StrConv, funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Returnerer en variant (streng) konvertert som angitt.

Syntaks

StrConv ( streng, konvertering [LCID ] )

Syntaksen for StrConv -funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

streng

Obligatorisk. Strenguttrykk som skal konverteres.

konvertering

Obligatorisk. Heltall. Summen av verdier som angir hvilken type konvertering som skal utføres.

LCID

Valgfritt. Den ID for nasjonal innstilling, hvis det er forskjellig fra systemet ID for nasjonal innstilling. (Systemet ID for nasjonal innstilling er standard).


Innstillinger

Innstillingene for konvertering avargument er:

Konstant

Verdi

Beskrivelse

vbUpperCase

1

Konverterer strengen til store bokstaver.

vbLowerCase

2

Konverterer strengen til små bokstaver.

vbProperCase

3

Konverterer den første bokstaven i hvert ord i strengen til store bokstaver.

vbWide *

4 *

Konverterer smale (enkeltbyte) tegn i strengen til brede (dobbeltbyte) tegn.

vbNarrow *

8 *

Konverterer brede (dobbeltbyte) tegn i strengen til smale (enkeltbyte) tegn.

vbKatakana **

16 **

Konverterer hiraganategn i strengen til katakana.

vbHiragana **

32 **

Konverterer katakanategn i strengen til hiragana.

vbUnicode

64

Konverterer strengen til Unicode ved hjelp av systemet standard tegntabell. (Ikke tilgjengelig på Macintosh).

vbFromUnicode

128

Konverterer strengen fra Unicode til standard tegntabell av systemet. (Ikke tilgjengelig på Macintosh).


* Gjelder for Øst-Asia nasjonale innstillinger.

** Gjelder bare for Japan.

Obs!: Disse konstantene angis av Visual Basic for Applications (VBA). Resultatet kan de brukes hvor som helst i koden i stedet for de faktiske verdiene. De fleste kan kombineres, for eksempel vbUpperCase + vbWide, bortsett fra når de utelukker, for eksempel vbUnicode + vbFromUnicode. Den konstantene vbWide, vbNarrow, vbKatakanaog vbHiragana føre kjøretidsfeil når den brukes i nasjonale innstillinger der de ikke gjelder.

Følgende er gyldig word skilletegn for riktige bokstavtyper: Null (Chr$(0)), horisontal tabulator (Chr$(9)), linjeskift (Chr$(10)), vertikal tabulator (Chr$( 11)), skjema feeden (Chr$(12)), linjeskift (Chr$(13)), mellomrom (SBCS) (Chr$(32)). Den faktiske verdien for et mellomrom varierer etter land/område for DBCS.

Merknader

Når du konverterer fra en Byte -matrise i ANSI-format til en streng, bør du bruke StrConv -funksjonen. Når du konverterer fra en slik matrise i Unicode-format, kan du bruke en tildeling-setning.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet brukes StrConv -funksjonen til å konvertere en Unicode-streng til en ANSI-streng.

Dim i As Long
Dim x() As Byte
x = StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode) ' Convert string.
For i = 0 To UBound(x)
Debug.Print x(i)
Next
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×