Svare automatisk på e-postmeldinger uten en Exchange Server-konto

Merknad    Hvis du bruker en Microsoft Exchange Server-konto i Microsoft Outlook 2010, bruker du Automatiske svar-funksjonen. Se Svare automatisk på meldinger (tidligere kalt fraværsassistent). Denne artikkelen er beregnet for alle andre e-postkontotyper, for eksempel Windows Live Hotmail, POP3 og IMAP.

Hvordan vet jeg om jeg bruker en Microsoft Exchange Server-konto?

Klikk kategorien Fil. Klikk Kontoinnstillinger og deretter Kontoinnstillinger. Listen over kontoer i kategorien E-post viser hvilken type hver av kontoene er. Hvis Microsoft Exchange ikke vises, bruker du ikke en Exchange Server-konto.

Eksempel på en Exchange-konto i dialogboksen Kontoinnstillinger

Du kan konfigurere Outlook 2010 til å sende et automatisk svar til noen eller alle som sender deg e-post.

Du kan kombinere en e-postmal i Outlook med Outlook-regler for å gjenskape funksjonaliteten i Automatiske svar, som bare er tilgjengelig for Exchange Server-kontoer.

Viktig    Denne funksjonaliteten er tilgjengelig i Outlook 2010 fra og med Microsoft Office 2010 Service Pack 1.

Trinn 1: Lag en meldingsmal

Tips!    Last ned en formell eller uformell fraværsmal fra Microsoft Office.com.

 1. Klikk Ny e-post i Ny-gruppen i kategorien Hjem.

 2. Skriv inn meldingen du vil sende som automatisk svar, i meldingsteksten.

 3. Klikk kategorien Fil i meldingsvinduet, og klikk deretter Lagre som.

 4. Velg Outlook-mal (*.oft) fra Filtype-listen i dialogboksen Lagre som.

 5. Skriv inn et navn for meldingsmalen i Filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Trinn 2: Opprette en regel for automatisk svar på nye e-postmeldinger

Gjør ett av følgende:

 1. Klikk Regler i Flytt-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler og varsler.

 2. Klikk Ny regel i dialogboksen Regler og varsler.

 3. Klikk Bruk regler på meldinger jeg mottar under Begynn med en tom regel, og klikk deretter Neste.

 4. Velg ønskede betingelser under Hvilke betingelser vil du kontrollere?, og klikk deretter Neste. Vanligvis trenger du ikke å velge noen elementer.

 5. Merk av for Svar ved hjelp av en bestemt mal under Hva vil du gjøre med meldingen?

 6. Klikk en bestemt mal under Trinn 2: Rediger regelbeskrivelsen (klikk en understreket verdi).

 7. Klikk Maler i filsystem i Søk i-boksen i dialogboksen Velg en svarmal.

 8. Velg malen du opprettet i forrige avsnitt, eller en du har laget eller lastet ned, og klikk deretter Åpne.

 9. Klikk Neste.

 10. Merk av for eventuelle unntak fra regelen for automatisk svar. Det er vanlig ikke å legge til unntak.

 11. Klikk Neste.

 12. Skriv inn et navn på regelen for automatisk svar under Trinn 1: Angi et navn på denne regelen, og klikk deretter Fullfør.

Viktig    For at regelveiviseren skal sende et svar automatisk, må Outlook kjøre og være konfigurert til å se etter nye meldinger regelmessig.

Regelen Svar ved hjelp av en bestemt mal i regelveiviseren sender det automatiske svaret én gang til hver avsender i én enkelt økt. En økt er hver gang du starter Outlook til du lukker programmet. Denne regelen hindrer Outlook fra å sende gjentatte svar til en avsender du mottar flere meldinger fra. I en økt holdes det oversikt over listen over brukere som har fått svar. Hvis du avslutter og starter Outlook på nytt, anses dette som en ny økt, og listen over avsendere som har mottatt automatiske svar, blir tilbakestilt.

Tips!    Vurder å opprette en Outlook-oppgave eller en påminnelse om gjøremål for å få hjelp til å huske å deaktivere denne regelen når du vil slutte å sende automatiske svar.

Til toppen av siden

Deaktivere automatiske svar

Slik deaktiverer du en regel som sender automatiske svar:

 1. Klikk Regler i Flytt-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler og varsler.

Fjern merket for regelen du vil deaktivere, under Regel i kategorien Regler for e-post.

Til toppen av siden

Gjelder for: Outlook 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk