Tilgjengelighetsfunksjoner

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

Når du arbeider med et SharePoint Foundation 2010 område, kan du utføre de fleste oppgaver ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner som hurtigtaster. I tillegg til tilgjengelighetsfunksjoner og verktøy i Microsoft Windows gjør funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen områder mer tilgjengelig for personer med funksjonshemninger.

Obs!: Informasjonen i dette emnet gjelder bare for brukere som har lisens for Microsoft-produkter i USA. Hvis du kjøpte dette produktet utenfor USA, inneholder pakken et datterselskap kort oversikt over Microsoft Kundestøtte telefonnumre og adresser. Du kan også kontakte forhandleren for å finne ut om produkter og tjenester som er beskrevet her, er tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon som er tilgjengelig på andre språk, inkludert japansk og fransk, kan du se http://www.microsoft.com/enable/worldwide/.

I denne artikkelen

Modus med større tilgjengelighet

Hurtigtaster

Navigasjon

Overskrifter

Bilder, alternativ tekst og skjerminnstillinger

Bruke hjelpeteknologi

Bruke Hjelp

Funksjoner i webleseren

Få mer informasjon om tilgjengelighet

Modus med større tilgjengelighet

På et SharePoint-område er de fleste elementene i brukergrensesnittet, for eksempel koblinger, skjemakontroller og knapper, utformet for bruk av Microsoft Active Accessibility (MSAA). Med MSAA kan personer med funksjonshemninger arbeide med innhold ved å bruke hjelpeteknologi, for eksempel skjermlesere, som er enheter som gir syntetisk tale eller blindeskriftbeskrivelser av det som blinde eller svaksynte personer ikke kan se på en datamaskinskjerm eller et webområde. Siden enkelte egendefinerte elementer i brukergrensesnittet ikke bruker MSAA-egenskaper, kan du aktivere modus med større tilgjengelighet. Denne modusen gjengir egendefinerte kontroller som en tilsvarende standard HTML-kontroll. Denne gjengivelsen sikrer at de som bruker hjelpeteknologi, kan arbeide med de egendefinerte kontrollene.

Obs!: Modus med større tilgjengelighet aktiverer ikke alternative versjoner av hvert brukergrensesnittelement. Hvis for eksempel noen i organisasjonen tilpasser et SharePoint-område ved å legge til en egendefinert kontroll, blir det ikke automatisk opprettet en alternativ versjon av denne kontrollen når modus med større tilgjengelighet aktiveres.

Du aktivere eller deaktivere modus med større tilgjengelighet ved å trykke TAB-tasten umiddelbart etter å plassere fokus på siden i en nettleser. Trykk TAB til du kommer til koblingen Aktiver modus med større tilgjengelighet eller Deaktiver modus med større tilgjengelighet, og trykk deretter ENTER. Selv om koblingen for å aktivere modus med større tilgjengelighet er det første elementet i tabulatorrekkefølgen – som betyr at det første alternativet du samhandler med på siden, må du Trykk TAB flere ganger for å aktivere funksjonen. Dette er fordi nettleseren menyer og verktøylinjer i utgangspunktet har aktivt fokus. Modus med større Tilgjengengelighet endrer måten siden gjengis for deg, ikke for andre brukere av området. Fordi dette er en lokal innstilling, er det bare du som vet at du har aktivert denne innstillingen. Modus med større tilgjengelighet forblir aktivert til du deaktiverer den eller lukker nettleseren. Modus med større tilgjengelighet aktiverer følgende elementer kan gjengis på en måte som optimaliserer dem for å arbeide bedre med hjelpeteknologier som skjermlesere:

 • Menyer    I stedet for at det vises en rullegardinmeny med alternativer for filer i et dokumentbibliotek, åpnes et nytt webleservindu som inneholder alle menyelementene som hyperkoblinger. Dette formatet er enklere å tolke for hjelpeteknologier.

 • Optimaliserte felt    Noen felt er vanskelige å tolke for hjelpeteknologier. Når modus med større tilgjengelighet er aktivert, erstattes disse feltene med felt som er optimalisert for hjelpeteknologier. Noen SharePoint-lister støtter for eksempel utvidede tekstfelt som gjør det mulig for brukerne å legge til formatert tekst, bilder, tabeller og hyperkoblinger. Måten disse feltene gjengis på i en webleser, gjør at enkelte hjelpeteknologier ikke kan lese dem. Når modus med større tilgjengelighet er aktivert, erstattes slike felt med standardfelt for ren tekst som er kompatible med hjelpeteknologier.

  I tillegg til utvidede tekstfelt erstattes flere andre typer felt med alternative felt i modus med større tilgjengelighet.

  Liste over felt og alternative felt i modus med større tilgjengelighet

  Felt i standardmodus

  Alternative felt i modus med større tilgjengelighet

  Utvidet tekstfelt

  Tekstfelt med flere linjer

  Grafiske sammendragsdiagrammer (for undersøkelser)

  Tabell med tabelloverskrifter

  Gantt-diagram (i en prosjektliste)

  Tabell med tabelloverskrifter

  En tabell med tabelloverskrifter vises også under et Gantt-diagram i standardmodus.

  Kontaktvelger

  Tekstfelt

Obs!: Modus med større tilgjengelighet begrenser ikke funksjonaliteten, men aktiverer i stedet alternative gjengivelsesmetoder for sideelementer slik at de er kompatible med hjelpeteknologi.

Til toppen av siden

Hurtigtaster

Mange funksjoner og kommandoer er tilgjengelige direkte fra tastaturet. Du kan trykke TAB og SKIFT+TAB for å gå frem og tilbake mellom elementer på en side. Du kan også finne hurtigtaster for mange kommandoer. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Hurtigtaster..

Til toppen av siden

Navigasjon

Side- og navigasjonselementene på et område, inkludert båndet, følger en logisk og intuitiv tabulatorrekkefølge. Tabulatorrekkefølgen er rekkefølgen du flytter fokuset på fra et element i brukergrensesnittet til et annet ved å trykke TAB. I tillegg er tre sentrale alternativer – Aktiver modus med større tilgjengelighet, Hopp over båndkommandoer og Hopp til hovedinnhold – de første i tabulatorrekkefølgen. Hvis du vil aktivere modus med større tilgjengelighet, kan du gjøre det ved å trykke TAB når det aktive fokuset er på siden i webleseren. Hvis du vil hoppe over båndet og gå direkte til navigasjonskoblingene, eller hvis du vil hoppe over navigasjonskoblingene og gå direkte til hovedinnholdsområdet på siden, gjør du det ved å trykke TAB til du kommer til koblingen Hopp over båndkommandoer eller Hopp til hovedinnhold, og deretter trykker du ENTER for å aktivere den aktuelle kommandoen.

Sidene på et SharePoint-område har i tillegg en sideplasseringsmeny som aktiveres når du klikker Navigere opp-knappen på båndet, og som viser hvor du befinner deg i hierarkiet på området eller områdesamlingen. Navigere opp-knappen vises ved siden av Områdehandlinger-menyen nesten øverst på de fleste sider. Hvis du for eksempel blar til en mappe som heter Rapporter, i det delte dokumentbiblioteket for Contoso-området, kan det hende plasseringsmenyen viser Contoso øverst etterfulgt av Delte dokumenter på neste linje og Rapporter på linjen deretter.

Til toppen av siden

Overskrifter

Tabelloverskrifter    Tabelloverskriftsceller (TH-koder) brukes for data i tabellform. I standardvisningen av alle elementer på Kunngjøringer-siden er kolonneoverskriftene Tittel og Endret plassert i tabelloverskriftsceller. Tabelloverskriftscellene gjør det enklere for brukerne å forstå strukturen i tabellen, og det gir en bedre leseopplevelsen for personer som bruker hjelpeteknologi.

Overskrift koder    Koder brukes på områder for å bidra til å formidle strukturen til siden for brukere av hjelpeteknologi. Overskriftskoder (H1, H2, H3 og H4) bygger en logisk disposisjon av innholdet på en side. Hvis du bruker en tilgjengelighetsverktøyet for for eksempel en skjermleser, kan du konfigurere den til å lese bare overskriftskoder på en side. Denne virtuelle disposisjonen over overskriftskoder bidrar til å forbedre klarere sideinnholdet. Hjemmesiden for et område inneholder for eksempel en H1-kode som inneholder nettstedets tittel, en H2-kode som inneholder sidetittel, en H3 kode rundt koblingen Vis alt områdeinnhold og H3-koder rundt tittelen på hver webdel. Brukere av visse hjelpeteknologier kan hente en disposisjon basert på disse kodene og bruke det til å forstå oppsettet på siden, og går du til ønskede overskriften.

Til toppen av siden

Bilder, alternativ tekst og skjerminnstillinger

Alternativ tekst og bildetitler    Personer med nedsatt syn kan ikke se bilder (for eksempel filer i JPEG-, GIF- eller PNG-format) og er avhengige av alternativ tekst for bilder på et område. Alternativ tekst for bilder angis med ALT-attributtet i IMG-koden. Uten velskrevet og informativ alternativ tekst har synshemmede ingen mulighet til å forstå hva bildene på en side betyr. Den alternative teksten vises også i visuelle weblesere hvis bildet ikke lastes inn, eller hvis bildegjengivelse ikke er aktivert for en webleser. På SharePoint-områder brukes alternativ tekst for bilder som formidler et budskap eller viktig informasjon til brukeren. Bilder som regnes som avstandsholdere eller som ikke har noen informasjonsverdi, har ALT="". Det forteller hjelpeteknologiene at bildene ikke formidler innhold eller informasjon.

