Spille inn lyd- og videonotater

Med Microsoft Office OneNote 2007 kan du spille inn lyd- og videoklipp mens du tar notater. Du trenger en mikrofon for å spille inn lyd. De fleste nyere utgaver av bærbare PCer har en innebygd mikrofon som gjør at du kan ta lydopptak i OneNote uten ekstra maskinvare. Dersom PCen din mangler en innebygd mikrofon, kan du kjøpe en ekstern mikrofon, enten digital eller analog, som du kobler til lydkontakten på datamaskinen. Du kan spille inn levende bilder ved å koble til et digitalt kamera som kan brukes til å spille inn filmklipp, for eksempel et webkamera.

Lyd- og videoopptak kan være nyttige redskaper i en rekke situasjoner, blant annet på møter og forelesninger. Du kan for eksempel bruke lydopptak til å kontrollere skrevne forelesningsnotater. Et videoopptak kan brukes til å forevige en viktig demonstrasjon. Ved forskningsarbeid fungerer lyd- og videoopptak også bra sammen med skrevne notater. Når du drar informasjon fra weben inn i et sidenotat, kan hvert enkelt punkt suppleres med lydnotater som minner deg på hvorfor disse notatene var viktige.

Hva vil du gjøre?

Spille inn lyd- eller videoklipp

Spille av et lyd- eller videoopptak

Dele lyd- og videoinnspillinger med andre

Justere innstillinger for lyd- eller videoinnspillinger

Spille inn lyd- eller videoklipp

Når du tar lyd- og videoopptak i OneNote, knyttes opptakene direkte til eventuelle notater du tar under opptaket. Da kan du senere finne nøkkelord eller tekstutdrag i notatene som er knyttet til et bestemt opptak. Hvis du for eksempel er på et møte der en kompleks arbeidsprosess forklares, kan du spille inn forklaringen og skrive "arbeidsprosess" i notatene som tema for opptaket. OneNote viser deg de tilhørende notatene hver gang du spiller av opptaket.

Du trenger Microsoft DirectX 9.0a og Microsoft Windows Media Player 9, eller senere utgaver av disse, for å spille inn lyd- eller videoklipp i OneNote.

 1. Klikk området på siden der du vil plassere opptaket — for eksempel ved et avsnitt eller et bilde som kommenteres.

 2. Klikk pilen ved siden av Spill inn-knappen på standardverktøylinjen, og klikk deretter Spill inn bare lyd eller Spill inn video.

  Det blir lagt til en tidsangivelse på siden.

 3. Spill inn lyd- eller videonotatene.

 4. Klikk Stopp Knapp på verktøylinjen for Lyd- og videoinnspilling for å avslutte opptaket.

Merknad: 

 • Hvis du velger Spill inn bare lyd, spiller OneNote inn lydklippet som en WMA-fil. Hvis du velger Spill inn video, kombinerer OneNote lyd og video i en WMV-fil, forutsatt at en mikrofon er koblet til PCen eller er tilgjengelig som en del av kameraet. Når en videoinnspilling er laget i OneNote, kan du ikke skille lyddelen fra videodelen i notatene.

 • Selv når OneNote ikke kjører, kan du starte en lydinnspilling ved å høyreklikke OneNote-ikonet helt til høyre i Windows-oppgavelinjen, og så klikke Start lydinnspilling.

Til toppen av siden

Spille av et lyd- eller videoopptak

 1. Åpne siden som inneholder lyd- eller videoopptaket du vil spille av.

 2. Klikk ikonet ved notatene for å se eller høre den delen av opptaket som er knyttet til disse notatene.

 3. Avspillingen kan når som helst stoppes eller pauses ved å klikke Stopp Knapp påverktøylinjen for Lyd- og videoinnspilling.

Merknad: 

 • Som standard er Se avspilling-knappen på verktøylinjen Lyd- og videoinnspilling aktivert. Dette gjør at OneNote i tur velger hvert element du opprettet under innspillingen. Hvis du vil lytte uten å følge med på notatene, klikker du Se avspilling-knappen for å deaktivere den.

 • Du kan spille av bare lyddelen av en videoinnspilling ved å klikke Skjul videovindu på verktøylinjen Lyd- og videoinnspilling knapp.

Til toppen av siden

Dele lyd- og videoinnspillinger med andre

Du kan dele lyd- og videoinnspillingene med andre, selv om de ikke har OneNote installert på PCen.

Sende lyd- og videofiler som e-post

 1. Velg Alternativer Verktøy-menyen.

 2. Klikk E-post i Kategori-listen i dialogboksen Alternativer.

 3. Velg alternativet Knytt innebygde filer til e-postmeldingen som separate filer, og klikk OK.

 4. Klikk fanen til den siden som inneholder lyd- eller videofilene du vil sende.

 5. Pek på Send til Fil-menyen, og klikk E-postmottaker (som vedlegg).

 6. Fyll ut e-postskjemaet, og klikk Send.

Merknad: 

 • I e-posten bør du be mottakeren om å lagre WMA- eller WMV-filene på samme sted som OneNote-filen slik at lyd- eller videoopptaket kan spilles av direkte fra siden.

 • Du kan velge å sende enten lyd- eller videoopptaket ved å sende enten WMA- eller WMV-filen.

Publisere sider som inneholder lyd- og videofiler

 1. Klikk sidefanen for siden du vil publisere.

 2. Klikk Lagre somFil-menyen.

 3. Naviger til den delte plasseringen der du vil publisere .ONE-filen og WMA- eller WMV-filene i dialogboksen Lagre som.

 4. Klikk Inndelinger i OneNote i Filtype-boksen.

 5. Klikk Lagre.

Mottakeren må gjøre følgende for å kunne lytte til delte lydopptak eller se delte videoopptak:

 • Mottakeren må ha Microsoft Windows Media Player 9 eller senere versjoner installert på PCen. Media Player leveres installert med Microsoft Windows operativsystem, og kan lastes ned fra Microsofts webområde.

 • Lagre både OneNote-siden og Windows Media Player-filen (WMA for lyd og WMV for video) på samme område.

Til toppen av siden

Justere innstillinger for lyd- eller videoinnspillinger

Hvis kvaliteten på innspillingene i OneNote ikke er som forventet, kan du justere standardinnstillingene for lyd og video.

 1. Velg Alternativer Verktøy-menyen.

 2. Klikk Lyd og video i Kategori-listen i Alternativer-dialogboksen.

 3. Merk alternativene du vil bruke.

Tips!: Klikk Justeringsveiviser for å bekrefte at kameraet, mikrofonen eller høyttalerne fungerer som de skal.

Til toppen av siden

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!