Spore versjoner av en fil i et SharePoint-bibliotek

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan spore versjoner av en fil du sjekker ut av et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0-område eller et Microsoft Office SharePoint Server 2007-område, hvis versjonskontroll er aktivert for biblioteket.

Obs!: Selv om du kan utføre de fleste av disse prosedyrene i SharePoint-biblioteket, fokuserer denne artikkelen på hva du kan gjøre i 2007 Microsoft Office-system-programmet. Du finner mer informasjon om hvordan du utfører disse prosedyrene i SharePoint-biblioteket i koblingene under Se også.

I denne artikkelen

Arbeide med hovedversjoner og underordnede versjoner

Aktivere versjonskontroll i et bibliotek

Lagre en fil som en overordnet eller underordnet versjon

Vise egenskapene for en tidligere versjon av en fil

Vise en tidligere versjon av en fil

Gjenopprette en tidligere versjon av en fil

Arbeide med hovedversjoner og underordnede versjoner

Når versjonskontroll er aktivert i et SharePoint-bibliotek, lagres tidligere versjoner av en fil i biblioteket slik at du kan se informasjon om tidligere versjoner, vise tidligere versjoner, og til og med erstatte en gjeldende versjon med en eldre versjon – alt dette direkte i 2007 Office-utgivelse-programmet. Når du sporer versjonene av filen i et SharePoint-bibliotek, er det enklere å behandle innhold når det revideres. Versjonskontroll er spesielt nyttig når flere personer arbeider sammen for å opprette en fil, eller når filen går gjennom flere stadier med utvikling og revidering, fordi du kan sammenligne endringene som er gjort mellom ulike versjoner.

Når du skal arbeide med versjoner av en fil som er lagret i et SharePoint-bibliotek, må du først åpne filen fra et SharePoint-bibliotek som har versjonskontroll aktivert. Når du har åpnet filen i biblioteket, vises flere Server-alternativer, inkludert alternativer for versjonskontroll, under Microsoft Office-knappen.

Et bibliotek som har versjonskontroll aktivert, kan settes opp til å spore bare hovedversjoner av filer, eller det kan settes opp til å spore både hovedversjoner og underordnede versjoner.

Dette er de viktigste fordelene med å spore både hovedversjoner og underordnede versjoner:

 • Det er enkelt å se når det er gjort store endringer i en fil.

 • Biblioteket kan settes opp slik at bare bestemte personer kan vise underordnede versjoner, slik at du kan arbeide med en kladd uten at alle brukerne av biblioteket kan vise den.

Til toppen av siden

Aktivere versjonskontroll i et bibliotek

Du kan beholde tidligere versjoner av filer ved først å aktivere versjonskontroll i SharePoint-biblioteket.

Obs!: For å aktivere versjonskontroll må du ha tillatelse til å utforme en liste eller et bibliotek.

 1. Åpne biblioteket du vil aktivere versjonskontroll for, på SharePoint-området ditt.

  1. Klikk innstillingene for den typen bibliotek du åpner, på Innstillinger-menyen Innstillinger-meny .

   Eksempel: Klikk Innstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

 2. Klikk Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillinger.

 3. Merk ønsket versjonskontrolltype under Versjonslogg for dokument:

  • Klikk Opprett hovedversjoner for å spore bare hovedversjoner.

  • Du kan spore både hovedversjoner og underordnede versjoner ved å klikke Opprett hovedversjoner og underordnede versjoner (kladder).

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Lagre en fil som en hovedversjon eller underordnet versjon

Fremgangsmåten nedenfor begynner med å sjekke ut filen fra et bibliotek, fordi du velger å lagre en fil enten som en hovedversjon eller en underordnet versjon på tidspunktet da du sjekker den inn i et bibliotek. Hvis biblioteket sporer hovedversjoner og underordnede versjoner, og du gjør endringer i en fil uten å sjekke den ut av biblioteket, lagres den automatisk som en underordnet versjon når du lagrer filen. Hvis du sjekker ut filen først, har du mulighet til å velge hvilken type versjon du ønsker å lagre filen som, og du kan legge inn kommentarer om versjonen.

 1. Klikk navnet på dokumentet, i biblioteket, for å åpne det i 2007 Office-utgivelse-programmet.

 2. Sjekke ut filen, klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikker du Server, og klikk deretter Sjekk ut.

  Word-dokumenter åpnes ofte i fullskjermslesing som standard. Hvis dette gjelder ditt dokument, må du klikke Lukk for å bytte til utskriftsvisning før du kan fullføre denne fremgangsmåten.

 3. Rediger filen.

 4. Sjekke inn filen, klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikker du Server, og klikk deretter Sjekk inn.

 5. Hvis du blir spurt om du vil sjekke inn en hovedversjon eller underordnet versjon, klikker du Underordnet versjon hvis du gjorde en mindre endring, eller Hovedversjon hvis du gjorde en større endring.

  • En hovedversjon, som du kan tenke på som en publisert fil, er synlig for alle som har tillatelse til å lese filen.

  • En underordnet versjon, som du kan tenke på som en kladd, er kanskje synlig bare for personer som har tillatelse til å redigere filen.

   Obs!: Hvem som kan vise kladder, avhenger av innstillingene under Sikkerhet for kladdeelement i Innstillinger for versjonskontroll i bibliotekets Innstillinger for dokumentbibliotek.

 6. Legg eventuelt til versjonskommentarer, og klikk deretter OK.

Obs!: Hvis biblioteket er satt opp til å kreve godkjenning før en versjon publiseres, vil ikke andre brukere av biblioteket kunne vise filen før den er godkjent. Det er også mulig at et arbeidsflytskjema vises når du har valgt hvordan du vil sjekke inn filen. Du finner mer informasjon om hvem som kan vise kladder, og om arbeidsflytskjemaer i koblingene under Se også.

Til toppen av siden

Vise egenskapene for en tidligere versjon av en fil

Når du viser eller redigerer en fil i 2007 Office-utgivelse-programmet, kan du vise egenskapene (metadataene) for tidligere versjoner av filen. Egenskapene omfatter informasjon om når filen ble endret og hvem som endret den. I biblioteker kan også versjonsloggen inneholde kommentarer som personer har lagt inn angående endringene de har gjort.

Obs!: Denne fremgangsmåten gjelder bare for filer som er i biblioteker som har versjonskontroll aktivert.

 1. Åpne i 2007 Office-utgivelse-programmet med filen, klikker du Microsoft Office-knappen Office-knappen , Server og klikk deretter Vis versjonslogg.

  Dialogboksen versjoner lagret for filnavn viser en liste over alle de tidligere versjonene av filen, sammen med informasjon, for eksempel versjon tall når hver versjon ble endret, hvem som har gjort endringene, og eventuelle kommentarer som ble levert.

  Du kan vise hele kommentaren ved å klikke kommentaren for å åpne dialogboksen Innsjekkingskommentarer i kolonnen Kommentarer.

  Obs!: Hvis biblioteket er konfigurert slik at hovedversjoner og underordnede versjoner, bruker Nei-kolonnen i dialogboksen versjoner lagret for filnavn nummerering til å vise som er viktige, og hvilke som underordnede versjoner. Hovedversjoner er angitt av hele tall og underordnede versjoner er angitt ved desimaltall.

Du kan også vise versjonslogg i biblioteket. Du finner mer informasjon i koblingene under Se også.

Til toppen av siden

Vise en tidligere versjon av en fil

Når du viser eller redigerer en fil i 2007 Office-utgivelse-programmet, kan du vise en tidligere versjon av filen uten å overskrive gjeldende versjon. For ASPX-filer kan du bare vise detaljer om endringene som ble gjort i filene, ikke de faktiske sidene som opprettes av filene.

Obs!: Denne fremgangsmåten gjelder bare for filer som er i biblioteker som har versjonskontroll aktivert.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikker du Server, og klikk deretter Vis versjonslogg.

 2. Klikk den forrige versjonen du vil vise i dialogboksen versjoner lagret for filnavnet, og klikk deretter Åpne.

Du kan også vise en tidligere versjon i biblioteket. Du finner mer informasjon i koblingene under Se også.

Til toppen av siden

Gjenopprette en tidligere versjon av en fil

Gjorde du en feil i en gjeldende versjon? Eller kanskje du må gjenopprette deler av en fil du har slettet. Når du viser eller redigerer en fil i 2007 Office-utgivelse-programmet, kan du enkelt erstatte den gjeldende versjonen med en tidligere versjon. Den gjeldende versjonen blir da en del av versjonsloggen.

Obs!: Denne fremgangsmåten gjelder bare for filer som er i biblioteker som har versjonskontroll aktivert.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikker du Server, og klikk deretter Vis versjonslogg.

 2. Klikk den forrige versjonen du vil gjenopprette, i dialogboksen versjoner lagret for filnavnet, og klikk deretter Gjenopprett.

Du kan også erstatte en gjeldende fil med en tidligere versjon i biblioteket. Du finner mer informasjon i koblingene under Se også.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×