Dele og redigere samtidig

Spore endringer i Word

Spore endringer i Word

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan slå på Spor endringer, slik at du og kollegaene dine kan gjøre endringer som er enkle å se. Endringene er som forslag du kan se gjennom og deretter fjerne dem eller gjøre dem permanente.

Nettleseren din støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tips: Finnes ikke videoen på språket ditt? Prøv å velge Teksting for hørselshemmede Knappen Teksting for hørselshemmede .

Slå på og av Spor endringer ved å gå til Se gjennom > Spor endringer.

Spore endringer
 • Når den er aktivert, merkes slettinger med gjennomstreking og tilleggene er merket med understreking. Endringer av ulike forfattere angis med ulike farger.

 • Når den er slått av, slutter Word å markere endringene, men den fargede understrekingen og gjennomstrekingen vises fremdeles i dokumentet.

Øve på Spor endringer og andre samarbeids funksjoner i Word ved å laste ned dette samarbeidene i veiledning for Word Learning.

Vise foreslåtte endringer

Hvis du vil se gjennom endringer i dokumentet, kan du gå til Se gjennom > Sporing > Vis for korrektur.

 • Hvis du vil se endringene som er angitt med en rød linje i margen, velger du Enkel markering.

 • For en detaljert visning av endringene velger du Alle markeringer.

 • For en forhåndsvisning av hvordan dokumentet vil se ut hvis du gjør alle de foreslåtte endringene permanente velger du Ingen markering.

 • Hvis du vil vise det opprinnelige dokumentet som om alle de foreslåtte endringene ble fjernet, velger du Opprinnelig.

 • Velg Spor endringer i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Spor endringer er uthevet, som vist på bildet nedenfor.

  Sporingsgruppe med Spor endringer aktivert

Obs!: Hvis Spor endringer-funksjonen ikke er tilgjengelig, må du kanskje deaktivere dokumentbeskyttelsen. Gå til Se gjennom-fanen, finn Beskytt-gruppen, klikk Begrens redigering, og klikk deretter Stopp beskyttelse nederst i oppgaveruten Beskytt dokument. (Du vil kanskje trenge dokumentpassordet.)

Du kan også legge til en indikator for sporing av endringer på statuslinjen.

 • Høyreklikk statuslinjen, og velg Spor endringer.

  Statuslinje som viser Spor endringer aktivert

  Obs!: Nå kan du bruke Spor endringer-indikatoren på statuslinjen for å aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

Når du deaktiverer sporing av endringer, kan du gjøre endringer i dokumentet uten å markere hva som er endret. Å deaktivere funksjonen vil ikke fjerne eventuelle endringer som allerede er sporet.

 • Velg Spor endringer-knappen i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Spor endringer-knappen er ikke lenger uthevet, som vist på bildet nedenfor.

  Sporing-gruppen

Viktig!: Hvis du vil fjerne sporede endringer, kan du bruke kommandoene Godta og ForkastSe gjennom-fanen i Endringer-gruppen.

Hva vil du gjøre?

Vise alle endringene linjebundet

Standard i Word er å vise slettinger og kommentarer i bobler i margene i dokumentet. Du kan imidlertid endre visningen slik at linjebundne kommentarer og alle slettinger vises med gjennomstreking i stedet for i bobler.

 1. Velg Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Kommandoen Vis markering

 2. Pek på bobler, og klikk deretter på Vis all korrektur linjebundet for å vise slettinger med gjennomstreking og kommentarer linjebundet.

Vise kommentarer i skjermtips i stedet for bobler

Standard i Word er å vise slettinger og kommentarer i bobler i margene i dokumentet. Du kan imidlertid endre visningen for å vise linjebundne kommentarer. Linjebundne kommentarer kan vises når du hviler pekeren på indikatoren for kommentaren.

 1. Velg Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Kommandoen Vis markering

 2. Pek på bobler, og klikk deretter på Vis all korrektur linjebundet for å vise slettinger med gjennomstreking og kommentarer linjebundet.

 3. Hold pekeren over en kommentar i dokumentet. Kommentaren vises i et skjermtips.

  Linjebundet kommentar

Vis endringer etter type redigering eller etter korrekturleser

 1. Velg Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Kommandoen Vis markering

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg hvilken type endring du vil vise.

   Klikk for eksempel kommentarer eller innsettinger og slettinger. Merket ved siden av elementet angir at elementet er valgt.

   Vis markering-listen med alternativer
    

   Viktig!: Selv om du skjuler en type markeringer ved å fjerne den på Vis markering-menyen, vil markeringen vises automatisk hver gang dokumentet åpnes av deg eller en korrekturleser.

