Sortere data i en pivottabell eller et pivotdiagram

Det er praktisk å sortere data i alfabetisk rekkefølge eller fra høyeste til laveste verdi (eller omvendt) når du har store mengder data i en Pivottabell eller et Pivotdiagram. Du kan ordne dataene slik at det blir enklere å finne elementene du vil analysere, med sortering.

Viktig!: Vær oppmerksom på dette når du sorterer data:

 • Sorteringsrekkefølger varierer etter lokale innstillinger. Kontroller at du har riktig lokal innstilling i Regionale innstillinger eller Innstillinger for region og språk i kontrollpanelet på datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer den lokale innstillingen, kan du se hjelpesystemet for Windows.

 • Data med innledende mellomrom påvirker sorteringsresultatene. Du får optimale sorteringsresultater hvis du fjerner eventuelle innledende mellomrom før du sorterer dataene.

 • Du kan ikke sortere tekstoppføringer der det skilles mellom store og små bokstaver.

 • Du kan ikke sortere etter et bestemt format, for eksempel celle- eller skriftfarge, eller etter indikatorer for betinget formatering, for eksempel ikonsett.

Klikk på pilen ved siden av cellene Radetiketter og Kolonneetiketter for å sortere i en pivottabell.

 1. Klikk et felt i raden eller kolonnen du vil sortere.

 2. Klikk pilen Filtrere rullegardinpil for Radetiketter eller Kolonneetiketter, og klikk deretter ønsket sorteringsalternativ.

Radetikettfilter

 1. Hvis du vil sortere data i stigende eller synkende rekkefølge, klikker du Sorter fra A til Å eller Sorter fra Å til A.

Sorteringsknapper

Tekstoppføringer sorteres i alfabetisk rekkefølge, tall fra minste til største (eller omvendt) og datoer og klokkeslett fra eldste til nyeste eller nyeste til eldste.

Sortere en kolonne som ikke har en pilknapp

Du kan sortere etter enkeltverdier eller etter delsummer ved å høyreklikke en celle, velge Sorter og deretter velge en sorteringsmetode. Sorteringsrekkefølgen brukes på alle cellene på samme nivå i kolonnen som inneholder cellen.

I eksemplet nedenfor er dataene under kategorinivået (hjelm, reiseveske) sortert alfabetisk, fra A til Å.

Standard sortering på Radetiketter

Hvis du vil vise totalsummene for produkter sortert fra største til minste, velger du et hvilket som helst tall i Totalsum-kolonnen, og sorterer etter det.

Sortering av verdier i totalsum-kolonnen fra størst til minst

Tips!:  Du kan gruppere, filtrere eller bruke betinget formatering på pivottabellen eller pivotdiagrammet for å raskt finne det du trenger.

Angi egendefinerte sorteringsalternativer

Hvis du vil sortere bestemte elementer manuelt eller endre sorteringsrekkefølgen, kan du angi egne sorteringsalternativer.

 1. Klikk et felt i raden eller kolonnen du vil sortere.

 2. Klikk pilen Filtrere rullegardinpil for Radetiketter eller Kolonneetiketter, og klikk deretter Flere sorteringsalternativer.

Radetikettfilter

 1. Velg ønsket sorteringstype i dialogboksen Sorter:

Dialogboksen Sorter

 • Klikk Manuell hvis du vil omorganisere elementer ved å dra dem.

  Du kan ikke dra elementer som vises i Verdier-området i feltlisten for pivottabellen.

 • Klikk Stigende (A til Å) etter eller Synkende (Å til A) etter, og velg deretter feltet du vil sortere.

 • Hvis du vil ha flere alternativer, klikker du Flere alternativer, og deretter velger du ønsket alternativ i dialogboksen Flere sorteringsalternativer:

  Dialogboksen Flere sorteringsalternativer

  • Merk av eller fjern merket for Sorter automatisk hver gang rapporten oppdateres under Autosorter for å tillate eller stoppe automatisk sortering når dataene i pivottabellen oppdateres.

  • Velg den egendefinerte rekkefølgen du vil bruke, under Første sorteringsnøkkel. Dette alternativet er bare tilgjengelig når det ikke er merket av for Sorter automatisk hver gang rapporten oppdateres under Autosorter.

   Excel har egendefinerte lister for dag i uken og måned i året, men du kan også opprette dine egne egendefinerte lister for sortering.

   Obs!: En egendefinert sorteringsrekkefølge for lister beholdes ikke når du oppdaterer data i pivottabellen.

  • Klikk Totalt eller Verdier i merket kolonne under Sorter etter hvis du vil sortere etter disse verdiene. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når du angir Manuell for sortering.

   Tips!: Klikk Datakilderekkefølge hvis du vil gjenopprette opprinnelig rekkefølge for elementene. Dette alternativet er bare tilgjengelig for OLAP-kildedata (Online Analytical Processing).

Her er en rask måte å sortere data i rader og kolonner på:

 1. Klikk et felt i raden eller kolonnen du vil sortere.

 2. Klikk pilen Filtrere rullegardinpilRadetiketter eller Kolonneetiketter, og klikk deretter ønsket sorteringsalternativ.

Radetikettfilter

Hvis du klikker pilen Kolonneetiketter, velger du feltet du vil sortere først, etterfulgt av ønsket sorteringsalternativ.

 1. Hvis du vil sortere data i stigende eller synkende rekkefølge, klikker du Sorter stigende eller Sorter synkende.

Alternativer for stigende og synkende sortering

Tekstoppføringer sorteres i alfabetisk rekkefølge, tall fra minste til største (eller omvendt) og datoer og klokkeslett fra eldste til nyeste eller nyeste til eldste.

Sortere etter en bestemt verdi

 1. Klikk på pilen Filtrere rullegardinpilRadetiketter, og velg Sorter etter verdi.

Radetikettfilter

Hvis du klikker pilen Kolonneetiketter, velger du feltet du vil sortere først, etterfulgt av ønsket sorteringsalternativ.

 1. I boksen Sorter etter verdi under Velg verdi velger du verdien du vil sortere etter.

Boksen Sorter etter verdi

 1. Velg sorteringsrekkefølgen du vil bruke under Sorteringsalternativer.

Se også

Opprette en pivottabell for å analysere regnearkdata

Opprette en pivottabell for å analysere eksterne data

Opprette en pivottabell for å analysere data i flere tabeller

Filtrere data i en pivottabell

Gruppere data eller dele opp grupper med data i en pivottabellrapport

Bruke betinget formatering i pivottabeller

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×