Tillegg til personvernerklæring for Microsoft Office Communicator 2007 R2

Sist oppdatert: desember 2008

Denne siden er et tillegg til Personvernerklæringer for Microsoft Office Communications-produkter. For å kunne forstå praksisen rundt innsamling og bruk av data for spesifikke Office Communications-produkter eller -tjenester, bør du lese både personvernerklæringen for Microsoft Office Communications-produkter og dette tillegget.

Arkivering

Funksjonen gjør følgende: Med arkiveringsfunksjonen kan administratoren arkivere direktemeldingssamtaler, møteaktiviteter og innhold, i tillegg til brukskarakteristika som brukerpålogginger og samtaler en bruker starter og blir med i.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: Ved arkivering lagres innholdet i direktemeldingssamtaler og informasjon om din bruk av direktemeldinger på en server som administratoren konfigurerer. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjon: Administratoren kan bruke denne informasjonen til å styre bedriftens bruk av Office Communicator.

Valg/kontroll: Arkivering er som standard deaktivert og må slås på av en administrator i bedriften. Se bedriftens retningslinjer for databruk og -overvåking for å finne ut om arkivering er aktivert.

Automatiske oppdateringer

Funksjonen gjør følgende: Automatiske oppdateringer laster ned oppdateringer for Office Communicator-programvare fra bedriftens nettverk og installerer dem på datamaskinen.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: Hvis du eller administratoren velger å aktivere Automatiske oppdateringer, sendes informasjon, for eksempel om Office Communicator-versjonen du bruker og standard datamaskininformasjon, til en server i bedriften. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjon: Hvis en nyere versjon av Office Communicator er tilgjengelig, vil Automatiske oppdateringer automatisk laste ned og installere denne versjonen på datamaskinen på tidspunktet som er angitt i innstillingene for Automatiske oppdateringer. Denne oppdateringen lastes ned fra bedriftsnettverket.

Valg/kontroll: Hvis administratoren ikke har deaktivert din mulighet til å administrere Automatiske oppdateringer, kan du endre innstillingene ved å følge trinnene nedenfor:

 1. Klikk AlternativerHandlinger-menyen.

 2. Konfigurer innstillinger på menyen Automatiske oppdateringer i kategorien Varsler.

 3. Klikk OK.

Samtalelogger

Funksjonen gjør følgende: Ved hjelp av samtalelogger er det mulig å føre en logg over taleanrop som behandles av Office Communicator, i en Microsoft Office Outlook®-mappe.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: Informasjon om taleanrop, for eksempel starttidspunkt, sluttidspunkt, varighet og samtaledeltakere lagres i Samtalelogg-mappen i Microsoft Office Outlook. Du eller administratoren kan også logge møteemner og -steder ved å velge å bruke Microsoft Office Outlook som PIM-program i kategorien Personlig i Alternativer-panelet. Samtalelogger lagrer ikke innholdet i samtalene. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjon: Du kan bruke denne informasjonen til å gå gjennom taleanropshistorikken.

Valg/kontroll: Samtalelogger er slått på som standard. Hvis administratoren ikke har deaktivert din mulighet til å administrere samtalelogger, kan du endre innstillingene ved å følge trinnene nedenfor:

 1. Klikk AlternativerHandlinger-menyen.

 2. Fjern merket for Lagre mine samtalelogger i Outlook-mappen for samtalelogg i kategorien Personlig.

 3. Klikk OK.

Logging på klientsiden

Funksjonen gjør følgende: Med funksjonen for logging på klientsiden kan du logge informasjon om bruken av Office Communicator på datamaskinen, i din brukerprofil. Informasjonen kan brukes ved feilsøking av eventuelle problemer i Office Communicator.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: Hvis du eller administratoren aktiverer logging på klientsiden, lagres ulike typer informasjon, som møteemner og -steder, SIP-meldinger (Session Initiation Protocol) og svar knyttet til Office Communicator-samtaler, på datamaskinen. Dette kan være informasjon om avsender og mottaker av hver Office Communicator-melding, og hvilken rute meldingen følger. I tillegg logges kontaktliste- og tilstedeværelsesinformasjon. Innholdet i Office Communicator-samtaler lagres imidlertid ikke. Loggingsfunksjonen sender ikke noe av informasjonen bort fra datamaskinen.

Bruk av informasjon: Klientsidelogger kan brukes ved feilsøking av eventuelle problemer i Office Communicator. De sendes ikke automatisk til Microsoft, men du kan sende dem manuelt hvis du vil.

Valg/kontroll: Logging på klientsiden er som standard deaktivert og må slås på av en administrator i bedriften. Hvis administratoren ikke har deaktivert din mulighet til å administrere loggingen, kan du endre innstillingene ved å følge trinnene nedenfor:

 1. Klikk AlternativerHandlinger-menyen.

 2. I kategorien Generelt klikker du Aktiver logging og Aktiver Windows-hendelseslogging.

 3. Klikk OK.

Samtalelogg

Funksjonen gjør følgende: Med samtaleloggfunksjonen kan du lagre innholdet i direktemeldingssamtaler i en Outlook-mappe i Microsoft Office.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: Hvis du aktiverer samtaleloggfunksjonen, lagres innholdet i direktemeldingssamtaler, i Outlook-mappen for samtalelogger i Microsoft Office. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjon: Du kan bruke denne informasjonen til å gå gjennom innholdet i tidligere direktemeldingssamtaler.

Valg/kontroll: Samtalelogg er som standard deaktivert og må slås på av en administrator i bedriften. Hvis administrator ikke har deaktivert din mulighet til å administrere samtalelogger, kan du endre innstillingene ved å følge trinnene nedenfor:

 1. Klikk AlternativerHandlinger-menyen.

 2. Merk av for Lagre mine direktemeldingssamtaler i kategorien Personlig i Outlook-mappen for samtalelogg i Microsoft Office.

 3. Klikk OK.

Hvis du aktiverer samtaleloggfunksjonen, bør du varsle kontaktene dine om at direktemeldingsøkter med dem vil bli lagret.

Program for forbedret kundeopplevelse

Funksjonen gjør følgende: Hvis du velger å delta, vil programmet for forbedret kundeopplevelse ("CEIP") samle inn grunnleggende informasjon om din maskinvarekonfigurasjon og hvordan du bruker programvaren og tjenestene, for å oppdage tendenser og bruksmønstre. CEIP innhenter også informasjon om antall og typer feil, programvare- og maskinvareytelse og hastigheten på tjenestene. Vi innhenter ikke informasjon om navn, adresse eller annen kontaktinformasjon.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: Informasjonen fra CEIP sendes automatisk til Microsoft når funksjonen er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om opplysningene som samles inn, behandles eller overføres av programmet for forbedret kundebehandling, kan du se personvernerklæringen for Microsofts program for forbedret kundeopplevelse.

Bruk av informasjon: Vi bruker denne informasjonen til å forbedre kvaliteten, påliteligheten og ytelsen til Microsofts programvare og tjenester.

Valg/kontroll: Valg/kontroll: CEIP er som standard deaktivert, men administratoren kan ha aktivert denne kontrollen for deg. Hvis administratoren ikke har deaktivert kontrollen, kan du når som helst endre CEIP-innstillingene ved å gjøre følgende:

 1. Klikk AlternativerHandlinger-menyen.

 2. I kategorien Generelt merker du av for eller fjerner merket for Tillat at Microsoft samler inn informasjon om hvordan jeg bruker Communicator.

 3. Klikk OK.

Hvis du aktiverer samtaleloggfunksjonen, bør du varsle kontaktene dine om at direktemeldingsøkter med dem vil bli lagret.

Del kontroll

Funksjonen gjør følgende: Med denne funksjonen kan du gi kontroll over skrivebordet til andre som også bruker en Office Communicator-klient på en annen datamaskin.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: Når du gir kontroll over skrivebordet til en annen person, kan vedkommende kontrollere datamaskinen og gjøre endringer som om han eller hun bruker datamaskinen direkte. Du og andre deltakere i Office Communicator-samtalen vil kunne se disse endringene idet de utføres. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjon: Du kan bruke denne funksjonen til å la andre teste, vise eller oppdatere dokumenter eller programmer på din datamaskin mens du og andre samtaledeltakere ser på.

