Team og kanaler

Mobilbruker? Se grupper og kanaler på mobile enheter.

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Grupper er samlinger av personer, innhold og verktøy som midtstille rundt forskjellige prosjekter og jobber i en organisasjon. I Microsoft Teams kan gruppemedlemmer ha samtaler og dele filer, notater og mer, alt på ett sted.

Klikk grupper Grupper-knappen på venstre side av appen, og åpne deretter en gruppe for å se kanalene. Du må være eier av et gruppeområde til å opprette en gruppe eller legge til medlemmer, men alle i gruppen kan legge til kanaler.

Kanaler er det for å holde gruppen samtaler organisert. Du kan tilordne kanaler til bestemte emner, prosjekter, disipliner – det du liker.

Legge til en kanal, klikker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget, og velg Legg til kanal.

I dette emnet

Konfigurere grupper og kanaler

Arbeide i grupper

Legg til gjester i grupper

Arbeide i kanaler

Konfigurere grupper og kanaler

Team er samlinger av personer, innhold og verktøy som omgir ulike prosjekter og jobber innen en organisasjon. Teammedlemmer kan dele samtaler, filer, notater med mer.

Holde gruppen samtaler som er organisert i bestemte kanaler. Du kan tilordne kanaler til bestemte emner, prosjekter, disipliner – det du liker.

En gruppe og kanaler

Du kan bare delta i private team hvis teameieren legger deg til. Teamene vises ikke i teamgalleriet ditt. Offentlige team er synlige for alle fra teamgalleriet, og du kan delta uten godkjenning fra teameieren.

Beklager, er det ikke mulig å søke etter en privat gruppe.

Hvis du prøver å bli med i en bestemt gruppe i organisasjonen, klikker du Legg til gruppe nederst i listen grupper. Begynn å skrive inn navnet på gruppen du vil søke etter i Søk-boksen. Trykk Enter, og i grupper-galleriet viser en samling av grupper som samsvarer med søket. Finn gruppen du leter etter, og klikk bli med i gruppen.

Klikk Legg til gruppe nederst i listen grupper for å bli med i en offentlig gruppe. Du ser i grupper-galleriet, inkludert en rekke foreslåtte grupper. Gå til gruppen du vil bli med i, og klikk deretter bli med i gruppen.

Hvis du vil se alle medlemmene på en gruppe, klikker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget, og klikk deretter Behandle gruppe.

Den beste måten å sikre at noen i arbeidsgruppen ser en melding er å @mention dem (bare skrive inn @ før navnet og deretter velge dem fra menyen).

@mention med personer og grupper for å velge

De får en varsling i aktivitetslisten sin og vil se et tall ved siden av den kanalen du nevnte dem i.

For å få oppmerksomhet hele gruppen, Skriv inn @team før meldingen, og alle andre gruppemedlemmene motta varsler. Skrive inn @channel før meldingen også varsler om alle gruppemedlemmene om meldingen.

Merknad: Eieren av gruppen må aktivere @team og @channel varsler for dette alternativet for å arbeide.

Bare gruppemedlemmer kan se gruppens filer. Hvis du vil dele filer med alle utenfor gruppen, kan du gå til listen over filer for gruppen. Klikk på Flere alternativer Knappen Flere alternativer ved siden av en fil, klikk på Åpne i SharePoint, og del deretter filene du ønsker fra SharePoint-området.

Hvis du vil opprette en gruppe, klikker du Legg til gruppe nederst i listen grupper. Gå til det første arket i visningen foreslåtte grupper, og klikk Opprett en gruppe.

Derfra kan du gi gruppen et navn, legge til en beskrivelse og redigere gruppens data klassifisering. Når du har gjort det, kan du invitere personer, grupper eller med hele kontaktgrupper til å bli med i gruppen.

Hvis du er eieren av en gruppe, går du til grupper-listen, klikker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget, og klikk deretter Legg til medlemmer.

Et annet alternativ er å klikke Behandle-gruppen, og legge til personer i medlemmer-kategorien. Hvis du vil, kan du også legge til flere personer ved hjelp av en kontaktgruppe.

