Tastatursnarveier for arbeid med figurer , tekstbokser og WordArt

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Tastatursnarveiene som beskrives i denne artikkelen, refererer til amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma (,).

Hurtigtaster for arbeid med SmartArt-grafikk, kan du se hurtigtaster for SmartArt-grafikk.

Hvis du vil vise flere tastatursnarveier for hvert program, se koblingene under Se også.

Hvilket 2007 Microsoft Office-system-program bruker du?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

Hvis du vil

Trykk

Flytte til slutten av en tekstboks.

CTRL+END

Flytte til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Veksle mellom å skjule objekter, vise objekter og vise plassholdere for objekter.

CTRL+6

Merke et objekt (med merket tekst i objektet)

ESC

Merke et objekt (med et merket objekt).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Merke et objekt som ligger under andre objekter, og bla forover gjennom stabelen av objekter.

TAB etter at du har merket det øverste objektet

Merke et objekt som ligger under andre objekter, og bla bakover gjennom stabelen av objekter.

SKIFT+TAB etter at du har valgt det øverste objektet

Åpne valgruten.

ALT, H, FD og deretter P

Klippe ut et merket objekt.

CTRL+X

Kopiere et merket objekt.

CTRL+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

CTRL+V

Kopiere bare formatering.

CTRL+SHIFT+C

Lime inn bare formatering.

CTRL+SHIFT+V

Lime inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Angre siste handling.

CTRL+Z

Gjør om siste handling.

CTRL+Y

Kopiere attributtene til en figur

 1. Merke figuren med attributtene du vil kopiere.

  Hvis du merker en figur med tilknyttet tekst, kopieres utseendet og stilen på teksten og attributtene til figuren.

 2. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere figurattributtene.

 3. Trykk TAB eller SKIFT+TAB for å merke figuren eller objektet du vil kopiere attributtene til.

 4. Trykk CTRL+SKIFT+V.

Redigere et koblet eller innebygd objekt

 1. Trykk SKIFT+TAB for å velge ønsket objekt.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å velge hurtigmenyen.

 3. Trykk PIL NED for å velge <variabel> Objekt, og deretter for å velge Rediger.

Sette inn et SmartArt-grafikkbilde

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.

 2. Trykk piltastene for å merke typen SmartArt-grafikkbilde du vil ha.

 3. Trykk TAB, og trykk deretter piltastene for å merke SmartArt-grafikklayouten du vil sette inn.

 4. Trykk ENTER.

Sette inn en tekstboks

 1. Trykk og slipp ALT, og trykk deretter N og trykk deretter x.

 2. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn tekstboksen.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

Sette inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT og deretter N og W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

Merke figurer

Merknad: Hvis markøren står i teksten, trykker du ESC.

 • Trykk TAB for å bla fremover (eller SKIFT + TAB for å bla bakover) gjennom figurer eller objekter til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.

 • Hvis du vil merke flere elementer, bruker du valgruten. Hvis du vil åpne valgruten, trykk og slipp ALT, H, FD og deretter P.

Tastatursnarveier for bruk i valgruten

Hvis du vil

Trykk

Åpne valgruten.

ALT, H, FD og deretter P

Bla gjennom og flytte fokus til de forskjellige rutene.

F6

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Flytte fokus til ett element eller én gruppe.

PIL OPP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppen.

PIL VENSTRE

Flytte fokus fra en gruppe til det første elementet i samme gruppe.

PIL HØYRE

Vise en fokusert gruppe og alle underordnede grupper.

* (bare på det numeriske tastaturet)

Vise en fokusert gruppe.

+ (bare på det numeriske tastaturet)

Skjule en fokusert gruppe.

- (bare på det numeriske tastaturet)

Flytte fokus til et element og merke det.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Merke et fokusert element.

MELLOMROM eller ENTER

Avbryte merking av et fokusert element.

SKIFT+MELLOMROM eller SKIFT+ENTER

Vise eller skjule et fokusert element.

CTRL+SKIFT+S

Til toppen av siden

Outlook

Hvis du vil

Trykk

Merke et objekt (med merket tekst i objektet)

ESC

Merke et objekt (med et merket objekt).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Klippe ut et merket objekt.

CTRL+X

Kopiere et merket objekt.

CTRL+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

CTRL+V

Kopiere bare formatering.

CTRL+SHIFT+C

Lime inn bare formatering.

CTRL+SHIFT+V

Lime inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Angre siste handling.

CTRL+Z

Gjør om siste handling.

