Spore endringer i Word

Når du vil holde oversikt over hvem som gjør endringer i dokumentet, kan du aktivere funksjonen Spor endringer.

 • Velg Spor endringer i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

Når du slår på Spor endringer, markerer Word nye endringer som utfører i dokumentet.

Når du slår av Spor endringer, slutter Word å markere nye endringer. Alle endringer som allerede var sporet, forblir markert i dokumentet til du fjerner dem.

Spor endringer på båndet i Word

Når du aktiverer Spor endringer, vil Word markere og vise eventuelle endringer som andre gjør i dokumentet.

Eksempelbilde av revisjoner linjebundet i Word

 1. Velg et visningsalternativ i Enkel markering-listen Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  • Enkel markering er standardalternativet og angir hvor endringene er med en rød linje i margen.

   Linjen i margen viser en sporet endring på denne passeringen

  • Ingen markering skjuler markering for å vise hvordan de endringene vil se ut.

   Merknad: Du kan se markeringen på nytt ved å velge Enkel markering eller Alle markeringer.

  • Alle markeringer viser alle endringer med forskjellige farger på tekst og gjennomstreking.

  • Opprinnelig viser dokumentet i sin opprinnelige form.

 2. I Vis markering-listen velger du endringene du vil se – kommentarer, håndskrift, innsettinger og slettinger, formatering, bobler, bestemte personer.

Du kan forhindre at andre deaktiverer Spor endringer ved å aktivere Lås sporing og legge til et passord. Når sporede endringer er låst, kan du ikke deaktivere funksjonen, og du kan ikke godta eller forkaste endringer.

 1. Velg Lås sporing fra Spor endringer-listen på Se gjennom-fanen.

  Kommandoen Lås sporing på Spor endringer-menyen

 2. Gjør et av følgende:

  • I dialogboksen for Lås sporing skriver du inn et passord, skriver det inn igjen i Skriv inn på nytt for å bekrefte og velger deretter OK.

   Merknad: Det er valgfritt å legge til et passord. Det er ikke en sikkerhetsfunksjon. Det er derimot ment for å hindre andre i å deaktivere sporing av endringer.

  • I dialogboksen for Lås sporing velger du Avbryt.

Slå av Lås sporing

 1. Velg Lås sporing fra Spor endringer-listen.

 2. Hvis du har lagt til et passord, angir du det når du blir spurt, og velger deretter OK.

  Merknad: Sporing av endringer er fortsatt aktivert, men du kan godta og forkaste endringer.

Den eneste måten å fjerne sporede endringer fra et dokument på, er å godta eller forkaste dem. Hvis du velger Ingen markering i boksen Vis for korrektur, er det enklere å se hvordan det endelige dokumentet vil se ut, men de sporede endringene skjules bare midlertidig. Endringene slettes ikke, og de vises på nytt neste gang noen åpner dokumentet. Hvis du vil slette de sporede endringene permanent, må du godta eller forkaste dem.

Godta eller forkaste én sporet endring

 1. Åpne dokumentet.

 2. Velg Neste eller Forrige i Endringer-gruppen på Se gjennom-fanen.

 3. Velg Godta eller Forkast.

  Knappene Godta, Avvis og Neste

Godta eller forkaste alle sporede endringer

 1. Åpne dokumentet.

 2. Gjør et av følgende i Endringer-gruppen på fanen Se gjennom:

  • Velg Godta alle endringer i Godta-listen.

   eller

  • Velg Forkast alle endringer i Forkast-listen.

Word vil enten godta endringen eller fjerne den, og går deretter til neste endring.

Vise kommentarer

 • Word viser en boble der noen har satt inn en kommentar. Velg boblen for å se kommentaren.

  Merknadsikonet i Enkel markering-visningen

 • Hvis du vil se endringene, klikker du nær margen. Da bytter Word til Alle markeringer-visningen.

  Sporede endringer i visningen Alle markeringer

Slette en enkelt kommentar

 • Velg en kommentar, og velg deretter Slett i Kommentarer-gruppen på Se gjennom-fanen.

Slette alle kommentarer

 • Velg Slett alle merknader i dokumentet i Slett-listen i Kommentarer-gruppen på Se gjennom-fanen.

Tips: Før du deler den endelige versjonen av et dokument, er det lurt å kjøre Dokumentinspeksjon. Dette verktøyet ser etter sporede endringer og merknader, skjult tekst, navn på personer i egenskaper og annen informasjon du kanskje ikke vil dele.

 • Fil-fanen velger du Info > Kontroller for problemer > Undersøk dokument.

Hvis du vil lære mer om kommentarer, kan du se Sette inn og slette kommentarer.

Se også

Deaktivere sporede endringer

Fjerne sporede endringer og kommentarer

Hva vil du gjøre?

 • Velg Spor endringer i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Spor endringer er uthevet, som vist på bildet nedenfor.

  Sporingsgruppe med Spor endringer aktivert

Merknad: Hvis Spor endringer-funksjonen ikke er tilgjengelig, må du kanskje deaktivere dokumentbeskyttelsen. Gå til Se gjennom-fanen, finn Beskytt-gruppen, klikk Begrens redigering, og klikk deretter Stopp beskyttelse nederst i oppgaveruten Beskytt dokument. (Du vil kanskje trenge dokumentpassordet.)

Du kan også legge til en indikator for sporing av endringer på statuslinjen.

 • Høyreklikk statuslinjen, og velg Spor endringer.

  Statuslinje som viser Spor endringer aktivert

  Merknad: Nå kan du bruke Spor endringer-indikatoren på statuslinjen for å aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

Når du deaktiverer sporing av endringer, kan du gjøre endringer i dokumentet uten å markere hva som er endret. Å deaktivere funksjonen vil ikke fjerne eventuelle endringer som allerede er sporet.

 • Velg Spor endringer-knappen i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Spor endringer-knappen er ikke lenger uthevet, som vist på bildet nedenfor.

  Sporing-gruppen

Viktig: Hvis du vil fjerne sporede endringer, kan du bruke Godta- og Forkast-kommandoene på Se gjennom-fanen i Endringer-gruppen.

Se følgende emner for mer informasjon om hvordan du arbeider med kommentarer og sporede endringer:

Vise eller skjule merknader eller sporede endringer

Sette inn eller slette en merknad

Se gjennom sporede endringer og merknader

Hva vil du gjøre?

Du kan enkelt foreta og vise sporede endringer og kommentarer mens du arbeider i et dokument. Som standard bruker Microsoft Office Word 2007 bobler til å vise slettinger, kommentarer, formateringsendringer og innhold som blir flyttet. Hvis du vil se alle endringene i linjebundet form, kan du endre innstillingene slik at sporede endringer og kommentarer vises slik du ønsker.

Spore endringer med bobler

Bobler (1) som viser formateringsendringer, merknader og slettinger.

Merknad: Word viser sporede endringer og kommentarer som standard for å unngå at du utilsiktet distribuerer dokumenter som inneholder sporede endringer og kommentarer. Endelig med korrekturmerker er standardalternativet i boksen Vis for korrektur.

 1. Åpne dokumentet du vil se gjennom.

 2. Klikk Spor endringer-knappen i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen. Spor endringer-knappen utheves, som vist på figuren nedenfor.

  Spor endringer-knappen aktivert

 3. Valgfritt. Legge til en indikator for sporing av endringer på statuslinjen. Høyreklikk statuslinjen, og klikk Spor endringer. Klikk Spor endringer-indikatoren på statuslinjen for å aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

  Spor endringer-indikator

 4. Gjør ønskede endringer ved å sette inn, slette, flytte eller formatere tekst eller grafikk. Du kan også sette inn merknader.

Merknad: Hvis du bruker sporing av endringer og deretter lagrer dokumentet som en nettside (HTM- eller HTML-fil), vil sporede endringer vises på nettsiden.

Vær oppmerksom på at det finnes ulike måter å skjule sporede endringer eller kommentarer på, men alle endringene som ble gjort mens Spor endringer-funksjonen var aktivert, og alle kommentarene som ble satt inn, forblir en del av dokumentet til de blir godkjent eller avvist (eller, når det gjelder kommentarer, slettet).

Når du skjuler sporede endringer, for eksempel under Vis markering, eller fjerner avmerkingen for Innsettinger og slettinger, vil ikke eksisterende sporede endringer eller kommentarer slettes fra dokumentet. Ved å skjule sporede endringer kan du imidlertid vise dokumentet uten å måtte bla deg gjennom utkrysset tekst, understrekinger og bobler.

 • Klikk Spor endringer-knappen i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Spor endringer-knappen er ikke lenger uthevet, som vist på bildet nedenfor.

  Båndet i Word

Hvis du tilpasset statuslinjen ved å inkludere en indikator for sporing av endringer, kan du også deaktivere indikatoren på statuslinjen ved å klikke Spor endringer i Sporing-gruppen.

