Slette en figur fra en SmartArt-grafikk

Du kan slette en figur i tekstruten eller i SmartArt-grafikken.

I denne artikkelen

Oversikt over sletting av figurer

Slette en figur i tekstruten

Slette en figur i SmartArt-grafikk

Oversikt over sletting av figurer

Hvis du sletter en linje i tekst på nivå 1 når det finnes tekst på nivå 2, flyttes den første linjen i tekst på nivå 2 opp til nivå 1 (den øverste figuren). I følgende illustrasjon har figur 1, 2 og 3 tekst på nivå 2 som består av punktmerking og alfabetiske tegn.

Oppsettet Liste over loddrette vinkeltegn som viser to tekstnivåer

Når du sletter tekst på nivå 1 fra figur 2, flyttes tekst på nivå 2, C, opp til nivå 1.

Oppsettet Liste over loddrette vinkeltegn som viser tekst på nivå 2 flyttet opp

Det er ikke mulig å slette en figur som er en del av en større figur. I oppsettet Liste over bøyd bildeaksent i Liste-typen i følgende illustrasjon kan du for eksempel ikke slette bare den lille, sirkelformede figuren i noen av de tre større figurene. Du må merke alle de tilknyttede figurene sammen, og deretter kan du slette den større figuren. (Tilknyttede figurer er figurene som til sammen utgjør en større figur). I eksemplet under er de tilknyttede figurene merket.

Bøyningsliste 1 SmartArt-grafikken viser merkede figurer

Det er ikke mulig å slette bakgrunnsfigurer, for eksempel pilfigurer eller divisorfeltet i oppsettet Motvektspiler (Relasjon-typen).

Til toppen av siden

Slette en figur i tekstruten

  1. Merk tekstlinjen som representerer figuren du vil slette.

  2. Trykk DEL to ganger.

Merknad: Hvis du har en figur på øverste nivå som har andre figurer og en Assistent-figur under, som vises slik i tekstruten, og du deretter sletter figuren på øverste nivå, flyttes Assistent-figuren automatisk til det øverste nivået i hierarkiet.

Til toppen av siden

Slette en figur i SmartArt-grafikk

  1. Klikk kantlinjen for figuren du vil slette.

  2. Trykk SLETT.

Merknad: 

  • Når du vil slette en figur, må du klikke kantlinjen. Hvis figuren du vil slette, inneholder tekst, og du klikker inne i figuren i stedet for å klikke kantlinjen, slettes noe av teksten når du trykker DEL, men selve figuren slettes ikke.

  • Hvis du prøver å slette en figur som er kombinert med andre figurer for å lage en større figur (en tilknyttet figur), slettes bare teksten i den merkede figuren. Hvis du for eksempel i den siste illustrasjonen (den som viser merkede, tilknyttede figurer), merker den store, hvite figuren som er over de mindre, fargede rektanglene, og deretter trykker DEL, slettes teksten i den hvite figuren, mens selve figuren beholdes. Du kan imidlertid bruke fyllfarger og linjestiler for å gi inntrykk av at figuren er slettet.

  • Hvis du har tilpasset en figur på øverste nivå eller teksten i figuren, kan all tilpasning av figuren gå tapt når en figur på et lavere nivå flyttes opp.

  • Hvis du merker en figur (for eksempel en linje eller en pil) som kobler figurer til hverandre, slettes bare teksten i denne figuren, og det er ikke mulig å slette figurer som kobler til. Du kan imidlertid bruke fyllfarger og linjestiler for å gi inntrykk av at figuren er slettet.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×