Valg/kontroll: Slik deler du kontrollen over skrivebordet med en ekstern part:

 1. Start en skrivebordsdelingssamtale.

 2. Klikk Deling-ikonet i det aktive samtalevinduet.

 3. Velg et av Del kontroll-alternativene.

Slik tar du tilbake skrivebordsdelingskontrollen:

 1. Klikk Deling-ikonet i det aktive samtalevinduet.

 2. Velg Ta tilbake kontroll.

Del skrivebord

Funksjonen gjør følgende: Med denne funksjonen kan du dele en visning på skjermen med andre deltakere i Office Communicator-samtalen.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: Hvis du aktiverer skrivebordsdeling, vil alle deltakere i samtalen kunne se alt på din dataskjermen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjon: Du kan bruke denne funksjonen til å samarbeide med samtaledeltakere.

Valg/kontroll: Slik aktiverer du skrivebordsdeling i en ny Office Communicator-samtale:

 1. Høyreklikk en eller flere brukere du vil dele skrivebordet med, i kontaktlisten.

 2. Klikk Deling, og klikk deretter Del skrivebord.

Slik aktiverer du skrivebordsdeling i en Office Communicator-samtale som pågår:

 1. Klikk Deling-ikonet.

 2. Velg Del skrivebord.

Slik avslutter du skrivebordsdelingen:

 1. Klikk Deling-ikonet.

 2. Velg Avslutt deling.

Viktig!: Det kan hende at åpne dokumenter eller bilder på skrivebordet som er beskyttet av DRM-programvare (Digital Rights Management), er synlige for andre du deler skrivebordet med i en Office Communicator-samtale.

Tilstedeværelses- og kontaktinformasjon

Funksjonen gjør følgende: Office Communicator er en integrert kommunikasjonsklient som gjør det mulig å kommunisere med kontakter i og utenfor organisasjonen. Office Communicator gir deg tilgang til informasjon som er publisert om andre brukere, og gir andre brukere tilgang til informasjon som er publisert om deg, for eksempel status, tittel, telefonnummer og notater. Administrator kan også konfigurere integrering med Microsoft Office Outlook og Microsoft Exchange Server for å vise fraværsmeldinger og annen statusinformasjon, for eksempel planlagte møter i Outlook-kalenderen.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: Du bruker påloggingsadresse og passord til å koble til Office Communications Server. Du og administratoren kan publisere informasjon om statusen din som skal knyttes til påloggingen.

Bruk av informasjon: Andre Office Communicator-brukere og programmer vil ha tilgang til din tilstedeværelses- og kontaktinformasjon for å se statusen din og finne ut hvordan de best kan kommunisere med deg.

Valg/kontroll: Du kan velge hvilke opplysninger som skal publiseres om deg. Administratoren kan også konfigurere publisert informasjon på dine vegne. Hvis administratoren ikke har deaktivert din mulighet til å kontrollere publisert informasjon, kan du når som helst endre innstillingene ved å gjøre følgende:

 1. Klikk Meny-knappen, og velg Verktøy og deretter Alternativer.

 2. Gå til kategorien Personlig, og skriv inn påloggingsadressen din under Min konto. Du kan bruke Avansert-knappen hvis du vil skrive inn navnet på serveren du skal koble til.

 3. I kategorien Telefoner kan du se telefonnummerinformasjonen som administrator har publisert. Du kan legge inn flere numre og bestemme hvilke som skal publiseres for andre brukere.

 4. Klikk OK.

Du kan også angi tilgangsnivåer for å bestemme hva hver bruker skal kunne se av ditt tilstedeværelsesnivå og din tilstedeværelsesinformasjon. Gjør følgende:

 1. Høyreklikk en kontakt.

 2. Velg alternativet Endre tilgangsnivå.

 3. Velg ønsket tilgangsnivå for brukeren.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×