Merknad: Sporede endringer i dokumentet fjernes ikke om du deaktiverer funksjonen for sporing av endringer. Hvis du vil forsikre deg om at det ikke er sporede endringer i dokumentet, kontrollerer du at alle endringer vises, og deretter bruker du kommandoen Godta eller Forkast for hver enkelt endring i dokumentet.

Det finnes flere måter å skjule sporede endringer og kommentarer på som kan gjøre at du tror at det ikke finnes noen i dokumentet. Eksempel:

 • Boksen Vis for korrektur    Boksen Vis for korrektur i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen viser hvilken visningsmodus du er i. Den gir deg også flere alternativer for visning av dokumentet. Hvis du klikker Endelig eller Opprinnelig, skjules sporede endringer og kommentarer. Du vi9ser dem ved å velge Endelig med korrekturmerker eller Original med korrekturmerker.

  Båndet i Word

 • Vis markering    Du kan bruke Vis markering-listen i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen til å skjule kommentarer og sporede endringer. Elementer som er merket med en hake under Vis markering vises; elementer uten en hake skjules. Du viser et element, for eksempel Innsettinger og slettinger, ved å klikke på Vis markering-menyen.

  Båndet i Word

Standard i Word er å vise slettinger og kommentarer i bobler i margene i dokumentet. Du kan imidlertid endre visningen slik at linjebundne kommentarer og alle slettinger vises som krysset ut i stedet for i bobler.

 1. Klikk Bobler i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Klikk Vis all korrektur linjebundet for å vise slettinger som gjennomstreket og kommentarer linjebundet.

Det finnes flere alternativer for å endre hvordan sporede endringer (markering) vises.

 • Du kan endre fargen og annen formatering som brukes til å markere endret tekst og grafikk, ved å klikke pilen ved siden av Spor endringer og deretter klikke Endre sporingsalternativer.

  Merknad: Selv om du ikke kan tilordne en bestemt farge for endringer som er gjort av forskjellige korrekturlesere, vises hver korrekturlesers endringer i en egen farge i dokumentet, slik at du kan spore flere korrekturlesere.

 • Du kan vise alle endringene linjebundet, inkludert slettinger, i stedet for i bobler som vises i margene i dokumentet. Hvis du vil vise endringene linjebundet, går du til Sporing-gruppen, klikker Bobler, og klikker deretter Vis all korrektur linebunden.

  Når du klikker Vis all korrektur linjebundet, vises alle endringer og merknader i dokumentet i linjebundet form.

 • Hvis du vil utheve margområdet der alle boblene vises, klikker du Utheving av markeringsområde under Vis markering.

 1. Klikk pilen ved siden av Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Gjør et av følgende:

  • Velg hvilken type endring du vil vise.

   Merknad: Selv om du skjuler en type markeringer ved å fjerne den på Vis markering-menyen, vil markeringen vises automatisk hver gang dokumentet åpnes av deg eller en korrekturleser.

  • Pek på Korrekturlesere, og klikk deretter for å fjerne alle avmerkinger bortsett fra de ved siden av navnene på korrekturleserne som du vil vise endringer og kommentarer fra.

   Merknad: Klikk Alle korrekturlesere hvis du vil merke av for eller fjerne merket for alle korrekturlesere i listen.

Du kan bruke listen Vis for korrektur i Sporing-gruppen for å vise et dokument på ulike stadier i redigeringsprosessen. Hver av de fire alternativene i listen inneholder en annen visning av dokumentet. Endelig med korrekturmerker er standard når du åpner et dokument.

Båndet i Word

 • Endelig med korrekturmerker    Denne visningen viser det endelige dokumentet der alle sporede endringer og kommentarer vises. Dette er standardvisningen for alle dokumenter som åpnes i Word.

 • Endelig    Denne visningen viser dokumentet med alle endringer innebygd i teksten, uten at sporede endringer vises. Sporede endringer eller kommentarer som ikke har blitt godkjent, avvist, eller slettet, beholdes imidlertid i dokumentet.

 • Original med korrekturmerker    Denne visningen viser det opprinnelige dokumentet med sporede endringer og kommentarer.

 • Original    Denne visningen viser det opprinnelige dokumentet uten sporede endringer og kommentarer. Sporede endringer eller kommentarer i dokumentet som ikke har blitt godkjent, avvist, eller slettet, beholdes imidlertid i dokumentet.

En som skal redigere eller korrekturlese dokumentet, vil vanligvis ønske å se et dokument slik det vil vises etter at endringene er tatt i bruk. Denne prosedyren gir dem muligheten til å se hvordan dokumentet vil se ut med endringene.

 • Klikk Endelig med korrekturmerker i boksen Vis for korrektur i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

Merknad: Hvis du vil vise kommentarer og sporede endringer i bobler, må du være i Utskriftsoppsettvisning eller Nettoppsettsvisning.

Standard i Word er å vise slettinger og kommentarer i bobler i margene i dokumentet. Du kan imidlertid endre visningen for å vise linjebundne kommentarer. Linjebundne kommentarer kan vises når du hviler pekeren på indikatoren for kommentaren.

 1. Klikk Bobler i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Klikk Vis all korrektur linjebundet for å vise slettinger som gjennomstreket og kommentarer linjebundet.

 3. Hold pekeren over en kommentar i dokumentet. Kommentaren vises i et skjermtips.

  Linjebundet kommentar

Hvis du vil lære mer om kommentarer, kan du se Sette inn og slette kommentarer.

Office Word 2007 inneholder en funksjon som kalles Dokumentinspeksjon og som lar deg kontrollere ethvert dokument for sporede endringer, kommentarer, skjult tekst og annen personlig informasjon. Slik kontrollerer du et dokument:

 1. Åpne dokumentet du vil undersøke for sporede endringer og kommentarer.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Forbered og klikk deretter Undersøk dokument.

 3. I dialogboksen Dokumentinspeksjon klikker du Undersøk.

 4. Se gjennom resultatet av inspeksjonen. Hvis Dokumentinspeksjon finner kommentarer og sporede endringer, blir du bedt om å klikke Fjern alle ved siden av Kommentarer, korrektur, versjoner og merknader.

 5. Klikk Undersøk på nytt eller Lukk.

Før du skriver ut dokumentet, bytter du til Utskriftsoppsettvisning og viser sporede endringer og kommentarer slik du ønsker at de skal vises i det utskrevne dokumentet. Du har flere alternativer.

 • Skriv ut med alle korrekturmerker    Klikk Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

  Merknad: Når du klikker Vis markering, vil alt av markering i dokumentet vises eller skjules for valgte korrekturlesere. Når du viser alle markeringer, blir alle typer markeringer valgt i Vis markering-menyen.

 • Skriv ut og vis endringer og kommentarer etter type eller korrekturleser    Klikk Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen, og deretter velger du hvilken type endring som du vil vise.

  Båndet i Word

 • Skriv ut endringer og kommentarer for en redaktør eller en annen korrekturleser    Klikk Endelig med korrekturmerker i boksen Vis for korrektur i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

Når markeringen vises slik den skal, er du klar til å skrive ut dokumentet.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Skriv ut.

 2. Klikk Dokument som viser markeringer i boksen Skrive ut hva i dialogboksen Skriv ut, og deretter klikker du OK.

  Kommentarer: 

  • Microsoft Word velger som standard zoomnivået og papirretningen som viser de sporede endringene i det utskrevne dokumentet på best måte.

  • Hvis ballonger er slått på, vil dokumentet forminskes for å tilpasse boblene på den utskrevne siden. Hvis du vil at utskriften skal bli lesbar, kan du deaktivere boblene ved å klikke Bobler i Sporing-gruppen og deretter klikke Vis all korrektur linjebundet. Du kan også angi sideoppsettet til liggende for å skrive ut boblene og teksten i et mer lesbart format. Klikk Retning og deretter Liggende under UtskriftsformatSideoppsett-fanen.

Endre oppsettet for å skrive ut sporede endringer

 1. Klikk pilen ved siden av Spor endringer i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen, og deretter klikker du Endre sporingsalternativer.

 2. Klikk ett av følgende under Bobleri Papirretning ved utskrift:

  • Automatisk     Når du velger dette alternativet, vil Word fastslå papirretningen som vil gi det beste oppsettet til dokumentet.

  • Behold     Når du velger dette alternativet, vil dokumentet skrives ut med retningen som er angitt i dialogboksen Utskriftsformat.

  • Sett inn liggende papirretning     Når du velger dette alternativet, brukes liggende papirretning og mest plass blir tilrettelagt for ballonger.

Skrive ut en liste over endringer i et dokument

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Skriv ut.

 2. Klikk Liste over markeringer i Skriv ut-boksen.

Å skjule endringer fjerner ikke endringene fra dokumentet. Du må bruke kommandoene Godta og Forkast i Endringer-gruppen for å fjerne markering fra dokumentet.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Skriv ut.

 2. Klikk Dokument i Skriv ut-boksen (i stedet for Dokument som viser markeringer).

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×