Spore endringer i en delt arbeidsbok

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Viktig!: Denne artikkelen forklarer en eldre metode for å spore endringer ved hjelp av en "delt arbeidsbok". Delt arbeidsbok-funksjonen har mange begrensninger og er erstattet med samtidig redigering. Samtidig redigering gir ikke deg muligheten til å spore endringer. Men hvis du og andre har filen åpen samtidig, kan du se hverandres valg, og endringer mens de skjer. Også hvis filen er lagret i skyen, er det mulig å vise tidligere versjoner, slik at du kan se på hver enkelt person endringer. Lær mer om samtidig redigering.

 1. Være sikker på at du vil bruke denne metoden før du fortsetter. Har begrensninger for delte arbeidsbøker, og en spesielt er at du ikke kan redigere ved hjelp av Excel Online. Derfor vi anbefaler på det sterkeste samtidig redigering, som er erstatning for deling av arbeidsbøker.

 2. Klikk på Se gjennom > Del arbeidsbok.

  Vær oppmerksom på at Del arbeidsbok-knappen er skjult i nyere versjoner av Excel. Her kan du se hvordan du viser knappen.

 3. Merk av for Tillat flere brukere å redigere i dialogboksen Del arbeidsbok i kategorien Redigering.

 4. Velg kategorien Avansert.

 5. Klikk Lagre endringslogg i under Spor endringer og i dager-boksen skriver du inn hvor mange dager med endringslogg du vil beholde. Excel beholder endringsloggen i 30 dager og sletter permanent noen endringshistorikk som er eldre enn dette antallet dager som standard. Å lagre endringslogg i en lengre enn 30 dager, skriver du inn et tall som er større enn 30.

 6. Klikk OK. Hvis du blir spurt om å lagre arbeidsboken, klikker du OK for å lagre arbeidsboken.

 1. Klikk Se gjennom > Spor endringer, og klikk deretter Godta eller Forkast endringer.

  Vær oppmerksom på at i nyere versjoner av Excel er Spor endringer-knappen skjult. Her kan du se hvordan du viser knappen.

 2. Klikk OK hvis du blir spurt om du vil lagre arbeidsboken.

 3. Gjør følgende i dialogboksen Velg endringer som skal godtas eller forkastes:

  • Hvis du vil godta eller forkaste endringene som ble foretatt etter en bestemt dato, merker du av for Når, klikker Etter dato i Når-listen og skriver inn den tidligste datoen du vil vurdere endringer for.

  • Hvis du vil godta eller forkaste endringene som ble foretatt av en annen bruker, merker du av for Av hvem og klikker brukeren med endringene du vil vurdere i Av hvem-listen.

  • Hvis du vil godta eller forkaste endringer som ble foretatt av alle brukere, fjerner du merket for Av hvem.

  • Hvis du vil godta eller forkaste endringer i et bestemt område, merker du av for Hvor og skriver inn cellereferansen i regnearkområdet.

  • Hvis du vil godta eller forkaste endringer I hele arbeidsboken, fjerner du merket for Hvor.

 4. Klikk OK og vurder informasjonen om hver endring i dialogboksen Godta eller forkast endringer.

 5. Hvis du vil godta eller forkaste hver endring, klikker du Godta eller Forkast.

 6. Hvis du blir bedt om å velge en verdi for en celle, klikker du ønsket verdi og klikker Godta.

Obs!: 

 • Du må godta eller forkaste en endring før du kan gå videre til neste endring.

 • Du kan godta eller forkaste alle gjenværende endringer samtidig ved å klikke Godta alle eller Forkast alle.

 1. Klikk Se gjennom > Spor endringer, og klikk deretter Merk endringer.

  Vær oppmerksom på at i nyere versjoner av Excel er Spor endringer-knappen skjult. Her kan du se hvordan du viser knappen.

 2. Når du skal velge endingene du vil se, gjør du følgende:

  • Hvis du vil vise alle endringene som er sporet, merker du av for Når, klikker Alle i Når-listen og fjerner merket i boksene Av hvem og Hvor.

  • Hvis du vil vise endringene som ble foretatt etter en bestemt dato, merker du av for Når, klikker Etter dato i Når-listen og skriver inn den tidligste datoen du vil vise endringer for.

  • Hvis du vil vise endringene som ble foretatt av en bestemt bruker, merker du av for Av hvem og klikker brukeren med endringene du vil vise i Av hvem-listen.