Hvis du er eieren av en gruppe, går du til grupper-listen, klikker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget, og klikk deretter Legg til medlemmer. Deretter skriver du inn navnet på en kontaktgruppe, sikkerhetsgruppe eller Office 365-gruppe, merker du den fra listen, og klikk Legg til.

I den generelle kanalen, kan du @mention gruppen ved å skrive inn @team eller @[gruppenavn på] i boksen Skriv. Som sender et varsel til alle i gruppen. FYI, eier av et team må aktivere @team omtaler for at de skal fungere.

@mention-menyen med en valgt gruppe

Du er for øyeblikket begrenset til 250 team per konto.

En gruppe i grupper kan inneholde opptil 2 500 personer.

Hvis du ikke kan endre teaminnstillinger, er det sannsynligvis fordi du ikke er en teameier.

Hvis du ikke kan opprette et team, er det trolig fordi organisasjonen har besluttet å bare aktivere opprettelse av team for en begrenset gruppe personer.

Hvis du vil opprette en ny kanal, start i gruppe-listen, klikker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget, og velg deretter Legg til kanal. Du kan også klikke Behandle-gruppen, og legge til en kanal i kategorien kanaler.

Du kan opprette opptil 100 kanaler per gruppe.

Team-menyen med Legg til kanal valgt

Hvis du er eieren av en gruppe, du kan legge til noen i en kanal; bare legge dem til teamet kanalen tilhører.

Start fra listen over grupper og kanaler, klikker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget, og klikk deretter Legg til medlemmer.

Team-menyen med Legg til medlemmer som er valgt

Et annet alternativ er å klikke Behandle team og legge til personer fra kategorien medlemmer. Når noen har lagt til en gruppe, har de automatisk tilgang til alle denne gruppens kanaler.

Når du er ferdig med å legge til personer i et team, er det en god idé å @omtale dem i din nye kanal slik at de vet at den finnes.

Hvis du vil la noen få vite at du har opprettet en ny kanal, klikk i boksen Skriv og @mention dem (ved å skrive inn @ og deretter navnet).

@mention-menyen med et navn som er valgt

Alle kanalene du har allerede favorited er oppført under gruppen de hører til. Hvis du vil se alle, klikker du grupper Grupper-knappen til venstre.

Klikk menyen som vises under gjeldende favoritt en ny kanal Favoritter for en gruppe (4 mer kanaler, for eksempel). Rull ned til kanalen du vil favoritt, og klikk favoritt Favoritt-knapp ved siden av kanalnavnet på.

Slik favoritt en kanal

Du kan endre rekkefølge på teamene dine ved å klikke på et teamnavn og dra det dit du vil ha det i listen.

Omorganisering listen over grupper

Arbeide i grupper

Klikk på Flere alternativer Knappen Flere alternativer ved siden av et teamnavn for å se handlingene for teamadministrasjon du kan utføre.

Hvis du er et gruppemedlem, velger du Administrere team for å se fanene for medlemmer, kanaler og boter.

Team-meny med Favoritt valgt

Hvis du er en teameier, velger du Administrere team > Innstillinger for å se alternativene for teambilde, medlemstillatelser, gjestetillatelser, @-omtaler og morsomme ting.

Hvis du vil fjerne en gruppe fra Favoritter, klikker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget, og velg deretter Fjern favoritt. Dette er en flott måte å rydde opp i listen, og skjule grupper som ikke er svært aktiv. Husk at un-favoriting en gruppe, fjernes den fra listen over grupper, men du kan alltid access eller favoritt den på nytt ved å klikke mer nederst i listen grupper.

Hvis du er eieren av en gruppe, går du til Team-listen, klikker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget, og klikk deretter Legg til medlemmer.

Et annet alternativ er å klikke Behandle-gruppen, og legge til personer i medlemmer-kategorien. Hvis du vil, kan du også legge til flere personer ved hjelp av en kontaktgruppe.

Hvis du holder pekeren over et gruppemedlem profilbildet, ser du et Profilkort med som inneholder deres detaljer. Du kan starte en samtale, ringe, eller sende en e-postmelding til noen fra sine Profilkort.

Du kan laste opp filer direkte til kategorien filer i en kanal. Bare klikk filer øverst, og deretter klikker du Last opp. Hvis du vil opprette en ny fil, klikker du Ny.