CTRL+Y

Kopiere attributtene til en figur

 1. Merke figuren med attributtene du vil kopiere.

  Hvis du merker en figur med tilknyttet tekst, kopieres utseendet og stilen på teksten og attributtene til figuren.

 2. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere figurattributtene.

 3. Trykk TAB eller SKIFT+TAB for å merke figuren eller objektet du vil kopiere attributtene til.

 4. Trykk CTRL+SKIFT+V.

Redigere et koblet eller innebygd objekt

 1. Trykk SKIFT+TAB for å velge ønsket objekt.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å velge hurtigmenyen.

 3. Trykk PIL NED for å velge <variabel > objektet, og deretter for å velge Rediger.

r

 1. Trykk ALT, N og deretter J.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk PIL NED for å velge en objekttype, og trykk deretter ENTER for å opprette et objekt.

  • Trykk CTRL+TAB hvis du vil bytte til kategorien Opprett fra fil, og skriv deretter inn filnavnet på objektet du vil sette inn, eller bla gjennom til filen.

Sette inn et SmartArt-grafikkbilde

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.

 2. Trykk piltastene for å merke typen SmartArt-grafikkbilde du vil ha.

 3. Trykk TAB, og trykk deretter piltastene for å merke SmartArt-grafikklayouten du vil sette inn.

 4. Trykk ENTER.

Sette inn en tekstboks

 1. Trykk og slipp ALT, N, og trykk deretter X.

 2. Trykk piltastene for å merke ønsket tekstboks, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Når du er ferdig med å skrive inn og vil gå tilbake til tekstredigering i dokumentet, trykker SKIFT + F10, velger Avslutt tekstredigering på hurtigmeny, og deretter trykker du ESC.

Sett inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Trykk TAB og deretter ENTER.

Merke figurer

Merknad: Hvis markøren står i teksten, trykker du ESC.

 • Trykk TAB for å bla fremover (eller SKIFT + TAB for å bla bakover) gjennom figurer eller objekter til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.

Til toppen av siden

PowerPoint

Hvis du vil

Trykk

Merke et objekt (med merket tekst i objektet)

ESC

Merke et objekt (med et merket objekt).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Merke tekst i et objekt (med et merket objekt).

ENTER

Merke alle objekter.

CTRL+A (i kategorien Lysbilder)

Merke et objekt som ligger under andre objekter, og bla forover gjennom stabelen av objekter.

TAB etter at du har merket det øverste objektet

Merke et objekt som ligger under andre objekter, og bla bakover gjennom stabelen av objekter.

SKIFT+TAB etter at du har valgt det øverste objektet

Åpne valgruten.

ALT, H, SL og deretter P

Klippe ut et merket objekt.

CTRL+X

Kopiere et merket objekt.

CTRL+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

CTRL+V

Kopiere bare formatering.

CTRL+SHIFT+C

Lime inn bare formatering.

CTRL+SHIFT+V

Lime inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Gruppere figurer, bilder eller WordArt.

CTRL+G etter at du har valgt elementene du vil gruppere

Oppheve gruppering av figurer, bilder eller WordArt.

CTRL+SKIFT+G etter at du har valgt gruppen du vil oppheve grupperingen for

Vise eller skjule rutenettet.

SKIFT+F9

Vise eller skjule støttelinjer.

ALT+F9

Angre siste handling.

CTRL+Z

Gjør om siste handling.

CTRL+Y

Kopiere attributtene til en figur

 1. Merke figuren med attributtene du vil kopiere.

  Hvis du merker en figur med tilknyttet tekst, kopieres utseendet og stilen på teksten og attributtene til figuren.

 2. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere figurattributtene.

 3. Trykk TAB eller SKIFT+TAB for å merke figuren eller objektet du vil kopiere attributtene til.

 4. Trykk CTRL+SKIFT+V.

Redigere et koblet eller innebygd objekt

 1. Trykk SKIFT+TAB for å velge ønsket objekt.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å velge hurtigmenyen.

 3. Trykk PIL NED for å velge <variabel> Objekt, og deretter for å velge Rediger.

Sette inn et SmartArt-grafikkbilde

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.

 2. Trykk piltastene for å merke typen SmartArt-grafikkbilde du vil ha.

 3. Trykk TAB, og trykk deretter piltastene for å merke SmartArt-grafikklayouten du vil sette inn.

 4. Trykk ENTER.

Sett inn en tekstboks

 1. Trykk og slipp ALT, N og X.

 2. Trykk tabulatortasten for å flytte til Tekstboks, som er plassert i kategorien Sett inn i Tekst-gruppen.

  Hvis du har slått på støtte for østasiatiske språk på datamaskinen, bruker du piltasten til å merke enten Horisontal tekstboks eller Vertikal tekstboks.

