Tilordne Microsoft som leverandør av lydkonferanser

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

En leverandør av lydkonferanser leverer konferanse bridge. Konferanse broen inneholder innringing telefonnumre, PIN-koder og konferanse IDer for møter som er opprettet. Du trenger bare å tilordne en leverandør av lydkonferanser til personer som kommer til å planlegge eller lede Skype for Business eller Microsoft Teams møter.

Hvis du vil skal kunne se Microsoft oppført som lyd-leverandør, må du tilordner en lisens for Lydkonferanser til brukeren.

Merknad: Hvis du tilordner en lisens for Lydkonferanser til en person som ikke har en leverandør av lydkonferanser for tredjeparts, tilordnes automatisk Microsoft som leverandør av lydkonferanser. Du kan Endre til en tredjeparts konferanser leverandør om nødvendig.

Tilordne Microsoft som leverandør av lydkonferanser

 1. Gå til Administrasjonssenter for Office 365 > Skype for Business.

  Merknad: Når leverandøren endres fra en annen leverandør til Microsoft, erstattes lydkonferanser informasjonen for brukeren (konferanse-ID, gratisnummer og gratisnumre). Du bør lagre denne informasjonen før du endrer leverandøren.

 2. I den Administrasjonssenter for Skype for Business, i den venstre navigasjonsruten, går du til lyd konferanser > brukere, og velg brukeren fra listen over tilgjengelige brukere.

 3. Klikk Avansert i handlingsruten.

 4. Velg Microsoft i fra rullegardinlisten på Egenskaper-siden for brukeren, under Leverandørnavn.

  Merknad: Fordi du bruker Microsoft som leverandør av lydkonferanser og det finnes flere telefonnumre, kan du bruke rullegardinlisten gratisnummer Standardnummeret til å velge en lyd Standardnummeret for brukeren.

 5. Klikk Lagre.

For å spare tid eller automatisere dette, kan du bruke følgende PowerShell-skript til å angi Microsoft som leverandør av lydkonferanser for et lite antall brukere.

Merknad: Når leverandøren endres fra en annen leverandør til Microsoft, erstattes lydkonferanser informasjonen for brukeren (konferanse-ID, gratisnummer og gratisnumre). Du bør lagre denne informasjonen før du endrer leverandøren.

Du kan lagre én eller flere av følgende skriptene som et PowerShell-skript-fil, og kjør den.

Hvis du vil endre leverandør til Microsoft for et lite antall brukere, kan du bruke Aktiver CsOnlineDialInConferencingUser.

Eksempel 1: Du kan kjøre dette skriptet ved hjelp av en liste over brukere som du vil oppdatere.

Script.ps1 -UserList <List of users>
./Script.ps1 -UserList "user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com"

Eksempel 2: Du kan kjøre dette skriptet ved å gi en CSV-fil som inneholder e-postadressen (alias) for hver bruker som du vil oppdatert.

Script.ps1 -CsvFile <Path of the csv file>
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”

For å spare tid eller automatisere dette, kan du bruke følgende PowerShell-skript til å angi Microsoft som leverandør av lydkonferanser for et stort antall brukere.

Merknad: Når leverandøren endres fra en annen leverandør til Microsoft, erstattes lydkonferanser informasjonen for brukeren (konferanse-ID, gratisnummer og gratisnumre). Du bør lagre denne informasjonen før du endrer leverandøren.

Du kan lagre én eller flere av følgende skriptene som et PowerShell-skript-fil, og kjør den.

Eksempel 1: I dette eksemplet kan du bruke dette skriptet til å endre leverandøren av lydkonferanser fra Intercall (eller en annen leverandør) til Microsoft for et stort tall brukere i organisasjonen.

Script.ps1 -ACPProviderName <Provider>
./Script.ps1 -ACPProviderName "Intercall"

Her er skriptet:

<#
.SYNOPSIS
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.DESCRIPTION
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.EXAMPLE
./Script.ps1 -UserList “user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com”
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”
./Script.ps1 -ACPProviderName “"Intercall"”
#>
param (
[Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "CsvFile")]
 [string]$CsvFile,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "UserList")]
 [string]$UserList,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "ACPProviderName")]
[string]$ACPProviderName
)
if ($CsvFile)
{
if(!(Test-Path $CsvFile))
{
Write-Error "File does not exist."
Exit
 }
$users = Get-Content $CsvFile
}
if ($UserList)
{
$users = $UserList.Split(",")
}
if ($ACPProviderName)
{
$supportedACPProviders = Get-csAudioConferencingProvider
$providerNameMatch = $supportedACPProviders | ?{$_.Identity -eq $ACPProviderName}
if ($providerNameMatch -eq $null)
{
Write-Host "The provider name is not from a supported provider, please use any of the following values: "
$supportedACPProviders      | %{$_.Identity}
return
}
$allUsersInTenant = Get-csOnlineUser
$users =  $allUsersInTenant | ?{$_.AcpInfo -ne $null -and $_.ACPInfo.Name -eq $ACPProviderName}
}
Write-Host "Number of users to have their audio conferencing provider set to Microsoft: " $users.counts
foreach ($user in $users)
{
if ($CsvFile -or $UserList)
{
try
{
$adUser = Get-csOnlineUser -Identity $user
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while retrieving user: $user. "   $error[0].Exception.Message
Continue
}
}
else
{
$adUser = $user
}
if ($adUser -ne $null -and ($adUser.OnlineDialInConferencingPOlicy -ne $null))
{
if ($adUser.AcpInfo -eq $null -Or $adUser.AcpInfo.Name -ne "Microsoft")
{
try
{
$enableUser = Enable-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity $adUser.ObjectId -Tenant $adUser.TenantId -ReplaceProvider
Write-Host "The provider of $user has changed to Microsoft."
$enableUser
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while enabling user: $user. "  $error[0].Exception.Message
continue;
}
}
 else
{
Write-Warning "The provider of $user is already set to Microsoft."
}
}
else
            {
Write-Error "$user does not have valid Audio Conferencing license assigned."
}
}

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Windows PowerShell, kan du se Using Windows PowerShell til å utføre vanlige Skype for Business Online administrasjonsoppgaver.

 • En bruker kan tilordnes bare én leverandør av lydkonferanser.

 • Du kan endre leverandøren av lydkonferanser fra Microsoft til en tredjepartsleverandør når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se tilordne en tredjepart som leverandøren av lydkonferanser.

 • I organisasjonen, kan du ha noen personer som bruker Microsoft som leverandør av lydkonferanser og andre som bruker en tredjepartsleverandør. Men det er mer komplisert å konfigurere og behandle.

Beslektede emner

Konfigurere lydkonferanse for Skype for Business og Microsoft Teams
konfigurere Skype for Business Online

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×