Kategorien filer med knappen Last opp valgt

Du kan ikke legge til eksisterende notatblokker, kan du legge til nye i nye kategorier.

Hver gruppe du tilhører, vises i grupper-listen i Favoritter eller i mer-menyen nederst i listen.

 • Publisere noe i gruppens generelle kanal. Kanalnavnet på vises fet for hvert gruppemedlem.

 • Skriv inn @channel i generelle kanalen. Et varsel går til hvert gruppemedlem som de var @ nevnt i kanalen.

 • Skriv inn @team og grupper autofills navnet på gruppen du arbeider i. Et varsel går til hvert gruppemedlem som de har blitt @ nevnt, selv om de ikke følger kanalen.

FYI, eier av et team må aktivere @team og @channel omtaler for en gruppe.

Gruppen Eiere kan legge til og fjerne medlemmer, redigere eller slette en gruppe, og endre team bildet. De kan også:

 • Konfigurere teammedlemmers tillatelser for kanaler, faner og koblinger.

 • Kontrollen @[gruppenavn på] omtaler som varsle alle i gruppen.

 • Tillat @channel eller @[kanalnavn] omtaler, som varsle medlemmer som har favorited kanalen.

 • Tillat bruk av GIF-er, klistremerker og memer.

Hvis du er eieren av en gruppe, kan du endre gruppen navn, beskrivelse og personvern innstillingene med noen få klikk. Klikk flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget, og klikk deretter Rediger gruppe.

Redigere team alternativet for å få tilgang til gruppen innstillinger

Hvis du er eieren av en gruppe, er det mye du kan gjøre for å tilpasse gruppen. Klikk flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av et gruppenavn, og klikk deretter Behandle-gruppen.

Team-menyen med behandle gruppe er valgt

Derfra kan du gå til gruppen i kategorien Innstillinger som lar deg:

 • Endre bildet team.

 • Angi medlemstillatelser (som gir dem mulighet til å opprette, oppdatere eller slette kanaler og faner).

 • Aktivere @team eller @[gruppenavn på] omtaler i en kanal.

 • Aktivere teammedlemmer for å sende GIF-er, emojier og merkelapper.

Trenger gruppen et nytt navn? Gruppen Eiere kan ta deg av.

Klikk Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av et teamnavn, og velg Rediger teamet.

Hvis du er eieren av en gruppe, kan du endre bildet i gruppen innstillinger. Klikk flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget, og klikk deretter Behandle-gruppen.

Team-menyen med behandle gruppe er valgt

Klikk gruppen bilde i kategorien Innstillinger > Endre bilde.

Hvis du vil gjøre noen til en eier eller Vis hvem som er en eieren av en eksisterende gruppe, klikker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget, og klikk deretter Behandle gruppe.

Rolle-kolonnen angir om noen er et gruppemedlem eller eier. Klikk medlem Hvis du vil gjøre noen til en eier, og velg deretter eier.

Du kan også gjøre noen eier av et team mens du oppretter en gruppe. Når du legger til gruppemedlemmer, angir du om hver ny person skal være et gruppemedlem eller team eier ved å klikke eierenmedlem-menyen.

Hvis du vil endre personverninnstillingene for gruppen fra offentlig til privat (eller omvendt), klikker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget i grupper-listen, og velg deretter Rediger gruppe. Velg offentlig eller privat i dialogboksen Rediger gruppe under Personvern.

Hvis du vil legge til en Microsoft Teams-gruppe i en eksisterende Office 365-gruppe, først klikker du Legg til gruppe nederst i listen grupper, og klikk deretter Opprett en gruppe. Du ser en kobling som tar deg til en liste over alle Office 365-gruppene du er for øyeblikket kan legge til en gruppe til. Derfra, trenger du bare velger du gruppen du vil, og Legg til gruppen. Du skal ende opp i Generelt-kanalen for gruppen du bestemmer deg for å legge til i Office 365-gruppe.

Dersom du vil at bare et par personer skal kunne opprette team, kan du ta kontakt med IT-administratoren din. Han eller hun kan angi tillatelser for organisasjonen din.

Du kan la en gruppe når som helst ved å klikke flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget og velge la gruppen.

Team-menyen med Forlat teamet valgt

Hvis du er eieren av en gruppe, kan du virkelig fjerne noen fra arbeidsgruppen. Klikk flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet ditt team, velg Behandle prosjektgruppen, og klikk deretter kategorien medlemmer.

Klikk X helt til høyre for navnet på personen du vil fjerne fra kontaktlisten team medlem. Hvis du vil fjerne en annen gruppe eier, må du først endre rollen fra eieren til medlem deretter fjerne dem.

Når du fjerner noen fra en gruppe, kan du alltid bruke Legg til medlem for å legge dem tilbake til teamet senere.

Hvis du vil slette en gruppe (og du er eieren av gruppen), klikker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet ditt team, og velg Slett gruppen. Gruppen fjernes permanent.

Husk: Hvis du sletter et team, fjernes også teamets innboks og kalender fra Exchange.

Gruppen eiere og IT-administratorer kan gjenopprette slettede grupper i inntil 30 dager. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se gjenopprette en slettet Office 365-gruppe.

Legg til gjester i grupper

Hvis du er eieren av en gruppe, kan du nå invitere gjester til gruppen. Klikk flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget fra grupper-listen, og klikk deretter Legg til medlemmer. Skriv inn e-postadressen til gjesten.

Merknad: Gjester trenger en skole- eller organisasjonskontoen for Office 365.

Gjester, må du angi navnet andre skal se. Klikk Rediger gjest informasjon Redigere gjest navn-knappen og deretter skriver du inn navnet. Pass på å ta deg tid til å legge til navnet nå – du må ved hjelp av en IT-administrator legge den til senere.

Rediger gjest informasjon, dialogboks

Hvis du er eieren av en gruppe, kan du endre gjest tillatelsesinnstillinger ved å klikke flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget, og deretter Behandle-gruppen.

Team-menyen med behandle gruppe er valgt

Gå til Innstillinger-fanen, og klikk deretter gjestetillatelser. For øyeblikket, kan du gi gjester tillatelse til å legge til eller fjerne kanaler.

Hvis du vil bytte mellom en gjestekonto og andre grupper-kontoer, klikker du profilbildet og velger ønsket konto under kontoene dine.

Hvis du vil se om gruppen har alle gjester, bare se under overskriften samtale.

Kanal overskrift som indikerer gjest i gruppen

Du kan se om noen er gjest ved å se hvor som helst navnene vises – ordet "Gjest" vises etter den. Du kan også se alles roller i kategorien medlemmer i en gruppe.

Når du legger til gjest, blir bare navnet lagt til sin Profilkort. Hvis du vil legge til eller endre andre informasjon (for eksempel telefonnummer eller tittel), kan du kontakte IT-administratoren.

Trenger du å arbeide med noen utenfor organisasjonen? Legge dem til som gjest! Gjester kan delta i kanaler, samtaler, samtaler og møter; de kan dele filer i kanaler, legge til nye kanaler og bruke Wiki.

Funksjon

Gruppemedlem

Gjest

Opprett en kanal

merke

merke

Delta i en privat nettprat

merke

merke

Delta i en kanalsamtale

merke

merke

Del en kanalfil

merke

merke

Del en nettprat-fil

merke

Legge til apper (for eksempel tabulatorstopp, boter eller koblinger)

merke

Kan bli invitert via en skole- eller konto for Office 365

merke

Lag et team

merke

Slette eller redigere meldinger

merke

merke

Oppdage og bli med på offentlige grupper

merke

Legge inn i den generelle kanalen

merke

merke

Vis organisasjonskart

merke

Arbeide i kanaler

Kanaler Behold team samtaler organisert rundt bestemte emner eller temaer. Alle i gruppen kan legge til en kanal og delta i diskusjonene kanal.

Denne videoen for grupper og kanaler som går gjennom hvordan du oppretter en gruppe og viser deg hvordan du kan opprette og favoritt en kanal.

Kanaler gjør at teammedlemmer kan ha fokuserte samtaler om bestemte emner. Alle team har sitt eget sett med kanaler (starter med den generelle kanalen), og medlemmene av dette teamet kan bestemme hva de vil at resten av kanalene skal fokusere på. Noen kanaler er dedikerte til bestemte prosjekter, andre er for interesseområder. Noen kanaler er bare for moro skyld. Hver kanal som hører til et team, er offentlig for alle teammedlemmene, slik at det er fritt fram for alle å bli med i en kanal-samtale.

Hvis du oppdager en kanal som ser interessant ut eller er relevant for deg, har du mulighet til å følge den (eller angi den som favoritt). Du har alltid den generelle kanalen for hvert team angitt som favoritt, fordi den ikke kan fjernes fra favorittlisten.

Hvis du vi angi en kanal som favoritt, klikker du bare på Favoritt Favoritt-knapp ved siden av kanalnavnet. På den måten forblir den synlig i teamets liste. Du vil også kunne se om det er nylig aktivitet i favorittkanalen fordi navnet vises i fet skrift. Hvis noen @-omtaler deg i en av dine favorittkanaler, ser du en rød tallangivelse ved siden av kanalnavnet som forteller deg hvor mange @-omtaler du har fått.

Som standard vil du ikke kunne se teamkanalene som du ikke har angitt som favoritter, men hvis du vil ta en titt på alle de andre kanalene som hører til et team, kan du klikke i teksten som vises nederst i gjeldende favorittliste, og se hvor mange flere kanaler som tilhører det teamet. Dette åpner en liste over alle kanalene du ikke har angitt som favoritt. Hvis du ser en kanal som ser interessant ut, har du mulighet til å angi den som favoritt derfra.

Alle på et team som følger en bestemt kanal, kan se om den kanalen er aktiv, takket være kanalnavnet i fet skrift, men de vil bare få varsler hvis de er spesielt @-omtalt i den kanalen. Hvis du blir @-omtalt i en kanal som du ikke følger, får du et varsel i Aktivitet-feeden din.

Når du favoritt en kanal, vises den hele tiden i gruppe-listen. Kanalen, klikk favoritt Favoritt-knapp ved siden av kanalnavnet på.

Klikk favoritt for å følge en kanal

Du kan også favoritt kanaler fra menyen flere kanaler under kanaler-listen.

Favoritt en kanal fra flere alternativer-menyen

For å følge en kanal, klikker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av kanalnavnet på, og velg deretter følger du denne kanalen. Etterpå, mottar du direkte når det kommer ny kanal aktivitet.

Du kan holde deg oppdatert på alle fulgte kanaler i feeden for aktiviteter. Klikk aktivitet Aktivitet-knapp > Filter Filtrer-knapp > følgende.

Du vet at du har uleste meldinger og usett aktivitet i en kanal fordi navnet vises med fet skrift. Hvis du legger til kanalen som favoritt, vil den være synlig i listen.

Teamkanaler i fet skrift

Du kan også motta varsler når noen @omtaler deg eller svarer på en diskusjon du deltar i, slik at du vet at kanalen er aktiv.

Aktivitet og omtaler

Du trenger ikke bekymre deg for at det foregår samtaler som krever din oppmerksomhet: Alle varslene vises i Aktivitet-feeden, slik at du aldri går glipp av noe som helst. Du mottar et varsel når noen:

 • @omtaler deg (du ser også @omtalene dine i diskusjonen).

 • @omtaler team og kanaler du tilhører.

 • Svarer på samtaler du deltar i.

 • Svarer på dine svar.

En kanal

Du ser også et tall ved siden av kanalnavnet i fet skrift, noe som gjør at du vet at du ble omtale i denne kanalen.

Aktivitet i en kanal

Blir @ nevnt betyr at du blir varslet når noen vil få oppmerksomhet på en bestemt melding (ved å skrive inn @ før navnet ditt).

@mention-menyen med en valgt gruppe

Varselet om, kan du klikke direkte til punkt i en samtale der du ble nevnt.

Skriv inn @ før en persons navn for å få oppmerksomheten deres i en samtale. De vil motta et varsel.

Du kan også skrive inn @team meldinger alle på denne gruppen. FYI, denne funksjonen må være aktivert, og det er helt sikkert mest effektivt når den brukes med måte.

