Startslakk (aktivitetsfelt)

Datatype    varighetsfelt

Oppføringstype    beregnet felt

Beskrivelse    Startslakk-feltet inneholder varigheten mellom tidligste startdato og seneste startdato. Den verdien som er minst av startslakk og sluttslakk, bestemmer hvor mye fri slakk som er tilgjengelig, det vil si hvor lenge en aktivitet kan bli forsinket uten å påvirke startdatoen for en etterfølgende aktivitet eller sluttdatoen for prosjektet.

Beregnet hvordan?    Startslakk er varigheten som representerer forskjellen mellom den tidligste og seneste startdatoen. Den tidligste startdatoen er den tidligste datoen en aktivitet kan starte. Seneste start-feltet inneholder likeledes den seneste datoen en aktivitet kan starte uten å forsinke avsluttingen av prosjektet. Startslakk beregnes på følgende måte:

Startslakk = seneste start - tidligste start

Beste bruksområder    Legg til Startslakk- og Fullføringsslakk-feltene i en hvilken som helst aktivitetsvisning når du vil se gjennom hvordan den frie slakken ble beregnet.

Eksempel    Du ser gjennom fri slakk i tidsplanen og vil ha mer detaljert informasjon om hvordan den ble beregnet. Du legger til Startslakk- og Fullføringsslakk-feltene i aktivitetslisten og analyserer varighetsverdiene.

Merknader    Hvis det er angitt en faktisk startdato og en tidsfrist for en aktivitet, er startslakk lik null, mens fullføringsslakk er lik differansen mellom aktivitetens sluttdato og tidsfristdatoen.

Gjelder for: Project 2010, Project Professional 2013, Project 2007, Project Standard 2013, Project Standard 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk