Spore endringer i Word

Når du vil holde oversikt over hvem som har endret hva i et dokument, kan du aktivere sporing av endringer.

Klikk Se gjennom > Spor endringer.

Spor endringer på båndet i Word

Nå aktiveres visningen Enkel markering. Alle endringer som gjøres i dokumentet, markeres. Der det er foretatt endringer, vises det en linje i nærheten av margen.

Linjen i margen viser en sporet endring på denne passeringen

Word viser en liten ballong der noen har satt inn en kommentar. Klikk ballongen for å se kommentaren.

Merknadsikonet i Enkel markering-visningen

Hvis du vil se endringene, klikker du nær margen. Da bytter Word til visningen Alle markeringer.

Sporede endringer i visningen Alle markeringer

Beholde sporing av endringer aktivert

Du kan forhindre andre i å deaktivere sporing av endringer ved å låse Spor endringer med et passord, slik at det holdes aktivert. (Du må huske passordet for å kunne deaktivere Spor endringer når det passer.)

  1. Klikk Se gjennom.

  2. Klikk pilen ved Spor endringer, og klikk deretter Lås sporing.

Kommandoen Lås sporing på Spor endringer-menyen

  1. Skriv inn et passord, og skriv det deretter inn på nytt i boksen Skriv inn på nytt for å bekrefte.

  2. Klikk OK.

Mens sporede endringer er låst, kan du ikke deaktivere sporing av endringer, og du kan ikke godta eller forkaste endringer.

Hvis du vil oppheve låsingen, klikker du pilen ved Spor endringer og klikker Lås sporing på nytt. Du blir bedt om å skrive inn passordet. Når du har gjort det og klikket OK, er Spor endringer fremdeles aktivert, men du kan godta og forkaste endringer.

Deaktivere sporing av endringer

Hvis du vil deaktivere sporing av endringer, klikker du Spor endringer-knappen. Nå blir ikke nye endringer markert, men alle endringer som allerede var sporet, forblir markerte i dokumentet til du fjerner dem.

Fjerne sporede endringer

Viktig: Den eneste måten å fjerne sporede endringer fra et dokument på, er å godta eller forkaste dem. Hvis du velger Ingen markering i boksen Vis for korrektur, er det enklere å se hvordan det endelige dokumentet vil se ut, men de sporede endringene skjules bare midlertidig. Endringene slettes ikke, og de vises på nytt neste gang noen åpner dokumentet. Hvis du vil slette de sporede endringene permanent, må du godta eller forkaste dem.

Klikk Se gjennom > Neste > Godta eller Forkast.

Knappene Godta, Avvis og Neste

Word godtar endringen, eller fjerner den, og går deretter til neste endring.

Hvis du vil slette en kommentar, velger du den og klikker Se gjennom > Slett. Hvis du vil slette alle kommentarene, klikker du Slett > Slett alle kommentarer i dokumentet.

Tips!: Før du deler den endelige versjonen av et dokument, er det lurt å kjøre Dokumentinspeksjon. Dette verktøyet ser etter sporede endringer og merknader, skjult tekst, navn på personer i egenskaper og annen informasjon du kanskje ikke vil dele. Hvis du vil kjøre Dokumentinspeksjon, klikker du Fil > Informasjon > Kontroller for problemer > Undersøk dokument.

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×