Tillatelsesnivåer og tillatelser i SharePoint 2007

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen

Standard tillatelsesnivåer i Windows SharePoint Services 3.0

Liste, Områdetillatelser og personlige tillatelser

Avhengigheter og beskrivelser

Selv om områder som er bygd på Windows SharePoint Services ofte har flere standard SharePoint-grupper, inneholder Windows SharePoint Services 3.0 fem tillatelsesnivåer som standard. Hver av disse tillatelsesnivåene har bestemte tillatelser som er tilknyttet. Som områdeeier, kan du velge hvilke tillatelser som er knyttet til disse tillatelsesnivåene (bortsett fra tillatelsesnivåene begrenset tilgang og Full kontroll) eller legge til nye tillatelsesnivåer for å kombinere ulike sett med tillatelser.

Obs!: Før Windows SharePoint Services 3.0 ble tillatelsesnivåer kalt områdegrupper, og SharePoint-grupper ble kalt områdedekkende grupper.

Som områdeeier, kan du knytte tillatelser til tillatelsesnivåer og også knytte tillatelsesnivåer til brukere og SharePoint-grupper. Brukere og SharePoint-grupper er knyttet til objekter som kan sikres, for eksempel områder, lister, listeelementer, biblioteker, mapper i lister og biblioteker og dokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilordner tillatelser i ulike objekter som kan sikres, kan du se kontrollere tilgang til områder og områdeinnhold.

Tabellene nedenfor lister opp og beskriver tillatelsesnivåene du kan tilordne til brukere og SharePoint-grupper, og tillatelsene du kan tilordne til tillatelsesnivåer. Tillatelsesnivået som tillatelsen som standard er knyttet til, er listet opp for hver tillatelse. For hver tillatelse er alle andre tillatelser som er avhengige av den, listet opp. I tillegg er alle standard tillatelsesnivåer som inkluderer tillatelsen, listet opp.

Standard tillatelsesnivåer i Windows SharePoint Services 3.0

Tillatelsesnivå

Beskrivelse

Full kontroll

Dette tillatelsesnivået inneholder alle tillatelser. Tilordnet område navnet SharePoint-gruppen eiere, som standard. Dette tillatelsesnivået kan ikke tilpasses eller slettes.

Utforme

Kan opprette lister og dokumentbiblioteker, redigere sider og bruke temaer, kantlinjer og stilark på webområdet. Som standard ikke tilordnet til en SharePoint-gruppe.

Bidra

Legge til, redigere og slette elementer i eksisterende lister og dokumentbiblioteker. Tilordnet område navnet medlemmer SharePoint-gruppe, som standard.

Lese

Skrivebeskyttet tilgang til webområdet. Brukere og SharePoint-grupper med dette tillatelsesnivået kan vise elementer og sider, åpne elementer og dokumenter. Tilordnet område navnet besøkende SharePoint-gruppe, som standard.

Begrenset tilgang

Tillatelsesnivået Begrenset tilgang er utformet til å kombineres med spesifiserte tillatelser, slik at brukere får tilgang til spesifikke lister, dokumentbiblioteker, elementer eller dokumenter, uten å gi dem tilgang til hele området. Hvis en bruker vil ha tilgang til en liste eller et bibliotek, må han ha tillatelse til å åpne det overordnede webområdet og lese delte data, for eksempel tema- og navigasjonsfeltene på webområdet. Tillatelsesnivået Begrenset tilgang kan ikke tilpasses eller slettes.

Obs!: Du kan ikke tilordne dette tillatelsesnivået til brukere eller SharePoint-grupper. I stedet tilordner Windows SharePoint Services 3.0 automatisk dette tillatelsesnivået til brukere og SharePoint-grupper når du gir dem tilgang til et objekt på området, noe som krever at de har tilgang til et objekt på høyere nivå, som de ikke har tillatelser til. Hvis du for eksempel vil gi brukere tilgang til et element i en liste og de ikke har tilgang til selve listen, gir Windows SharePoint Services 3.0 dem automatisk Begrenset tilgang til listen, og også området, om nødvendig.

