Slik tilpasser du en boks for rik tekst

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du setter inn en boks for rik tekst i en skjemamal, kan du tilpasse den ved å endre egenskapene og innstillingene i dialogboksen Egenskaper for rik tekst-boksen. Dobbeltklikk boks for rik tekst der du vil endre egenskapene for å åpne denne dialogboksen på skjemamalen.

Tabellen nedenfor beskriver noen av måtene du kan tilpasse en boks for rik tekst, og gir årsaker til hvorfor du kanskje gjøre dette. Selv om tabellen ikke er ment å gi detaljert fremgangsmåter for informasjon om alternativene i dialogboksen Egenskaper for rik tekst-boksen, det gi deg et inntrykk av alternativene som er tilgjengelige.

Obs!: 

  • Hvis du utformer en nettleserkompatibel skjemamal, er bestemte funksjoner i dialogboksen Egenskaper for boks for rik tekst ikke tilgjengelige. Du kan for eksempel selektivt angi formateringsalternativer for rik tekst, for eksempel tegn eller avsnittsskift sideskift.

  • Hvis skjemamalen er basert på en database, et skjema eller en annen eksisterende datakilde, kan du ikke kunne tilpasse alle delene av en kontroll. Hvis du for eksempel kanskje du kan endre størrelsen på kontrollen, men ikke feltet eller gruppere navnet, som er utledet fra den eksisterende datakilden.

Fane

Oppgave

Detaljer

Data

Endre navnet på tilknyttede feltet

Når du utformer en ny, tom skjemamal, kan du endre standard felt eller gruppenavn for en kontroll til noe som er enklere å identifisere når du arbeider med datakilden. Hvis du for eksempel er et felt kalt "Møtenotater" enklere å forstå enn et felt kalt "felt1".

Obs!: Endring av feltnavnet, endres ikke binding mellom en boks for rik tekst og et felt i datakilden. Hvis du trenger ikke binde en boks for rik tekst til et annet felt, høyreklikker du boksen rik tekst, og klikk deretter Endre Binding på hurtigmenyen.

Data

Angi en standardverdi

Hvis du vil standardteksten skal vises i en kontroll når en bruker åpner skjemaet, kan du skrive inn teksten i verdi-boksen. Du kan også bruke verdien til et annet felt i datakilden som standardverdi for en kontroll. Standardverdier er forskjellig fra plassholdertekst (som er beskrevet senere i denne artikkelen) ved at de alltid lagres som data i skjemafilen (.xml).

Data

Legge til datavalidering

Klikk Datavalidering for å angi regler for datavalidering for kontrollen. Hvis du for eksempel hvis du trenger delenummer som skal angis i et bestemt format, tre tall, og deretter en tankestrek, og deretter to mer tall – du kan bruke datavalidering til å sikre at brukere i samsvar med denne mønster.

Vis

Aktivere avsnittsskift

Avsnittsskift er som standard aktivert for bokser for rik tekst slik at brukere kan skrive inn avsnitt med informasjon i boksen for rik tekst. Hvis du vil hindre brukere i å gjøre dette, fjerner du merket for avsnittsskift. Hvis du aktiverer avsnittsskift i boksene for rik tekst støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler.

Vis

Aktivere tegnformatering

Som standard er tegnformatering aktivert for bokser for rik tekst slik at brukere kan formatere teksten de skriver inn i boksen for rik tekst. Hvis du vil hindre brukere i å gjøre dette, fjerner du merket for tegnformatering. Hvis du aktiverer tegnformatering i boksene for rik tekst støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler.

Vis

Aktivere fullstendig rikt tekstformat

Som standard er i Fullstendig rikt tekstformat (bilder, tabeller, osv.) merket i dialogboksen Egenskaper for boks for rik tekst slik at brukere kan sette inn bilder og tabeller i boksen for rik tekst. Du kan angi at brukere kan bygge inn bilder i skjemaet, som lagrer de faktiske bildedata i den underliggende skjemafilen (.xml), eller koble bilder, slik at det lagres en Hyperkoblingsreferanse til bildet i XML-filen. Enkelte innstillinger ikke som støttes i webleserkompatible skjemamaler, for eksempel aktivering av koblede bilder i boksene for rik tekst.

Vis

Vise plassholdertekst

Hvis du vil gi veiledning til brukerne om hvilke data som skal angis i boksen rik tekst, kan du skrive inn instruksjonstekst i plassholder-boksen. Hvis du har en foretrukket metode som du vil at brukerne kan fylle ut boks for rik tekst, kan du for eksempel bruke plassholdertekst til å gi instruksjoner.

Som en standardverdi vises plassholdertekst i en tekstoppføring kontroll når en bruker åpner et skjema. Plassholdertekst er imidlertid forskjellig fra standardverdier på følgende tre måter:

  • Plassholdertekst lagres aldri som data i skjemafilen (.xml).

  • I motsetning til en standardverdi som vises som vanlig tekst i en kontroll, vises plassholdertekst alltid nedtonet.

  • Plassholdertekst støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler i motsetning til en standardverdi.

Vis

Skrivebeskytte boks for rik tekst

Hvis du vil hindre at brukere endrer innholdet i en kontroll, velger du skrivebeskyttet - merket. Hvis du for eksempel i én visning, brukere kan skrive inn data i en boks for rik tekst. Brukere kan se gjennom hva de skrevet i en skrivebeskyttet versjon av boks for rik tekst i en annen, sammendrag visning. Selv om en skrivebeskyttet rik tekst-boksen ikke vises nedtonet i skjemaet, bli brukere hindret i å skrive inn informasjon i boksen for rik tekst.

Vis

Slå av stavekontrollen

Hvis du vil hindre brukere i å kontrollere stavemåte i teksten i en boks for rik tekst, kan du fjerne merket for Aktiver stavekontrollen, som er valgt som standard. Du kan for eksempel deaktivere stavekontrollen for bokser for rik tekst som viser egennavn.

Vis

Hindre tekstbryting

Tekstbryting er aktivert som standard, i boksene for rik tekst. Hvis du vil hindre tekstbryting, fjerner du merket for Bryt tekst. Hvis tekstbryting er aktivert, kan du velge rulleknapper alternativer i rulling-listen. Du kan for eksempel få rullefelt vises i boksen for rik tekst når brukere skriver inn mer tekst enn boks for rik tekst kan vises som standard. For å rulle nedover alternativer for å fungere, må boks for rik tekst være en fast høyde og bredde.

Vis

Legge til betinget formatering

Klikk Betinget formatering for å åpne dialogboksen Betinget formatering, der du kan endre utseendet på en kontroll, inkludert synligheten, basert på verdier som brukerne angir i skjemaet. Du kan for eksempel bruke betinget formatering til å skjule en boks for rik tekst med mindre en er merket av for bestemte.

Størrelse

Justere størrelsen, utfyllingen og marger

Du kan angi størrelsen på en kontroll manuelt ved å skrive inn verdier i boksene Høyde og Bredde. Du kan også fornye mellomrommet i og utenfor kontrollen ved å endre utfyllingen, som er bufferen avstanden omkringliggende kontrollens innhold, eller margene, som er avstanden mellom kontrollens kantlinje og eventuell omkringliggende tekst eller Kontroller i skjemamalen.

Størrelse

Justere boks for rik tekst med etiketten

Hvis du vil justere tekst i en boks for rik tekst med etiketten bedre, klikker du Juster-knappen. Når du justerer en boks for rik tekst, endres den eksisterende verdien i Høyde-boksen til automatisk i Microsoft Office InfoPath. Dette reduserer høyden på boks for rik tekst slik at teksten i den justeres bedre med omkringliggende tekst. InfoPath endrer også utfylling og marger innstillinger etter behov.

Avansert

Angi et skjermtips

Hvis du vil gjøre en forklarende merknad vises når brukeren flytter musepekeren over kontrollen, skriver du teksten du vil bruke, i skjermtips-boksen. Tilgjengelighetsverktøy, for eksempel skjermen gå gjennom verktøy som gjør det på skjermen informasjon som er tilgjengelig som syntetisk tale eller oppdaterbar Braille vises, er ofte avhengige disse skjermtips å tolke informasjon for brukerne.

Avansert

Endre tabulatorrekkefølgen

Du kan endre plasseringen av en kontroll i skjemamal totale tabulatorrekkefølgen. Tabulatorrekkefølgen er rekkefølgen som fokus flyttes i et skjema fra ett felt eller objekt til neste brukere trykker TAB eller SKIFT + TAB. Kategorien indeks standardinnstillingen for alle kontroller i en skjemamal er 0, men tabulatorrekkefølgen begynner med 1. Det vil si skal en kontroll med 1 i boksen i kategorien rekkefølge være besøkt først når brukerne trykker TAB-tasten. En kontroll med 2 i boksen i kategorien rekkefølge skal være besøkt nummer to, og så videre. Alle kontroller med 0 i boksen i kategorien rekkefølge, er sist i tabulatorrekkefølgen. Hvis du vil hoppe over kontroller i tabulatorrekkefølgen, kan du angi -1 i boksen i kategorien rekkefølge.

Avansert

Tilordne en hurtigtast

Du kan skrive inn en bokstav eller tall i hurtigtast-boksen for å angi en hurtigtast. Hurtigtaster mulig for brukere å navigere til en kontroll ved å trykke en kombinasjon av tastetrykk i stedet for å flytte musen. Hvis du velger å bruke hurtigtaster i skjemamalen, må du formidle til brukerne at hurtigtastene finnes. Du kan for eksempel skriver inn (ALT + S) etter en tekstetikett å la brukerne vite at det er en hurtigtast for en Selger tekstboks.

Avansert

Angi og tilpasse flettingen handlinger

Klikk Slå sammen innstillinger for å angi hvordan dataene som brukerne angir i kontrollen skal vises når flere skjemaer kombineres. Du kan for eksempel velge å prefiks hvert element fra en boks for rik tekst med et bestemt ord eller Skill hvert element med semikolon.

Avansert

Vise ViewContext-identifikatoren for boks for rik tekst

Du kan bruke ViewContext-verdien til å identifisere kontrollen i kode. Hvis du vet ViewContext-verdien, kan du for eksempel bruke denne verdien med ExecuteAction-metoden i Vis-objektet til å utføre en redigeringshandlingen programmatisk på XML-data som er bundet til kontrollen.

Avansert

Angi og tilpasse et inndataområde

Klikk Inndataområde for å angi hvilken type inndata fra brukeren som er ment for kontrollen. Dette kan hjelpe med å forbedre gjenkjenningen håndskrift og tale inndata for kontrollen. Hvis du bruker IS_URL inndataområde for kontrollen, vet for eksempel InfoPath vil ignorere mellomrom mellom ord.

Webleserskjemaer

Tilpasse innstillingene for å sende data tilbake til serveren

Kategorien webleserskjemaer vises bare når du utformer en webleserkompatibel skjemamal. Du kan styre om data som er sendt til serveren når brukere endrer data i boksen for rik tekst.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×