Sort a list of data

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Excel kan du sortere tall, tekst, ukedager, måneder eller elementer fra egendefinerte lister du har opprettet. Du kan også sortere etter skriftfarge, cellefarge eller ikonsett. Sorteringer kan skille mellom store og små bokstaver.

Når du sorterer en kolonne, endrer du rekkefølgen på radene i kolonnen. Når du sorterer flere kolonner eller en tabell, endrer du vanligvis rekkefølgen på alle radene basert på innholdet i en bestemt kolonne.

Viktig!: 

 • Hvis kolonnene du vil sortere, inneholder både tall som er lagret som tall og tall som er lagret som tekst, blir ikke tallene sortert riktig. Tall som er lagret som tekst, er justert venstre i stedet for høyre. Hvis du vil formatere de valgte tallene konsekvent, velger du Tekst eller Tall i boksen TallformatHjem-fanen.

 • Tallformater-boksen

 1. Klikk en celle i en av kolonnene du vil sortere.

  Data i tilstøtende kolonner blir sortert på grunnlag av dataene i kolonnen som du valgte.

 2. Velg Stigende Ikonet Sorter stigende eller Synkende Ikonet Sortere synkendeData-fanen.

  Hvis du vil sortere

  Klikk

  Slik at de laveste verdiene kommer øverst i kolonnen

  A til Å

  Slik at de høyeste verdiene kommer øverst i kolonnen

  Å til A

Obs!: Hvis resultatet ikke blir som forventet, må du kontrollere at alle tall er lagret som tall. Negative tall som er importert fra regnskapssystemer, kan for eksempel være lagret som tekst.

Du kan sortere etter flere kolonner ved å legge til nivåer av sorteringsvilkår. Du kan for eksempel sortere en salgsrapport etter område, deretter etter dato og deretter etter selger. Hvert sorteringsnivå er representert med én rad i dialogboksen Sorter.

 1. Klikk en celle i en av kolonnene du vil sortere.

 2. Velg SorterData-fanen.

  Velg Sorter på Data-fanen i Excel

 3. Hvis dataene har en overskriftsrad, merker du av for Min liste har overskrifter. Men hvis dataene ikke har en overskriftsrad, fjerner du merket for Min liste har overskrifter.

 4. Klikk det tomme området under Kolonne i raden ved siden av Sorter etter, og klikk deretter kolonnen du vil sortere etter.

 5. Klikk Verdier under Sorter etter i den samme raden, og klikk deretter vilkårene du vil bruke, på hurtigmenyen.

  Du kan også velge å sortere basert på celle- eller skriftfarge, eller etter ikonet i en celle.

 6. Klikk A til Å under Rekkefølge i den samme raden, og klikk deretter vilkårene du vil bruke, på hurtigmenyen.

  Tips!: Hvis sorteringsrekkefølgen du vil bruke ikke er oppført, velger du Egendefinert liste. Hvis den egendefinerte sorteringsrekkefølgen du vil bruke ikke er oppført, kan du se delen "Opprette en egendefinert liste til å sortere etter".

 7. Hvis du valgte Cellefarge, Skriftfarge eller Celleikon i trinn 5, klikker du raden under Farge/ikon, og deretter klikker du vilkårene du vil bruke, på hurtigmenyen.

 8. Klikk Legg til nivå for hver ekstra kolonne du vil sortere etter.

  Ikonet Legg til nivå

  Fyll deretter ut kolonnene Kolonne, Sorter etter, Rekkefølge og Farge/ikon for den nye raden.

Obs!: Denne prosedyren kan ikke utføres i en tabell. Velg Konverter til områdeTabell-fanen hvis du vil fjerne tabellformatering slik at du kan sortere etter rader.

 1. Klikk en celle i raden du vil sortere.

 2. Velg SorterData-fanen.

  Velg Sorter på Data-fanen i Excel

 3. Hvis dataene har en overskriftsrad, merker du av for Min liste har overskrifter. Men hvis dataene ikke har en overskriftsrad, fjerner du merket for Min liste har overskrifter.

