Tillegg om personvern for Microsoft Office OneNote 2007

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Sist oppdatert: oktober 2006

Denne siden er et tillegg til Personvernerklæring for 2007 Microsoft Office system. Hvis du vil forstå innhenting og bruk av data som er relevante for et bestemt Office-program eller tjeneste, bør du lese både personvernerklæringen for 2007 Microsoft Office-system og denne tillegg.

Koble til bilder og andre dokumenter

Hvis du velger å opprette en kobling til et bilde, en fil, en datakilde eller et annet dokument på harddisken eller på en server, blir banen til den filen lagret til dokumentet ditt. I noen tilfeller kan koblingen inneholde ditt brukernavn eller informasjon om servere på nettverket du bruker. Ved datatilkobling kan du velge å lagre et brukernavn eller passord inne i koblingen for datatilkoblingen.

Når du bruker et XML-oppsett på et dokument, blir en bane til XML-oppsettet du har opprettet, lagret i dokumentet. I noen tilfeller kan brukernavnet ditt inkluderes i banen.

Skrive ut

Når du skriver ut en Microsoft Office OneNote 2007-notatblokk og deretter lagrer den i Office OneNote 2007, blir banen til skriveren din lagret med notatblokken. I noen tilfeller kan banen inneholde et brukernavn eller navnet på en datamaskin.

Oppslag og referanser

Ved hjelp av Office OneNote 2007 kan du forespørre informasjon om et bestemt ord eller uttrykk fra et antall større innholdsleverandører. Når du forespør et søk etter et bestemt ord eller uttrykk, bruker Office OneNote 2007 Internett til å sende teksten du har forespurt, programvareproduktet du bruker for øyeblikket, de regionale innstillingene som brukes på maskinen, samt godkjenningsinformasjon som indikerer om du har rett til å laste ned oppslagsinformasjon, hvis en tredjepart krever det.

Denne informasjonen sendes av Office OneNote 2007 til tredjepartsleverandøren du har valgt. Tredjepartsleverandøren returnerer informasjon om ordet eller uttrykket du har spurt om.

Ofte vil informasjonen du mottar, inkludere en kobling til mer informasjon på tredjepartsleverandørens område. Hvis du klikker denne koblingen, kan leverandøren legge inn en informasjonskapsel på systemet ditt for å identifisere deg ved fremtidige transaksjoner. Microsoft tar ikke noe ansvar for personvernpraksisen på tredjeparters webområder. Microsoft vil ikke motta eller lagre noe av denne informasjonen så lenge du ikke har forespurt en Microsoft-eid tjeneste.

Oversettingstjeneste

Ved hjelp av Office OneNote 2007 kan du oversette hele eller deler av notatblokken din ved å bruke en tospråklig ordliste eller en maskinoversettelse. Du har mulighet til å angi hvordan du vil oversette notatblokken. Du kan velge eller skrive inn et ord eller uttrykk du vil oversette, eller du kan velge å oversette hele notatblokken.

Hvis du velger eller angir et ord eller uttrykk du vil oversette, blir uttrykket du har angitt, sammenlignet med en tospråklig ordliste. Noen tospråklige ordlister følger med programvaren din, andre er tilgjengelige fra Microsoft Office Online.

Hvis du velger å oversette hele notatblokken, sendes notatblokken til en tredjeparts oversettelsestjeneste uten at den krypteres. All informasjon som sendes ukryptert via Internett, innebærer en risiko for at andre kan se dataene.

Hvis du velger å bruke en av ordlistene som er tilgjengelige på Microsoft Office Online eller en oversettelsestjeneste fra en tredjepart, vil Office OneNote 2007 bruke Internett til å sende den forespurte teksten, programvaretypen din samt regionale innstillinger og språk som er angitt for systemet ditt. For oversettelsestjenester fra tredjeparter kan også tidligere bufret godkjenningsinformasjon som indikerer at du tidligere er registrert for tilgang til webområdet, bli sendt av Office OneNote 2007.

Ofte vil informasjonen du mottar, inkludere en kobling til mer informasjon på tredjeparts oversettelsestjenestens webområde. Hvis du klikker denne koblingen, vil kanskje leverandøren legge inn en informasjonskapsel på systemet ditt for å identifisere deg ved fremtidige transaksjoner.

