Starte nummereringen av fotnoter og sluttnoter på nytt fra 1

Du kan starte nummereringen av fotnoter på nytt på hver side eller i hver inndeling. Du kan starte nummereringen av sluttnoter på nytt for hver inndeling.

Merknad  Hvis fotnotene i dokumentet er feilnummerert, kan det hende at dokumentet inneholder merkede endringer. Godta de merkede endringene, slik at fotnotene og sluttnotene nummereres riktig.

  1. Klikk dialogboksstarttjenesten Fotnoter og sluttnoter i kategorien Referanser.

    Båndet i Word

  2. Velg 1 i boksen Start på.

  3. I Nummerering-boksen klikker du Start på nytt for hver inndeling eller Start på nytt for hver side.

  4. Velg Bruk.

Gjelder for: Word 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk