Tekstimportveiviser

Selv om du ikke kan eksportere til Excel direkte fra en tekstfil eller et Word-dokument, kan du bruke veiviseren for tekstimport i Excel til å importere data fra en tekstfil til et regneark. Veiviseren for tekstimport undersøker tekstfilen du importerer, og sikrer at dataene er importert slik du ønsker.

Obs!: Hvis dataene er i et Word-dokument, må du først lagre det som en tekstfil. Klikk på Fil > Filtype, og velg Ren tekst (TXT) som filtype.

Klikk Fra tekst i gruppen Hent eksterne data i kategorien Data for å starte tekstimportveiviseren. I dialogboksen Importer tekstfil dobbeltklikker du deretter filen du vil importere.

Bildet av Excel-båndet

Trinn 1 av 3

Opprinnelig datatype   Hvis elementer i tekstfilen er atskilt med tabulatorer, kolon, semikolon, mellomrom eller andre tegn, velger du Skilletegn. Hvis alle elementene i hver kolonne har samme lengde, velger du Fast bredde.

Start import fra rad    Skriv eller velg et radnummer for å angi den første raden av dataene du vil importere.

Filopprinnelse    Velg tegnsettet som brukes i tekstfilen. I de fleste tilfeller kan du la denne innstillingen beholde standardinnstillingen. Hvis du vet at tekstfilen ble opprettet ved hjelp av et annet tegnsett enn tegnsettet du bruker på datamaskinen, bør du endre denne innstillingen slik at den samsvarer med dette tegnsettet. Hvis for eksempel datamaskinen er innstilt til å bruke tegnsett 1251 (kyrillisk, Windows), men du vet at filen ble opprettet ved hjelp av tegnsett 1252 (vesteuropeisk, Windows), bør du angi Filopprinnelse til 1252.

Forhåndsvisning av fil    Denne boksen viser teksten slik den vil se ser ut når den er delt inn i kolonner på regnearket.

Trinn 2 av 3 (Data med skilletegn)

Skilletegn    Velg tegnet som skiller verdier i tekstfilen. Hvis tegnet ikke er oppført, merker du av for Annet, og deretter skriver du inn et tegn i boksen som inneholder markøren. Disse alternativene er ikke tilgjengelige hvis datatypen er Fast bredde.

Behandle påfølgende skilletegn som ett    Merk av for dette alternativet hvis dataene inneholder et skilletegn med flere ett tegn mellom datafeltene, eller hvis dataene inneholder flere egendefinerte skilletegn.

Tekstkvalifikator    Merk tegnet som omslutter verdier i tekstfilen. Når Excel støter på tekstkvalifikator-tegnet, vil all tekst etter dette tegnet og alle tekst som kommer før den neste forekomsten av dette tegnet, importeres som én verdi, selv om teksten inneholder et skilletegn. Hvis for eksempel skilletegnet er et komma (,) og tekstkvalifikatoren er et anførselstegn ("), ville "Fyllingsdalen, Bergen" importeres til en celle som Fyllingsdalen, Bergen. Hvis det ikke ble angitt en kvalifikator eller kvalifikatoren apostrof (') ble angitt, ville "Fyllingsdalen, Bergen" importeres inn i to tilstøtende celler som "Fyllingsdalen og Bergen".

Hvis skilletegnet finnes mellom to tekstkvalifikatorer, utelates kvalifikatorene i den importerte verdien. Hvis det ikke er noen skilletegn mellom tekstkvalifikatorene, inkluderes kvalifikatortegnet i den importerte verdien. Derfor vil "Fyllingsdalen, Bergen" (med tekstkvalifikatoren anførselstegn) blir importert til én celle som "Fyllingsdalen Bergen".

Forhåndsvisning av data    Se gjennom teksten i denne boksen for å bekrefte at teksten deles inn i kolonner i regnearket, slik du ønsker.

Trinn 2 av 3 (Data med fast bredde)

Forhåndsvisning av data    Angi feltbredder i denne delen. Klikk forhåndsvisningsvinduet for å angi et kolonneskift, representert av en loddrett linje. Dobbeltklikk et kolonneskift for å fjerne det, eller dra et kolonneskift for å flytte det.

Trinn 3 av 3

Klikk Avansert for å gjøre ett eller flere av følgende:

  • Angi type desimal- og tusenskilletegn som brukes i tekstfilen. Når dataene importeres til Excel, samsvarer skilletegnene med de som er angitt for din plassering i Regionale innstillinger (Kontrollpanel).

  • Angi at én eller flere numeriske verdier kan inneholde et etterfølgende minustegn.

Kolonnedataformat    Klikk dataformatet for kolonnen som er valgt under Forhåndsvisning av data. Hvis du ikke vil importere den valgte kolonnen, klikker du Ikke importer kolonne (hopp over).

Når du har valgt et alternativ for dataformat for den valgte kolonnen, vises formatet i kolonneoverskriften under Forhåndsvisning av data. Hvis du velger Dato, velger du et datoformat i Dato-boksen.

Velg dataformatet som ligner mest på forhåndsvisningsdataene, slik at Excel kan konvertere de importerte dataene på riktig måte. For eksempel:

  • Hvis du vil konvertere en kolonne med alle valutategn til Excel-valutaformat, velger du Generelt.

  • Hvis du vil konvertere en kolonne med alle talltegn til Excel-tekstformat, velger du Tekst.

  • Hvis du vil konvertere en kolonne med alle datotegn, hver dato i rekkefølgen år, måned og dag, til Excel-datoformat, velger du Dato, og deretter velger du datotypen ÅMD i Dato-boksen.

Excel importerer kolonnen som Generelt hvis konverteringen gir uventede resultater. For eksempel:

  • Hvis kolonnen inneholder en blanding av formater, for eksempel alfabetiske og numeriske tegn, konverteres kolonnen til Generelt.

  • Hvis i en datokolonne hver dato har rekkefølgen år, måned og dag, og du velger Dato sammen med datatypen MDÅ, konverterer Excel kolonnen til generelt format. En kolonne som inneholder datotegn, må være svært lik en innebygd Excel-dato eller tilpassede datoformater.

Hvis Excel ikke konverterer en kolonne til ønsket format, kan du konvertere dataene etter at du har importert dem.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×