Når du laster opp en bildefil til et område, kan du også legge til alternativ tekst for bildet, noe som er avgjørende for å opprette et tilgjengelig område. Webdelen for områdeavbildning inneholder for eksempel et felt der du kan skrive inn egendefinert alternativ tekst når du legger til et bilde. Når du legger til bilder i et bildebibliotek, kan du angi egendefinert alternativ tekst for bildene.

Noen ganger åpnes et nytt leservindu når du klikker et element. Den alternative teksten for bilder som åpner nye vinduer, og tittelattributter for hyperkoblinger som gjør det samme, inneholder tilleggsinformasjon som hjelper brukeren med å forstå at det åpnes et nytt vindu. Tittelattributtet for en hyperkobling som åpner et nytt vindu, inneholder for eksempel (nytt vindu).

Støtte for fargevalg med høy kontrast    Sidene på et SharePoint-område er utformet slik at de vises på riktig måte hvis du bruker et fargevalg med høy kontrast på datamaskinen.

Til toppen av siden

Bruke hjelpeteknologi

Noen hjelpeteknologier fungerer kanskje ikke så godt med visse elementer på sidene på et område. Hvis du får problemer, kan du se om du finner en løsning på problemet i informasjonen og ressursene nedenfor.

Obs!: Det anbefales at personer som bruker hjelpeteknologier, aktiverer modus med større tilgjengelighet. Denne modusen gjør det mulig for brukerne å arbeide med elementene på et SharePoint-område ved å bruke hjelpeteknologi, for eksempel skjermlesere.

Arbeide med Windows Talegjenkjenning i Windows Vista og Windows 7

Windows Talegjenkjenning er et talebasert tilgjengelighetsverktøy som er tilgjengelig i Windows Vista. Med Windows Talegjenkjenning kan brukere utføre handlinger ved å snakke i stedet for å bruke tastaturet eller musen.

Det finnes kjente problemer med bruken av Windows Talegjenkjenning. Dette gjelder enkelte menyer på SharePoint-sider, inkludert menyene Ny, Last opp, Velkommen bruker og rullegardinmenyen med alternativer som er tilgjengelige for filer i et dokumentbibliotek.

Hvis du vil ha tilgang til disse menyene ved hjelp av Windows Talegjenkjenning, aktiverer du mer Modus med tilgjengelighet ved å gjøre følgende:

 1. Åpne hjemmesiden for området i en webleser, og si deretter Trykk TAB til koblingen Aktiver modus med større tilgjengelighet vises.

 2. Si Trykk ENTER.

 3. Hvis du vil bruke en deleknappmeny, for eksempel Ny- eller Last opp-knappen på en listeverktøylinje, eller bruke menyen med alternativer for et dokument i et dokumentbibliotek, plasserer du først fokus på elementet ved å si Trykk TAB, og deretter sier du Trykk ALT PIL NED.

  Det åpnes et nytt webleservindu som inneholder koblinger fra menyen.

Obs!: Hvis menyen inneholder flere kommandoer, sier du Trykk ALT PIL NED.

Til toppen av siden

Bruke Hjelp

Noen hjelpeteknologier som skjermlesere kanskje ikke fungere med de utvidbare koblingene i elektronisk hjelp. Hvis du har problemer, kan du prøve å installere Microsoft Internet Explorer 7 eller Internet Explorer 8. For mer informasjon, kan du gå til webområdet Internet Explorer.

Obs!: Hyperkoblinger i dette emnet går til weben. Du kan gå tilbake til hjelpen når som helst.

Til toppen av siden

Funksjoner i webleseren

Webleseren inneholder funksjoner som forbedrer lesbarheten for sider. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighetsfunksjonene som finnes i webleseren, søker du etter informasjon om hvordan du kan tilpasse webleseren slik at den viser skriftene og fargene du vil ha, i Hjelp i webleseren. Hvis du bruker Internet Explorer som webleser, ser du etter Tilgjengelighet i innholdsfortegnelsen i Hjelp.

Til toppen av siden

Få mer informasjon om tilgjengelighet

Webområdet for Microsoft tilgjengelighet på Microsoft Accessibility inneholder informasjon om tekniske hjelpefunksjoner for å forbedre livene til personer med funksjonshemninger. Informasjonen på dette området fordel for personer med funksjonshemninger og deres venner og familie, personer i støtteorganisasjoner, lærere og andre.

En gratis, månedlig nyhetsbrev er tilgjengelig for å hjelpe deg med å holde deg oppdatert med tilgjengelighet emner om Microsoft-produkter. Hvis du vil abonnere, går du til Gratis abonnement på tilgjengelighetsoppdateringer.

Hvis du vil lære mer om hvordan du oppretter tilgjengelig innhold for websidene, kan du se tilgjengelighetsstandardene som er utviklet av World Wide Web Consortium.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×