Standard SharePoint-grupper i SharePoint Server

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du oppretter et område, oppretter SharePoint automatisk grupper for området og tilordner tilgangsnivåer til gruppene. Dette kalles standard SharePoint-grupper. Siden disse representerer de vanligste nivåene for tilgang som brukere behøver, er standardgruppene og de tilknyttede tilgangsnivåene et godt sted å starte når du legger til brukere på et SharePoint-område. Hvis du vil lære mer om tilgangsnivåer, kan du se Forstå tilgangsnivåer.

Du kan som administrator legge til egendefinerte grupper for bedre å oppfylle organisasjonskravene. Beslutningen om hvordan du skal utforme og fylle dine SharePoint-grupper, er en viktig beslutning som påvirker sikkerheten for området og innholdet.

I denne artikkelen

Standard SharePoint-grupper

Roller for SharePoint-grupper

Spesielle SharePoint-grupper

Administratorer for områdesamling

Standard SharePoint-grupper

SharePoint-grupper lar deg behandle tilgangen for sett med brukere i stedet for enkeltbrukere. SharePoint-grupper består vanligvis av mange enkeltbrukere, men en gruppe kan også inneholde én eller flere Windows-sikkerhetsgrupper. Du kan for eksempel legge til Windows-sikkerhetsgruppen for gruppen din i en SharePoint-gruppe, slik at du gir tilgang til hele gruppen samtidig. Når du legger til brukere eller Windows-sikkerhetsgrupper i en SharePoint-gruppe, tilordnes den tilføyde brukeren det samme tilgangsnivået.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med Windows sikkerhets- og distribusjonsgruppene som er inkludert i Active Directory Domain Services, kan du se velge sikkerhetsgrupper (SharePoint Server 2010).

SharePoint tilordner automatisk et tilgangsnivå til hver standard SharePoint-gruppe. Tilgangsnivået gjelder for alle medlemmer i gruppen. Hvis du vil lære mer om de spesifikke tillatelsene i tilgangsnivåer, kan du se Forstå tilgangsnivåer.

Du kan tilpasse standard SharePoint-grupper ved å tilordne tilgangsnivåer til dem. Du kan også opprette en SharePoint-gruppe og gi den ønsket tilgangsnivå.

Tabellen nedenfor viser standard SharePoint-grupper og de tilordne tilgangsnivåene.

SharePoint-grupper

Standard tilgangsnivå

Godkjennere

Godkjenn

<områdenavn> Medlemmer

Bidra eller Rediger, alt etter områdemalen

Eiere av <områdenavn>

Full kontroll

Besøkende på <områdenavn>

Les

Designere

Utforme, begrenset tilgang

Hierarkioverordnede

Behandle hierarki

Begrensede lesere

Begrenset lesing

Lesere av stilressurser

Begrenset tilgang

Seere

Bare vise

Hurtigdistribusjonsbrukere

Bidra

Hvis du er på et offentlig nettsted, vil du se <områdenavn>-medlemmer i din liste over SharePoint-grupper. Hvis for eksempel Contoso Retail er navnet på nettstedet, vil du es Contoso Retail-medlemmer. Dette gjelder også hvis du er på et sekundært område som har unike tillatelser. Etter hvert som området vokser, vil du kanskje legge merke til flere grupper for <områdenavn>-medlemmer, -besøkende- eller -eiere mens du ser i områdetillatelser fra roten av områdesamlingen. Hver gruppe har et prefiks som er navnet på området. For eksempel kan både Contoso Retail-medlemmer og Contoso Charities-medlemmer finnes.

Det er flere tilfeller når områdenavnet blir lagt til i gruppenavnet. Dette skjer når:

  • Du bryter tillatelsesarven på sekundære områder som tidligere arvet tillatelser

  • Du oppretter nye grupper for et spesifikt område

  • Du oppretter nye områder

I alle tilfellene indikerer områdenavnet foran SharePoint-gruppen navnet på området der gruppen hører til, så Contoso Charities-medlemmer hører til på Contoso Charities-området.

Tips!:  Du kan når som helst endre navnene som SharePoint tildeler automatisk til disse gruppene.

Roller for SharePoint-grupper

Tabellen nedenfor viser foreslåtte brukere for standard SharePoint-grupper

Gruppenavn

Tilgangsnivå

Bruk denne gruppen for personer som

Godkjennere

Godkjenn

Godkjenner dokumenter, sider og listeelementer.

Eiere

Full kontroll

Behandler områdetillatelser, innstillinger og utseende.

Medlemmer

Bidra eller Rediger

Redigerer områdeinnhold.

Besøkende

Les

Viser innholdet på området, men ikke redigerer det.

Designere

Utforming

Viser, legger til, oppdaterer, sletter, godkjenner og tilpasser området.

Hierarkioverordnede

Behandle hierarki

Oppretter områder og redigerer sider, listeelementer og dokumenter.

Begrensede lesere

Begrenset lesing

Viser sider og dokumenter, men ikke viser versjoner eller tillatelser.

Lesere av stilressurser

Begrenset lesing

Trenger begrenset tilgang til stilbiblioteket og galleriet for hoveddokumenter.

Seere

Bare vise

Må se innhold, men ikke trenger å redigere det eller laste det ned.

Hurtigdistribusjonsbrukere

Bidra

Planlegger hurtigdistribusjonsjobber.

Obs!: Gruppen Lesere av stilressurser inneholder en Windows-sikkerhetsgruppe kalt NT-Myndighet / Godkjente brukere. Dette betyr at alle godkjente brukere vise SharePoint-hoveddokumenter og -stiler for sider på området.

Til toppen av siden

Spesielle SharePoint-grupper

Spesielle SharePoint-grupper støtter administrasjonsoppgaver på høyt nivå, for eksempel tilordning av tilgangsnivåer til en gruppe.

Viktig!: Hvis du vil garantere fullstendig områdefunksjonalitet, må du passe på at det alltid er en gruppe med brukere som har Full kontroll for områdesamlingen. I tillegg må du passe på at disse brukerne vises i listen over administratorer for områdesamling.

Til toppen av siden

Administratorer for områdesamling

Administratorer for områdesamling er ikke en SharePoint-gruppe. Siden de har Full kontroll for alle områder i en områdesamling, omtales de imidlertid her.

Et SharePoint-område kan ha primære og sekundære administratorer for områdesamling. Hvis du er en administrator for områdesamling, kan du også angi flere områdesamlingsadministratorer. Administrator for områdesamlingen har full kontroll over alle områdene i områdesamlingen, og kan revidere alt innhold. I tillegg mottar de administrative varsler om områdeaktivitet, for eksempel om et område er aktivt.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×