Til toppen av siden

Listetillatelser, områdetillatelser og personlige tillatelser

Windows SharePoint Services 3.0 inneholder 33 tillatelser, og disse brukes på fem standard tillatelsesnivåer. Du kan endre hvilke tillatelser som inkluderes i et bestemt tillatelsesnivå (bortsett fra tillatelsesnivåene Begrenset tilgang og Full kontroll), eller du kan opprette et nytt tillatelsesnivå som skal inneholde et bestemt sett med tillatelser du angir.

Tillatelser kategoriseres som listetillatelser, områdetillatelser og personlige tillatelser, avhengig av objektene de kan brukes for. Områdetillatelser brukes for eksempel på et bestemt område, listetillatelser brukes bare i lister og biblioteker, og personlige tillatelser brukes bare for elementer, for eksempel personlige visninger, private webdeler osv. Tabellene nedenfor viser tillatelser og tillatelsesnivåene de som standard er knyttet til.

Listetillatelser

Tillatelse

Full kontroll

Utforme

Bidra

Lese

Begrenset tilgang

Administrere lister

X

X

Overstyre utsjekking

X

X

Legge til elementer

X

X

X

Redigere elementer

X

X

X

Slette elementer

X

X

X

Vise elementer

X

X

X

X

Godta elementer

X

X

Åpne elementer

X

X

X

X

Vise versjoner

X

X

X

X

Slette versjoner

X

X

X

Opprette varsler

X

X

X

X

Vise programsider

X

X

X

X

X

Områdetillatelser

Tillatelse

Full kontroll

Utforme

Bidra

Lese

Begrenset tilgang

Behandle tillatelser

X

Vise bruksdata

X

Opprette delområder

X

Behandle webområde

X

Legge til og tilpasse sider

X

X

Bruke temaer og kantlinjer

X

X

Bruke stilark

X

X

Opprette grupper

X

Bla gjennom kataloger

X

X

X

Bruke selvbetjent områdeoppretting

X

X

X

X

Vise sider

X

X

X

X

Nummerere tillatelser

X

Bla gjennom brukerinformasjon

X

X

X

X

X

Administrere varsler

X

Bruke eksterne grensesnitt

X

X

X

X

X

Bruke funksjoner for klientintegrasjon

X

X

X

X

X

Åpne

X

X

X

X

X

Redigere personlig brukerinformasjon

X

X

X

Personlige tillatelser

Tillatelse

Full kontroll

Utforme

Bidra

Lese

Begrenset tilgang

Behandle personlige visninger

X

X

X

Legge til / fjerne private webdeler

X

X

X

Oppdatere personlige webdeler

X

X

X

Til toppen av siden

Avhengigheter og beskrivelser

Mange tillatelser er avhengige av andre tillatelser. Når du velger en tillatelse som er avhengig av en annen, blir tillatelsen den er avhengig av, også valgt automatisk. På samme måte slettes også tillatelser som er avhengige av hverandre, samtidig når du sletter én av tillatelsene. Tabellene nedenfor beskriver hva hver tillatelse brukes til, og lister opp eventuelle avhengige tillatelser.

Listetillatelser

Tillatelse

Beskrivelse

Avhengige tillatelser

Administrere lister

Opprette og slette lister, legge til eller fjerne kolonner i en liste, og legge til eller fjerne fellesvisninger av en liste.

Vise elementer, Vise sider, Åpne, Behandle personlige visninger

Overstyre utsjekking

Forkaste eller sjekke inn et dokument som er sjekket ut til en annen bruker.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Legge til elementer

Legge til elementer i lister, legge til dokumenter i dokumentbiblioteker, og legge til kommentarer i webdiskusjoner.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Redigere elementer

Redigere elementer i lister, redigere dokumenter i dokumentbiblioteker, redigere kommentarer i webdiskusjoner i dokumenter, og tilpasse webdelsider i dokumentbiblioteker.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Slette elementer

Slette elementer fra en liste, dokumenter fra et dokumentbibliotek, og kommentarer i webdiskusjoner i dokumenter.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Vise elementer

Vise elementer i lister, dokumenter i dokumentbiblioteker og kommentarer i webdiskusjoner.

