Tilgjengelige tallformater

  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Ved å bruke ulike formater på tall, kan du endre utseendet på et tall uten å endre tallet. Et tallformat påvirker ikke den faktiske celleverdien som brukes ved beregninger. Den faktiske verdien vises på formellinje.

Formellinje og beslektet celle
Formellinje og beslektet celle

Følgende tabell gir en oversikt over tallformatene som er tilgjengelige i Tall-gruppen i kategorien Hjem. Hvis du vil se alle tilgjengelige tallformater, klikker du Dialogboksvelger ved siden av Tall.

Dialogboksvelgeren i Tall-gruppen

Format

Beskrivelse

Standard

Standardtallformatet som brukes i Excel når du skriver inn et tall. Tall som er formatert i formatet Standard, vises i de fleste tilfeller nøyaktig slik du skriver dem inn. Hvis cellen ikke er stor nok til å vise hele tallet, rundes imidlertid tallene av med desimaler i formatet Standard. Tallformatet Standard bruker også vitenskapelig notasjon (eksponentiell) for store tall (12 sifre eller flere).

Tall

Brukes til generell visning av tall. Du kan angi antallet desimaler du vil bruke, om du vil bruke skilletegn for tusentall, og hvordan du vil vise negative tall.

Valuta

Brukes til generelle pengeverdier, og det viser standard valutasymbol med tall. Du kan angi antallet desimaler du vil bruke, om du vil bruke skilletegn for tusentall, og hvordan du vil vise negative tall.

Regnskap

Brukes også for pengeverdier, men det justerer valutasymbolene og desimalpunktene for tall i en kolonne.

Dato

Viser serienumre for dato og klokkeslett som datoverdier, i henhold til typen og språket (stedet) du angir. Datoformater som starter med en stjerne (*), svarer på endringer i de regionale innstillingene for dato og klokkeslett som er angitt i Kontrollpanel. Formater uten en stjerne påvirkes ikke av innstillinger i Kontrollpanel.

Klokkeslett

Viser serienumre for dato og klokkeslett som klokkeslettverdier, i henhold til typen og språket (stedet) du angir. Klokkeslettformater som starter med en stjerne (*), svarer på endringer i de regionale innstillingene for dato og klokkeslett som er angitt i Kontrollpanel. Formater uten en stjerne påvirkes ikke av innstillinger i Kontrollpanel.

Prosentverdi

Multipliserer celleverdien med 100 og viser resultatet med et prosenttegn (%). Du kan angi antallet desimaler du vil bruke.

Brøk

Viser et tall som en brøk, i henhold til brøktypen du angir.

Eksponentielt

Viser et tall i eksponentiell notasjon, der deler av tallet erstattes med E+n, der E (som står for eksponent) ganger det foranliggende tallet med 10 i n. potens. Et 2-desimalt eksponentielt format viser for eksempel 12345678901 som 1.23E+10, som er 1,23 ganger 10 i 10. potens. Du kan angi antallet desimaler du vil bruke.

Tekst

Behandler innholdet i en celle som tekst og viser innholdet nøyaktig slik du skriver det inn, også når du skriver inn tall.

Spesielt

Viser et tall som et postnummer, telefonnummer eller personnummer.

Egendefinert

Gjør at du kan endre en kopi av en eksisterende tallformatkode. Bruk dette formatet til å opprette et egendefinert tallformat som legges til i listen over tallformatkoder. Du kan legge til mellom 200 og 250 egendefinerte tallformater, avhengig av hvilken språkversjon av Excel som er installert som er installert på datamaskinen.

Merknad   Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: Excel 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk