Tillate eller forby opprettelse av moderne områdesider av sluttbrukere

Tillate eller forby opprettelse av moderne områdesider av sluttbrukere

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Bruk av SharePoint Online sider er en flott måte å dele ideer ved hjelp av bilder, Excel, Word og PowerPoint-dokumenter, video og mer. Brukere kan opprette og publisere moderne sider raskt og enkelt, og de ser flotte ut på alle enheter.

Hvis du er en SharePoint-administrator, kan du tillate eller hindre oppretting av SharePoint Online områdesider av brukere. Du kan gjøre dette ved å endre innstillinger i administrasjonssenteret SharePoint eller ved å bruke en Windows PowerShell-skript.

Obs!: 

 • Fremgangsmåtene nedenfor gjelder for bare SharePoint Online sider. Når du tillater oppretting av områdesider, oppretter Legg til en side-kommandoen i Innstillinger-menyen nye områdesider. Hvis du deaktiverer muligheten til å opprette områdesider, kan brukere fortsatt legge til en klassisk side i et Wiki-bibliotek med den samme kommandoen.

 • Tillate eller hindre opprettelsen av områdesider på områdenivå kan bare gjøres ved hjelp av Windows PowerShell-skript.

Tillate eller forby opprettelse av områdesider på organisasjonsnivå i administrasjonssenteret for SharePoint

 1. Velg Administrasjonssentre og deretter SharePoint.

  Administrator, SharePoint

 2. Velg Innstillinger.

 3. Ved siden av områdesider, velger du La brukerne opprette områdesider eller hindre brukere i å opprette områdesider.

Tillate eller forby opprettelse av områdesider på områdenivå med en Windows PowerShell-skript

Obs!: Hvis du vil kjøre Windows PowerShell-skript, minste nødvendige kjøring av policyen for SharePoint Server 2016 er RemoteSigned, selv om standardpolicyen for Windows PowerShell er begrenset. Hvis policyen stå som begrenset, endre administrasjonskonsollen for SharePoint-2016 policyen for Windows PowerShell til RemoteSigned. Dette betyr at du må velge Kjør som administrator for å starte administrasjonskonsollen for SharePoint-2016 med utvidede administratortillatelse. Denne endringen gjelder for alle Windows PowerShell-økter. For mer informasjon, kan du se ExecutionPolicy opplisting. Hvis du vil ha mer informasjon om skript og kjøring av policyer, kan du se about_scripts og about_Execution_Policies henholdsvis.

Hvis du vil gjøre dette, bruker du klient Object Model (CSOM). Før du bruker skriptet, må du kontrollere at følgende krav er oppfylt:

 1. Kontroller at du oppfyller følgende minimumskrav:

  • Du er en global administrator

  • Du må lese about_Execution_Policies.

  • I rekkefølge for denne skript som skal fungere, må du installere SharePoint Online klient komponenter SDK.

  • Skriptet be deg om et SiteUrl og WebUrl.

   SiteUrl og WebUrl består av den fullstendige URL-adressen som i dette eksemplet er https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   Du kan bruke for SiteUrl : https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   og du kan bruke sites/marketing/northwindcompete. for WebUrl

 2. Kopier følgende kode, og lim den inn i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk. Denne artikkelen skal vi navnet skriptfil, SitePagesOut.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 3. 1. Lagre filen, naming den SitePagesOut.ps1.

  Obs!: Du kan bruke et annet navn, men du må lagre filen som en ANSI-kodet tekstfil som har filtypen er .ps1.

 4. Endre til mappen der du lagret filen.

 5. Skriv inn følgende kommando i ledeteksten Windows PowerShell:

  ./SitePagesOut.ps1

Hvis du vil gjøre dette, bruker du klient Object Model (CSOM). Før du bruker skriptet, må du kontrollere at følgende krav er oppfylt:

 1. Kontroller at du oppfyller følgende minimumskrav:

  • Du er en global administrator

  • Du må lese about_Execution_Policies.

  • I rekkefølge for denne skript som skal fungere, må du installere SharePoint Online klient komponenter SDK.

  • Skriptet be deg om et SiteUrl og WebUrl.

   SiteUrl og WebUrl består av den fullstendige URL-adressen som i dette eksemplet er https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   Du kan bruke for SiteUrl : https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   og du kan bruke sites/marketing/northwindcompete. for WebUrl

 2. Kopier følgende kode, og lim den inn i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk. Denne artikkelen skal vi navnet skriptfil, SitePagesIn.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 3. Lagre filen, naming den SitePagesIn.ps1.

  Obs!: Du kan bruke et annet navn, men du må lagre filen som en ANSI-kodet tekstfil som har filtypen er .ps1.

 4. Endre til mappen der du lagret filen.

 5. Skriv inn følgende kommando i ledeteksten Windows PowerShell:

  ./SitePagesIn.ps1

  Hvis du vil ha mer informasjon om Windows PowerShell, kan du se Using Windows PowerShell.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×