Vise sider, Åpne

Godta elementer

Godta en mindre versjon av et listeelement eller dokument.

Redigere elementer, Vise elementer, Vise sider, Åpne

Åpne elementer

Vise dokumentkilden med filbehandlinger på serversiden.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Vise versjoner

Vise tidligere versjoner av et listeelement eller dokument.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Slette versjoner

Slette tidligere versjoner av et listeelement eller dokument.

Vise elementer, Vise versjoner, Vise sider, Åpne

Opprette varsler

Opprette e-postvarsler.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Vise programsider

Vise dokumenter og visninger i en liste eller et dokumentbibliotek.

Åpne

Områdetillatelser

Tillatelse

Beskrivelse

Avhengige tillatelser

Behandle tillatelser

Opprette og endre tillatelsesnivåer på webområdet og tilordne tillatelser til brukere og grupper.

Godta elementer, Nummerere tillatelser, Åpne

Vise bruksdata

Vise rapporter for bruk av webområde.

Godta elementer, Åpne

Opprette delområder

Opprette delområder, for eksempel gruppeområder, arbeidsområder for møte og dokumentarbeidsområder.

Vise sider, Åpne

Behandle webområde

Utføre alle administrasjonsoppgaver for webområdet, og i tillegg behandle innholdet.

Vise sider, Åpne

Legge til og tilpasse sider

Legge til, endre eller slette HTML-sider eller webdelsider, og redigere webområdet ved hjelp av et redigeringsprogram som er kompatibelt med Windows SharePoint Services.

Vise elementer, Bla gjennom kataloger, Vise sider, Åpne

Bruke temaer og kantlinjer

Bruke et tema eller kantlinjer på hele webområdet.

Vise sider, Åpne

Bruke stilark

Bruke et stilark (CSS-fil) på webområdet.

Vise sider, Åpne

Opprette grupper

Opprette en gruppe med brukere som kan brukes hvor som helst i områdesamlingen.

Vise sider, Åpne

Bla gjennom kataloger

Nummerere filer og mapper på et webområde ved hjelp av et grensesnitt, for eksempel SharePoint Designer eller Web DAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Vise sider, Åpne

Bruke selvbetjent områdeoppretting

Opprette et webområde ved hjelp av selvbetjent områdeoppretting.

Vise sider, Åpne

Vise sider

Vise sider på et webområde.

Åpne

Nummerere tillatelser

Nummerere tillatelser på webområdet, i listen, mappen, dokumentet eller listeelementet.

Vise elementer, Åpne elementer, Vise versjoner, Bla gjennom kataloger, Vise sider, Åpne

Bla gjennom brukerinformasjon

Vise informasjon om brukere av webområdet.

Åpne

Administrere varsler

Administrere varsler for alle brukere av webområdet

Vise elementer, Opprette varsler, Vise sider, Åpne

Bruke eksterne grensesnitt

Bruke grensesnittet SOAP (Simple Object Access Protocol), Web DAV eller SharePoint Designer til å få tilgang til webområdet.

Åpne

Åpne

Åpne et webområde, en liste eller mappe for å få tilgang til elementer i den beholderen.

Ingen avhengige tillatelser

Redigere personlig brukerinformasjon

Tillate at en bruker endrer sin brukerinformasjon, for eksempel ved å legge til et bilde.

Bla gjennom brukerinformasjon, Åpne

Personlige tillatelser

Tillatelse

Beskrivelse

Avhengige tillatelser

Behandle personlige visninger

Opprette, endre og slette personlige visninger av lister.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Legge til / fjerne private webdeler

Legge til eller fjerne webdeler på en webdelside.

Vise elementer, Vise sider, Åpne, Oppdatere personlige webdeler

Oppdatere personlige webdeler

Oppdatere webdeler slik at de viser personlig informasjon.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×