Spore endringer i Word

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du vil se hvem som har blitt gjøre endringer i dokumentet, kan du slå på Spor endringer-funksjonen.

Hva vil du gjøre?

 • Velg Spor endringer i Sporing-gruppen i kategorien Se gjennom.

  Spor endringer på båndet i Word

Når du slår på Spor endringer, Word markerer, og viser eventuelle endringer som alle gjør til dokumentet.

Eksempelbilde av revisjoner linjebundet i Word

 1. Velg et visningsalternativ i Sporing-gruppen i Enkel markering-listen i kategorien Se gjennom.

  • Enkel markering er standardalternativet, og angir hvor endringene er med en rød linje i margen.

   Linjen i margen viser en sporet endring på denne passeringen

  • Ingen markering skjuler markering for å vise hvordan de endringene vil se ut.

   Merknad: Du kan se markeringen på nytt ved å velge Enkel markering eller Alle markeringer.

  • Alle markeringer viser alle endringer med forskjellige farger på tekst og gjennomstreking.

  • Opprinnelig viser dokumentet i sin opprinnelige form.

 2. Velg endringer du vil se i listen Vis markering, kommentarer, håndskrift, innsettinger og slettinger, formatering, ballonger, bestemte personer.

Du kan hindre andre i å deaktivere sporing av endringer ved å slå på Lås sporing og legge til et passord. Når sporede endringer er låst, kan du deaktivere funksjonen, og du kan ikke godta eller forkaste endringene.

 1. Velg Lås sporing i Spor endringer-listen i kategorien Se gjennom.

  Kommandoen Lås sporing på Spor endringer-menyen

 2. Gjør ett av følgende:

  • Skriv inn et passord i dialogboksen Lås sporing, skriv det på nytt i boksen Skriv for å bekrefte, og velg deretter OK.

   Merknad: Legge til et passord er valgfritt. Det er ikke en sikkerhetsfunksjon. Det er beregnet, imidlertid å hindre andre i å deaktivere sporing av endringer.

  • Velg Avbryt i dialogboksen Lås sporing.

Slå av Lås sporing

 1. Velg Lås sporingSpor endringer-listen.

 2. Hvis du har lagt til et passord, angir du det når du blir bedt om det, og velg deretter OK.

  Merknad: Spor endringer er aktivert, men du kan godta og forkaste endringer.

Word stopper markere nye endringer når sporing av endringer er slått av. Alle endringene som ble allerede registrert, imidlertid fortsatt være merket i dokumentet før du fjerne dem.

 • Velg Spor endringer i Sporing-gruppen i kategorien Se gjennom.

Den eneste måten å fjerne sporede endringer i et dokument er å godta eller forkaste dem.. Velge Ingen markering i boksen Vis for korrektur hjelper deg med å se hvordan det endelige dokumentet vil se ut, men bare skjules sporede endringer midlertidig. Endringene blir ikke slettet, og de vises på neste gang alle som åpner dokumentet. Hvis du vil slette de sporede endringene permanent, godta eller forkaste dem..

Godta eller slette en enkelt sporet endring

 1. Åpne dokumentet.

 2. Velg Neste eller forrige i endringer-gruppen i kategorien Se gjennom.

 3. Velg Godta eller forkaste.

  Knappene Godta, Avvis og Neste

Godta eller slette alle sporede endringer

 1. Åpne dokumentet.

 2. Gjør et av følgende i Endringer-gruppen på fanen Se gjennom:

  • Velg Godta alle endringer i listen Godta.

   eller

  • Velg Forkast alle endringer i listen Avvis.

Word enten godtar endringen eller fjerner den, og går deretter til neste endring.

Vise kommentarer

 • Word vises en ballong der noen har satt inn en kommentar. Hvis du vil se en kommentar, velger du merknadsboblen.

  Merknadsikonet i Enkel markering-visningen

 • Hvis du vil se endringene, klikker du linjen nær margen. Denne handlingen bytter Word i visningen Alle markeringer.

  Sporede endringer i visningen Alle markeringer

Slette en enkelt merknad

 • Velg en kommentar, og i kategorien Se gjennom i merknader-gruppen, velg Slett.

Slett alle merknader

 • Velg Slett alle merknader i dokumentet i merknader-gruppen i Slett-listen i kategorien Se gjennom.

Tips: Før du deler den endelige versjonen av dokumentet, er det lurt å kjøre Dokumentinspeksjon. Verktøyet søker for sporede endringer og kommentarer, skjult tekst, personlige navnene i Egenskaper og annen informasjon du ikke vil kanskje dele bredt.

