Tillegg om personvern for Microsoft Office Visio 2007

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Sist oppdatert: oktober 2006

Denne siden er et tillegg til Personvernerklæring for 2007 Microsoft Office system. Hvis du vil forstå innhenting og bruk av data som er relevante for et bestemt Office-program eller tjeneste, bør du lese både personvernerklæringen for 2007 Microsoft Office-system og denne tillegg.

Bruke maler på Microsoft Office Online

I dialogboksen Komme i gang (pek på NyFil-menyen, og klikk deretter Komme i gang) kan du få oppdatert hjelp som lastes ned fra Microsoft Office Online, for dokumenter som er basert på maler. I dialogboksen Komme i gang kan du også sende tilbakemelding på malene samt angi en numerisk rangering for hver mal du laster ned.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere nedlastinger fra Microsoft Office Online, kan du se få hjelp, maler, og mer elektronisk innhold i Hjelp-vinduet.

Når du åpner en mal eller en fil som er basert på en mal, kan det være at Microsoft Office Visio 2007 kontakter Microsoft Office Online og sender IDen for denne malen, informasjon om programmet og versjonen du bruker for øyeblikket, og standardinformasjon om datamaskinen. Det avhenger av hvilke innstillinger du bruker for elektronisk hjelp.

Mal-IDen brukes til å identifisere den opprinnelige malen som enten ble lastet ned fra Microsoft Office Online eller fulgte med Office Visio 2007-installasjonen. Dette innebærer ikke at Visio-tegningen din blir identifisert unikt. IDen er den samme for alle som bruker den samme malen.

Oppdateringer av populære koblinger

Office Visio 2007 inneholder en liste med koblinger i dialogboksen Komme i gang (pek på NyFil-menyen, og klikk deretter Komme i gang). Du kan velge å oppdatere disse koblingene regelmessig ved å klikke Oppdater dette innholdet automatisk fra Office Online. Hvis du velger å oppdatere disse koblingene regelmessig, kontakter Office Visio 2007 automatisk Microsoft Office Online med jevne mellomrom, og det returneres oppdaterte koblinger til Office Visio 2007.

Koble til bilder og andre dokumenter

Hvis du velger å opprette en kobling til et bilde, en fil, en datakilde eller et diagram på harddisken eller på en server, blir banen til den filen lagret i Office Visio 2007-diagrammet ditt. I noen tilfeller kan koblingen inneholde ditt brukernavn eller informasjon om servere på nettverket du bruker. Ved datatilkobling kan du velge å lagre et brukernavn eller passord inne i koblingen for datatilkoblingen.

Skrive ut

Når du skriver ut en Office Visio 2007-tegning og deretter lagrer den i Office Visio 2007, blir banen til skriveren din lagret med Visio-tegningen. I noen tilfeller kan banen inneholde et brukernavn eller navnet på en datamaskin.

Områder for dokumentarbeidsområder

Med Office Visio 2007 kan du få tilgang til et dokumentarbeidsområde på et Microsoft Windows SharePoint Services-område. Et dokumentarbeidsområde er et delt område hvor du raskt og enkelt kan samarbeide med andre gruppemedlemmer om ett eller flere Visio-diagrammer.

Når du kobler til et område for dokumentarbeidsområder fra Office Visio 2007, lastes noen data ned fra området for dokumentarbeidsområder med informasjon om området. Følgende data hentes til Office Visio 2007:

 • Navnet på Windows SharePoint Services-området

 • URL-adressen til området

 • Navn, e-postadresser og tillatelsesnivåer for områdebrukere

 • Lister med dokumenter, oppgaver og annen informasjon som er tilgjengelig fra området

I Office Visio 2007 lagres det også en liste over Windows SharePoint Services-områdene du har besøkt på datamaskinen, i form av informasjonskapsler. Denne listen brukes til å gi rask tilgang til områdene du har besøkt tidligere. Listen med områder du har besøkt, kan ikke åpnes av Microsoft, og kan ikke vises på Internett hvis ikke du velger å gjøre listen mer tilgjengelig.

Oppslag og referanser

Ved hjelp av Office Visio 2007 kan du forespørre informasjon om et bestemt ord eller uttrykk fra et antall større innholdsleverandører. Når du forespør et søk etter et bestemt ord eller uttrykk, bruker Office Visio 2007 Internett til å sende teksten du har forespurt, programvareproduktet du bruker for øyeblikket, de regionale innstillingene som brukes på maskinen, samt godkjenningsinformasjon som indikerer om du har rett til å laste ned oppslagsinformasjon, hvis en tredjepart krever det.

Denne informasjonen sendes av Office Visio 2007 til tredjepartsleverandøren du har valgt. Tredjepartsleverandøren returnerer informasjon om ordet eller uttrykket du har spurt om.

