Tegne og skrive med håndskrift i Office

Tegne og skrive med håndskrift i Office

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

På berøringsaktiverte enheter, kan du tegne med fingeren, en digital penn eller en mus.

«Hallo» er skrevet på Powerpoint-lerretet med digital håndskrift.

Tilgjengelige håndskriftfunksjoner, avhenger av enheten du bruker, og om du er en Office 365-abonnent.

Tegn med berøring

Hvis enheten er berøringsaktiverte, er Tegne-fanen aktivert automatisk. Ellers aktivere det ved å velge fil > Alternativer > Tilpass båndet > tegn.

Skrive, tegne og utheve tekst

Det nye pennesettet er kan tilpasses og bærbare. Du definerer penner du vil ha, og de deretter er tilgjengelige i Word, Excel og PowerPoint.

 1. Trykk en penn for å merke den på Tegne-fanen på båndet.

  Penner og merkepenner på tegne-fanen i Office 365

  Du må være i Utskriftsoppsett tegne med håndskrift i Word. Hvis kategorien Tegne er nedtonet slik at du ikke velger en penn, gå visning-fanen, og velg Utskriftsoppsett.

 2. Trykk på nytt for å åpne menyen for Tykkelse- og Farge-alternativer for pennen. Velg din foretrukne størrelse og farge.

  • Det er fem innstillinger for tykkelse på pennen, disse strekker seg fra .25 mm til 3.5 mm. Velg en tykkelse, eller bruk pluss- eller minustegnet for å gjøre pennen tykkere eller smalere.

  • 16 heldekkende farger er tilgjengelige på menyen, med flere tilgjengelige når du trykker på Flere farger.

  • Åtte effekter er også tilgjengelige: Regnbue, galakse, Lava, presentasjon, Rose Gull, Gull, Sølv og Bronse.

  Alternativer for farge og tykkelse for en penn i pennegalleriet til Office på Tegn-fanen.
 3. Det finnes også en blyant tekstur:

  Når du tegner med blyant-tekstur når du bruker en støttet digitale pekepenn, kan du vippe pekepenn for å få en "skyggelegging" effekt, akkurat som du ville fått med en reelle blyant.

  Office 365-abonnenter kan tegne med håndskrift med tre ulike teksturer: en blyant, penn eller merkepenn
 4. Begynn å skrive eller tegne på berøringsskjermen.

  Når du har tegnet blekkfigurer, oppfører seg som en figur som du brukte til å arbeide med i Office. Du kan velge figuren, og du kan flytte eller kopiere det, endre fargen, pivotere sin plassering og så videre.

 5. Hvis du vil avslutte håndskrift og merke kommentarene dine, enten for å endre eller flytte dem, velger du Merk Velg-knappen på Tegn-fanen i PowerPointTegn-fanen.

Konverter håndskrift til tekst eller figurer

Se konvertere håndskrift til tekst eller figurer i PowerPoint for Office 365.

Flere funksjoner

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

 1. Trykk på Viskelær under Tegn > Verktøy.

  (I PowerPoint for Office 365, kan du velge fra fire Viskelær. Trykk pil ned på knappen Viskelær å velge ønsket Viskelær.)

  PowerPoint for Office 365 har fire viskelær for digitalt blekk.
 2. Bruk pennen eller fingeren for å dra viskelæret over håndskriften du ønsker å slette.

  Ved hjelp av segmentviskelæret i PowerPoint kan du enkelt trykke på et håndskriftsegment, eller dra over det, for å slette det (i stedet for å måtte bruke viskelæret på hele segmentet). Å dra over segmenter er en enkel måte å slette flere segmenter samtidig på.

Enkelte aktive penner, som for eksempel Surface-pennen, har et viskelær som du også kan bruke til å slette håndskrift.

Alle programmer inneholder et standard utvalgsverktøy Velg-knappen på Tegn-fanen i PowerPoint på Tegn-fanen på båndet, som kan velge mellom digital frihåndstegning og andre typer objekter.

PowerPoint og Excel har også et utvalgsverktøy for håndskrift, lassomerking, Lassomerking-knappen på Tegn-fanen i PowerPoint spesielt for å merke objekter som er tegnet med håndskrift. Dette er mest nyttig når du har en blanding av standardobjekter og håndskriftsobjekter og du bare ønsker å merke et håndskriftsobjekt.

Gjelder kun for PowerPoint og Excel:

Bruk Lassomerking-verktøyet for å merke deler av tegninger eller ord skrevet med håndskrift. (Dette verktøyet kan ikke merke objekter som ikke er håndskriftsobjekter – det vil si figurer, bilder osv.

 1. Trykk på Lassomerking Lassomerking-knappen på Tegn-fanen i PowerPoint under Tegn > Verktøy på båndet.

 2. La pennen eller fingeren, og dra for å tegne en sirkel rundt delen av tegningen eller ordet du vil merke. Et nedtonet, stiplet merket område som vises rundt den, og når du er ferdig, det er merket av for delen du lassoed. Deretter kan du endre objektet som du ønsker: flytte den, endre fargen og så videre.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

I både Excel og PowerPoint kan du velge et område med en digitalpenn uten engang å trykke på utvalgsverktøyet på båndet. Bruk knappen for den støttete digitalpennen til å lassomerke håndskriften uten å gå til båndet. Du kan deretter bruke pennen til å flytte, endre størrelse på eller rotere håndskriftsobjekter.

Surface-penn, med bobler for viskelær, tips og Høyreklikk-knappen

 1. Velg Alternativer og deretter AvansertFil-menyen.

 2. Merk av for alternativet for å bruke pennen til å velge og samhandle med innholdet som standard i Penn-delen.

Denne innstillingen gjelder bare for appen i som du har gjort det, så, for eksempel du kan ha automatisk håndskrift aktivert i Visio og deaktivert i Word.

Funksjonsnavn

Beskrivelse

Se

Håndskriftredigering

Bruk berøring eller en digital penn sammen med håndskriftfunksjonen i Windows til å redigere dokumenter

Word-logo

Redigere dokumentet med naturlige bevegelser

Håndskrift til tekst eller figur

Konvertere en frihåndstegning til standardtekst eller en standard Office-grafikkfigur

PowerPoint-logo

Konverter håndskrift til figurer eller tekst

Håndskrift til figur

Konvertere en frihåndstegning til en standard Office-grafikkfigur

Word-logo     Excel-logo   Visio-logo

Konvertere håndskrift til figurer

Håndskrift til matematikk

Bruk berøring eller en digital penn til å skrive en kompleks matematisk formel og deretter konvertere den til tekst

Word-logo   PowerPoint-logo

Skrive, sette inn eller endre en formel

Avspilling av håndskrift

Spill av en serie håndskrifthandlinger på et lysbilde

Word-logo   PowerPoint-logo   Excel-logo

Spill av håndskriftstrøkene dine i Office

Linjal

Tegne rette linjer med håndskrift, eller justere et sett med objekter

PowerPoint-logo

Tegne rette linjer eller justere objekter med linjalen

Tegne med håndskrift i en notatblokk

Hånd-skrive notater og tegne eller skissere bilder

OneNote for Windows 10-ikon OneNote for Windows 10: skrive notater og tegne i OneNote

OneNote OneNote 2016, 2013, 2010 eller 2007: tegne og skissere notater på en side

OneNote for Mac-ikonet OneNote for Mac: tegne og legge til merknader med håndskrift

OneNote Online: tegne og skissere notater på en side

Språkstøtte

Se hvilke språk som støttes av håndskrift Editor (i Word) og konverteringsprogrammet håndskrift til tekst (i PowerPoint)

Språk som støttes for konvertering av håndskrift til tekst

Hvis du ikke er en Office 365-abonnent, og du har Office 2016 eller Office 2013, kan du lese videre for å se hvilke håndskriftfunksjoner som er tilgjengelige for deg.