 • Velg informasjonfil-fanen > Kontroller for problemer > Undersøk dokument.

Hvis du vil lære mer om kommentarer, kan du se sette inn og slette kommentarer.

Hva vil du gjøre?

 • Velg Spor endringer i Sporing-gruppen i kategorien Se gjennom.

  Spor endringer er uthevet, som vist på bildet nedenfor.

  Sporingsgruppe med Spor endringer aktivert

Merknad: Hvis funksjonen Spor endringer er tilgjengelig, må du kanskje slå av dokumentbeskyttelse. I kategorien Se gjennom i gruppen Beskytt klikker du Begrens redigering, og klikk deretter Stopp beskyttelse nederst i oppgaveruten Beskytt dokument. (Du må kanskje oppgi passordet for dokumentet.)

Du kan også legge til en Spor endringer-indikator på statuslinjen.

 • Høyreklikk statuslinjen, og velg Spor endringer.

  Statuslinje som viser Spor endringer aktivert

  Merknad: Du kan nå bruke Spor endringer-indikator på statuslinjen til å aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

Når du deaktiverer Spor endringer, kan du endre dokumentet uten angir hva som er endret. Deaktivere funksjonen imidlertid fjerne ikke alle endringer som allerede er merket.

 • Velg Spor endringer-knappen i Sporing-gruppen i kategorien Se gjennom.

  Spor endringer-knappen er ikke lenger uthevet som vist på bildet nedenfor.

  Sporing-gruppen

Viktig: Hvis du vil fjerne sporede endringer, kan du bruke kommandoene Godta og Forkast i endringer-gruppen i kategorien Se gjennom.

Se følgende emner hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med kommentarer og sporede endringer:

Vise eller skjule merknader eller sporede endringer

Sette inn eller slette en kommentar

Se gjennom, godta, avvise sporede endringer og merknader

Hva vil du gjøre?

Du kan enkelt gjøre og vise sporede endringer og kommentarer mens du arbeider i et dokument. Som standard bruker Microsoft Office Word 2007 bobler til å vise slettinger, kommentarer, formatering og innhold som er flyttet. Hvis du vil se alle endringene linjebundet, kan du endre innstillingene slik at sporede endringer og merknader vises slik du ønsker.

Spore endringer med bobler

Bobler (1) som viser formateringsendringer, merknader og slettinger.

Merknad: Word viser sporede endringer og kommentarer som standard for å unngå at du utilsiktet distribuerer dokumenter som inneholder sporede endringer og kommentarer. Endelig med korrekturmerker er standardalternativet i boksen Vis for korrektur.

 1. Åpne dokumentet du vil endre.

 2. Klikk Spor endringer-knappen i Sporing-gruppen i kategorien Se gjennom. Spor endringer-knappen blir uthevet, som vist i figuren nedenfor.

  Spor endringer-knappen aktivert

 3. Valgfritt. Legge til en Spor endringer-indikator i statuslinjen. Høyreklikk statuslinjen, og klikk Spor endringer. Klikk Spor endringer-indikator på statuslinjen for å aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

  Spor endringer-indikator

 4. Gjør endringene du vil bruke, ved å sette inn, slette, flytte eller formatere tekst eller grafikk. Du kan også legge til kommentarer.

Merknad: Hvis du bruker endringssporing og lagre deretter dokumentet som en webside (HTM eller HTML), vil sporede endringer vises på nettsiden.

Vær oppmerksom på at det finnes ulike måter å skjule sporede endringer eller kommentarer, men alle endringene som ble gjort mens Spor endringer-funksjonen var aktivert, og alle kommentarene som ble satt inn, forblir en del av dokumentet til de blir godkjent eller avvist (eller når det gjelder kommentarer, slettet).

Skjule sporede endringer, for eksempel under Vis markering, og å fjerne merket for innsettinger og slettinger, slettes ikke eksisterende sporede endringer eller kommentarer fra dokumentet. I stedet kan skjule sporede endringer, kan du vise dokumentet uten å måtte kjempe deg gjennom gjennomstreking, understreking og bobler.

 • Klikk Spor endringer-knappen i Sporing-gruppen i kategorien Se gjennom.

  Spor endringer-knappen er ikke lenger uthevet, som vist på bildet nedenfor.

  Båndet i Word

Hvis du har tilpasset statuslinjen for å inkludere en Spor endringer-indikator, vil klikke Spor endringer i Sporing-gruppen også deaktivere indikatoren på statuslinjen.