Dokumentarbeidsområder

Med Office OneNote 2007 kan du få tilgang til et dokumentarbeidsområde på et Microsoft Windows SharePoint Services-område. Et dokumentarbeidsområde er et delt område hvor du raskt og enkelt kan samarbeide med andre gruppemedlemmer om ett eller flere dokumenter.

Når du kobler til et område for dokumentarbeidsområder fra Office OneNote 2007, lastes noen data ned fra området for dokumentarbeidsområder med informasjon om området. Følgende data hentes til Office OneNote 2007:

 • Navnet på Windows SharePoint Services-området

 • URL-adressen til området

 • Navn, e-postadresser og tillatelsesnivåer for områdebrukere

 • Lister med dokumenter, oppgaver og annen informasjon som er tilgjengelig fra området

I Office OneNote 2007 lagres det også en liste over Windows SharePoint Services-områdene du har besøkt på datamaskinen, i form av informasjonskapsler. Denne listen brukes til å gi rask tilgang til områdene du har besøkt tidligere. Listen med områder du har besøkt, kan ikke åpnes av Microsoft, og kan ikke vises på Internett hvis ikke du velger å gjøre listen mer tilgjengelig.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services tilbyr delte, webbaserte områder for arbeidsområder hvor du kan samarbeide om dokumenter og møter.

Når du åpner et SharePoint-område, enten ved hjelp av webleseren eller et Office-program, blir en informasjonskapsel for området lagret på datamaskinen din hvis du har tillatelse til å opprette et nytt underområde på det området. Samlet utgjør disse informasjonskapslene en liste med områder du har tilgang til. Denne listen brukes av flere Office-programmer til å gi rask tilgang til områdene du har besøkt tidligere.

Listen med områder du har besøkt, kan ikke åpnes av Microsoft, og kan ikke vises på Internett hvis ikke du velger å gjøre listen mer tilgjengelig.

Du kan slette listen ved å bruke webleseren til å tømme hurtigbufferen for informasjonskapsler.

Når du oppretter et nytt webområde eller en ny liste i Windows SharePoint Services eller legger til eller inviterer andre til eksisterende webområder eller lister, lagres følgende data for hver person på området, inkludert deg:

 • Fullt navn

 • E-postadresse

 • Påloggingsnavn for bruker (Microsoft Windows NT-pålogging - for eksempel DOMENE\brukernavn) 

En bruker-ID legges til hvert element som du eller de andre av områdets brukere legger til eller endrer på området. Som for all annen informasjon på SharePoint-området, er det bare administratorer og medlemmer av selve området som bør ha tilgang til denne informasjonen.

Alle elementer på SharePoint-området inneholder følgende to felt: Opprettet av og Endret av. Opprettet av-feltet fylles ut med brukernavnet på personen som opprinnelig opprettet elementet, og datoen det ble opprettet. Endret av-feltet fylles ut med brukernavn på personen som sist endret Office OneNote 2007-dokumentet, og datoen for siste endring.

Administratorer for serverne som er vert for SharePoint-områder, har tilgang til noen data fra disse områdene. Disse dataene brukes til å analysere bruksmønstret for området samt øke den prosentmessige tiden området er tilgjengelig. Disse dataene er bare tilgjengelige for serveradministratorer, og blir ikke delt med Microsoft hvis ikke Microsoft er vert for SharePoint-området. Dataene som hentes, omfatter navn, e-postadresser og tillatelser for alle som har tilgang til området.

Alle brukere som har tilgang til et bestemt SharePoint-område, kan søke etter og vise alt innhold som er tilgjengelig på dette området.

Overvåking

Windows SharePoint Services inneholder overvåkingsfunksjoner som gir systemansvarlige mulighet til å lagre pålitelige revisjonsspor om hvordan brukere arbeider med viktig innhold.

Når systemansvarlige aktiverer overvåkingsfunksjonen i Windows SharePoint Services, registreres automatisk visse handlinger brukeren utfører, i SharePoint-innholdsdatabasen. Disse handlingene omfatter visning, redigering og inn- og utsjekking. For hver handling som registreres, registreres det identifiseringsinformasjon om filen, handlingen og brukerens SharePoint-ID og IP-adresse. Det sendes ingen data til Microsoft i forbindelse med denne registreringen.

Denne funksjonen er som standard deaktivert, og den er bare tilgjengelig for systemansvarlige for SharePoint-områdene innholdet er lagret på.

Navn på forfatter

Alle Office OneNote 2007-filer inneholder navnet på forfatteren som opprettet filen eller inndelingen. Gjør følgende i Office OneNote 2007 for å forsikre deg om at dette navnet ikke lagres:

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Vis.