  • Hvis du vil vise endringer i et bestemt utvalg av celler, merker du av for Hvor og skriver inn cellereferansen i regnearkområdet.

 3. Gjør følgende hvis du vil angi hvordan du vil vise endringene:

  • Hvis du vil merke endringene i regnearket, merker du av for Merk endringer på skjermen.

  • Hvis du vil lage en liste over endringer i et eget regneark, merker du av for Vis endringene i et nytt ark for å vise loggregnearket.

   Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig etter at du ha slått på endringssporing og lagret filen med minst en sporbar endring.

Når du slår av endringssporing, slettes endringsloggen. Hvis du vil beholde en kopi av denne informasjonen, gjør du følgende for å skrive ut regnearket med loggen eller kopiere det til en annen arbeidsbok:

 1. Klikk på Se gjennom > Spor endringer > Merk endringer.

  Vær oppmerksom på at i nyere versjoner av Excel er Spor endringer-knappen skjult. Her kan du se hvordan du viser knappen.

 2. Merk av for Når under Merk hvilke endringer, og klikk Alle i Når-listen.

 3. Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.

 4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark.

 5. Klikk OK.

 6. Nå kan du skrive ut eller kopiere loggen til en annen arbeidsbok.

Når du merker endringer mens du arbeider, markerer Excel alle slags revisjoner (endringer, innsettinger og slettinger) med en merkingsfarge.

 1. Klikk Se gjennom > Spor endringer, og klikk deretter Merk endringer.

  Vær oppmerksom på at i nyere versjoner av Excel er Spor endringer-knappen skjult. Her kan du se hvordan du viser knappen.

 2. Merk av for Spor endringer ved redigering i dialogboksen Merk endringer. Denne avmerkingsboksen deler arbeidsboken og merker endringene du eller andre brukere foretar.

 3. Merk av for Når under Merk endringer, og klikk ønsket alternativ i Når-listen.

 4. Hvis du vil angi for hvilke brukere du vil merke endringer, merker du av for Av hvem og klikker ønsket alternativ i Av hvem listen.

 5. Hvis du vil angi regnearkområdet der du vil at endringene skal merkes, merker du av for Hvor og skriver inn cellereferansen for regnearkområdet i Hvor-boksen.

 6. Sørg for at avmerkingsboksen Merk endringer på skjermen er avmerket.

 7. Klikk OK. Hvis du blir bedt om det, lagrer du arbeidsboken.

 8. Gjør endringene du vil bruke, i regnearket. Vær oppmerksom på at noen endringer, for eksempel formatering, ikke blir sporet og er derfor ikke merket med en merkingsfarge.

Når du ikke vil merke endringer lenger, kan du slå av merking.

 1. Klikk Se gjennom > Spor endringer, og klikk deretter Merk endringer.

  Vær oppmerksom på at i nyere versjoner av Excel er Spor endringer-knappen skjult. Her kan du se hvordan du viser knappen.

 2. Fjern merket for Spor endringer ved redigering i dialogboksen Merk endringer.

 1. Klikk på Se gjennom > Spor endringer > Merk endringer.

  Vær oppmerksom på at i nyere versjoner av Excel er Spor endringer-knappen skjult. Her kan du se hvordan du viser knappen.

 2. Merk av for Når under Merk hvilke endringer, og klikk Alle i Når-listen.

 3. Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.

 4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark.

 5. Klikk OK.

 6. Klikk filterpilene ved siden av kolonneetikettene i loggregnearket for å finne ønsket informasjon.

Obs!: Lagring av arbeidsboken skjuler loggregnearket. Hvis du vil vise loggregnearket etter lagring, må du vise det på nytt etter at du har merket av for Vis endringene i et nytt ark i dialogboksen Merk endringer.

Ved å bruke Spor endringer-funksjonen i Excel for Mac, kan du spore, vedlikeholde og vise informasjon om endringene som er gjort i en delt arbeidsbok.

Viktig!: 

 • Spor endringer -knappen er ikke lenger tilgjengelig på båndet i de nyeste versjonene av Excel for Mac. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du først legger til sporing av endringer tilbake på båndet. For mer informasjon, kan du se legge til Spor endringer-knappen på båndet.

 • Endringssporing er bare tilgjengelig i delte arbeidsbøker. Når du slår på endringssporing, blir arbeidsboken faktisk til en delt arbeidsbok helt automatisk. Selv om en delt arbeidsbok vanligvis lagres på et sted der andre brukere har tilgang til den, kan du også spore endringer i en lokal kopi av en delt arbeidsbok.