Finne tegneverktøyene

Velg Start håndskriftSe gjennom-fanen for å vise fanene Håndskriftverktøy og Penner.

Viser Start håndskrift på fanen Se gjennom i Office

Skrive eller tegne

 1. Velg Penn under Håndskriftverktøy >Penner.

  Viser Penn-knappen i Håndskriftverktøy i Office

 2. Hvis du vil endre håndskriftfargen eller bredden på strøket, velger du ønsket farge og bredde (0,35–0,5 mm).

  Viser Pennestilalternativer i Office

 3. Begynn å skrive eller tegne på berøringsskjermen.

  Viser et eksempel på håndskrevne ord i et Word-dokument

Utheve tekst

 1. Klikk Merkepenn i kategorien Penner under Håndskriftsverktøy, og velg deretter en uthevingsfarge.

  Viser knappen Merkepenn i Håndskriftverktøy

 2. Pek og dra pennen eller fingeren over teksten du vil utheve.

  Du kan utheve tekst i Excel, Word og Outlook, men PowerPoint støtter ikke utheving av tekst.

Slette hele ord eller frihåndstegninger

 1. Klikk pilen under Viskelær i kategorien Penner under Håndskriftsverktøy, og velg deretter en viskelærstørrelse.

  Viser knappen Viskelær i Håndskriftverktøy i Office

 2. Bruk pennen eller fingeren til å velge ordet eller frihåndstegningen du vil viske ut.

Tegne i OneNote

Hvis du bruker OneNote og ønsker å tegne, kan du se følgende artikler:

OneNote for Windows 10-ikon OneNote for Windows 10: skrive notater og tegne i OneNote

OneNote OneNote: tegne og skissere notater på en side

OneNote Online: tegne og skissere notater på en side

Ekstra funksjoner i PowerPoint

Merke deler av en frihåndstegning eller ord (kun i PowerPoint)

Hvis du vil merke en del av en tegning eller noen skrevne ord, bruker du Lasso-verktøyet. (Du kan ikke bruke lassoverktøyet til å merke andre typer objekter, for eksempel figurer og bilder.)

 1. Klikk på Lassomerking under HåndskriftsverktøyPenner-fanen.

  Viser knappen Lasso i Håndskriftverktøy

 2. La pennen eller fingeren, og dra for å tegne en sirkel rundt delen av tegningen eller ordet du vil merke. Et nedtonet, stiplet merket område som vises rundt den, og når du er ferdig, merkes delen du lassoed.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

Slette deler av en frihåndstegning eller ord (kun i PowerPoint)

 1. Klikk pilen under Viskelær i kategorien Penner under Håndskriftsverktøy, og velg deretter en viskelærstørrelse.

  Viser knappen Viskelær i Håndskriftverktøy i Office
 2. Bruk pennen eller fingeren til å velge en del av frihåndstegningen eller teksten du vil viske ut.

Konvertere frihåndstegninger til figurer (kun i PowerPoint)

Du kan konvertere frihåndstegninger til vanlige figurer på en berøringsskjerm.

 1. Velg Konverter til figurer under Håndskriftsverktøy > Penner.

  Viser knappen Konverter til figurer i Håndskriftverktøy

 2. Bruk en penn eller fingeren til å tegne en figur på lysbildet. PowerPoint konverterer automatisk tegningen til figuren som ligner mest på den.

  Du kan slutte å konvertere figurer ved å klikke på Konverter til figurer på nytt.

Hvilke figurer kan PowerPoint konvertere?

Når du lager en frihåndstegning, kan PowerPoint konvertere den til figuren som ligner mest.

