Tilordne Skype for Business og Microsoft Teams lisenser

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen gir deg tips om hvordan du tilordner lisenser til brukerne for funksjoner som lydkonferanse, telefonsystem og ringealternativer. Den inneholder også skript for å tilordne lisenser om gangen.

Viktig: Se Skype for Business og Microsoft Team tilleggsprogrammet lisensiering for informasjon om hva lisenser du trenger å kjøpe og hvordan du kjøper dem - avhengig av Office 365-planen - slik at brukere kan få lydkonferanse, gratisnumre, og muligheten til å ringe telefonnumre utenfor bedriften din.

Telefon System og ringealternativer: Tips og skript for å tilordne lisenser

Hva du må vite før du tilordner lydkonferanse, telefonsystem og ringe planlegge lisenser

 • VIKTIG: Hvis du skal kunne se Tale-alternativet i navigeringen til venstre i administrasjonssenteret for Skype for Business, må du kjøpe minst én Enterprise E5-lisens, én tilleggslisens for telefonsystem eller én tilleggslisens for telefonkonferanser.

 • Ved hjelp av lokale PSTN-tilkobling for hybrid brukere? Hvis dette er tilfellet, trenger du bare tilordne en lisens for Telefonsystemet. Du bør ikke tilordne et kall til planlegge.

 • Ventetid etter tilordner lisenser: på grunn av ventetid mellom Office 365 og Skype for Business Online, kan det kanskje ta opptil 24 timer for en bruker som skal tilordnes en ringe planlegge når du tilordner en lisens. Hvis etter 24 timer ikke brukeren tilordnet en ringe Plan, kan du ringe til oss.

 • Feilmeldinger kan omfatte følgende: du får en feilmelding hvis du ikke har kjøpt riktig antall lisenser. Hvis du trenger å kjøpe flere lisenser for ringe Plan, kan du velge å kjøpe flere.

 • Neste trinn: Når du tilordner ringe planlegge lisenser til brukerne, må du få telefonnumrene for organisasjonen, og deretter tilordne disse tallene til personer i organisasjonen. Trinnvise instruksjoner, kan du se konfigurere ringealternativer.

Hvordan du tilordner en lisens for telefonsystem og ringe planlegge til én bruker

Trinnene er den samme som tilordne en lisens for Office 365. Se tilordne lisenser til brukere i Office 365 for bedrifter.

Hvordan du tilordner telefonsystem og ringe planlegge lisenser om gangen

 1. Installere Microsoft Online Services Påloggingsassistent for IT-teknikere RTW. Ikke har installert modulen? Se Microsoft Online Services pålogging Assistant for IT-eksperter RTW å laste den ned.

 2. Installere de Windows Azure Active Directory-modul. Ikke har installert modulen? Se Behandle Azure AD ved hjelp av Windows PowerShell for instruksjoner for nedlasting og cmdleten syntaksen.

 3. Når du har installert modulene, kan du bruke ledeteksten i Windows PowerShell og følgende syntaks for å tilordne lisensene til brukerne:

  Dette eksemplet tilordner en lisens for Enterprise E3 sammen med et Telefonsystem og en lisens for Innenlands ringe planlegge .

  Navnet på lisensen eller produktnavn i skriptet vises i kursiv tekst (se telefonsystem og ringe planlegge produktnavn eller SKU som brukes for skripting, etter eksemplet).

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice.
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file.
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users.
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable.
  #Use MCOPSTN1 for PSTN Domestic Calling and MCOPSTN2 for Domestic and International Calling.
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOEV" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOPSTN1" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Telefonsystem og ringealternativer produktnavn eller SKU som brukes for skripting

Produktnavn

SKU-artikkelnavn

Enterprise E5 (med telefonsystemet)

ENTERPRISEPREMIUM

Enterprise E3

ENTERPRISEPACK

Enterprise E1

STANDARDPACK

Frittstående Skype for Business Online Plan 2

MCOSTANDARD

Telefonsystem

MCOEV

Internasjonalt abonnement

MCOPSTN2

Innenlands abonnement

MCOPSTN1

Kommunikasjonskredit

MCOPSTNPP

Lydkonferanser: Tips og skript for å tilordne lisenser

Hva du må vite før du tilordner lydkonferanse lisenser

 • Leverandør av lydkonferanser tredjeparts: Hvis noen er allerede konfigurert til å bruke en leverandør av lydkonferanser for tredjeparts, når du tilordner dem en Lydkonferanser lisens, endres de for å bruke Microsoft som lydkonferanser leverandør. Du kan endre dem tilbake til tredjeparts-leverandør.

 • Neste trinn: Når du tilordner Lydkonferanser lisenser, må du tilordne en leverandør av lydkonferanser. Gjør ett av følgende:

Hvordan du tilordner en lisens for lydkonferanse til én bruker

Trinnene er den samme som tilordne en lisens for Office 365. Se tilordne lisenser til brukere i Office 365 for bedrifter.

Hvordan du tilordner lisenser lydkonferanse om gangen

 1. Last ned og Installer Microsoft Online Services pålogging Assistant for IT-eksperter RTW.

 2. Laste ned og installere den Windows Azure Active Directory-modulen. Se Behandle Azure AD ved hjelp av Windows PowerShell for instruksjoner for nedlasting og cmdleten syntaksen.

  Når du har installert modulene, kan du bruke ledeteksten i Windows PowerShell og følgende syntaks for å tilordne lisensene til brukerne:

  Navnet på lisensen eller produktnavn i skriptet vises i kursiv tekst. Se lydkonferanse produktnavn eller SKU som brukes for skripting for alle produktnavnene.

  Dette eksemplet tilordner en lisens for Enterprise E3 sammen med en lydkonferanse lisens.

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOMEETADV" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Lyd konferanser produktnavn eller SKU som brukes for skripting

Produktnavn

SKU-artikkelnavn

Lydkonferanser

MCOMEETADV

Frittstående Skype for Business Online Plan 2

MCOSTANDARD

Enterprise E1

STANDARDPACK

Enterprise E3

ENTERPRISEPACK

Enterprise E5 (uten lydkonferanser)

ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF

Enterprise E5 (med lydkonferanser)

ENTERPRISEPREMIUM

Kommunikasjonskredit

Hva du må vite før du tilordner kommunikasjon kreditter lisenser

 • Enterprise E5 kunder: selv om brukerne er tilordnet Enterprise E5 lisenser, fremdeles anbefaler vi at du tilordner dem Kommunikasjon kreditter lisenser.

 • Neste trinn: Når du tilordner disse lisensene, må du få telefonnumrene for organisasjonen, og deretter tilordne disse tallene til personer i organisasjonen. Trinnvise instruksjoner, kan du se konfigurere ringealternativer.

Hvordan du tilordner en lisens for kommunikasjon kreditter til én bruker

Trinnene er den samme som tilordne en lisens for Office 365. Se tilordne lisenser til brukere i Office 365 for bedrifter.

Hvordan du tilordner lisenser kommunikasjon kreditter om gangen

Ta en titt på eksempelskript for tilordner Lydkonferanse lisenser. Oppdatere det med informasjon om å tilordne lisenser for Kommunikasjon kreditter.

Relaterte artikler

Konfigurere lydkonferanse for Skype for Business og Microsoft Teams

Konfigurere ringealternativer

Legge til midler og behandle kommunikasjon kreditter

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×