Merknad: Hvis du slår av endringssporing ikke fjerne sporede endringer i dokumentet. For å sikre at det ikke er ikke er sporede endringer i dokumentet, må du passe på at alle endringer vises, og deretter bruke kommandoene Godta eller Forkast for hver endring i dokumentet.

Det finnes flere måter å skjule sporede endringer og kommentarer på som kan gjøre at du tror at det ikke finnes noen i dokumentet. Eksempel:

 • Boksen Vis for korrektur    Boksen Vis for korrektur i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen viser hvilken visningsmodus du er i. Den gir deg også flere alternativer for visning av dokumentet. Hvis du klikker Endelig eller Opprinnelig, skjules sporede endringer og kommentarer. Du vi9ser dem ved å velge Endelig med korrekturmerker eller Original med korrekturmerker.

  Båndet i Word

 • Vis markering    Du kan bruke Vis markering-listen i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen til å skjule kommentarer og sporede endringer. Elementer som er merket med en hake under Vis markering vises; elementer uten en hake skjules. Du viser et element, for eksempel Innsettinger og slettinger, ved å klikke på Vis markering-menyen.

  Båndet i Word

Standard i Word er å vise slettinger og merknader i bobler i margene i dokumentet. Du kan imidlertid endre visningen for å vise linjebundne kommentarer og alle slettinger med gjennomstreking i stedet for i boblene.

 1. Klikk bobler i Sporing-gruppen i kategorien Se gjennom.

  Båndet i Word

 2. Klikk Vis alle revisjoner linjebundet for å vise slettinger med gjennomstreking og merknader linjebundet.

Det finnes flere alternativer for å endre hvordan sporede endringer (påslag) vises.

 • Du kan endre fargen og annen formatering som Word bruker til å markere endret tekst og grafikk ved å klikke pilen ved siden av Spor endringer og deretter Endre sporingsalternativer.

  Merknad: Mens du ikke kan tilordne bestemte farger for endringer som er gjort av forskjellige korrekturlesere, vises alle korrekturlesere endringer som en annen farge i dokumentet, slik at du kan spore flere korrekturlesere.

 • Du kan vise alle endringene, inkludert slettinger, linjebundet i stedet for i boblene som vises i margene i dokumentet. Hvis du vil vise endringene linjebundet, i Sporing-gruppen, klikker du bobler, og klikk deretter Vis alle revisjoner linjebundet.

  Når du klikker Vis alle revisjoner linjebundet, vises alle endringer og merknader i dokumentet linjebundet.

 • Klikk Utheving av markering-området for å merke margområdet der alle boblene vises, under Vis markering.

 1. Klikk pilen ved siden av Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg typen endring du vil vise.

   Merknad: Selv om du skjuler en type markering ved å fjerne den på Vis markering-menyen, vises markeringen automatisk hver gang dokumentet åpnes du eller en korrekturleser.

  • Pek på Korrekturlesere, og klikk deretter for å fjerne alle merkene unntatt korrekturleserne endringene og merknadene du vil vise.

   Merknad: Hvis du vil merke eller fjerne merket for alle alternativene for alle korrekturlesere i listen, klikker du Alle korrekturlesere.

Du kan bruke listen Vis for korrektur i Sporing-gruppen for å vise et dokument på ulike stadier i redigeringsprosessen. Hver av de fire alternativene i listen inneholder en annen visning av dokumentet. Endelig med korrekturmerker er standardverdien når du åpner et dokument.

Båndet i Word

 • Endelig med korrekturmerker    Denne visningen viser det endelige dokumentet med alle sporede endringer og merknader. Dette er standardvisningen for alle dokumenter som er åpnet i Word.

 • Endelig    Denne visningen viser dokumentet med alle endringer integreres i teksten, og sporede endringer vises. Imidlertid beholdes alle sporede endringer eller kommentarer som ikke er godkjent, avvist eller slettede i dokumentet.

 • Original med korrekturmerker    Denne visningen viser den opprinnelige teksten med sporede endringer og merknader.

 • Opprinnelige    Denne visningen viser originaldokumentet uten sporede endringer og merknader. Imidlertid beholdes alle sporede endringer eller kommentarer i dokumentet som ikke er godkjent, avvist eller slettede i dokumentet.

Redigerere eller korrekturlesere vanligvis du ønsker å vise et dokument slik det vises når endringene er integreres. Fremgangsmåten nedenfor gir en redigerer eller korrekturleser muligheten til å se hvordan dokumentet vil se ut med endringene.

 • Klikk Endelig med korrekturmerker i boksen Vis for korrektur i Sporing-gruppen i kategorien Se gjennom.

Merknad: Hvis du vil vise kommentarer og sporede endringer i bobler, må du være i Utskriftsoppsettvisning eller Nettoppsettsvisning.

Standard i Word er å vise slettinger og merknader i bobler i margene i dokumentet. Du kan imidlertid endre visningen for å vise linjebundne kommentarer. Linjebundne kommentarer kan vises når du holder pekeren over indikatoren kommentar.

 1. Klikk bobler i Sporing-gruppen i kategorien Se gjennom.

  Båndet i Word

 2. Klikk Vis alle revisjoner linjebundet for å vise slettinger med gjennomstreking og merknader linjebundet.

 3. Hold pekeren over en kommentar i dokumentet. Kommentaren vises i et skjermtips.

  Linjebundet kommentar

Hvis du vil lære mer om kommentarer, kan du se sette inn og slette kommentarer.

Office Word 2007 inneholder en funksjon som kalles Dokumentinspeksjon og som lar deg kontrollere ethvert dokument for sporede endringer, kommentarer, skjult tekst og annen personlig informasjon. Slik kontrollerer du et dokument:

 1. Åpne dokumentet du vil undersøke for sporede endringer og kommentarer.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Forbered og klikk deretter Undersøk dokument.

 3. I dialogboksen Dokumentinspeksjon klikker du Undersøk.

 4. Se gjennom resultatet av inspeksjonen. Hvis Dokumentinspeksjon finner kommentarer og sporede endringer, blir du bedt om å klikke Fjern alle ved siden av Kommentarer, korrektur, versjoner og merknader.

 5. Klikk Undersøk på nytt eller Lukk.

Før du skriver ut dokumentet, Bytt til Utskriftsoppsettvisning og vise sporede endringer og merknader slik du vil at de skal vises på utskriften. Har du flere alternativer.

 • Skriv ut som viser alle markeringer    Klikk Vis markering i Sporing-gruppen i kategorien Se gjennom.

  Båndet i Word

  Merknad: Når du klikker Vis markering vises eller skjules alle markering i dokumentet for valgte korrekturlesere. Når du viser alle markeringer, merkes alle typer markeringer på Vis markering-menyen.

 • Skriv ut som viser endringer og kommentarer etter type eller korrekturleser    Klikk Vis markering i Sporing-gruppen i kategorien Se gjennom, og velg deretter typen endring du vil vise.

  Båndet i Word

 • Skrive ut endringer og kommentarer for redaktør eller en annen korrekturleser    Klikk Endelig med korrekturmerker i kategorien Se gjennom i Sporing-gruppen i boksen Vis for korrektur.

  Båndet i Word

Når markeringen vises slik du vil den skal, er du klar til å skrive ut dokumentet.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Skriv ut.

 2. Klikk dokument som viser markeringer i dialogboksen Skriv ut i Skriv ut-boksen, og klikk deretter OK.

  Kommentarer: 

  • Som standard, Microsoft Word velger zoomenivået og papirretningen som best viser de sporede endringene i dokumentet som skrives ut.

  • Hvis ballonger er aktivert, vil dokumentet Tilpass størrelse boblene på den utskrevne siden. Hvis du vil at utskriften lesbar, kan du deaktivere boblene ved å klikke bobler i Sporing-gruppen og deretter klikke Vis alle revisjoner linjebundet. Du kan også angi sideoppsettet til liggende hvis du vil skrive ut boblene og teksten i et mer lesbart format. Klikk retning under Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett, og klikk deretter Liggende.

Endre oppsettet for utskrift av sporede endringer

 1. Klikk pilen ved siden av Spor endringer i Sporing-gruppen i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Endre sporingsalternativer.

 2. Klikk ett av følgende i listen papirretning ved utskrift under bobler:

  • Automatisk     Når du velger dette alternativet, bestemmer Word papirretning som passer best til oppsettet for dokumentet.

  • Bevare     Når du velger dette alternativet, skrives dokumentet med retningen som er angitt i dialogboksen Utskriftsformat.

  • Sett inn liggende papirretning     Når du velger dette alternativet, brukes liggende papirretning, og de fleste rommet er tillatt for ballonger.

Skrive ut en liste over endringer i et dokument

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Skriv ut.

 2. Klikk liste over markeringer i boksen Skriv ut.

Skjule endringer fjerner ikke endringene fra dokumentet. Du må bruke kommandoene Godta og Forkast i endringer-gruppen for å fjerne markeringen fra dokumentet.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Skriv ut.

 2. Klikk dokument (i stedet for dokument som viser markeringer ) i boksen Skriv ut.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×