Svare på eller videresende en e-postmelding

Når du svarer på en e-postmelding, blir avsenderen av den opprinnelige meldingen automatisk lagt til i Til-feltet. Når du bruker Svar alle, opprettes på samme måte en melding som er adressert til avsenderen og eventuelle andre mottakere av den opprinnelige meldingen. Uansett hvilken du velger, så kan du endre mottakerne i Til-, Kopi- og Blindkopi-bokser-boksene.

Når du videresender en melding, er Til-, Kopi- og Blindkopi-boksene tomme, og du må skrive inn minst én mottaker.

Sende svar til avsenderen eller andre mottakere

Du kan sende svar bare til avsenderen av en melding, eller en hvilken som helst kombinasjon av personer som står oppført i Til- og Kopi-linjene. Du kan også legge til nye mottakere.

 1. Klikk Svar eller Svar alle på kategorien Hjem eller Melding i Svar-gruppen.

  Merknad  Navnet på kategorien kommer an på om meldingen er valgt i meldingslisten eller er åpnet i et eget vindu.

  Du kan fjerne et navn fra Til- og Kopi-linjene ved å klikke navnet og deretter trykke Slett. Hvis du vil legge til en mottaker, klikker du i Til-, Kopi- eller Blindkopi-boksen og skriver inn mottakeren.

  Mer informasjon om Kopi- og Blindkopi-boksene

  Kopi: Hvis du legger til navnet på en mottaker i denne boksen i en e-postmelding i Outlook, sendes en kopi av meldingen til den mottakeren, og mottakerens navn er synlig for andre mottakere av meldingen.

  Blindkopi: Hvis du legger til navnet på en mottaker i denne boksen i en e-postmelding, sendes en kopi av meldingen til den mottakeren, men mottakerens navn er ikke synlig for andre mottakere av meldingen. Hvis ikkeBlindkopi-boksen er synlig når du oppretter en melding, kan du legge den til ved å klikke kategorien Alternativer, og deretter klikke Blindkopi i gruppen Vis felt.

 2. Skriv meldingen.

 3. Klikk Send.

  Tips!  Vær varsom når du bruker Svar til alle, spesielt når det er mange mottakere eller distribusjonslister i svaret. Det er bedre å bruke Svar, og deretter bare legge til mottakere som er nødvendige, eller bruke Svar til alle og fjerne unødvendige mottakere og distribusjonslister.

Til toppen av siden

Videresende en melding

Når du videresender en melding, vil meldingen inkludere eventuelle vedlegg som kom med den opprinnelige meldingen. Hvis du vil legge til flere vedlegg, kan du se Legge ved en fil eller et annet element i en e-postmelding.

 1. Klikk Videresend i kategorien Hjem eller Melding i Svar-gruppen.

  Merknad  Navnet på kategorien kommer an på om meldingen er valgt i meldingslisten eller er åpnet i et eget vindu.

 2. Skriv inn mottakerne i Til-, Kopi- eller Blindkopi-boksene.

  Mer informasjon om Kopi- og Blindkopi-boksene

  Kopi: Hvis du legger til navnet på en mottaker i denne boksen i en e-postmelding i Outlook, sendes en kopi av meldingen til den mottakeren, og mottakerens navn er synlig for andre mottakere av meldingen.

  Blindkopi: Hvis du legger til navnet på en mottaker i denne boksen i en e-postmelding, sendes en kopi av meldingen til den mottakeren, men mottakerens navn er ikke synlig for andre mottakere av meldingen. Hvis ikke Blindkopi-boksen er synlig når du oppretter en melding, kan du legge den til ved å klikke kategorien Alternativer, og deretter klikke Blindkopi i gruppen Vis felt.

 3. Skriv meldingen.

 4. Klikk Send.

Tips!  Hvis du vil videresende to eller flere meldinger til de samme mottakerne som én melding, klikker du en av meldingene, trykker CTRL, og klikker deretter hver enkelt av de andre meldingene. Klikk Videresend i kategorien Hjem i Svar-gruppen. Hver av meldingene blir videresendt som vedlegg i en ny melding.

Til toppen av siden

Gjelder for: Outlook 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk