Spore endringer i en delt arbeidsbok

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Viktig: Denne artikkelen forklarer en eldre metode for å spore endringer ved hjelp av en "delt arbeidsbok". Delt arbeidsbok-funksjonen har mange begrensninger og er erstattet med samtidig redigering. Samtidig redigering gir ikke deg muligheten til å spore endringer. Men hvis du og andre har filen åpen samtidig, kan du se hverandres valg, og endringer mens de skjer. Også hvis filen er lagret i skyen, er det mulig å vise tidligere versjoner, slik at du kan se på hver enkelt person endringer. Lær mer om samtidig redigering.

 1. Være sikker på at du vil bruke denne metoden før du fortsetter. Har begrensninger for delte arbeidsbøker, og derfor vi anbefaler på det sterkeste samtidig redigering, som er erstatning for deling av arbeidsbøker.

 2. Klikk Se gjennom > Del arbeidsbok.

  Legg merke til at i nyere versjoner av Excel, del arbeidsbok-knappen er skjult. Slik viser det.

 3. Merk av for Tillat flere brukere å redigere i dialogboksen Del arbeidsbok i kategorien Redigering.

 4. Velg kategorien Avansert.

 5. Klikk Lagre endringslogg i under Spor endringer og i dager-boksen skriver du inn hvor mange dager med endringslogg du vil beholde. Excel beholder endringsloggen i 30 dager og sletter permanent noen endringshistorikk som er eldre enn dette antallet dager som standard. Å lagre endringslogg i en lengre enn 30 dager, skriver du inn et tall som er større enn 30.

 6. Klikk OK. Hvis du blir spurt om å lagre arbeidsboken, klikker du OK for å lagre arbeidsboken.

 1. Klikk Se gjennom > Spor endringer, og klikk deretter Godta eller Forkast endringer.

  Legg merke til at i nyere versjoner av Excel, Spor endringer-knappen er skjult. Slik viser det.

 2. Klikk OK hvis du blir spurt om du vil lagre arbeidsboken.

 3. Gjør følgende i dialogboksen Velg endringer som skal godtas eller forkastes:

  • Hvis du vil godta eller forkaste endringene som ble foretatt etter en bestemt dato, merker du av for Når, klikker Etter dato i Når-listen og skriver inn den tidligste datoen du vil vurdere endringer for.

  • Hvis du vil godta eller forkaste endringene som ble foretatt av en annen bruker, merker du av for Av hvem og klikker brukeren med endringene du vil vurdere i Av hvem-listen.

  • Hvis du vil godta eller forkaste endringer som ble foretatt av alle brukere, fjerner du merket for Av hvem.

  • Hvis du vil godta eller forkaste endringer i et bestemt område, merker du av for Hvor og skriver inn cellereferansen i regnearkområdet.

  • Hvis du vil godta eller forkaste endringer I hele arbeidsboken, fjerner du merket for Hvor.

 4. Klikk OK og vurder informasjonen om hver endring i dialogboksen Godta eller forkast endringer.

 5. Hvis du vil godta eller forkaste hver endring, klikker du Godta eller Forkast.

 6. Hvis du blir bedt om å velge en verdi for en celle, klikker du ønsket verdi og klikker Godta.

Obs!   

 • Du må godta eller forkaste en endring før du kan gå videre til neste endring.

 • Du kan godta eller forkaste alle gjenværende endringer samtidig ved å klikke Godta alle eller Forkast alle.

 1. Klikk Se gjennom > Spor endringer, og klikk deretter Merk endringer.

  Legg merke til at i nyere versjoner av Excel, Spor endringer-knappen er skjult. Slik viser det.

 2. Når du skal velge endingene du vil se, gjør du følgende:

  • Hvis du vil vise alle endringene som er sporet, merker du av for Når, klikker Alle i Når-listen og fjerner merket i boksene Av hvem og Hvor.

  • Hvis du vil vise endringene som ble foretatt etter en bestemt dato, merker du av for Når, klikker Etter dato i Når-listen og skriver inn den tidligste datoen du vil vise endringer for.

  • Hvis du vil vise endringene som ble foretatt av en bestemt bruker, merker du av for Av hvem og klikker brukeren med endringene du vil vise i Av hvem-listen.

  • Hvis du vil vise endringer i et bestemt utvalg av celler, merker du av for Hvor og skriver inn cellereferansen i regnearkområdet.

 3. Gjør følgende hvis du vil angi hvordan du vil vise endringene:

  • Hvis du vil merke endringene i regnearket, merker du av for Merk endringer på skjermen.

  • Hvis du vil lage en liste over endringer i et eget regneark, merker du av for Vis endringene i et nytt ark for å vise loggregnearket.

   Obs!    Dette alternativet er bare tilgjengelig etter at du ha slått på endringssporing og lagret filen med minst en sporbar endring.

Når du slår av endringssporing, slettes endringsloggen. Hvis du vil beholde en kopi av denne informasjonen, gjør du følgende for å skrive ut regnearket med loggen eller kopiere det til en annen arbeidsbok:

 1. Klikk Se gjennom > Spor endringer > merke endringer.

  Legg merke til at i nyere versjoner av Excel, Spor endringer-knappen er skjult. Slik viser det.

 2. Merk av for Når under Merk hvilke endringer, og klikk Alle i Når-listen.

 3. Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.

 4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark.

 5. Klikk OK.

 6. Nå kan du skrive ut eller kopiere loggen til en annen arbeidsbok.

Når du merker endringer mens du arbeider, markerer Excel alle slags revisjoner (endringer, innsettinger og slettinger) med en merkingsfarge.

 1. Klikk Se gjennom > Spor endringer, og klikk deretter Merk endringer.

  Legg merke til at i nyere versjoner av Excel, Spor endringer-knappen er skjult. Slik viser det.

 2. Merk av for Spor endringer ved redigering i dialogboksen Merk endringer. Denne avmerkingsboksen deler arbeidsboken og merker endringene du eller andre brukere foretar.

 3. Merk av for Når under Merk endringer, og klikk ønsket alternativ i Når-listen.

 4. Hvis du vil angi for hvilke brukere du vil merke endringer, merker du av for Av hvem og klikker ønsket alternativ i Av hvem listen.

 5. Hvis du vil angi regnearkområdet der du vil at endringene skal merkes, merker du av for Hvor og skriver inn cellereferansen for regnearkområdet i Hvor-boksen.

 6. Sørg for at avmerkingsboksen Merk endringer på skjermen er avmerket.

 7. Klikk OK. Hvis du blir bedt om det, lagrer du arbeidsboken.

 8. Gjør endringene du vil bruke, i regnearket. Vær oppmerksom på at noen endringer, for eksempel formatering, ikke blir sporet og er derfor ikke merket med en merkingsfarge.

Når du ikke vil merke endringer lenger, kan du slå av merking.

 1. Klikk Se gjennom > Spor endringer, og klikk deretter Merk endringer.

  Legg merke til at i nyere versjoner av Excel, Spor endringer-knappen er skjult. Slik viser det.

 2. Fjern merket for Spor endringer ved redigering i dialogboksen Merk endringer.

 1. Klikk Se gjennom > Spor endringer > merke endringer.

  Legg merke til at i nyere versjoner av Excel, Spor endringer-knappen er skjult. Slik viser det.

 2. Merk av for Når under Merk hvilke endringer, og klikk Alle i Når-listen.

 3. Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.

 4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark.

 5. Klikk OK.

 6. Klikk filterpilene ved siden av kolonneetikettene i loggregnearket for å finne ønsket informasjon.

Obs!    Lagring av arbeidsboken skjuler loggregnearket. Hvis du vil vise loggregnearket etter lagring, må du vise det på nytt etter at du har merket av for Vis endringene i et nytt ark i dialogboksen Merk endringer.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×