Frihåndstegning

Tilsvarende figur

Rektangel

Et rektangel tegnet som en frihåndstegning

Rektangel

Et vanlig rektangel

Kvadrat

En frihåndstegning av et kvadrat

Rektangel der alle sidene er like

Et vanlig kvadrat

Rombe

En frihåndstegning av en rombe

Rombe

En vanlig rombe

Parallellogram

En frihåndstegning av et parallellogram

Parallellogram

Et vanlig parallellogram

Trapes

En frihåndstegning av et trapes

Trapes

Et vanlig trapes

Uregelmessig firkant

En frihåndstegning av en firkant

Lukket frihåndsfigur med fire sider

En vanlig firkant

Regelmessig femkant

En frihåndstegning av en femkant

Femkant der alle sidene er like

En vanlig femkant

Regelmessig sekskant

En frihåndstegning av en sekskant

Sekskant der alle sidene er like

En vanlig sekskant

Ellipse

En frihåndstegning av en ellipse

Ellipse

En vanlig ellipse

Sirkel

En frihåndstegning av en sirkel

Ellipse der figurhøyden og -bredden er den samme

En vanlig sirkel

Pil med ett hode

En frihåndstegning av en pil

Pil

En vanlig pil

Tohodet pil

En frihåndstegning av en tohodet pil

Dobbeltpil

En vanlig tohodet pil

Piler som knytter sammen to figurer

En linje som knytter sammen to figurer

Pilkoblinger

En kobling mellom to figurer

Rettvinklet trekant

En frihåndstegning av en rettvinklet trekant

Trekant med rett vinkel

En vanlig rettvinklet trekant

Likesidet trekant

En frihåndstegning av en likesidet trekant

Trekant der alle sidene er like

En vanlig likesidet trekant

Likebent trekant

En frihåndstegning av en likebent trekant

Trekant der to sider er like

En vanlig likebent trekant

Uregelmessig trekant

En frihåndstegning av en ulikesidet trekant

Lukket frihåndsform med tre sider. En vanlig ulikesidet trekant

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Office med Windows-berøringsenheter, kan du se følgende:

Skrive, tegne og utheve tekst

Denne funksjonen er bare for abonnenter Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Office 365-abonnenter.

 1. Trykk en penn for å merke den på Tegne-fanen på båndet.

  Penner og merkepenner på tegne-fanen i Office 365 for Mac
 2. Trykk på nytt for å åpne menyen for Tykkelse- og Farge-alternativer for pennen. Velg din foretrukne størrelse og farge.

  • Det finnes fem penn tykkelse innstillinger som varierer fra.25 mm til 3,5 mm. Velg en tykkelse å gjøre pennen tykkere eller smalere.

  • 16 heldekkende farger er tilgjengelige på menyen, med flere tilgjengelige når du trykker på Flere farger.

  • Åtte effekter er også tilgjengelige: Regnbue, galakse, Lava, presentasjon, Rose Gull, Gull, Sølv og Bronse. Alternativer for farge og tykkelse for en penn i pennegalleriet til Office på Tegn-fanen.

 3. Det finnes også en blyant tekstur:

  Når du tegner med blyant-tekstur når du bruker en støttet digitale pekepenn, kan du vippe pekepenn for å få en "skyggelegging" effekt, akkurat som du ville fått med en reelle blyant.

  Office 365-abonnenter kan tegne med håndskrift med tre ulike teksturer: en blyant, penn eller merkepenn
 4. Når du har tegnet blekkfigurer, oppfører seg som en figur som du brukte til å arbeide med i Office. Du kan velge figuren, og du kan flytte eller kopiere det, endre fargen, pivotere sin plassering og så videre.

 5. Hvis du vil stoppe håndskrift og velg merknadene, enten for å endre eller flytte dem, kan du angre valget av Tegne-knappen i kategorien Tegne.

 1. Trykk på Viskelær under Tegn > Verktøy.

  (I PowerPoint for Office 365 for Mac, kan du velge fra fire Viskelær. Trykk pil ned på knappen Viskelær å velge ønsket Viskelær.)

  PowerPoint for Office 365 har fire Viskelær for digitalt blekk på Mac.
 2. Med musen, pennen eller fingeren, kan du dra viskelæret over håndskriften du vil fjerne.

PowerPoint og Excel har også en håndskrift utvalget verktøyet Lassomerking, Lassomerking-knappen på Tegn-fanen i PowerPoint spesielt for å merke objekter som er tegnet med håndskrift. Det er mest nyttige når du har en blanding av standard og all håndskrift objekter og du vil merke et håndskriftobjekt.

Gjelder kun for PowerPoint og Excel:

Bruk Lassomerking-verktøyet for å merke deler av tegninger eller ord skrevet med håndskrift. (Dette verktøyet kan ikke merke objekter som ikke er håndskriftsobjekter – det vil si figurer, bilder osv.

 1. Trykk på Lassomerking Lassomerking-knappen på Tegn-fanen i PowerPoint under Tegn > Verktøy på båndet.

 2. Med musen dra pennen eller fingeren, for å tegne en sirkel rundt delen av tegningen eller ordet du vil merke. Et nedtonet, stiplet merket område som vises rundt den, og når du er ferdig, det er merket av for delen du lassoed. Deretter kan du endre objektet som du ønsker: flytte den, endre fargen og så videre.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

 1. PowerPoint, Word eller Excel-menyen, klikk Innstillinger > redigerings og korrekturverktøy > Generelt.

 2. Fjern merket Bruk penn til å velge og samhandle med innhold som standard i Penn-delen.

Denne innstillingen gjelder bare for gjeldende appen. Dette er tilfelle, for eksempel du kan ha automatisk håndskrift aktivert i Excel og deaktivert i Word.

Grunnleggende håndskriftsverktøy

Word for iOS, Excel for iOS og PowerPoint for iOS leveres med grunnleggende digitalt blekk alternativer i kategorien Tegne: et markeringsverktøy, et verktøy for tegn med berøring, en Strøkviskelær, penner, flere håndskrift farger og håndskrift tykkelse alternativer:

Grunnleggende digitalt blekk verktøy i kategorien tegne for Office-programmer for iOS

OneNote iOS-ikonet Hvis du arbeider i OneNote på iPad, kan du se håndskrift, tegn, og skisser.

Tegne eller skrive

Tegn med berøring eller mus (eller «Håndskriftsmodus») er slått på som standard når du bruker en mobilenhet. Trykk på Tegn-fanen og velg en penn Velgeren penn på tegne-fanen i PowerPoint for iOS-enheter , så kan du begynne å tegne med håndskrift på et lysbilde.

Slik endrer du innstillingene på en penn:

 1. Trykk på nytt for å åpne menyen med tykkelse og fargealternativer for pennen. Velg foretrukket størrelse og farge:

  • Det er fem innstillinger for tykkelse på pennen, disse strekker seg fra .25 mm til 3.5 mm. Velg en tykkelse, eller bruk pluss- eller minustegnet for å gjøre pennen tykkere eller smalere.

  • 16 heldekkende farger er tilgjengelige på menyen med mer tilgjengelig når du trykker Mer håndskrift farger.

  • (For Office 365 abonnenter) Åtte effekter er også tilgjengelige: Regnbue, galakse, Lava, presentasjon, Rose Gull, Gull, Sølv og Bronse.

  Håndskrift farger og effekter for tegne med håndskrift i Office for IOS

  En blyant tekstur er nå tilgjengelig:

  Penn-galleriet i Office for iPad og iPhone inneholder en blyant tekstur

  Apple Pencil er følsom for trykk, noe som gjør at du kan variere linjetykkelsen. Den er også følsom for helling, slik at du kan skyggelegge ved hjelp av en kantet blyant.

 2. Begynn å skrive eller tegne på berøringsskjermen.

  Når du har tegnet blekkfigurer, oppfører seg som en figur som du brukte til å arbeide med i Office. Du kan velge figuren, og du kan flytte eller kopiere det, endre fargen, pivotere sin plassering og så videre.