@mention med forslag til personer

Uthevede kanalnavn indikerer at det er nye meldinger i kanalen. Tallet viser antall ganger du har blitt nevnt.

Kanalen, aktivitet og avdelinger varsler

Gruppemedlemmer kan endre navnet på en kanal ved å klikke flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av et kanalnavn og velge Rediger denne kanalen.

Kanaler er åpne til hele gruppen. Hvis du vil se medlemslisten, klikker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget, og klikk deretter Behandle-gruppen. Du vil se listen over medlemmer i medlemmer-kategorien.

Team-menyen med behandle gruppe er valgt

Hvis du vil se alle kanaler i en gruppe, klikker du flere kanaler under listen over kanaler du har favorited i denne gruppen. Som viser en liste over alle kanal som hører til denne gruppen.

Hvis du vil se en liste over alle kanaler som tilhører en gruppe, klikker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på laget, velger Administrer prosjektgruppen og åpne deretter kategorien kanaler.

Team-menyen med behandle gruppe er valgt

Vi kan ikke ha privat kanaler, men vi jobber med den. Hvis du vil holde ting privat i mellomtiden, kan du opprette en ny gruppe og invitere en mer Velg målgruppe.

Hvis du vil sende en e-postmelding til en kanal i grupper, kan du bruke e-postadressen til kanalen. Klikk flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av kanalnavnet på, og velg få e-postadressen.

Et annet alternativ er å la personer med tillatelse til å få en kanal e-postadressen kopi adressen og send den til deg, etter at du kan sende e-postmeldinger til kanalen.

Når du har fått dette dekket, vises alle e-post du sender til kanalen e-postadressen i samtaleloggen for kanalen.

FYI, denne funksjonen må aktiveres av IT-administratoren.

Hvis du vil begrense hvem som kan sende e-post til kanalen, klikk flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av kanalnavnet på, velg få e-postadressen, og klikk deretter koblingen Avanserte innstillinger.

Derfra kan du administrere hvem som skal ha tilgang til e-postadressen for kanalen. Du kan begrense målgruppen for å inkludere bare medlemmer av gruppen som eier kanalen, eller du kan begrense publikum til bestemte domener. Du kan også fjerne e-postadressen din helt.

Hvis din administrator har deaktivert muligheten til å sende e-post til kanaler, vil ikke alternativet Få e-postadressen vises i menyen med kanalhandlinger.

Når du svarer på en e-postmelding i en tråd, opprettes det en diskusjon om e-post i grupper. Dette sender imidlertid ikke et e-svar til den opprinnelige avsenderen. Merknader eller diskusjonene du har om e-post i en kanal vises ikke utenfor grupper.

Noen ganger klarer er e-postmeldinger som blir sendt til en kanal for stor til å vise i diskusjonen. Hvis du vil se en e-post i det opprinnelige formatet, klikker du Vis opprinnelige e-post under e-post i samtalen.

Det er noen årsaker til hvorfor sende en e-postmelding til en kanal kan mislykkes:

 • Kanalinnstillinger for begrense hvem som kan sende e-post.

 • E-postmeldingen inneholder mer enn 50 innebygde bilder.

 • E-postmeldingen har mer enn 20 filvedlegg.

 • SharePoint-mappe som er tilknyttet kanalen er slettet eller har fått nytt navn.

For å få du opp og kjøre, grupper automatisk Favoritter fem mest populære kanaler i hver ny gruppe du blir med i. Dette gir deg et inntrykk av hvordan de kan samhandle med nye gruppen, og der alle handlingen er. Du kan alltid unfavorite noen av disse kanaler senere.

For grupper som har færre enn fem kanaler, grupper automatisk Favoritter nye kanaler som de er opprettet til du kommer til fem kanaler.

Hvis du vil slette en kanal, klikker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av kanalnavnet på, og velg deretter Slett denne kanalen.

Merknad: Gruppen Eiere kan finne ut hvilke tillatelser for gruppemedlemmer, inkludert muligheten til å slette og gjenopprette kanaler.

Husk at når du har slettet en kanal, mister du også den hele samtaleloggen. Imidlertid vises OneNote-inndelinger som er knyttet til kanalen fremdeles på gruppens SharePoint-område.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×