Tilordne Exchange-tillatelser for å overføre postbokser til Office 365

Når du overfører lokale Exchange-postbokser til Office 365, kreves visse tillatelser for å få tilgang til og, i noen tilfeller, kunne endre disse postboksene. Brukerkontoen som brukes til å koble til den lokale Exchange-organisasjonen under overføringen, trenger disse tillatelsene. Brukerkontoen er kjent som overføringsadministratoren og brukes til å opprette et overføringsendepunkt i den lokale organisasjonen.

Overføringsadministratoren må ha de nødvendige administrative rettighetene i den lokale Exchange-organisasjonen for å kunne opprette et overføringsendepunkt. De samme administrative rettighetene kreves hvis overføringsadministratoren ønsker å opprette en overføringsgruppe dersom organisasjonen ikke har noen overføringsendepunkter. Listen nedenfor viser de administrative rettighetene som overføringsadministratoren må ha for å kunne overføre postbokser til Office 365 ved hjelp av ulike typer overføring:

 • Trinnvis Exchange-overføring   

  For en trinnvis overføring må kontoen til overføringsadministratoren være

  • medlem av gruppen Domeneadministratorer i Active Directory Domain Services (AD DS) i den lokale organisasjonen

   eller

  • være tildelt både FullAccess-tillatelsen for hver lokale postboks OG WriteProperty-tillatelsen til å endre TargetAddress-egenskapen på den lokale brukerkontoen

   eller

  • være tildelt Recieve As-tillatelsen for den lokale postboksdatabasen som lagrer brukerpostbokser OG WriteProperty-tillatelsen til å endre TargetAddress-egenskapen for den lokale brukerkontoen

 • Fullstendig Exchange-overføring   

  For en fullstendig overføring må kontoen til overføringsadministratoren være

  • medlem av gruppen Domeneadministratorer i Active Directory Domain Services (AD DS) i den lokale organisasjonen

   eller

  • tilordnet FullAccess-tillatelsen for hver lokale postboks

   eller

  • tilordnet Receive As-tillatelsen for den lokale postboksdatabasen som lagrer brukerpostboksene

 • Internet Message Access Protocol 4-overføring (IMAP4)   

  For en IMAP 4-overføring, må den kommadelte verdifilen (CSV) for overføringsgruppen inneholde følgende:

  • Brukernavn og passord for hver postboks du vil overføre

   eller

  • Brukernavnet og passordet til en konto i IMAP 4-meldingssystemet som har de nødvendige administrative rettighetene til å få tilgang til alle brukerpostboksene. Hvis du vil lære om IMAP 4-serveren støtter denne tilnærmingen og hvordan du aktiverer den, kan du se dokumentasjonen for IMAP 4-serveren.

Du kan bruke skallet for administrasjon av Exchange i den lokale organisasjonen til å tilordne de nødvendige tillatelsene raskt for å kunne overføre postbokser til Office 365.

Merknad: Fordi Exchange Server 2003 ikke støtter skallet for administrasjon av Exchange, må du bruke Active Directory-brukere og -datamaskiner til å tilordne FullAccess-tillatelsen og Exchange Server Manager til å tilordne Receive As-tillatelsen. Du finner mer informasjon i Hvordan tilordne tilgang til tjenestekonto i alle postbokser i Exchange Server 2003.

Du finner informasjon om hvordan du overfører postbokser til Office 365 ved hjelp av ulike typer overføring i Måter å overføre e-postkontoer til Office 365 på

Hva må du vite før du begynner?

 • Beregnet tid det tar å fullføre hver prosedyre: 2 minutter.

 • Du må være tilordnet tillatelser før du kan utføre prosedyren eller prosedyrene. Du kan se hvilke tillatelser du trenger under Tillatelser og delegering i delen Klargjøringstillatelser for mottaker i emnet Mottakertillatelser.

Hva vil du gjøre?

Tilordne FullAccess-tillatelse

Eksemplene nedenfor viser forskjellige måter å bruke Exchange PowerShell Add-MailboxPermission-cmdleten på for å tilordne FullAccess-tillatelsen til kontoen til overføringsadministratoren for postbokser i den lokale organisasjonen.

Eksempel 1   
FullAccess-tillatelse til postboksen til Terry Adams blir tilordnet til kontoen til overføringsadministratoren (for eksempel migadmin).

Add-MailboxPermission -Identity "Terry Adams" -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Eksempel 2   
FullAccess-tillatelse for alle medlemmer av distribusjonsgruppen MigrationBatch1 blir tilordnet til kontoen til overføringsadministratoren.

Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Eksempel 3   
FullAccess-tillatelse for alle postbokser som har verdien MigBatch2 for CustomAttribute10 blir tilordnet til overføringsadministratoren.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Eksempel 4   
FullAccess-tillatelse til alle brukerpostboksene i den lokale organisasjonen blir tilordnet til kontoen til overføringsadministratoren.

Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Hvis du ønsker mer informasjon om syntaks og parametere, kan du se følgende emner:

Hvordan vet du at tilordningen av tillatelser fungerte?

Kjør en av følgende kommandoer for å kontrollere at tilordningen av FullAccess-tillatelse til kontoen til overføringsadministratoren i hvert eksempel var vellykket.

Get-MailboxPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-MailboxPermission -User migadmin

Tilordne Receive as-tillatelsen

Følgende eksempel viser hvordan du bruker Exchange PowerShell Add-ADPermission-cmdleten til å tilordne Receive As-tillatelsen til kontoen til overføringsadministratoren for Postboksdatabase 1900992314.

Add-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin -ExtendedRights receive-as

Du finner mer informasjon om syntaks og parametere i add-ADPermission.

Hvordan vet du at tilordningen av tillatelser fungerte?

Kontroller at tilordningen av Receive As-tillatelsen til kontoen til overføringsadministratoren var vellykket i eksempelet. Kjør den følgende kommandoen.

Get-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin

Tilordne WriteProperty-tillatelse

Eksemplene nedenfor viser forskjellige måter å bruke Exchange PowerShell Add-ADPermission-cmdleten på for å tilordne WriteProperty-tillatelsen til kontoen til overføringsadministratoren slik at han kan endre TargetAddress-egenskapen for lokale brukerkontoer. Denne funksjonaliteten er nødvendig for å utføre en trinnvis Exchange-migrering hvis overføringsadministratoren ikke er medlem av gruppen Domeneadministratorer.

Eksempel 1   
WriteProperty-tillatelse til å endre TargetAddress-egenskapen for brukerkontoen til Rainer Witte er tilordnet til kontoen til overføringsadministratoren (for eksempel migadmin).

Add-ADPermission -Identity "Rainer Witte" -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Eksempel 2   
WriteProperty-tillatelse til å endre TargetAddress-egenskapen for alle medlemmer av distribusjonsgruppen StagedBatch1 er tilordnet til kontoen til overføringsadministratoren.

Get-DistributionGroupMember StagedBatch1 | Add-ADPermission User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress 

Eksempel 3   
WriteProperty-tillatelse til å endre TargetAddress-egenskapen for alle brukerkontoer som har verdien StagedMigration for CustomAttribute15 er tilordnet til kontoen til overføringsadministratoren.

Get-User -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Eksempel 4   
WriteProperty-tillatelse til å endre TargetAddress-egenskapen for brukerpostbokser i den lokale organisasjonen er tilordnet til kontoen til overføringsadministratoren.

Get-User –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Hvis du ønsker mer informasjon om syntaks og parametere, kan du se følgende emner:

Hvordan vet du at tilordningen av tillatelser fungerte?

Kontroller at tilordningen av WriteProperty-tillatelsen til administratorkontoen var vellykket. Kjør en av de følgende kommandoene for å bekrefte at tillatelse ble gitt til å endre TargetAddress-egenskapen ved hjelp av kommandoen i hvert eksempel.

Get-ADPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-ADPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-ADPermission -User migadmin
Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×