  • Pek på Korrekturlesere, og klikk deretter for å fjerne alle avmerkinger bortsett fra de ved siden av navnene på korrekturleserne som du vil vise endringer og kommentarer fra.

   Obs!: Klikk på Alle korrekturlesere hvis du vil merke av for eller fjerne merket for alle korrekturlesere i listen.

Vise endringer og kommentarer for bestemte korrekturlesere

En som skal redigere eller korrekturlese dokumentet, vil vanligvis ønske å se et dokument slik det vil vises etter at endringene er tatt i bruk. Denne prosedyren gir dem muligheten til å se hvordan dokumentet vil se ut med endringene.

 • Klikk på pilen i boksen Vis for korrektur, og velg deretter alternativet du vil bruke på Se gjennom fanen i Sporing-gruppen.

  Menyen Vis for korrektur med alternativer

  • Endelig med korrekturmerker    Denne visningen viser det endelige dokumentet der alle sporede endringer og kommentarer vises. Dette er standardvisningen for alle dokumenter som åpnes i Word.

  • Endelig    Denne visningen viser dokumentet med alle endringer innebygd i teksten, uten at sporede endringer vises. Sporede endringer eller kommentarer som ikke har blitt godkjent, forkastet, eller slettet, beholdes imidlertid i dokumentet.

  • Original med korrekturmerker    Denne visningen viser det opprinnelige dokumentet med sporede endringer og kommentarer.

  • Original    Denne visningen viser det opprinnelige dokumentet uten sporede endringer og kommentarer. Sporede endringer eller kommentarer i dokumentet som ikke har blitt godkjent, forkastet, eller slettet, beholdes imidlertid i dokumentet.

Obs!: Hvis du vil vise kommentarer og sporede endringer i bobler, må du være i Utskriftsoppsettvisning eller Nettoppsettsvisning.

Skjule sporede endringer og kommentarer ved utskrift

Å skjule endringer fjerner ikke endringene fra dokumentet. Du må bruke kommandoene Godta og Forkast i Endringer-gruppen for å fjerne markering fra dokumentet.

 1. Klikk på Fil fanen.

 2. Klikk på Skriv ut.

 3. Klikk på pilen ved siden av Skriv ut alle sider under Innstillinger.

 4. Klikk på Skriv ut markering for å fjerne merket.

  Skriv ut markering i Word

Hva vil du gjøre?

Se gjennom et sammendrag av sporede endringer

Korrekturvinduet er et nyttig verktøy for å sikre at alle sporede endringer har blitt fjernet fra dokumentet og ikke vises for andre som kan vise dokumentet. Sammendrag-delen øverst i korrekturvinduet viser nøyaktig antall synlige sporede endringer og kommentarer som finnes i dokumentet.

I korrekturvinduet kan du lese lange kommentarer som ikke passer i en kommentarboble.

Obs!: Korrekturvinduet, i motsetning til dokumentet eller kommentarboblene, er ikke det beste verktøyet for å gjøre endringer i dokumentet. I stedet for å slette tekst eller kommentarer eller gjøre andre endringer i korrekturvinduet, kan du gjøre alle redigeringer i dokumentet. Endringene vil deretter være synlige i korrekturvinduet.

Sporing-gruppen

 1. Velg et av disse valgene på Se gjennom-fanen i Sporing-gruppen:

  • Hvis du vil vise sammendraget ved siden av skjermen, velger du korrekturvinduet.

  • Hvis du vil at korrekturvinduet skal vises nederst på skjermen i stedet for på siden, går du til Korrekturvindu-listen og velger Vannrett korrekturvindu.

 2. Velg Vis detaljert sammendrag for å vise antallet for hver type endring.

  Sammendragsrute

Se gjennom sporede endringer og kommentarer etter tur

 1. Klikk på Neste eller Forrige i Endringer-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i O14

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg Godta i Endringer -gruppen.

  • Velg Forkast i Endringer-gruppen.

  • Velg Slett i Kommentar-gruppen.

 3. Godta eller forkast endringer og slett kommentarer til det er ingen flere sporede endringer eller kommentarer i dokumentet, og bekreft deretter at alle sporede endringer er godtatt eller forkastet og at alle kommentarer er slettet.

 4. Klikk på Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Obs!: Sammendrag-delen øverst i korrekturvinduet viser nøyaktig antall synlige sporede endringer og kommentarer som finnes i dokumentet.

