Spesifikasjoner og begrensninger i Microsoft Excel

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Spesifikasjoner og begrensninger for regneark og arbeidsbøker

Funksjon

Maksimumsgrense

Åpne arbeidsbøker

Begrenset av tilgjengelig minne og systemressursene

Totalt antall rader og kolonner i et regneark

1 048 576 rader x 16 384 kolonner

Kolonnebredde

255 tegn

Radhøyde

409 punkt

Sideskift

1 026 vannrette og loddrette

Totalt antall tegn en celle kan inneholde

32 767 tegn

Tegn i topptekst eller bunntekst

255

Maksimalt antall linjeskift per celle

253

Ark i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne (1 ark er standard)

Farger i en arbeidsbok

16 millioner farger (32 biter med fullstendig tilgang til 24-biters fargespekter)

Navngitte visninger i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Unike celleformater/cellestiler

64 000

Fyllstiler

256

Linjetykkelse og -stiler

256

Unike skrifttyper

1 024 globale skrifter tilgjengelige for bruk, 512 per arbeidsbok

Tallformater i en arbeidsbok

Mellom 200 og 250, avhengig av hvilken språkversjon av Excel du har installert

Navn i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Vinduer i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Hyperkoblinger i et regneark

66 530 hyperkoblinger

Ruter i et vindu

4

Koblede ark

Begrenset av tilgjengelig minne

Scenarier

Begrenset av tilgjengelig minne. En sammendragsrapport viser bare de første 251 scenariene

Endringsceller i et scenario

32

Justerbare celler i Problemløser

200

Egendefinerte funksjoner

Begrenset av tilgjengelig minne

Zoome-område

10 til 400 prosent

Rapporter

Begrenset av tilgjengelig minne

Sorteringsnøkler

64 i én enkelt sortering, ubegrenset ved bruk av sekvensielle sorteringer

Angrenivåer

100

Felt i et dataskjema

32

Arbeidsbokparametere

255 parametere per arbeidsbok

Elementer som vises i rullegardinlister for filtre

10 000

Celler som kan merkes og ikke er tilstøtende

2 147 483 648 celler

Maksimumsgrense for lagring i minnet og filstørrelse for arbeidsbøker med datamodeller

For 32-biters miljøer gjelder 2 GB (gigabyte) med virtuelt adresseområde, som deles av Excel, arbeidsboken og tillegg som kjører i samme prosess. En datamodells del av adresseområdet kan være opptil 500–700 MB, men kan også være mindre hvis andre datamodeller og tillegg er lastet inn.

For 64-biters miljøer er det ingen fast grense for filstørrelse. Størrelsen på arbeidsboken begrenses bare av tilgjengelig minne og tilgjengelige systemressurser.

Excel 2016 tilbyr store adresse oppmerksom funksjonaliteten som lar 32-biters Excel 2016 bruke to ganger minne når brukere arbeider på en 64-biters Windows-operativsystemet. For mer informasjon, kan du se store adresse oppmerksom mulighet til å endre for Excel.

Obs!: Når du legger til tabeller i datamodellen, økes filstørrelsen. Hvis du ikke skal opprette komplekse datamodellrelasjoner ved hjelp av mange datakilder og datatyper i arbeidsboken, fjerner du merket for Legg til disse dataene i datamodellen når du importerer eller oppretter tabeller, pivottabeller eller datatilkoblinger.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Datamodellspesifikasjoner og -grenser.

Prosessorkjerner

64

Spesifikasjoner og begrensninger for beregninger

Funksjon

Maksimumsgrense

Tallnøyaktighet

15 sifre

Minste tillatte negative tall

–2,2251E-308

Minste tillatte positive tall

2,2251E-308

Største tillatte positive tall

9,99999999999999E+307

Største tillatte negative tall

–9,99999999999999E+307

Største tillatte positive tall via formel

1,7976931348623158e+308

Største tillatte negative tall via formel

–1,7976931348623158e+308

Lengde på formelinnhold

8 192 tegn

Intern lengde på formel

16  384 byte

Gjentakelser

32 767

Matriser i regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Merkede områder