 3. Hvis du vil stoppe håndskrift og velg merknader, enten for å endre eller flytte dem, slå av tegn med berøring i kategorien Tegne holder å deaktivere denne funksjonen også deg i å gjøre utilsiktede håndskrift merkene når hånden berører skjermen.

Se en video oversikt over håndskriftfunksjoner i iPhone og iPad:

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

02:47

Velg

På en iOS-enhet er håndskriftsmodus aktivert når du har valgt en penn eller merkepenn på Tegn-fanen. Hvis ikke, er du i valgmodus og du kan trykke for å velge et objekt.

(Hvis du bruker en Apple-blyant på en iPad Pro-enhet, kan du gjøre merkemodus standard ved å gå til app-innstillinger.)

PowerPoint og Excel har et utvalgsverktøy for håndskrift, Lassomerking, Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint Mobile spesielt for å merke objekter som er tegnet med håndskrift. Dette er mest nyttig når du har en blanding av standardobjekter og håndskriftsobjekter på et lysbilde og du bare ønsker å merke et håndskriftsobjekt.

Bruk Lassomerking-verktøyet for å merke deler av tegninger eller ord skrevet med håndskrift i PowerPoint eller Excel:

 1. Trykk Lassomerking Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint MobileTegne-fanen på båndet.

 2. Dra med pennen eller fingeren for å omslutte håndskriften du vil merke.

  Et gjennomsiktig, stiplet utvalgsområde vises når du drar, og når du er ferdig, velges området du merket med lassoen. Deretter kan du manipulere objektet slik du ønsker, ved å flytte det, kopiere det, slette det og så videre.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

Slette

 1. Trykk på ViskelærTegn-fanen.

  (I PowerPoint, kan du velge blant fire Viskelær – en Strøkviskelær, en liten eller Middels Viskelær eller en segmentet Viskelær. Trykk pil ned på knappen Viskelær å velge ønsket Viskelær.)

  Delen Viskelær, kan du ganske enkelt tapp et segment på håndskriften eller dra over den for å fjerne den (heller enn måtte grundig borte tømme hele segmentet). Dra over segmenter, er det enkelt å slette flere samtidig.

 2. Dra viskelæret over håndskriften du ønsker å slette.

Slå av automatiske håndskrift

 1. Åpne innstillinger-appen fra startskjermen på iOS-enheten.

 2. Bla gjennom listen over apper nederst på siden Innstillinger for å finne Office-app, og trykk for å åpne innstillingene.

 3. Veksle Apple blyant alltid tegner håndskrift i app-innstillinger under, tegne og skrive merknader, nederst til høyre.

I en programinnstillinger kan du kan veksle automatisk håndskrift på eller av.

Konvertere frihåndstegninger til standard figurer i PowerPoint

I PowerPoint kan du konvertere frihåndstegninger til vanlige figurer på en berøringsskjerm:

 1. Forsikre deg om at Tegn med mus eller berøring Tegne med mus eller berøring er aktivert.

 2. Trykk på Håndskrift til figur Håndskrift til figur-knappen i PowerPoint Mobile

 3. Bruk en penn eller fingeren til å tegne en figur på lysbildet. Når du er ferdig, konverterer PowerPoint automatisk tegningen til figuren som ligner mest på den.

  Trykk på Håndskrift til figur på nytt for å avslutte konvertering av figurer.

Grunnleggende håndskriftsverktøy

Word for Android, Excel for Android og PowerPoint for Android leveres alle med grunnleggende alternativer for håndskrift under fanen Tegn: et utvalgsverktøy, et verktøy for å tegne med berøring, et strøkviskelær, penner, håndskriftfarger og et fargehjul samt alternativer for blekktykkelse:

Grunnleggende håndskriftsverktøy på Tegn-fanen i Office-mobilapper

Tegne eller skrive

Tegn med berøring eller mus (eller «Håndskriftsmodus») er slått på som standard når du bruker en mobilenhet. Trykk på Tegn-fanen og velg en penn Pennvelgeren på Tegn-fanen i PowerPoint for mobile enheter , så kan du begynne å tegne med håndskrift på et lysbilde.