Legge til Spor endringer-knappen på båndet

Hvis du vil legge til Spor endringer-knappen på båndet, må du opprette en egendefinert gruppe, og deretter legge til knappen i gruppen.

 1. Klikk Excel > Innstillinger > verktøylinjen og båndet.

  Office2016 for Mac Båndinnstillinger for verktøylinjen
 2. Velg Gjennomgang under Tilpass båndet under hovedkategorier.

 3. Klikk Office2016 for Mac Legg til-knapp på Tilpass båndet under Hovedkategorier-listen, og velg Ny gruppe.

 4. Du kan nå gi denne egendefinerte gruppen. Bare Velg Ny gruppe (egendefinert), og klikk Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Gi nytt navn til > Skriv inn et navn i Visningsnavn-boksen, og klikk Lagre.

 5. Velg Hovedkategorier under Velg kommandoer fra, og velg deretter Se gjennom i listen > endringer > Spor endringer (eldre), og klikk deretter > (Legg til pil) for å flytte element under den egendefinerte gruppen du opprettet .

  Klikk Spor endringer (eldre), og klikk deretter > til å flytte alternativet under kategorien se gjennom

 6. Klikk Lagre og Lukk dialogboksen Innstillinger for Excel.

  Du bør se alternativet Spor endringer (eldre) i kategorien Gjennomgang på båndet.

  Spore endringer (eldre)-alternativet på båndet

 1. Klikk Spor endringer i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Merk endringer.

 2. Merk av eller fjern Spor endringer ved redigering. Dette deler også arbeidsboken merket.

  Denne avmerkingsboksen deler arbeidsboken og merker endringene du eller andre brukere foretar. Hvis du fjerner merket i avmerkingsboksen, mottar du en melding om at denne handlingen fjerner arbeidsboken fra delt bruk.

Når du merker endringer mens du arbeider, disponerer Excel alle slags revisjoner (endringer, innsettinger og slettinger) med en merkingsfarge.

 1. Klikk Spor endringer i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Merk endringer.

 2. Velg Spor endringer ved redigering. Dette deler også arbeidsboken merket.

 3. Merk av for når under Merk hvilke endringer, og klikk deretter alternativet du vil bruke i rullegardinlisten.

 4. Gjør ett av følgende:

  Angi

  Gjør du dette

  Brukerne du vil merke endringer

  Velg avmerkingsboksen som, og klikk deretter alternativet du vil bruke i som-menyen.

  Ark-området der du vil at endringene skal bli uthevet

  Merk avmerkingsboksen der, og skriv deretter inn cellereferansen i regnearkområdet det i boksen der.

  Tips!: Du kan også klikke Skjul dialogboks-ikonet på høyre side av boksen der, og velg deretter området du vil bruke på arket. Når du er ferdig, klikker du Skjul dialogboks igjen for å vise hele dialogboksen.

 5. Kontroller at det er merket av for Vis endringer på skjermen.

 6. Klikk OK.

  Hvis du blir bedt om å lagre arbeidsboken, klikker du OK.

 7. Gjør endringene du vil bruke på arket.

  Obs!: Noen endringer, for eksempel formatering, blir ikke sporet og er derfor ikke merket med en merkingsfarge.

Når du ikke lenger vil endringene skal merkes, kan du slutte å fremheve dem.

 1. Klikk Spor endringer i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Merk endringer.

 2. Fjern merket for Vis endringer på skjermen.

 1. Klikk Spor endringer i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Merk endringer.

  Obs!: Hvis Spor endringer ved redigering. Dette deler også arbeidsboken er ikke er valgt, har ikke Excel registrert noen endringshistorikk for arbeidsboken.

 2. Hvis du vil velge endingene du vil se, gjør du ett av følgende:

  Hvis du vil vise

  Gjør du dette

  Alle endringene som er sporet

  Merk av for når, velg alle på hurtigmenyen når, og fjern deretter merket for hvem og hvor.

  Endringene som ble foretatt etter en bestemt dato

  Merk av for når, klikker etter dato i når-listen, og skriv deretter inn den tidligste datoen du vil vise endringene.

  Endringene som ble foretatt av en bestemt bruker

  Velg avmerkingsboksen som, og klikk deretter brukeren med endringene du vil vise i hvem-listen.

  Endringer i et bestemt celleområde

  Merk avmerkingsboksen der, og deretter skriver du inn cellereferansen i regnearkområdet.

 3. Du kan også klikke Skjul dialogboks på høyre side av boksen der, og velg deretter området du vil bruke på arket. Når du er ferdig, klikker du Skjul dialogboks igjen for å vise hele dialogboksen.

 4. Hvis du vil angi hvordan du vil vise endringene, gjør du ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Vis endringer på arket

  Merk av for Vis endringer på skjermen.

  Dette gjør at du kan vise detaljene om en endring ved å la pekeren hvile over en merket celle.

  Opprette en liste over endringer i et eget ark

  Merk av for Vis endringene i et nytt ark til å vise historikk-arket.

  Dette alternativet er bare tilgjengelig etter at du ha slått på endringssporing og lagret filen med minst en sporbar endring.

 1. Klikk Spor endringer i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Godta eller Forkast endringer. .

  Hvis du blir bedt om å lagre arbeidsboken, klikker du OK.

 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Merk endringer for å godta eller forkaste:

  Godta eller avvise

  Gjør du dette

  Endringene som ble foretatt etter en bestemt dato

  Merk av for når, klikker etter dato i når-listen, og skriv deretter inn den tidligste datoen du vil se gjennom endringene hvoretter.

  Endringer som gjøres av en annen bruker

  Velg avmerkingsboksen som, og klikk deretter brukeren med endringene du vil se gjennom i som-listen.

  Endringer som ble foretatt av alle brukere

  Fjern merket for hvem.

  Endringer som gjøres i et bestemt område

  Merk avmerkingsboksen der, og deretter skriver du inn cellereferansen i regnearkområdet.

  Du kan også klikke Skjul dialogboks på høyre side av boksen der, og velg deretter området du vil bruke på arket. Når du er ferdig, klikker du Skjul dialogboks igjen for å vise hele dialogboksen.

  Endringer i hele arbeidsboken

  Fjern merket for hvor.

 3. Klikk OK og vurder informasjonen om hver endring i dialogboksen Godta eller forkast endringer.

  Informasjonen inkluderer andre endringer som blir påvirket av endringene du gjør. Du kan bla for å se all informasjonen etter behov.

 4. Klikk Godta eller Forkast for hver endring.

  Obs!: 

  • Hvis du blir bedt om å velge en verdi for en celle, klikker du verdien du vil bruke, og klikk deretter Godta.

  • Du må godta eller forkaste en endring før du kan gå videre til neste endring.

  • Du kan godta eller forkaste alle gjenværende endringer samtidig ved å klikke Godta alle eller Forkast alle.

  • Du må lagre alle endringer før de kan være oppført på historikk-arket.

  • Når du forkaste en endring, i oppføringer i arket forkastet endring med "Angre" eller "Resultat av forkastet handling" i kolonnen Handlingstype. Hvis du vil vise historikk-ark, kan du se vise loggarket for mer informasjon.

 1. Klikk Spor endringer i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Merk endringer.

  Obs!: Hvis Spor endringer ved redigering. Dette deler også arbeidsboken er ikke merket, har ikke Excel registrert noen endringshistorikk for arbeidsboken.

 2. Merk av for når under Merk hvilke endringer, og klikker alle i når hurtigmenyen.

 3. Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.

 4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.

 5. Klikk OK.

  Historikk-ark vises.

 6. Klikk filterpilene ved siden av kolonneetikettene å finne informasjonen du vil bruke i historikk-arket.

  Obs!: Lagre arbeidsboken skjuler historikk-arket. Hvis du vil vise loggarket når du har lagret, må du vise den på nytt ved å merke av for Vis endringene i et nytt ark i dialogboksen Merk endringer.

Fordi endringsloggen blir slettet når du slår av endringssporing, kan du vil lagre en kopi av loggen. Du kan skrive ut loggarket eller kopiere den til en annen arbeidsbok.

 1. Klikk Spor endringer i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Merk endringer.

 2. Merk av for når under Merk hvilke endringer, og klikk deretter alle i når-listen.

 3. Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.

 4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark.

 5. Klikk OK.

  Tips!: 

  • Hvis du vil skrive ut loggarket, klikker du Skriv utfil-menyen, velg utskriftsalternativene du vil bruke, og klikk deretter Skriv ut.

  • Hvis du vil kopiere loggarket til en annen arbeidsbok, gjør du følgende:

  • Hold nede CTRL og klikk kategorien Logg nederst på loggarket, og klikk deretter Flytt eller Kopier.

  • Klikk navnet på arbeidsboken du vil flytte arket til, i til bok-området, eller klikk (ny bok).

  • Merk av for Opprett en kopi, og klikk deretter OK.

  • Lagre arbeidsboken som inneholder det kopierte loggarket.

Du kan bruke endringssporing for å logge detaljer om endringer i arbeidsboken hver gang du lagrer en arbeidsbok. Denne endringsloggen lar deg identifisere eventuelle endringer som ble gjort til dataene i arbeidsboken, og du kan deretter godta eller forkaste endringene.

Endringssporing er spesielt nyttig når flere brukere redigerer en arbeidsbok. Det er også nyttig når du sender en arbeidsbok til flere korrekturlesere og ønsker å flette inndataene du mottar i én kopi av arbeidsboken, implementerer endringer og kommentarer som du vil beholde.

Når det gjøres endringer i den delte arbeidsboken, kan du vise endringsloggen direkte i arket eller i et eget historikk-ark. Begge måter du kan umiddelbart gå gjennom detaljene for hver endring. Du kan for eksempel se hvem som endret det, hvilken type endring som ble gjort, når det ble gjort, hvilke celler som ble påvirket og hvilke data som ble lagt til eller slettet.

Når du bruker endringssporing, bør du vurdere følgende:

 • Endringssporing er forskjellig fra angrer og opprette ikke en sikkerhetskopi   

  Du kan forvente at endringssporing oppretter en sikkerhetskopi av arbeidsboken før endringer gjøres, eller at du kan angre en av disse endringene. Du kan ikke dessverre ikke bruke endringsloggen tilbakestille endringer ved å angre dem eller ved å gjenopprette en tidligere versjon av arbeidsboken. Historikk-arket inneholder imidlertid en oversikt over alle slettede data slik at du kan kopiere at dataene tilbake til de opprinnelige cellene i den delte arbeidsboken.

  Fordi endringssporing ikke er utformet for å hjelpe deg med å gå tilbake til tidligere versjoner av en arbeidsbok, bør du fortsette å sikkerhetskopiere arbeidsbøker som har endringsloggen er aktivert.

 • Noen typer endringer blir ikke sporet   

  Endringer du gjør i celleinnholdet blir sporet, men andre endringer, for eksempel formateringsendringer, spores ikke. Noen Excel-funksjoner er tilgjengelige i delte arbeidsbøker, og derfor spores ikke.

 • Endringsloggen føres bare for et bestemt intervall   

  Som standard når du slår på endringssporing, endringsloggen som skal beholdes i 30 dager til å holde størrelsen på arbeidsboken håndterbare. Du kan imidlertid øke eller redusere antallet dager med endringslogg du vil beholde. Hvis du vil beholde endringsloggen permanent, kan du angi et stort antall dager. Du kan også gjøre periodiske Kopier endringsloggen.

 • Den eldste delen av endringsloggen blir slettet Periodisk   

  Excel bestemmer endringsloggen føres ved å telle tilbake fra gjeldende dato. Hver gang du lukker arbeidsboken, slettes alle deler av en endringslogg som er eldre enn antallet dager som var aktivert sist arbeidsboken ble lagret.

  Hvis du for eksempel hvis du beholder 30 dager med endringslogg, og du åpner en arbeidsbok for første gang i to måneder, vil du kunne vise loggen to månedene. Når du lukker denne arbeidsboken, slettes imidlertid loggen fra de forrige 30 dagene (31 til 60 dager siden).

Viktig!: Når du slår av endringssporing eller slutter å dele arbeidsboken, blir hele endringsloggen slettet for godt.

I Excel har du tilgang til og kan bruke en lagret endringslogg på følgende måter.

 • Merke på skjermen   

  Excel kan disponere områder som er endret i en annen farge for hver bruker og vise grunnleggende informasjon som en kommentar når du holder pekeren over hver celle som er endret. Merke på skjermen er nyttig når en arbeidsbok ikke har mange endringer eller når du vil se Oversikt over hva som er endret.

 • Loggsporing   

  Excel kan vise et separat historikk-ark som inneholder en utskrivbar liste over endre detaljer som du kan filtrere for å finne endringene som du er interessert i. Historikk-ark er nyttig når en arbeidsbok har mange endringer eller når du vil undersøke hva som skjedde i en serie med endringer.

 • Endre gjennomgang   

  Excel kan gå gjennom endringene i rekkefølge slik at du kan bestemme om du vil godta eller forkaste hver endring. Denne metoden er nyttig når du evaluerer kommentarer fra andre brukere.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×