TREND (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen TREND i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer verdier langs en lineær trend. Passer inn en rett linje (ved hjelp av minste kvadraters metode) til matrisene kjente_y og kjente_x. Returerer y-verdiene langs linjen for matrisen til nye_x som du angir.

Syntaks

TREND(kjente_y; [kjente_x]; [nye_x]; [konst])

Syntaksen for TREND har følgende argumenter:

 • Kjente_y    Obligatorisk. Settet med y-verdier som du allerede kjenner i forholdet y = mx + b.

  • Hvis matrisen kjente_y er i en enkelt kolonne, tolkes hver kolonne med kjente_x som en separat variabel.

  • Hvis matrisen kjente_y er i én rad, blir hver rad med kjente_x tolket som en egen variabel.

 • Kjente_x    Obligatorisk. Et valgfritt sett med x-verdier som du eventuelt kjenner i forholdet y = mx + b.

  • Matrisen kjente_x kan omfatte ett eller flere sett med variabler. Hvis det bare er brukt ett sett med variabler, kan kjente_y og kjente_x være områder med en hvilken som helst form, så lenge de har de samme dimensjonene. Hvis flere variabler blir brukt, må kjente_y være en vektor (dvs. et område med en høyde på én rad eller en bredde på én kolonne).

  • Hvis kjente_x er utelatt, blir det satt lik matrisen {1;2;3;...} som er den samme størrelsen som kjente_y.

 • Nye_x    Obligatorisk. Nye x-verdier som du vil at TREND skal gi samsvarende y-verdier for.

  • Nye_x må inneholde en kolonne (eller rad) for hver uavhengig variabel, akkurat som kjente_x. Hvis kjente_y er i én kolonne, må kjente_x og nye_x ha samme antall kolonner. Hvis kjente_y er i én rad, må kjente_x og nye_x ha samme antall rader.

  • Hvis argumentet nye_x er utelatt, blir det satt lik kjente_x.

  • Hvis både kjente_x og nye_x er utelatt, blir de satt lik matrisen {1;2;3;...} dvs. med samme størrelse som kjente_y.

 • Konst    Valgfritt. En logisk verdi som angir om konstanten b skal tvinges til å være lik 0 eller ikke.

  • Hvis konst er SANN eller utelates, beregnes b normalt.

  • Hvis konst er lik USANN, blir b satt lik null, og m-verdiene justert, slik at y = mx.

Merknader

 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Microsoft Excel tilpasser en linje til data, se funksjonen RETTLINJE.

 • Du kan bruke funksjonen TREND til å tilpasse polynomer ved å bruke samme variabel opphøyd i forskjellige potenser. La oss for eksempel si at kolonne A inneholder y-verdier, og at kolonne B inneholder x-verdier. Du kan da sette inn x^2 i kolonne C, x^3 i kolonne D, og så videre, og deretter tilpasse kolonnene B til D til kolonne A.

 • Formler som returnerer matriser, må angis som matriseformler.

  Obs!: I Excel Online kan du ikke opprette matriseformler.

 • Når du setter inn en matrisekonstant som argument, så som kjente_x, bruker du semikolon til å skille verdier i samme rad, og omvendt skråstrek (\) til å skille mellom rader.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Måned

Kostnad

Formel (tilsvarende kostnad)

Direkte resultat

1

$133 890

=TREND(A2:A13;B2:B13)

$133 953

2

$135 000

$134 972

3.

$135 790

$135 990

4.

$137 300

$137 008

'5

$138 130

$138 026

6.

$139 100

$139 044

7

$139 900

$140 062

(8)

$141 120

$141 081

9

$141 890

$142 099

10

$143 230

$143 117

11

$144 000

$144 135

12

$145 290

$145 153

Måned

Formel (forutsett kostnad)

 

Direkte resultat

13

=TREND(B2:B13;A2:A13;A15:A19)

$146 172

14

$147 190

15

$148 208

16

$149 226

17

$150 244

I kolonnen Direkte Result inneholder områdene D2:D13 og D15:D19 en formel som brukes for alle cellene i området. Skriv inn formelen =TREND(A2:A13;B2:B13) i D2:D13 mens alle cellene der er merket, og trykk deretter CTRL+SKIFT+Enter for å legge den inn som en matriseformel.

Gjør det samme med området D15:D19, med formelen =TREND(B2:B13;A2:A13;A15:A19). Du kan kopiere disse formlene fra celle C2 og A15.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×