinlisten til høyre. Delprosedyren CommandButton1_Click, som vises i bildet under, kjører to makroer når knappen klikkes: VelgC15 og Hallomelding.

  En delprosedyre i Visual Basic Editor

 4. Gjør ett av følgende i delprosedyren for kommandoknappen:

  • Skriv inn navnet på en eksisterende makro i arbeidsboken. Du kan finne makroer ved å klikke Makroer i Kode-gruppen. Du kan kjøre flere makroer fra en knapp ved å skrive inn makronavnene på egne linjer i delprosedyren.

  • Skriv inn din egen VBA-kode.

 5. Lukk Visual Basic Editor, og kontroller at utformingsmodus er deaktivert ved å klikke på Utformingsmodus Knappesymbol .

 6. Du kjører VBA-koden som er tilknyttet knappen, ved å klikke ActiveX-kommandoknappen du nettopp opprettet.

 7. Når du skal redigere ActiveX-kontrollen, må du være i utformingsmodus. Du aktiverer Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

 8. Klikk på Egenskaper Knappesymbol i Kontroller-gruppen under fanen Utvikler for å angi kontrolleregenskapene for kommandoknappen. Du kan også høyreklikke på kommandoknappen og deretter klikke på Egenskaper.

  Merknad: Før du klikker på Egenskaper, må du passe på at objektet du ønsker å undersøke eller endre egenskaper for, allerede er valgt.

  Dialogboksen Properties åpnes. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hver egenskap, velger du egenskapen, og deretter trykker du F1 for å vise et emne i Visual Basic Help. Du kan også skrive inn egenskapsnavnet i Søk-boksen i Hjelp for Visual Basic. Tabellen nedenfor gir et sammendrag av egenskapene som er tilgjengelig.

Hvis du vil angi

Bruk denne egenskapen

Generelt:

Om kontrollen lastes når arbeidsboken åpnes. (Overses for ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen kan få fokus og reagere på brukergenererte hendelser.

Enabled (skjema)

Om kontrollen kan redigeres.

Locked (skjema)

Navnet på kontrollen.

Name (skjema)

Måten kontrollen knyttes til cellene under den på (fri flyt; flytt, men ikke skaler eller flytt og skaler).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrives ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen er synlig eller skjult.

Visible (skjema)

Tekst:

Skriftattributter (fet, kursiv, størrelse, gjennomstreking, understreking og vekt).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (skjema)

Beskrivende tekst på kontrollen som identifiserer eller beskriver den.

Caption (skjema)

Om innholdet i kontrollen skal brytes automatisk på slutten av en linje.

WordWrap (skjema)

Størrelse og plassering:

Om størrelsen på kontrollen automatisk justeres for å vise alt innholdet.

AutoSize (skjema)

Høyden eller bredden i punkter.

Height, Width (skjema)

Avstanden mellom kontrollen og venstre eller øvre kant av regnearket.

Left, Top (skjema)

Formatering:

Bakgrunnsfargen.

BackColor (skjema)

Bakgrunnsstilen (gjennomsiktig eller ugjennomsiktig).

BackStyle (skjema)

Forgrunnsfargen.

ForeColor (skjema)

Om kontrollen skal ha skygge.

Shadow (Excel)

Bilde:

Punktgrafikkbildet som skal vises i kontrollen.

Picture (skjema)

Plasseringen av bildet i forhold til teksten (venstre, topp, høyre osv.)

PicturePosition (skjema)

Tastatur og mus:

Hurtigtasten for kontrollen.

Accelerator (skjema)

Et egendefinert museikon.

MouseIcon (skjema)

Typen peker som vises når brukeren plasserer musen over et bestemt objekt (standard, pil, strek og så videre).

MousePointer (skjema)

Om kontrollen får fokus når den klikkes.

TakeFocusOnClick (skjema)

Toppen av siden

Se også

Aktivere eller deaktivere ActiveX-innstillinger i Office-filer

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×