 3. Trykk CTRL+ENTER.

 4. Skriv inn ønsket tekst.

Sette inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT og deretter N og W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

Merke figurer

Merknad: Hvis markøren står i teksten, trykker du ESC.

 • Trykk TAB for å bla fremover (eller SKIFT + TAB for å bla bakover) gjennom figurer eller objekter til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.

 • Bruk valgruten hvis du vil merke flere elementer. Når du skal åpne valgruten, trykker du og slipper ALT, H, SL og deretter P.

Tastatursnarveier for bruk i valgruten

Hvis du vil

Trykk

Åpne valgruten.

ALT, H, SL og deretter P

Bla gjennom og flytte fokus til de forskjellige rutene.

F6

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Flytte fokus til ett element eller én gruppe.

PIL OPP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppen.

PIL VENSTRE

Flytte fokus fra en gruppe til det første elementet i samme gruppe.

PIL HØYRE

Vise en fokusert gruppe og alle underordnede grupper.

* (bare på det numeriske tastaturet)

Vise en fokusert gruppe.

+ (bare på det numeriske tastaturet)

Skjule en fokusert gruppe.

- (bare på det numeriske tastaturet)

Flytte fokus til et element og merke det.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Merke et fokusert element.

MELLOMROM eller ENTER

Avbryte merking av et fokusert element.

SKIFT+MELLOMROM eller SKIFT+ENTER

Flytte et merket element fremover.

CTRL+SKIFT+F

Flytte et merket element bakover.

CTRL+SKIFT+B

Vise eller skjule et fokusert element.

CTRL+SKIFT+S

Gi nytt navn til et fokusert element.

F2

Bytte fokus på tastaturet i valgruten mellom trevisning og knappene Vis alle og Skjul alle.

TAB eller SKIFT+TAB

Skjule alle grupper.

ALT+SKIFT+1

Vise alle grupper.

ALT+SKIFT+9

Til toppen av siden

Ord

Hvis du vil

Trykk

Merke et objekt (med merket tekst i objektet)

ESC

Merke et objekt (med et merket objekt).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Klippe ut et merket objekt.

CTRL+X

Kopiere et merket objekt.

CTRL+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

CTRL+V

Kopiere bare formatering.

CTRL+SHIFT+C

Lime inn bare formatering.

CTRL+SHIFT+V

Lime inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Angre siste handling.

CTRL+Z

Gjør om siste handling.

CTRL+Y

Kopiere attributtene til en figur

 1. Merke figuren med attributtene du vil kopiere.

  Hvis du merker en figur med tilknyttet tekst, kopieres utseendet og stilen på teksten og attributtene til figuren.

 2. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere figurattributtene.

 3. Trykk TAB eller SKIFT+TAB for å merke figuren eller objektet du vil kopiere attributtene til.

 4. Trykk CTRL+SKIFT+V.

Redigere et koblet eller innebygd objekt

 1. Trykk SKIFT+TAB for å velge ønsket objekt.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å velge hurtigmenyen.

 3. Trykk PIL NED for å velge <variabel> Objekt, og deretter for å velge Rediger.

r

 1. Trykk ALT, N og deretter J.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk PIL NED for å velge en objekttype, og trykk deretter ENTER for å opprette et objekt.

  • Trykk CTRL+TAB hvis du vil bytte til kategorien Opprett fra fil, og skriv deretter inn filnavnet på objektet du vil sette inn, eller bla gjennom til filen.

Sette inn et SmartArt-grafikkbilde

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.

 2. Trykk piltastene for å merke typen SmartArt-grafikkbilde du vil ha.

 3. Trykk TAB, og trykk deretter piltastene for å merke SmartArt-grafikklayouten du vil sette inn.

 4. Trykk ENTER.

Sette inn en tekstboks

 1. Trykk og slipp ALT, N, og trykk deretter X.

 2. Trykk piltastene for å merke ønsket tekstboks, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Når du er ferdig med å skrive inn og vil gå tilbake til tekstredigering i dokumentet, trykker SKIFT + F10, velger Avslutt tekstredigering på hurtigmeny, og deretter trykker du ESC.

Sett inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Trykk TAB og deretter ENTER.

Merke figurer

Merknad: Hvis markøren står i teksten, trykker du ESC.

 • BLA til krets fremover (eller SKIFT + TAB for å bla bakover) gjennom figurer eller objekter til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×