 4. Klikk Alternativer.

 5. Klikk Sorter fra venstre mot høyre under Retning, og klikk deretter OK.

 6. Klikk det tomme området ved siden av Deretter etter under Rad i den første raden, og klikk deretter den neste raden du vil sortere, på hurtigmenyen.

 7. Klikk Verdier under Sorter etter i den samme raden, og klikk deretter vilkårene du vil bruke, på hurtigmenyen.

 8. Klikk A til Å under Rekkefølge i den samme raden, og klikk deretter vilkårene du vil bruke, på hurtigmenyen.

  Tips!: Hvis sorteringsrekkefølgen du vil bruke ikke er oppført, velger du Egendefinert liste. Hvis den egendefinerte sorteringsrekkefølgen du vil bruke ikke er oppført, kan du se delen "Opprette en egendefinert liste til å sortere etter".

 9. Klikk Legg til nivå for hver ekstra rad du vil sortere etter.

  Ikonet Legg til nivå

  Fyll deretter ut kolonnene Rad, Sorter etter, Rekkefølge og Farge/ikon for den nye raden.

Excel inneholder egendefinerte lister som du kan sortere etter: ukedager og måneder. I tillegg kan du opprette dine egne egendefinerte lister, for eksempel klassetrinn som småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn på en skole. Når den egendefinerte listen er opprettet og du vil bruke den, velger du Egendefinert liste under Rekkefølge i Sorter-boksen.

 1. Klikk InnstillingerExcel-menyen, og klikk deretter Egendefinerte lister under Formler og lister.

 2. Klikk Legg til.

 3. Skriv inn verdiene for listen i den rekkefølgen du vil sortere dem, med et komma mellom hver verdi.

 4. Klikk Legg til når du er ferdig, og lukk deretter boksen Egendefinerte lister.

Excel inneholder egendefinerte lister som du kan sortere etter: ukedager og måneder. I tillegg viser den forrige fremgangsmåten hvordan du kan lage dine egne egendefinerte lister, for eksempel klassetrinn som småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn på en skole.

 1. Klikk en celle i en av kolonnene du vil sortere.

 2. Velg SorterData-fanen.

  Velg Sorter på Data-fanen i Excel

 3. Hvis dataene har en overskriftsrad, merker du av for Min liste har overskrifter. Men hvis dataene ikke har en overskriftsrad, fjerner du merket for Min liste har overskrifter.

 4. Klikk Egendefinert liste under Rekkefølge.

 5. Velg listen du vil sortere etter, og klikk deretter OK.

  Obs!: Den egendefinerte sorteringsrekkefølgen gjelder bare for kolonnen som er angitt under Kolonne. Hvis du vil sortere flere kolonner etter ukedag, måned eller en annen egendefinert liste, bruker du fremgangsmåten under Sorter en liste etter to eller tre kolonner tidligere i denne artikkelen for å sortere hver kolonne separat.

 1. Merk en kolonne med datoer og klokkeslett i et celleområde eller i en tabell.

 2. Velg Stigende Ikonet Sorter stigende eller Synkende Ikonet Sortere synkendeData-fanen.

  Obs!: Hvis resultatet ikke blir som forventet, kan det være at dataene inneholder datoer eller klokkeslett som er lagret som tekst eller tall i stedet for som datoer eller klokkeslett. Du lagrer tallene i dato- eller klokkeslettformat ved å merke kolonnen og velge Dato eller Klokkeslett i TallformatHjem-fanen.