 3. Slett navnet under Tilpass din kopi av Office i Brukernavn-boksen.

 4. Slett initialene i Initialer-boksen.

  I OneNote lagres også tidsstempler i filen, inkludert opprettingstidspunkt og tidspunkt for forrige endring.

Notatblokksynkronisering

I Office OneNote 2007 kan du redigere en notatblokk på en delt plassering eller et SharePoint-område og deretter med jevne mellomrom flette endringene med endringer fra andre bruker. Hvis det oppstår en versjonskonflikt under en fletteoperasjon, lagres forfatternavnet med hver av sidene konflikten omfatter, og det vises ved siden av hver konfliktside. Forfatternavnene kan deretter brukes til å identifisere konfliktkildene. Hvis du vil endre forfatternavnet, se forrige avsnitt, Forfatternavn.

Delte økter

Office OneNote 2007 gir deg mulighet til å opprette og delta på delte økter med andre brukere for å samarbeide om inndelinger i delte notatblokker i sanntid. Du kan dele en inndeling ved å peke på Økt for direkte delingDel-menyen og deretter klikke Start deling av gjeldende inndeling. Alternativt kan du delta på en eksisterende økt ved å peke på Økt for direkte delingDel-menyen og deretter klikke Bli med i eksisterende økt. IP-adressen din brukes for å opprette den delte økten, og den er synlig for alle som deltar i økten, eller som har mottatt en invitasjon til økten. Når du deltar i en økt, vises brukernavnet ditt for alle andre deltakere til du forlater økten. Mens økten pågår kan alle brukerne som deltar, se informasjonen på dine sider innenfor den delte inndelingen.

Hvis du er administrator på datamaskinen du bruker, kan du bruke en policy for å deaktivere delte økter.

Metadata som lagres i OneNote-filer

Med Office OneNote 2007 har utviklere mulighet til å opprette og få tilgang til OneNote-inndelinger ved hjelp av et tillegg. Når du oppretter og endrer OneNote-filer, er det mulig at et tillegg kan føre til at noen metadata innebygges i filen. Disse metadataene kan være tilfeldig informasjon som kanskje ikke er synlig fra selve OneNote-programmet. Hvis du bruker et tillegg for Office OneNote 2007, kan du kontakte de som har utviklet tillegget, for å få mer informasjon.

Direktemeldinger og varsler

I Office OneNote 2007 kan du sende direktemeldinger fra selve programmet, og du kan få et varsel når personer er tilkoblet eller visse endringer er utført i delte dokumenter eller på delte arbeidsområder.

Office OneNote 2007 bruker en Microsoft-klient for direktemeldinger til å gi deg mulighet til å kontrollere om andre personer er tilkoblet og sende meldinger til dem. Det følger en webkontroll med Office OneNote 2007 som gjør det mulig å vise tilstedeværelse for direktemeldinger på en webside. Formålet med denne funksjonen er å gi deg mulighet til å bruke websider til å samarbeide direkte med andre som jobber med samme dokumenter eller arbeidsområder.

Websideskript som er skrevet med tanke på denne webkontrollen, kan overføre data om tilstedeværelse fra ditt direktemeldingsprogram til webserveren som er vert for skriptet. Denne funksjonaliteten blir som standard bare aktivert for intranettområder, klarerte områder og områder på den lokale datamaskinen.

Microsoft Windows SharePoint Services-sider og Microsoft Office SharePoint Server 2007-sider gjør begge bruk av denne kontrollen. Ingen av disse sidetypene overfører tilstedeværelsesdata tilbake til webserveren.

Når du besøker et Microsoft Windows SharePoint Services-område eller et Office SharePoint Server-område, og oppretter et varsel, legger Office OneNote 2007 inn en informasjonskapsel på datamaskinen din, med følgende data:

 • Navnet på området

 • URL-adressen til området

 • Informasjon om varselkilden er et Windows SharePoint Services-område eller et SharePoint Server-område

 • URL-adressen som brukes av området til å eksponere varslingstjenesten

Ved hjelp av dataene i denne informasjonskapselen kan varslene fra området sendes riktig til deg. Microsoft åpner ikke denne informasjonskapselen hvis den ikke opprinnelig ble sendt fra en Microsoft-server, og da brukes informasjonskapselen utelukkende på Windows SharePoint Services-området eller SharePoint Server-området.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×