Vise endringer etter redigering eller etter korrekturleser

 1. Gjør dette i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen:

  Sporing-gruppen

  • I Vis markering-listen fjerner du alle merkene unntatt de ved siden av typene endringer du vil se gjennom.

  • Pek på Korrekturlesere, og klikk deretter på Korrekturlesere for å fjerne alle merkene bortsett fra de ved siden av navnene på korrekturleserne som du vil vise endringer og kommentarer fra.

  • I Vis markering-listen velger du Alle korrekturlesere hvis du vil merke av for eller fjerne merket for alle korrekturlesere i listen.

 2. Velg Neste eller Forrige i Endringer-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i O14

 3. Gjør ett av følgende:

  • Velg Godta i Endringer -gruppen.

  • Velg Forkast i Endringer-gruppen.

Godta alle endringer samtidig

 1. Velg Neste eller Forrige i Endringer-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i O14

 2. Velg Godta alle endringer i Godta-listen.

Forkast alle endringer samtidig

 1. Velg Neste eller Forrige i Endringer-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i O14

 2. Velg Forkast alle endringer i Forkast-listen.

Slette kommentarer

 1. Klikk kommentarboblen.

 2. Klikk på Slett i Kommentarer-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Hvis du vil slette alle kommentarene samtidig, klikker du pilen ved siden av Slett, og deretter klikker du Slett alle kommentarer i dokumentet.

Hva vil du gjøre?

Du kan enkelt foreta og vise sporede endringer og kommentarer mens du arbeider i et dokument. Som standard bruker Microsoft Office Word 2007 bobler til å vise slettinger, kommentarer, formateringsendringer og innhold som blir flyttet. Hvis du vil se alle endringene i linjebundet form, kan du endre innstillingene slik at sporede endringer og kommentarer vises slik du ønsker.

Spore endringer med bobler

Bobler (1) som viser formateringsendringer, kommentarer og slettinger.

Obs!: Word viser sporede endringer og kommentarer som standard for å unngå at du utilsiktet distribuerer dokumenter som inneholder sporede endringer og kommentarer. Endelig med korrekturmerker er standardalternativet i boksen Vis for korrektur.

 1. Åpne dokumentet du vil se gjennom.

 2. Klikk Spor endringer-knappen i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen. Spor endringer-knappen utheves, som vist på figuren nedenfor.

  Spor endringer-knappen aktivert

 3. Valgfritt. Legge til en indikator for sporing av endringer på statuslinjen. Høyreklikk statuslinjen, og klikk Spor endringer. Klikk Spor endringer-indikatoren på statuslinjen for å aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

  Spor endringer-indikator

 4. Gjør ønskede endringer ved å sette inn, slette, flytte eller formatere tekst eller grafikk. Du kan også sette inn kommentarer.

Obs!: Hvis du bruker sporing av endringer og deretter lagrer dokumentet som en nettside (HTM- eller HTML-fil), vil sporede endringer vises på nettsiden.

Slik slår du av Spor endringer:

 • Klikk Spor endringer-knappen i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Spor endringer-knappen er ikke lenger uthevet, som vist på bildet nedenfor.

  Båndet i Word

Hvis du tilpasset statuslinjen ved å inkludere en indikator for sporing av endringer, kan du også deaktivere indikatoren på statuslinjen ved å klikke Spor endringer i Sporing-gruppen.

Obs!: Sporede endringer i dokumentet fjernes ikke om du deaktiverer funksjonen for sporing av endringer. Hvis du vil forsikre deg om at det ikke er sporede endringer i dokumentet, kontrollerer du at alle endringer vises, og deretter bruker du kommandoen Godta eller Forkast for hver enkelt endring i dokumentet.

Vær oppmerksom på at det finnes ulike måter å skjule sporede endringer eller kommentarer på, men alle endringene som ble gjort mens Spor endringer-funksjonen var aktivert, og alle kommentarene som ble satt inn, forblir en del av dokumentet til de blir godkjent eller forkastet (eller, når det gjelder kommentarer, slettet).

Når du skjuler sporede endringer, for eksempel under Vis markering, eller fjerner avmerkingen for Innsettinger og slettinger, vil ikke eksisterende sporede endringer eller kommentarer slettes fra dokumentet. Ved å skjule sporede endringer kan du imidlertid vise dokumentet uten å måtte bla deg gjennom fjernet tekst, understrekinger og bobler.

Det finnes flere måter å skjule sporede endringer og kommentarer på som kan gjøre at du tror at det ikke finnes noen i dokumentet. Eksempel:

 • Boksen Vis for korrektur    På se gjennom -fanen i sporing -gruppen viser Vis for korrektur -boksen hvilken visnings modus du er i. Det inneholder også flere alternativer for å vise dokumentet. Hvis du klikker endelig eller original, skjules sporede endringer og merknader. Hvis du vil vise dem, velger du endelig med korrektur merker eller original som viser markeringer.

  Båndet i Word

 • Vis markering    Du kan bruke Vis markering-listen i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen til å skjule kommentarer og sporede endringer. Elementer som er merket med en hake under Vis markering vises; elementer uten en hake skjules. Du viser et element, for eksempel Innsettinger og slettinger, ved å klikke på Vis markering-menyen.

  Båndet i Word

Standard i Word er å vise slettinger og kommentarer i bobler i margene i dokumentet. Du kan imidlertid endre visningen slik at linjebundne kommentarer og alle slettinger vises som krysset ut i stedet for i bobler.

 1. Klikk Bobler i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Klikk Vis all korrektur linjebundet for å vise slettinger som gjennomstreket og kommentarer linjebundet.

Det finnes flere alternativer for å endre hvordan sporede endringer (markering) vises.

 • Du kan endre fargen og annen formatering som brukes til å markere endret tekst og grafikk, ved å klikke pilen ved siden av Spor endringer og deretter klikke Endre sporingsalternativer.

  Obs!: Selv om du ikke kan tilordne en bestemt farge for endringer som er gjort av forskjellige korrekturlesere, vises hver korrekturlesers endringer i en egen farge i dokumentet, slik at du kan spore flere korrekturlesere.

 • Du kan vise alle endringene linjebundet, inkludert slettinger, i stedet for i bobler som vises i margene i dokumentet. Hvis du vil vise endringene linjebundet, går du til Sporing-gruppen, klikker Bobler, og klikker deretter Vis all korrektur linebunden.

  Når du klikker Vis all korrektur linjebundet, vises alle endringer og kommentarer i dokumentet i linjebundet form.

 • Hvis du vil utheve margområdet der alle boblene vises, klikker du Utheving av markeringsområde under Vis markering.

 1. Klikk pilen ved siden av Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Gjør et av følgende:

  • Velg hvilken type endring du vil vise.

   Obs!: Selv om du skjuler en type markeringer ved å fjerne den på Vis markering-menyen, vil markeringen vises automatisk hver gang dokumentet åpnes av deg eller en korrekturleser.

  • Pek på Korrekturlesere, og klikk deretter for å fjerne alle avmerkinger bortsett fra de ved siden av navnene på korrekturleserne som du vil vise endringer og kommentarer fra.

   Obs!: Klikk Alle korrekturlesere hvis du vil merke av for eller fjerne merket for alle korrekturlesere i listen.

Du kan bruke listen Vis for korrektur i Sporing-gruppen for å vise et dokument på ulike stadier i redigeringsprosessen. Hver av de fire alternativene i listen inneholder en annen visning av dokumentet. Endelig med korrekturmerker er standard når du åpner et dokument.

Båndet i Word

 • Endelig med korrekturmerker    Denne visningen viser det endelige dokumentet der alle sporede endringer og kommentarer vises. Dette er standardvisningen for alle dokumenter som åpnes i Word.

 • Endelig    Denne visningen viser dokumentet med alle endringer innebygd i teksten, uten at sporede endringer vises. Sporede endringer eller kommentarer som ikke har blitt godkjent, forkastet, eller slettet, beholdes imidlertid i dokumentet.

 • Original med korrekturmerker    Denne visningen viser det opprinnelige dokumentet med sporede endringer og kommentarer.

 • Original    Denne visningen viser det opprinnelige dokumentet uten sporede endringer og kommentarer. Sporede endringer eller kommentarer i dokumentet som ikke har blitt godkjent, forkastet, eller slettet, beholdes imidlertid i dokumentet.

Standard i Word er å vise slettinger og kommentarer i bobler i margene i dokumentet. Du kan imidlertid endre visningen for å vise linjebundne kommentarer. Linjebundne kommentarer kan vises når du hviler pekeren på indikatoren for kommentaren.

 1. Klikk Bobler i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Klikk Vis all korrektur linjebundet for å vise slettinger som gjennomstreket og kommentarer linjebundet.

 3. Hold pekeren over en kommentar i dokumentet. Kommentaren vises i et skjermtips.

  Linjebundet kommentar

Hvis du vil lære mer om kommentarer, kan du se Sette inn og slette kommentarer.

 1. Klikk på Neste eller Forrige i Endringer-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i O14

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg Godta i Endringer -gruppen.

  • Velg Forkast i Endringer-gruppen.

  • Velg Slett i Kommentar-gruppen.

 3. Godta eller forkast endringer og slett kommentarer til det er ingen flere sporede endringer eller kommentarer i dokumentet, og bekreft deretter at alle sporede endringer er godtatt eller forkastet og at alle kommentarer er slettet.

 4. Klikk på Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Obs!: Sammendrag-delen øverst i korrekturvinduet viser nøyaktig antall synlige sporede endringer og kommentarer som finnes i dokumentet.

 1. Velg Neste eller Forrige i Endringer-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i O14

 2. Gjør ett av følgende:

  Klikk Godta alle endringer fra Godta-listen.

  Velg Forkast alle endringer i Forkast-listen.

Office Word 2007 inneholder en funksjon som kalles Dokumentinspeksjon og som lar deg kontrollere ethvert dokument for sporede endringer, kommentarer, skjult tekst og annen personlig informasjon. Slik kontrollerer du et dokument:

 1. Åpne dokumentet du vil undersøke for sporede endringer og kommentarer.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Forbered og klikk deretter Undersøk dokument.

 3. I dialogboksen Dokumentinspeksjon klikker du Undersøk.

 4. Se gjennom resultatet av inspeksjonen. Hvis Dokumentinspeksjon finner kommentarer og sporede endringer, blir du bedt om å klikke Fjern alle ved siden av Kommentarer, korrektur, versjoner og merknader.

 5. Klikk Undersøk på nytt eller Lukk.

Før du skriver ut dokumentet, bytter du til Utskriftsoppsettvisning og viser sporede endringer og kommentarer slik du ønsker at de skal vises i det utskrevne dokumentet. Du har flere alternativer.

 • Skriv ut med alle korrekturmerker    Klikk Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

  Obs!: Når du klikker Vis markering, vil alt av markering i dokumentet vises eller skjules for valgte korrekturlesere. Når du viser alle markeringer, blir alle typer markeringer valgt i Vis markering-menyen.

 • Skriv ut og vis endringer og kommentarer etter type eller korrekturleser    Klikk Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen, og deretter velger du hvilken type endring som du vil vise.

  Båndet i Word

 • Skriv ut endringer og kommentarer for en redaktør eller en annen korrekturleser    Klikk Endelig med korrekturmerker i boksen Vis for korrektur i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

Når markeringen vises slik den skal, er du klar til å skrive ut dokumentet.

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Skriv ut.

 2. Klikk på Dokument som viser markeringer i boksen Skrive ut hva i dialogboksen Skriv ut, og deretter klikker du på OK.

  Obs!: 

  • Microsoft Word velger som standard zoomnivået og papirretningen som viser de sporede endringene i det utskrevne dokumentet på best måte.

  • Hvis ballonger er slått på, vil dokumentet forminskes for å tilpasse boblene på den utskrevne siden. Hvis du vil at utskriften skal bli lesbar, kan du deaktivere boblene ved å klikke Bobler i Sporing-gruppen og deretter klikke Vis all korrektur linjebundet. Du kan også angi sideoppsettet til liggende for å skrive ut boblene og teksten i et mer lesbart format. Klikk Retning og deretter Liggende under UtskriftsformatSideoppsett-fanen.

Endre oppsettet for å skrive ut sporede endringer

 1. Klikk pilen ved siden av Spor endringer i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen, og deretter klikker du Endre sporingsalternativer.

 2. Klikk ett av følgende under Bobleri Papirretning ved utskrift:

  • Automatisk     Når du velger dette alternativet, vil Word fastslå papirretningen som vil gi det beste oppsettet til dokumentet.

  • Behold     Når du velger dette alternativet, vil dokumentet skrives ut med retningen som er angitt i dialogboksen Utskriftsformat.

  • Sett inn liggende papirretning     Når du velger dette alternativet, brukes liggende papirretning og mest plass blir tilrettelagt for ballonger.

Skrive ut en liste over endringer i et dokument

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Skriv ut.

 2. Klikk Liste over markeringer i Skriv ut-boksen.

Å skjule endringer fjerner ikke endringene fra dokumentet. Du må bruke kommandoene Godta og Forkast i Endringer-gruppen for å fjerne markering fra dokumentet.

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Skriv ut.

 2. Klikk på Dokument i boksen Skriv ut hva (i stedet for Dokument som viser markeringer).

Se også

Sette inn eller slette en kommentar

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×