Velg

På en Android-enhet aktiveres håndskriftsmodus når du velger en penn eller merkepenn på Tegn-fanen. Hvis ikke, er du i valgmodus og du kan trykke for å velge et objekt.

PowerPoint og Excel har et utvalgsverktøy for håndskrift, lassomerking, Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint Mobile spesielt for å merke frihåndstegninger. Dette er mest nyttig når du har en blanding av standardobjekter og håndskriftsobjekter og du bare ønsker å merke et håndskriftsobjekt.

Bruk Lassomerking-verktøyet for å merke deler av tegninger eller ord skrevet med håndskrift i PowerPoint eller Excel.

 1. Trykk Lassomerking Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint MobileTegne-fanen på båndet.

 2. Dra med pennen eller fingeren for å omslutte håndskriften du vil merke.

  Et gjennomsiktig, stiplet utvalgsområde vises når du drar, og når du er ferdig, velges området du merket med lassoen. Deretter kan du manipulere objektet slik du ønsker, ved å flytte det, kopiere det, slette det og så videre.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

Slette

 1. Trykk på ViskelærTegn-fanen.

  (I PowerPoint kan du velge mellom tre typer viskelær – et strøkviskelær, et lite viskelær og et middels viskelær. Velg det viskelæret du ønsker ved å trykke på PIL NED på Viskelær-knappen.)

 2. Dra viskelæret over håndskriften du ønsker å slette.

Enkelte aktive penner, som for eksempel Surface-pennen, har et viskelær du også kan bruke til å slette håndskrift uten å måtte velge et viskelær fra båndet.

Konvertere frihåndstegninger til standard figurer i PowerPoint

I PowerPoint kan du konvertere frihåndstegninger til vanlige figurer på en berøringsskjerm:

 1. Forsikre deg om at Tegn med mus eller berøring Tegne med mus eller berøring er aktivert.

 2. Trykk på Håndskrift til figur Håndskrift til figur-knappen i PowerPoint Mobile

 3. Bruk en penn eller fingeren til å tegne en figur på lysbildet. Når du er ferdig, konverterer PowerPoint automatisk tegningen til figuren som ligner mest på den.

  Trykk på Håndskrift til figur på nytt for å avslutte konvertering av figurer.

Legge til merknader med håndskrift mens du viser en presentasjon

I PowerPoint, kan du legge håndskrift markeringer i et lysbilde mens du presenterer:

Håndskriftsverktøy som er tilgjengelige i lysbildefremvisning

Grunnleggende håndskriftsverktøy

Word Mobile, Excel Mobile og PowerPoint Mobile leveres med grunnleggende digitalt blekk alternativer i kategorien Tegne: et markeringsverktøy, et verktøy for tegn med berøring, en Strøkviskelær, penner, flere håndskrift farger og håndskrift tykkelse alternativer:

Grunnleggende verktøy på Tegn-fanen i Office Mobile for Windows 10

OneNote for Windows 10-ikon Hvis du arbeider i OneNote for Windows 10, kan du se skrive notater og tegne i OneNote for Windows 10.

Tegne eller skrive

Som standard er tegn med berøring (eller "Håndskrift modus") aktivert når du bruker en mobil enhet. Trykk bare Tegne-fanen, velg en penn Velgeren penn på tegne-fanen , og du kan begynne å tegne håndskrift på et lysbilde.

Tegne-fanen i Word Mobile, Excel Mobile og PowerPoint Mobile for Windows 10 er lik skrivebordsversjoner av hver app. Før du kan bruke funksjonene for å tegne, må du oppdatere til den nyeste versjonen av Windows 10. Hvis du vil gjøre dette, velg Windows-knappen nederst til venstre på skjermen, og velg Innstillinger > oppdatering og sikkerhet > Windows Update. Klikk Se etter oppdateringer for å få de nyeste oppdateringene.