2 048

Argumenter i en funksjon

255

Nestede nivåer i funksjoner

64

Brukerdefinerte funksjonskategorier

255

Antall tilgjengelige regnearkfunksjoner

341

Størrelse på operandstakken

1 024

Avhengighet på tvers av regneark

64 000 regneark som kan referere til andre ark

Matriseformelavhengighet på tvers av regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Områdeavhengighet

Begrenset av tilgjengelig minne

Områdeavhengighet per regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Avhengighet av en enkelt celle

4 milliarder formler kan avhenge av en enkelt celle

Lengde på koblet celleinnhold fra lukkede arbeidsbøker

32 767

Tidligste dato tillatt i beregninger

1. januar 1900 (1. januar 1904, hvis 1904-datosystemet brukes)

Siste dato tillatt i beregninger

31. desember 9999

Lengste tidsperiode som kan angis

9999:59:59

Spesifikasjoner og begrensninger for diagrammer

Funksjon

Maksimumsgrense

Diagrammer som kan kobles til et regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Regneark som et diagram kan referere til

255

Dataserier i ett diagram

255

Datapunkt i en dataserie for todimensjonale diagrammer

Begrenset av tilgjengelig minne

Datapunkt i en dataserie for tredimensjonale diagrammer

Begrenset av tilgjengelig minne

Datapunkt for alle dataserier i ett diagram

Begrenset av tilgjengelig minne

Spesifikasjoner og begrensninger for pivottabell- og pivotdiagramrapporter

Funksjon

Maksimumsgrense

Pivottabellrapporter i et ark

Begrenset av tilgjengelig minne

Unike elementer per felt

1 048 576

Rad- eller kolonnefelt i en pivottabellrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Rapportfiltre i en pivottabellrapport

256 (kan begrenses av tilgjengelig minne)

Verdifelt i en pivottabellrapport

256

Beregnede elementformler i en pivottabellrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Rapportfiltre i en Pivotdiagramrapporter

256 (kan begrenses av tilgjengelig minne)

Verdifelt i en pivotdiagramrapport

256

Beregnet elementformler i en pivotdiagramrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Lengde på MDX-navnet for et pivottabellelement

32 767

Lengde på en relasjonsstreng i pivottabell

32 767

Elementer som vises i rullegardinlister for filtre

10 000

Arbeidsbøker med "Tillat ved mer enn én bruker..." innstillingen endringer aktivert

Hvis innstillingen for Tillat flere brukere... er på for en arbeidsbok, gjelder følgende informasjon. Denne innstillingen er tilgjengelig ved å klikke kategorien Se gjennom > Del arbeidsbok. Legg merke til at i nyere versjoner av Excel, del arbeidsbok-knappen er skjult. Hvis du vil vise den, klikker du fil > Alternativer > Verktøylinjen for hurtigtilgang. Åpne listen under Velg kommandoer fra, og velg Alle kommandoer. Rull nedover listen til du ser en Del arbeidsbok (eldre). Velg dette elementet, og klikk Legg til. Klikk OK. Knappen Del arbeidsbok er nå øverst i Excel-vinduet og ser slik ut: Del arbeidsbok

Funksjon

Maksimumsgrense

Brukere som kan åpne filen samtidig

256

Personlige visninger i arbeidsboken

Begrenset av tilgjengelig minne

Dager som endringslogg kan vedlikeholdes

32 767 (standard er 30 dager)

Arbeidsbøker som kan flettes samtidig

Begrenset av tilgjengelig minne

Celler som kan merkes

32 767

Farger som kan brukes til å identifisere endringer som er gjort av forskjellige brukere, når merking av endringer er aktivert

32 (hver bruker identifiseres ved hjelp av en egen farge. Endringer som gjøres av den aktive brukeren merkes med blått)

Excel-tabeller i arbeidsboken

0 (null)

Obs!: En arbeidsbok som inneholder én eller flere tabeller i Excel kan ikke ha Tillat flere brukere... innstillingen er aktivert.