Ofte vil informasjonen du mottar, inkludere en kobling til mer informasjon på tredjepartsleverandørens område. Hvis du klikker denne koblingen, kan leverandøren legge inn en informasjonskapsel på systemet ditt for å identifisere deg ved fremtidige transaksjoner. Microsoft tar ikke noe ansvar for personvernpraksisen på tredjeparters webområder. Microsoft vil ikke motta eller lagre noe av denne informasjonen så lenge du ikke har forespurt en Microsoft-eid tjeneste.

Oversettingstjeneste

Ved hjelp av Office Visio 2007 kan du oversette hele eller deler av Visio-dokumentet ditt ved å bruke en tospråklig ordliste eller en maskinoversettelse. Du har mulighet til å angi hvordan du vil oversette Office Visio 2007-dokumentet ditt. Du kan velge eller skrive inn et ord eller uttrykk du vil oversette, eller du kan velge å oversette hele Visio-dokumentet.

Hvis du velger eller angir et ord eller uttrykk du vil oversette, blir uttrykket du har angitt, sammenlignet med en tospråklig ordliste. Noen tospråklige ordlister følger med programvaren din, andre er tilgjengelige fra Microsoft Office Online.

Hvis du velger å oversette hele Visio-dokumentet, sendes Visio-dokumentet til en tredjeparts oversettelsestjeneste uten at det krypteres. All informasjon som sendes ukryptert via Internett, innebærer en risiko for at andre kan se dataene.

Hvis du velger å bruke en av ordlistene som er tilgjengelige på Microsoft Office Online eller en oversettelsestjeneste fra en tredjepart, vil Office Visio 2007 bruke Internett til å sende den forespurte teksten, programvaretypen din samt regionale innstillinger og språk som er angitt for systemet ditt. For oversettelsestjenester fra tredjeparter kan også tidligere bufret godkjenningsinformasjon som indikerer at du tidligere er registrert for tilgang til webområdet, bli sendt av Office Visio 2007.

Ofte vil informasjonen du mottar, inkludere en kobling til mer informasjon på tredjeparts oversettelsestjenestens webområde. Hvis du klikker denne koblingen, vil kanskje leverandøren legge inn en informasjonskapsel på systemet ditt for å identifisere deg ved fremtidige transaksjoner.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services tilbyr delte, webbaserte områder for arbeidsområder hvor du kan samarbeide om dokumenter og møter.

Når du åpner et SharePoint-område, enten ved hjelp av webleseren eller et Office-program, blir en informasjonskapsel for området lagret på datamaskinen din hvis du har tillatelse til å opprette et nytt underområde på det området. Samlet utgjør disse informasjonskapslene en liste med områder du har tilgang til. Denne listen brukes av flere Office-programmer til å gi rask tilgang til områdene du har besøkt tidligere.

Listen med områder du har besøkt, kan ikke åpnes av Microsoft, og kan ikke vises på Internett hvis ikke du velger å gjøre listen mer tilgjengelig.

Du kan slette listen ved å bruke webleseren til å tømme hurtigbufferen for informasjonskapsler.

Når du oppretter et nytt webområde eller en ny liste i Windows SharePoint Services eller legger til eller inviterer andre til eksisterende webområder eller lister, lagres følgende data for hver person på området, inkludert deg:

 • Fullt navn

 • E-postadresse

 • Påloggingsnavn for bruker (Microsoft Windows NT-pålogging - for eksempel DOMENE\brukernavn) 

En bruker-ID legges til hvert element som du eller de andre av områdets brukere legger til eller endrer på området. Som for all annen informasjon på SharePoint-området, er det bare administratorer og medlemmer av selve området som bør ha tilgang til denne informasjonen.

Alle elementer på SharePoint-området inneholder følgende to felt: Opprettet av og Endret av. Opprettet av-feltet fylles ut med brukernavnet på personen som opprinnelig opprettet elementet, og datoen det ble opprettet. Endret av-feltet fylles ut med brukernavn på personen som sist endret Office Visio 2007-diagrammet, og datoen for siste endring.

Administratorer for serverne som er vert for SharePoint-områder, har tilgang til noen data fra disse områdene. Disse dataene brukes til å analysere bruksmønstret for området samt øke den prosentmessige tiden området er tilgjengelig. Disse dataene er bare tilgjengelige for serveradministratorer, og blir ikke delt med Microsoft hvis ikke Microsoft er vert for SharePoint-området. Dataene som hentes, omfatter navn, e-postadresser og tillatelser for alle som har tilgang til området.

Alle brukere som har tilgang til et bestemt SharePoint-område, kan søke etter og vise alt innhold som er tilgjengelig på dette området.