 1. Klikk en celle i en av kolonnene du vil sortere.

 2. Velg SorterData-fanen.

  Velg Sorter på Data-fanen i Excel

 3. Velg Alternativer i Sorter-boksen, og velg deretter Skill mellom store og små bokstaver.

Hvis det finnes celler som er formatert med cellefarge eller skriftfarge i kolonnen du sorterer, kan du sortere etter disse fargene. Du kan også sortere etter et ikonsett som ble opprettet ved hjelp av et betinget format. Siden det ikke finnes noen standard sorteringsrekkefølge for cellefarge, skriftfarge eller ikoner, må du definere en egen rekkefølge for hver sortering.

 1. Klikk en celle i en av kolonnene du vil sortere.

 2. Velg SorterData-fanen.

  Velg Sorter på Data-fanen i Excel

 3. Hvis dataene har en overskriftsrad, merker du av for Min liste har overskrifter. Men hvis dataene ikke har en overskriftsrad, fjerner du merket for Min liste har overskrifter.

 4. Klikk det tomme området ved siden av Deretter etter under Kolonne, og klikk deretter kolonnen du vil sortere etter, på hurtigmenyen.

 5. Klikk Verdier under Sorter etter i den samme raden, og klikk deretter Cellefarge, Skriftfarge eller Celleikon på hurtigmenyen.

 6. Velg fargen eller ikonet under Farge/ikon.

 7. Under Rekkefølge velger du om den valgte fargen eller ikonet skal være øverst eller nederst på listen.

 8. Klikk Legg til nivå for hver ekstra kolonne du vil sortere etter.

  Ikonet Legg til nivå

  Fyll deretter ut kolonnene Kolonne, Sorter etter, Rekkefølge og Farge/ikon for den nye raden.

Viktig!: Vær forsiktig når du bruker denne funksjonen. Sortering etter én kolonne i et område kan gi resultater som du ikke vil ha, for eksempel at celler i kolonnen flyttes bort fra andre celler i den samme raden.

 1. Merk en kolonne i et celleområde som inneholder to eller flere kolonner.

  Obs!: Denne prosedyren kan ikke utføres i en tabell. Velg Konverter til områdeTabell-fanen hvis du vil fjerne tabellformatering slik at du kan sortere én kolonne.

 2. Merk kolonnedataene som du vil sortere.

 3. Klikk SorterData-fanen.

  Velg Sorter på Data-fanen i Excel

 4. Velg Fortsett med det merkede området i sorteringsadvarselen som vises, og klikk deretter Sorter.

  Hvis resultatet ikke er som du ønsker, klikker du Angre Angre-ikonet .

Dataanalyse begynner med sortering. Du kan sortere tekst (A til å eller å til A), tall (minste til største eller største til minste) og datoer og klokkeslett (eldste til nyeste eller fra nyeste til eldste) i én eller flere kolonner. Du kan også sortere etter en egendefinert liste som du oppretter (for eksempel stor, Middels og små). Eller du kan sortere etter format, inkludert cellefarge, skriftfarge eller ikonsett. De vanligste du vil sortere etter kolonne, men du kan også sortere etter rader.

Når du sorterer, kan du ordne dataene i en rekkefølge. Når du filtrerer, skjuler du derimot overflødige data. Hvis du vil ha mer informasjon om filtrering, kan du se filtrere en liste med data.

Når du sorterer på et celleområde, lagres ikke sorteringsvilkårene med arbeidsboken. Hvis du vil lagre sorteringsvilkår slik at du kan bruke den på nytt neste gang du åpner arbeidsboken, kan du lagre dataene som en Excel-tabell. Lagre dataene i en tabell når du sorterer flere kolonner, eller hvis du oppretter avanserte sorterings-vilkår som tar lang tid å opprette.

Når du bruker et sorteringsvilkår på nytt, kan du se forskjellige resultater. Dette kan skje hvis verdier som returneres av en formel, er endret og beregnes på arket. Det kan også oppstå hvis celleområdet eller tabellkolonnen har hatt data lagt til, endret eller slettet.

Sorterer data i Excel ved hjelp av følgende stigende sorteringsrekkefølge: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (mellomrom)! "# $ % & () *,. / : ; ? @ [\] ^ _ ' {|} ~ + <> = en b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z USANN SANN (ark feil) (tomme celler).

 1. Klikk en celle i en av kolonnene du vil sortere.

  Data i tilstøtende kolonner blir sortert basert på kolonnen du sorterer.

 2. Klikk pilen ved siden av Sorter under Sorter og Filtrer, i kategorien Data.

  Data-fanen, Sorter og filtrer-gruppen

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil sortere

  Klikk

  Slik at de laveste verdiene kommer øverst i kolonnen

  Stigende

  Slik at de høyeste verdiene kommer øverst i kolonnen

  Synkende

 4. Obs!: Hvis resultatet ikke blir som forventet, må du kontrollere at alle tall er lagret som tall. Negative tall som er importert fra regnskapssystemer, kan for eksempel være lagret som tekst.

Du kan sortere etter flere kolonner ved å legge til nivåer av sorteringsvilkår. Du kan for eksempel sortere en salgsrapport etter område, deretter etter dato og deretter etter selger. Hvert sorteringsnivå er representert med én rad i dialogboksen Sorter.

 1. Klikk en celle i en av kolonnene du vil sortere.

 2. Klikk pilen ved siden av SorterData-fanen under Sorter og Filtrer, og klikk deretter Egendefinert sortering.

  Data-fanen, Sorter og filtrer-gruppen

 3. Klikk Legg til nivå   Legg til knapp, Sorter-boksen .

  Hvis tabellen har en overskriftsrad, velger du avmerkingsboksen listen har overskrifter. Men hvis tabellen ikke har en overskriftsrad, fjerner du merket for listen har overskrifter.

 4. Klikk det tomme området ved siden av Deretter etter under Kolonne, og klikk deretter kolonnen du vil sortere etter, på hurtigmenyen.

 5. Klikk Verdier under Sorter etter i den samme raden, og klikk deretter vilkårene du vil bruke, på hurtigmenyen.

 6. Klikk A til Å under Rekkefølge i den samme raden, og klikk deretter vilkårene du vil bruke, på hurtigmenyen.

  Hvis du valgte Skriftfarge, Cellefarge eller Celleikon i trinn 5, under Farge/ikon, klikker du raden, og klikk deretter vilkårene du vil bruke på hurtigmenyen.

 7. Gjenta trinn 3 til 6 for hver kolonne du vil sortere etter.

 1. Klikk en celle i raden du vil sortere.

 2. Klikk pilen ved siden av SorterData-fanen under Sorter og Filtrer, og klikk deretter Egendefinert sortering.

  Data-fanen, Sorter og filtrer-gruppen

 3. Klikk Alternativer.

 4. Klikk Sorter fra venstre mot høyre under Retning, og klikk deretter OK.

 5. Klikk Legg til nivå   Legg til knapp, Sorter-boksen .

 6. Klikk det tomme området ved siden av deretter etter under rad, og klikk deretter raden som du vil sortere neste på hurtigmenyen.

 7. Klikk Verdier under Sorter etter i den samme raden, og klikk deretter vilkårene du vil bruke, på hurtigmenyen.

 8. Klikk A til Å under Rekkefølge i den samme raden, og klikk deretter vilkårene du vil bruke, på hurtigmenyen.

 9. Gjenta trinn 5 til 8 for hver rad du vil sortere etter.

Excel inneholder egendefinerte lister som du kan sortere etter: dager i uken og måned i året. I tillegg kan du opprette dine egne egendefinerte lister, for eksempel karakterer nivåer i en skole, for eksempel Freshman, Sophomore, han og Senior.

 1. Klikk InnstillingerExcel-menyen, og klikk deretter Egendefinerte lister Knapp for egendefinterte listeinnstillinger under formler og lister.  

 2. Klikk på Legg til.

 3. Skriv inn listeoppføringene i rekkefølgen du vil de skal sorteres. Når du er ferdig, klikker du OK.

Excel inneholder egendefinerte lister som du kan sortere etter: ukedager og måneder. I tillegg viser den forrige fremgangsmåten hvordan du kan lage dine egne egendefinerte lister, for eksempel klassetrinn som småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn på en skole.

 1. Klikk en celle i en av kolonnene du vil sortere.

 2. Klikk pilen ved siden av SorterData-fanen under Sorter og Filtrer, og klikk deretter Egendefinert sortering.

  Data-fanen, Sorter og filtrer-gruppen

 3. Klikk Legg til nivå   Legg til knapp, Sorter-boksen .

  Hvis tabellen har en overskriftsrad, velger du avmerkingsboksen listen har overskrifter. Men hvis tabellen ikke har en overskriftsrad, fjerner du merket for listen har overskrifter.

 4. Under rekkefølge, klikker du gjeldende sorteringsrekkefølgen, for eksempel A til Å, og klikk deretter Egendefinert liste.

 5. Velg listen du vil sortere etter, og klikk deretter OK.

  Obs!: Den egendefinerte sorteringsrekkefølgen gjelder bare for kolonnen som er angitt under Kolonne. Hvis du vil sortere flere kolonner etter ukedag, måned eller en annen egendefinert liste, bruker du fremgangsmåten under Sorter en liste etter to eller tre kolonner tidligere i denne artikkelen for å sortere hver kolonne separat.

 1. Merk en kolonne med datoer og klokkeslett i et celleområde eller i en tabell.

 2. Klikk pilen ved siden av SorterData-fanen under Sorter og Filtrer, og klikk deretter Stigende eller synkende.

  Data-fanen, Sorter og filtrer-gruppen

  Obs!: Hvis resultatet er ikke som forventet, kolonnen kan inneholde datoer eller klokkeslett som er lagret som tekst eller tall, i stedet for som datoer eller klokkeslett. Hvis du vil lagre tallene i dato- eller klokkeslettformatet, Merk kolonnen, og velg Tallformat under tall i kategorien Hjem, og klikk deretter dato eller klokkeslett.

Hvis det finnes celler som er formatert med cellefarge eller skriftfarge i kolonnen du sorterer, kan du sortere etter disse fargene. Du kan også sortere etter et ikonsett som ble opprettet ved hjelp av et betinget format. Siden det ikke finnes noen standard sorteringsrekkefølge for cellefarge, skriftfarge eller ikoner, må du definere en egen rekkefølge for hver sortering.

 1. Klikk en celle i en av kolonnene du vil sortere.

 2. Klikk pilen ved siden av SorterData-fanen under Sorter og Filtrer, og klikk deretter Egendefinert sortering.

  Data-fanen, Sorter og filtrer-gruppen

 3. Klikk Legg til nivå   Legg til knapp, Sorter-boksen .

  Hvis tabellen har en overskriftsrad, velger du avmerkingsboksen listen har overskrifter. Men hvis tabellen ikke har en overskriftsrad, fjerner du merket for listen har overskrifter.

 4. Klikk det tomme området ved siden av Deretter etter under Kolonne, og klikk deretter kolonnen du vil sortere etter, på hurtigmenyen.

 5. Klikk verdier under Sorter etter i den samme raden, og klikk deretter Cellefarge, Skriftfarge eller Ikon farge på hurtigmenyen.

 6. Gjenta trinn 3 til 5 for hver kolonne du vil sortere etter.

Viktig!: Vær forsiktig når du bruker denne funksjonen. Sortering etter én kolonne i et område kan gi resultater som du ikke vil ha, for eksempel at celler i kolonnen flyttes bort fra andre celler i den samme raden.

 1. Merk en kolonne i et celleområde som inneholder to eller flere kolonner.

  Obs!: Denne fremgangsmåten ikke kan utføres i en tabell.

 2. Merk kolonnedataene som du vil sortere.

 3. Klikk SorterData-fanen under Sorter og Filtrer.

  Data-fanen, Sorter og filtrer-gruppen

 4. Velg Fortsett med det merkede området i sorteringsadvarselen som vises, og klikk deretter Sorter.

  Hvis resultatet er ikke det du ønsker, klikker du Angre   Angre-knappen .

Du kan sortere kinesisk tekst etter uttale av kinesiske tegn eller antall strøk.

Viktig!: For å fullføre denne prosedyren må du først aktivere kinesiske språkfunksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå på funksjoner for kinesisk.

 1. Klikk en celle i en av kolonnene du vil sortere.

 2. Klikk pilen ved siden av SorterData-fanen under Sorter og Filtrer, og klikk deretter Egendefinert sortering.

  Data-fanen, Sorter og filtrer-gruppen

 3. Hvis du vil legge til en annen sorteringsvilkår, klikker du Legg til nivå   Legg til knapp, Sorter-boksen .

  Hvis tabellen har en overskriftsrad, velger du avmerkingsboksen listen har overskrifter. Men hvis tabellen ikke har en overskriftsrad, fjerner du merket for listen har overskrifter.

 4. Hvis du vil endre sorteringsrekkefølgen, under rekkefølge, klikker du gjeldende sorteringsrekkefølgen, for eksempel A til Å, og klikk deretter Egendefinert liste.

 5. Klikk Alternativer, og gjør deretter et eller flere av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Sorter fra topp til bunn

  Under retning klikker du Sorter fra topp til bunn.

  Sorter fra venstre mot høyre

  Klikk Sorter fra venstre mot høyre under retning.

  Sorter etter strek rekkefølge

  Velg Strek rekkefølge under metode.

  Sorter etter Stavelsessortering

  Velg Stavelsessortering under metode.

 6. Klikk OK.

  Obs!: Den egendefinerte sorteringsrekkefølgen gjelder bare for kolonnen som er angitt under Kolonne. Hvis du vil sortere flere kolonner etter ukedag, måned eller en annen egendefinert liste, bruker du fremgangsmåten under Sorter en liste etter to eller tre kolonner tidligere i denne artikkelen for å sortere hver kolonne separat.

Dataanalyse begynner med sortering. Du kan sortere tekst (A til å eller å til A), tall (minste til største eller største til minste) og datoer og klokkeslett (eldste til nyeste eller fra nyeste til eldste) i én eller flere kolonner. Du kan også sortere etter en egendefinert liste som du oppretter (for eksempel stor, Middels og små). Eller du kan sortere etter format, inkludert cellefarge, skriftfarge eller ikonsett. De vanligste du vil sortere etter kolonne, men du kan også sortere etter rader.

Når du sorterer, kan du ordne dataene i en rekkefølge. Når du filtrerer, skjuler du derimot overflødige data. Hvis du vil ha mer informasjon om filtrering, kan du se filtrere en liste med data.

Når du sorterer på et celleområde, lagres ikke sorteringsvilkårene med arbeidsboken. Hvis du vil lagre sorteringsvilkår slik at du kan bruke den på nytt neste gang du åpner arbeidsboken, kan du lagre dataene som en Excel-tabell. Lagre dataene i en tabell når du sorterer flere kolonner, eller hvis du oppretter avanserte sorterings-vilkår som tar lang tid å opprette.

Når du bruker et sorteringsvilkår på nytt, kan du se forskjellige resultater. Dette kan skje hvis verdier som returneres av en formel, er endret og beregnes på arket. Det kan også oppstå hvis celleområdet eller tabellkolonnen har hatt data lagt til, endret eller slettet.

Sorterer data i Excel ved hjelp av følgende stigende sorteringsrekkefølge: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (mellomrom)! "# $ % & () *,. / : ; ? @ [\] ^ _ ' {|} ~ + <> = en b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z USANN SANN (ark feil) (tomme celler).

Se også

Filtrere en liste med data

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×