Slå sammen kolonner (Power Query)

Obs!: Power Query kalles Hent og transformer i Excel 2016. Informasjonen her gjelder for begge. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hent og transformer i Excel 2016.

Obs!: Se en kort video om hvordan du viser redigeringsprogrammet for spørring på slutten av denne artikkelen.

Med Power Query kan du slå sammen to eller flere kolonner i en spørring. Du kan slå sammen kolonner og erstatte dem med en sammenslått kolonne, eller opprette en ny sammenslått kolonne sammen med kolonner som er slått sammen. Du kan bare slå sammen kolonner av Tekst-datatypen.

Jeg vil

Slå sammen kolonner for å erstatte eksisterende kolonner

Slå sammen kolonner for å opprette en ny kolonne

Se også

Slå sammen kolonner for å erstatte eksisterende kolonner

 1. I Redigeringsprogram for spørring må du sørge for at kolonnene du vil flette, er av Tekst-datatypen. Høyreklikk en kolonneoverskrift, og velg Endre type > Tekst fra hurtigmenyen.

 2. Velg én eller flere kolonner du vil slå sammen. Trykk CTRL-tasten, og klikk kolonneoverskriftene for å velge de kolonnene du vil slå sammen. Rekkefølgen på verdiene i den sammenslåtte kolonnen avhenger av rekkefølgen som ble valgt for kolonnene som skal slås sammen.

 3. Høyreklikk de merkede cellene, og klikk Slå sammen kolonner.

  Slå sammen kolonner

  Obs!: Kommandoen Slå sammen kolonner er bare tilgjengelig hvis alle kolonnene som er valgt for sammenslåingen er av Tekst-datatypen.

 4. I dialogboksen Slå sammen kolonner angir du et skilletegn mellom kolonneverdiene som skal slås sammen. Du kan velge fra forhåndsdefinerte skilletegnverdier, eller angi en egendefinert skilletegnverdi.

  Velge et skilletegn

 5. Klikk OK. En sammenslått kolonne opprettes for å erstatte kolonnene som er valgt for sammenslåingen. Gi nytt navn til den sammenslåtte kolonnen etter behov.

  Sammenslåtte kolonner

Til toppen av siden

Slå sammen kolonner for å opprette en ny kolonne

Du kan sette inn en tilpasset kolonne i spørringstabellen og bruke en formel for tilpasset kolonne til å slå sammen verdiene i to eller flere kolonner. I dette tilfellet er de eksisterende sammenslåtte kolonnene tilgjengelige sammen med den nye sammenslåtte kolonnen i spørringstabellen.

Slik slår du sammen kolonneverdier ved å sette inn en tilpasset kolonne:

 1. I Redigeringsprogram for spørring må du sørge for at kolonnene du vil flette, er av Tekst-datatypen. Høyreklikk en kolonneoverskrift, og velg Endre Type > Tekst.

 2. Klikk tabellikonet ( Tabellikon ), og klikk deretter Sett inn tilpasset kolonne. Du kan også høyreklikke en kolonneoverskrift og deretter klikke Sett inn tilpasset kolonne.

  Sette inn en tilpasset kolonne

 3. I dialogboksen Sett inn tilpasset kolonne:

  1. Dobbeltklikk den første kolonnen du vil slå sammen fra Tilgjengelige kolonner-listen, eller klikk kolonnen fra Tilgjengelige kolonner-listen og klikk Sett inn. Kolonnen blir lagt til i Tilpasset kolonneformel-boksen.

  2. I Tilpasset kolonneformel-boksen skriver du inn & etter den første kolonnen som du satte inn. &-operatoren brukes til å kombinere verdier.

  3. Angi et skilletegn mellom verdiene. I dette eksemplet vil vi angi mellomrom som skilletegn mellom verdiene ved å angi " ".

  4. Skriv inn og etter " ".

  5. Angi den andre kolonnen du vil slå sammen etter og ved å dobbeltklikke kolonnenavnet i Tilgjengelige kolonner-listen, eller klikk kolonnen fra Tilgjengelige kolonner-listen og klikk deretter Sett inn. I dette eksemplet har vi slått sammen de samme kolonnene som tidligere (OrderID og CustomerID), atskilt med mellomrom.

   Angi en tilpasset kolonneformel for å slå sammen kolonneverdier

 4. Klikk OK. En Tilpasset kolonne opprettes på slutten av spørringstabellen med sammenslåtte verdier fra de opprinnelige kolonnene. I dette tilfellet vil de opprinnelige kolonnene også være tilgjengelige i spørringstabellen. Gi nytt navn til den tilpassede kolonnen etter behov.

  Tilpasset, sammenslått kolonne

Til toppen av siden

Se også

Sette inn en egendefinert kolonne i en tabell

Forme data

Hjelp for Microsoft Power Query for Excel

Obs!: Redigeringsprogrammet for spørring vises bare når du laster inn, redigerer eller oppretter en ny spørring ved hjelp av Power Query. Følgende video viser hvordan redigeringsprogrammet for spørring vises etter at du har redigert en spørring fra en Excel-arbeidsbok. Hvis du vil vise redigeringsprogrammet for spørring uten å laste inn eller redigere en eksisterende arbeidsbokspørring, velger du Fra andre kilder > Tom spørring i Hent eksterne data-delen av Power Query-fanen på båndet. Følgende video viser en måte å vise redigeringsprogrammet for spørring på.

Slik ser du redigeringsprogrammet for spørringer i Excel

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×