Spesifikasjoner og begrensninger for regneark og arbeidsbøker

Funksjon

Maksimumsgrense

Åpne arbeidsbøker

Begrenset av tilgjengelig minne og systemressursene

Totalt antall rader og kolonner i et regneark

1 048 576 rader x 16 384 kolonner

Kolonnebredde

255 tegn

Radhøyde

409 punkt

Sideskift

1 026 vannrette og loddrette

Totalt antall tegn en celle kan inneholde

32 767 tegn

Tegn i topptekst eller bunntekst

255

Maksimalt antall linjeskift per celle

253

Ark i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne (3 ark er standard)

Farger i en arbeidsbok

16 millioner farger (32 biter med fullstendig tilgang til 24-biters fargespekter)

Navngitte visninger i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Unike celleformater/cellestiler

64 000

Fyllstiler

256

Linjetykkelse og -stiler

256

Unike skrifttyper

1 024 globale skrifter tilgjengelige for bruk, 512 per arbeidsbok

Tallformater i en arbeidsbok

Mellom 200 og 250, avhengig av hvilken språkversjon av Excel du har installert

Navn i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Vinduer i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Hyperkoblinger i et regneark

66 530 hyperkoblinger

Ruter i et vindu

4

Koblede ark

Begrenset av tilgjengelig minne

Scenarier

Begrenset av tilgjengelig minne. En sammendragsrapport viser bare de første 251 scenariene

Endringsceller i et scenario

32

Justerbare celler i Problemløser

200

Egendefinerte funksjoner

Begrenset av tilgjengelig minne

Zoome-område

10 til 400 prosent

Rapporter

Begrenset av tilgjengelig minne

Sorteringsnøkler

64 i én enkelt sortering, ubegrenset ved bruk av sekvensielle sorteringer

Angrenivåer

100

Felt i et dataskjema

32

Arbeidsbokparametere

255 parametere per arbeidsbok

Elementer som vises i rullegardinlister for filtre

10 000

Celler som kan merkes og ikke er tilstøtende

2 147 483 648 celler

Prosessorkjerner

64

Spesifikasjoner og begrensninger for beregninger

Funksjon

Maksimumsgrense

Tallnøyaktighet

15 sifre

Minste tillatte negative tall

–2,2251E-308

Minste tillatte positive tall

2,2251E-308

Største tillatte positive tall

9,99999999999999E+307

Største tillatte negative tall

–9,99999999999999E+307

Største tillatte positive tall via formel

1,7976931348623158e+308

Største tillatte negative tall via formel

–1,7976931348623158e+308

Lengde på formelinnhold

8 192 tegn

Intern lengde på formel

16  384 byte

Gjentakelser

32 767

Matriser i regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Merkede områder

2 048

Argumenter i en funksjon

255

Nestede nivåer i funksjoner

64

Brukerdefinerte funksjonskategorier

255

Antall tilgjengelige regnearkfunksjoner

341

Størrelse på operandstakken

1 024

Avhengighet på tvers av regneark

64 000 regneark som kan referere til andre ark

Matriseformelavhengighet på tvers av regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Områdeavhengighet

Begrenset av tilgjengelig minne

Områdeavhengighet per regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Avhengighet av en enkelt celle

4 milliarder formler kan avhenge av en enkelt celle

Lengde på koblet celleinnhold fra lukkede arbeidsbøker

32 767

Tidligste dato tillatt i beregninger

1. januar 1900 (1. januar 1904, hvis 1904-datosystemet brukes)

Siste dato tillatt i beregninger

31. desember 9999

Lengste tidsperiode som kan angis

9999:59:59

Spesifikasjoner og begrensninger for diagrammer

Funksjon

Maksimumsgrense

Diagrammer som kan kobles til et regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Regneark som et diagram kan referere til

255

Dataserier i ett diagram

255

Datapunkt i en dataserie for todimensjonale diagrammer

Begrenset av tilgjengelig minne

Datapunkt i en dataserie for tredimensjonale diagrammer

Begrenset av tilgjengelig minne

Datapunkt for alle dataserier i ett diagram

Begrenset av tilgjengelig minne

Spesifikasjoner og begrensninger for pivottabell- og pivotdiagramrapporter

Funksjon

Maksimumsgrense

Pivottabellrapporter i et ark

Begrenset av tilgjengelig minne

Unike elementer per felt

1 048 576

Rad- eller kolonnefelt i en pivottabellrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Rapportfiltre i en pivottabellrapport

256 (kan begrenses av tilgjengelig minne)

Verdifelt i en pivottabellrapport

256

Beregnede elementformler i en pivottabellrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Rapportfiltre i en Pivotdiagramrapporter

256 (kan begrenses av tilgjengelig minne)

Verdifelt i en pivotdiagramrapport

256

Beregnet elementformler i en pivotdiagramrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Lengde på MDX-navnet for et pivottabellelement

32 767

Lengde på en relasjonsstreng i pivottabell

32 767

Elementer som vises i rullegardinlister for filtre

10 000

Arbeidsbøker med "Tillat ved mer enn én bruker..." innstillingen endringer aktivert

Hvis innstillingen for Tillat flere brukere... er på for en arbeidsbok, gjelder følgende informasjon. Denne innstillingen er tilgjengelig ved å klikke kategorien Se gjennom > Del arbeidsbok.

Funksjon

Maksimumsgrense

Brukere som kan åpne og dele filen samtidig

256

Personlige visninger i arbeidsboken

Begrenset av tilgjengelig minne

Dager som endringslogg kan vedlikeholdes

32 767 (standard er 30 dager)

Arbeidsbøker som kan flettes samtidig

Begrenset av tilgjengelig minne

Celler som kan merkes i arbeidsboken

32 767

Farger som kan brukes til å identifisere endringer som er gjort av forskjellige brukere, når merking av endringer er aktivert

32 (hver bruker identifiseres ved hjelp av en egen farge. Endringer som gjøres av den aktive brukeren merkes med blått)

Excel-tabeller i arbeidsboken

0 (null)

Obs!: En arbeidsbok som inneholder én eller flere tabeller i Excel kan ikke ha Tillat flere brukere... innstillingen er aktivert.

Spesifikasjoner og begrensninger for regneark og arbeidsbøker

Funksjon

Maksimumsgrense

Åpne arbeidsbøker

Begrenset av tilgjengelig minne og systemressursene

Totalt antall rader og kolonner i et regneark

1 048 576 rader x 16 384 kolonner

Kolonnebredde

255 tegn

Radhøyde

409 punkt

Sideskift

1 026 vannrette og loddrette

Totalt antall tegn en celle kan inneholde

32 767 tegn

Tegn i topptekst eller bunntekst

255

Maksimalt antall linjeskift per celle

253

Ark i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne (3 ark er standard)

Farger i en arbeidsbok

16 millioner farger (32 biter med fullstendig tilgang til 24-biters fargespekter)

Navngitte visninger i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Unike celleformater/cellestiler

64 000

Fyllstiler

256

Linjetykkelse og -stiler

256

Unike skrifttyper

1 024 globale skrifter tilgjengelige for bruk, 512 per arbeidsbok

Tallformater i en arbeidsbok

Mellom 200 og 250, avhengig av hvilken språkversjon av Excel du har installert

Navn i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Vinduer i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Hyperkoblinger i et regneark

66 530 hyperkoblinger

Ruter i et vindu

4

Koblede ark

Begrenset av tilgjengelig minne

Scenarier

Begrenset av tilgjengelig minne. En sammendragsrapport viser bare de første 251 scenariene

Endringsceller i et scenario

32

Justerbare celler i Problemløser

200

Egendefinerte funksjoner

Begrenset av tilgjengelig minne

Zoome-område

10 til 400 prosent

Rapporter

Begrenset av tilgjengelig minne

Sorteringsnøkler

64 i én enkelt sortering, ubegrenset ved bruk av sekvensielle sorteringer

Angrenivåer

100

Felt i et dataskjema

32

Arbeidsbokparametere

255 parametere per arbeidsbok

Rullegardinlister for filtre

10 000

Spesifikasjoner og begrensninger for beregninger

Funksjon

Maksimumsgrense

Tallnøyaktighet

15 sifre

Minste tillatte negative tall

–2,2251E-308

Minste tillatte positive tall

2,2251E-308

Største tillatte positive tall

9,99999999999999E+307

Største tillatte negative tall

–9,99999999999999E+307

Største tillatte positive tall via formel

1,7976931348623158e+308

Største tillatte negative tall via formel

–1,7976931348623158e+308

Lengde på formelinnhold

8 192 tegn

Intern lengde på formel

16  384 byte

Gjentakelser

32 767

Matriser i regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Merkede områder

2 048

Argumenter i en funksjon

255

Nestede nivåer i funksjoner

64

Brukerdefinerte funksjonskategorier

255

Antall tilgjengelige regnearkfunksjoner

341

Størrelse på operandstakken

1 024

Avhengighet på tvers av regneark

64 000 regneark som kan referere til andre ark

Matriseformelavhengighet på tvers av regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Områdeavhengighet

Begrenset av tilgjengelig minne

Områdeavhengighet per regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Avhengighet av en enkelt celle

4 milliarder formler kan avhenge av en enkelt celle

Lengde på koblet celleinnhold fra lukkede arbeidsbøker

32 767

Tidligste dato tillatt i beregninger

1. januar 1900 (1. januar 1904, hvis 1904-datosystemet brukes)

Siste dato tillatt i beregninger

31. desember 9999

Lengste tidsperiode som kan angis

9999:59:59

Spesifikasjoner og begrensninger for diagrammer

Funksjon

Maksimumsgrense

Diagrammer som kan kobles til et regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Regneark som et diagram kan referere til

255

Dataserier i ett diagram

255

Datapunkt i en dataserie for todimensjonale diagrammer

32 000

Datapunkt i en dataserie for tredimensjonale diagrammer

4 000

Datapunkt for alle dataserier i ett diagram

256 000

Spesifikasjoner og begrensninger for pivottabell- og pivotdiagramrapporter

Funksjon

Maksimumsgrense

Pivottabellrapporter i et ark

Begrenset av tilgjengelig minne

Unike elementer per felt

1 048 576

Rad- eller kolonnefelt i en pivottabellrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Rapportfiltre i en pivottabellrapport

256 (kan begrenses av tilgjengelig minne)

Verdifelt i en pivottabellrapport

256

Beregnede elementformler i en pivottabellrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Rapportfiltre i en Pivotdiagramrapporter

256 (kan begrenses av tilgjengelig minne)

Verdifelt i en pivotdiagramrapport

256

Beregnet elementformler i en pivotdiagramrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Lengde på MDX-navnet for et pivottabellelement

32 767

Lengde på en relasjonsstreng i pivottabell

32 767

Arbeidsbøker med "Tillat ved mer enn én bruker..." innstillingen endringer aktivert

Hvis innstillingen for Tillat flere brukere... er på for en arbeidsbok, gjelder følgende informasjon. Denne innstillingen er aktivert når du bruker Deling av arbeidsbøker.

Funksjon

Maksimumsgrense

Brukere som kan åpne og dele arbeidsboken samtidig

256

Personlige visninger i arbeidsboken

Begrenset av tilgjengelig minne

Dager som endringslogg kan vedlikeholdes

32 767 (standard er 30 dager)

Arbeidsbøker som kan flettes samtidig

Begrenset av tilgjengelig minne

Celler som kan merkes

32 767

Farger som kan brukes til å identifisere endringer som er gjort av forskjellige brukere, når merking av endringer er aktivert

32 (hver bruker identifiseres ved hjelp av en egen farge. Endringer som gjøres av den aktive brukeren merkes med blått)

Excel-tabeller i arbeidsboken

0 (null)

Obs!: En arbeidsbok som inneholder én eller flere tabeller i Excel kan ikke ha Tillat flere brukere... innstillingen er aktivert.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×