Overvåking

Windows SharePoint Services inneholder overvåkingsfunksjoner som gir systemansvarlige mulighet til å lagre pålitelige revisjonsspor om hvordan brukere arbeider med viktig innhold.

Når systemansvarlige aktiverer overvåkingsfunksjonen i Windows SharePoint Services, registreres automatisk visse handlinger brukeren utfører, i SharePoint-innholdsdatabasen. Disse handlingene omfatter visning, redigering og inn- og utsjekking. For hver handling som registreres, registreres det identifiseringsinformasjon om filen, handlingen og brukerens SharePoint-ID og IP-adresse. Det sendes ingen data til Microsoft i forbindelse med denne registreringen.

Denne funksjonen er som standard deaktivert, og den er bare tilgjengelig for systemansvarlige for SharePoint-områder det er lagret innhold på.

Direktemeldinger og varsler

I Office Visio 2007 kan du sende direktemeldinger fra selve programmet, og du kan få et varsel når personer er tilkoblet eller visse endringer er utført i delte dokumenter eller på delte arbeidsområder.

Office Visio 2007 bruker en Microsoft-klient for direktemeldinger til å gi deg mulighet til å kontrollere om andre personer er tilkoblet og sende meldinger til dem. Det følger en webkontroll med Office Visio 2007 som gjør det mulig å vise tilstedeværelse for direktemeldinger på en webside. Formålet med denne funksjonen er å gi deg mulighet til å bruke websider til å samarbeide direkte med andre som jobber med samme dokumenter eller arbeidsområder.

Websideskript som er skrevet med tanke på denne webkontrollen, kan overføre data om tilstedeværelse fra direktemeldingsprogrammet til webserveren som er vert for skriptet. Som standard blir denne funksjonaliteten bare aktivert for intranettområder, klarerte områder og områder på den lokale datamaskinen.

Microsoft Windows SharePoint Services-sider og Microsoft Office SharePoint Server 2007-sider gjør begge bruk av denne kontrollen. Ingen av disse sidetypene overfører tilstedeværelsesdata tilbake til webserveren.

Når du besøker et Microsoft Windows SharePoint Services-område eller et Office SharePoint Server-område, og oppretter et varsel, legger Office Visio 2007 inn en informasjonskapsel på datamaskinen din, med følgende data:

 • Navnet på området

 • URL-adressen til området

 • Informasjon om varselkilden er et Windows SharePoint Services-område eller et SharePoint Server-område

 • URL-adressen som brukes av området til å eksponere varslingstjenesten

Ved hjelp av dataene i denne informasjonskapselen kan varslene fra området sendes riktig til deg. Microsoft åpner ikke denne informasjonskapselen hvis den ikke opprinnelig ble sendt fra en Microsoft-server, og da brukes informasjonskapselen utelukkende på Windows SharePoint Services-området eller SharePoint Server-området.

Hvor navnet ditt kan lagres

I visse tilfeller lagres navnet ditt i Office Visio 2007 for at du skal få en bedre opplevelse når du bruker enkelte funksjoner. Navnet ditt kan for eksempel lagres disse stedene:

 • Forfatterfelt

 • Filegenskapen AuthorName

Du kan fjerne navnet ditt fra disse feltene og egenskapene ved å klikke Fjern skjulte opplysningerFil-menyen.

Microsoft Office-løsninger som opprettes av andre firmaer, kan også inneholde ditt navn eller andre personlige opplysninger i de egendefinerte egenskapene som er tilknyttet dine filer.

Hvis du bruker Microsoft Office Web Control, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc eller andre funksjoner som lar deg koble direkte til en annen datakilde, kan godkjenningsinformasjon om deg (bruker-ID og passord) bli lagret i dokumentet ditt. Hvis du vil endre eller slette denne godkjenningsinformasjonen, må du endre egenskapene for tilkoblingen.

Andre skjulte data og metadata

Som standard vil enhver fil som lagres i Office Visio 2007, inkludere filegenskaper, for eksempel følgende:

 • Forfatter

 • Overordnet

 • Firma

 • Sist lagret av

 • Navn på dokumentets korrekturlesere

Du kan fjerne navnet ditt fra disse feltene ved å klikke Fjern skjulte opplysningerfil-menyen. Hvis du vil ha informasjon om denne funksjonen, kan du se emnet fjerne skjulte data og personlige opplysninger fra Office-dokumenter.

I tillegg kan det lagres andre egenskaper i filen avhengig av hvilke funksjoner eller tredjepartsløsninger du bruker. Hvis dokumentet for eksempel er en del av en dokumentarbeidsflyt, lagres det flere filegenskaper for å spore arbeidsflyten.

Denne informasjonen blir deretter tilgjengelig for alle som har tilgang til filen din.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×