Språktilordning i Microsoft Visual Basic 6.0

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Språkkonstruksjonene nedenfor støttes for omvendt utvikling i Visual Basic.

Klasser, moduler og skjemaer

Inkluder klassetype, medlemsvariabler, konstanter, funksjoner og delrutiner.

Klassetype (standardmodul, klassemodul, MS-skjema, ressursfil, VB-skjema, VB MDI-skjema, egenskapsside, brukerkontroll, dokumentobjekt, beslektet dokument eller Microsoft ActiveX-utformer). Klassetypen angis ved hjelp av en kodet verdi (ClassType). Standardmoduler opprettes med utility-stereotypen.

Funksjoner og delrutiner

Inkluder synlighet (allmenn, privat eller beskyttet), returtype (bare funksjoner) og parametere.

Obs!: Visual Basic har ikke beskyttede klassemedlemmer. I omvendt utviklet Visual Basic-kode brukes beskyttet for å angi en friend-egenskap, -delrutine eller -funksjon.

Parametere

Inkluder type, form (in, inout, return) og standardverdi.

Versjon 1.2 av UML-spesifikasjonen støtter ikke multiplisitet for parametere. Matrisedimensjoner legges til i parameternavnet. For eksempel:

Sub func(arr() as Integer)

vil bli dette når omvendt utvikling er utført:

arr(): Integer

Standardverdien angis bare hvis parameteren er valgfri.

Konstanter

Inkluder synlighet (allmenn eller privat), type og startverdi.

Konstantene blir lagt til i modellen som attributter, og feltet som kan endres, er satt til frosset.

VB-linjen

Const str As String = "some text"

vil for eksempel få startverdien

"some text"

mens

Const x As Integer = 1

får startverdien 1.

Medlemsvariabler

Inkluder synlighet (allmenn eller privat) og type.

Matrisedimensjonene blir lagt til variabelnavnet. For eksempel:

x(1 to 5, 1 to 10) as Integer

vil bli dette når omvendt utvikling er utført:

x(1 to 5, 1 to 10): Integer

Egenskaper

Ta med synlighet (allmenn, privat eller beskyttet), returtype (bare get) og parametere.

VB-egenskapene legges til i modellen som metoder med stereotypen aksessor. Egenskapsaksessorene kan ha forskjellig synlighet.

get_ set_ eller let_ blir lagt til foran navnet, avhengig av aksessortypen.

Obs!: Visual Basic har ikke beskyttede klassemedlemmer. Når det utføres omvendt utvikling av Visual Basic-kode, brukes beskyttet for å angi en friend-egenskap, -delrutine eller -funksjon.

Hendelser

Inkluder synlighet (bare allmenn) og parametere.

Hendelser blir lagt til i modellen som metoder med stereotypen Hendelse.

Brukerdefinerte typer

Opprettet som klasser.

Brukerdefinerte typer blir lagt til i modellen som klasser. Det blir ikke opprettet medlemsattributter av typen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×