Skrive ut publikasjoner på bordskrivere

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Finn koblinger til mer informasjon om hvordan du skriver ut ulike versjoner av den samme publikasjonen på samme ark, hvordan du skriver ut eksemplarer av ulike publikasjoner på samme ark og hvordan du skriver ut tosidige eksemplarer (begge sider) i delen Se også.

Hva vil du gjøre?

Skrive ut én eller flere kopier av en publikasjon

Skrive ut bestemte sider av en publikasjon

Endre antall eksemplarer som skal skrives ut på et ark

Skrive ut ett eller flere eksemplarer av en publikasjon

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Angi antallet eksemplarer du vil skrive ut, under Eksemplarer.

 3. Velg eventuelle andre alternativer du vil bruke, og klikk deretter Skriv ut.

Til toppen av siden

Skrive ut bestemte sider av en publikasjon

Du kan velge gjeldende side for å skrive ut siden som du viser for øyeblikket.

Skrive ut et sideområde

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. I dialogboksen Skriv ut klikker du kategorien Innstillinger for publikasjon og papir.

 3. Klikk Sider under Utskriftsområde.

 4. I tekstboksen skriver du inn sidetallet til den første siden du vil skrive ut, skriver inn en bindestrek, og skriver deretter inn den siste siden i området du vil skrive ut, for eksempel 2-4.

 5. Klikk Skriv ut.

  Hvis du bare vil skrive ut én side, skriver du inn det samme tallet i boksene Fra og Til.

Skrive ut enkeltsider

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. I dialogboksen Skriv ut klikker du kategorien Innstillinger for publikasjon og papir.

 3. Klikk Sider under Utskriftsområde.

 4. I tekstboksen skriver du inn sidetallet til den første siden du vil skrive ut, skriver inn et komma, og deretter skriver du inn den neste siden du vil skrive ut. Gjenta for hvert sidetall du vil skrive ut, for eksempel 2,4,6,8.

 5. Klikk Skriv ut.

Til toppen av siden

Endre antallet eksemplarer som skrives ut på ett ark

Hvis du skriver ut etiketter eller visittkort, vil standardalternativet være Flere eksemplarer per ark. Med dette alternativet kan du justere marglinjene for å øke eller redusere antall eksemplarer av publikasjonen det er plass til på ett enkelt papirark. Hvis for eksempel visittkortpublikasjonen inneholder to sider, hver side inneholder et ulikt visittkort, og du velger Flere eksemplarer per ark og tre eksemplarer, skrives det ut totalt seks eksemplarer, tre eksemplarer av hvert av de to ulike visittkortene.

 1. Åpne publikasjonen du vil skrive ut, for eksempel en etikett.

 2. Klikk Skriv utFil-menyen, og klikk deretter kategorien Innstillinger for publikasjon og papir.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Én side per ark.

  • Klikk Flere eksemplarer per ark.

Obs!: 

 • Hvis du klikker Én side per ark, blir publikasjonen skrevet ut i midten av arket.

 • Hvis du vil skrive ut én side av publikasjonen per ark på en bestemt plassering av arket, klikker du Flere eksemplarer per ark, og deretter endrer du publikasjonens plassering på arket ved å justere radalternativene, kolonnealternativene og verdiene for vannrett og loddrett avstand under Flere utskriftsalternativer. Dette alternativet er tilgjengelig for publikasjoner med sidestørrelser som er mindre enn papirstørrelsene, for eksempel annonser, visittkort og Med vennlig hilsen-kort.

 • Å gjøre det enklere å justere en publikasjon til en bestemt produsent produkt eller skrive ut flere eksemplarer av publikasjonen på et papirark, aktivere beskjæringsmerker.

Endre margene

Ved å justere margene og den vannrette og loddrette avstanden kan du endre antallet eksemplarer det er plass til på et papirark.

 1. Åpne publikasjonen du vil skrive ut.

 2. Klikk Skriv utFil-menyen, og klikk deretter kategorien Innstillinger for publikasjon og papir.

 3. Gjør ett av følgende under Utskriftsalternativer:

  • Hvis du vil øke antallet eksemplarer som skal få plass, reduserer du verdiene i boksene Sidemarg og Vannrett avstand. Det kan også hende du må justere verdien for den loddrette avstanden.

  • Hvis du vil redusere antallet eksemplarer som skal få plass, øker du verdiene i boksene Sidemarg, Vannrett avstand og Loddrett avstand

Når du endrer margene og avstandene, viser Forhåndsvisning-vinduet hvor mange eksemplarer det er plass til på papirarket.

Tips!: Hvis du vil skrive ut på produktet fra en bestemt leverandør, for eksempel et ark med etiketter, kan du forsøke å skrive ut på et tomt papirark for å forsikre deg om at publikasjonen er riktig justert på produktet. Du finner koblinger til mer informasjon under Se også.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×