Slik endrer du innstillingene på en penn:

 1. Trykk på nytt for å åpne menyen med tykkelse og fargealternativer for pennen. Velg foretrukket størrelse og farge:

  • Det er fem innstillinger for tykkelse på pennen, disse strekker seg fra .25 mm til 3.5 mm. Velg en tykkelse, eller bruk pluss- eller minustegnet for å gjøre pennen tykkere eller smalere.

  • 16 heldekkende farger er tilgjengelige på menyen med mer tilgjengelig når du trykker Mer håndskrift farger.

  • Åtte effekter er også tilgjengelige: Regnbue, galakse, Lava, presentasjon, Rose Gull, Gull, Sølv og Bronse.

  Håndskrift farger og effekter for tegne med håndskrift i Office på Windows Mobile
 2. Begynn å skrive eller tegne på berøringsskjermen.

  Når du har tegnet blekkfigurer, oppfører seg som en figur som du brukte til å arbeide med i Office. Du kan velge figuren, og du kan flytte eller kopiere det, endre fargen, pivotere sin plassering og så videre.

 3. Hvis du vil stoppe håndskrift og velg merknader, enten for å endre eller flytte dem, slå av tegn med berøring i kategorien Tegne holder å deaktivere denne funksjonen også deg i å gjøre utilsiktede håndskrift merkene når hånden berører skjermen.

Velg

Digitalt blekk modus er aktivert når du har valgt en penn eller merkepenn i kategorien Tegne Hvis ikke du er i Velg modus og du kan trykke for å merke et objekt.

PowerPoint Mobile og Excel Mobile har også en håndskrift utvalget verktøyet Lassomerking, Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint Mobile , spesielt for å merke objekter som er tegnet med håndskrift. Det er mest nyttige når du har en blanding av standard og all håndskrift objekter og du vil merke et håndskriftobjekt.

Hvis du vil merke deler av en tegning, eller ord skrevet med håndskrift i PowerPoint eller Excel:

 1. Trykk Lassomerking Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint MobileTegne-fanen på båndet.

 2. Dra med pennen eller fingeren for å omslutte håndskriften du vil merke.

  Et gjennomsiktig, stiplet utvalgsområde vises når du drar, og når du er ferdig, velges området du merket med lassoen. Deretter kan du manipulere objektet slik du ønsker, ved å flytte det, kopiere det, slette det og så videre.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

Slette

 1. Trykk på ViskelærTegn-fanen.

  (I PowerPoint kan du velge mellom tre typer viskelær – et strøkviskelær, et lite viskelær og et middels viskelær. Velg det viskelæret du ønsker ved å trykke på PIL NED på Viskelær-knappen.)

 2. Dra viskelæret over håndskriften du ønsker å slette.

Konvertere frihåndstegninger til standard figurer i PowerPoint

I PowerPoint kan du konvertere frihåndstegninger til vanlige figurer på en berøringsskjerm:

 1. Forsikre deg om at Tegn med mus eller berøring Tegne med mus eller berøring er aktivert.

 2. Trykk på Håndskrift til figur Håndskrift til figur-knappen i PowerPoint Mobile

 3. Bruk en penn eller fingeren til å tegne en figur på lysbildet. Når du er ferdig, konverterer PowerPoint automatisk tegningen til figuren som ligner mest på den.

  Trykk på Håndskrift til figur på nytt for å avslutte konvertering av figurer.

Åpne Tegn-fanen på Windows 10 Mobile-telefoner

Slik ser du Tegn-fanen i Word, Excel og PowerPoint på Windows 10-mobiltelefoner.

 1. Velg Mer-knappen Viser Mer-knappen i Office Mobile nederst til høyre på skjermen.

 2. Velg Tegn-fanen.

  Viser Tegn-fanen som er valgt i Office Mobile.

Se også

Språk som støttes for konvertering av håndskrift til tekst

Slå av automatiske håndskrift på Windows- eller iOS

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×