Skrive ut et dokument

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Før du skriver ut dokumentet, kan du forhåndsvise det og angi hvilke sider som skal skrives ut.

Forhåndsvise og skrive ut dokumentet

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Du kan forhåndsvise hver side ved å klikke pilene nederst i forhåndsvisningen.

  Dialogboksen Skriv ut

  Hvis du ikke ser forhåndsvisningen, kan du velge Kopier og sider under Forhåndsinnstillinger og merke av for Vis Hurtigvisning.

 3. Velg hvor mange eksemplarer du vil ha, og eventuelle andre alternativer, og klikk Skriv ut-knappen.

Skriv ut bestemte sider

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Hvis du bare vil skrive ut bestemte sider, gjør du følgende under Sider:

  • Hvis du vil skrive ut siden som vises i Hurtigforhåndsvisning, velger du Gjeldende side.

  • Hvis du vil skrive ut flere sider etter hverandre, for eksempel 1-3, velger du Fra og angir første og siste sidetall i boksene Fra og Til.

  • Hvis du vil skrive ut enkeltsider og sideområder (for eksempel side 3 og sidene 4-6) samtidig, velger du Sideområde og skriver inn sidetallene og sideområdene atskilt med komma (for eksempel 3, 4-6 ).

  Dialogboksen Skriv ut med Sider-inndelingen uthevet

Skrive ut på begge sider av arket

Den enkleste måten å produsere tosidige publikasjoner er å skrive dem ut på en skriver som støtter dobbeltsidig utskrift. Finne ut om skriveren støtter dobbeltsidig (også kalt som dobbeltsidig eller tosidige) utskrift, kan du se brukerhåndboken for skriveren eller kontakt produsenten, eller du kan gjøre følgende:

 1. Gå til Fil-menyen og klikk Skriv ut.

 2. Klikk Kopier & sider, og klikk deretter Oppsett.

  Velge oppsettet i dialogboksen Skriv ut

 3. Klikk Tosidige, og velg deretter langt kanten binding (for å vende sidene på lang slutten) eller korte kanten binding (for å vende sidene i den korte enden).

  Velge et alternativ på undermenyen tosidige

Hvis skriveren ikke tilbyr automatisk dobbeltsidig utskrift, kan du følge disse trinnene for å manuelt skrive ut på begge sider av papiret.

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Klikk Kopier & sider, og klikk deretter Microsoft Word.

 3. Klikk Kun oddetallssider.

 4. Etter at oddetallssidene skrives ut, Vend stabelen med sider over, Sett stabelen i skriveren, Gjenta trinn 1 og 2, og klikk deretter kun partallssider.

  Avhengig av skrivermodellen, kan det hende du må rotere og endre rekkefølgen på sider som skal skrives ut på andre siden av stabelen.

Skrive ut bare odde- og partallssider

 1. Gå til Fil-menyen og klikk Skriv ut.

 2. Klikk Kopier & sider, og klikk deretter Microsoft Word.

 3. Klikk Kun oddetallssider eller Kun partallssider.

Skrive ut i omvendt rekkefølge

Hvis skriveren stabler utskriften siste til første, kan du fortsatt få sidene skrevet ut i riktig rekkefølge. Følg disse trinnene for å skrive ut et dokument som begynner med den siste siden.

 1. Klikk Innstillinger på menyen Word.

 2. Klikk Skriv ut under Utdata og deling.

 3. Merk av for omvendt rekkefølge under Utskriftsalternativer.

Se også

Skrive ut et dokument i liggende eller stående retning

Skrive ut bakgrunnen når du skriver ut et dokument

Forhåndsvise før du skriver ut

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Klikk Forhåndsvisning.

Skrive ut et dokument

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Velg skriveren du vil bruke på skriver-hurtigmenyen.

 3. Velg alternativene du ønsker, for eksempel antall sider eller hvilke sider du vil skrive ut, og klikk deretter Skriv ut.

  Tips!: Hvis du ikke ser andre utskriftsalternativer i Skriv ut-dialogboksen, klikk den blå pilen vendt nedover til høyre for skriver-hurtigmenyen.

Skrive ut bestemte sider eller inndelinger

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Velg skriveren du vil bruke på skriver-hurtigmenyen.

 3. Klikk Sideområde og gjør deretter et av følgende i Sideområde-boksen:

  Ved utskrift av

  Gjør du dette

  Sammensatte sider

  Skriv inn sidetall med komma mellom numrene eller med en bindestrek mellom tall for start- og sluttpunkt i området.

  Hvis du for eksempel vil skrive ut sidene 2, 4, 5, 6 og 8, skriv inn 2,4-6,8.

  En hel inndeling

  Skriv inn en s etterfulgt av inndelingsnummeret.

  Hvis du for eksempel vil skrive ut inndeling 3, skriv inn s3.

  Sammensatte inndelinger

  Skriv inn en s etterfulgt av inndelingsnummeret, skriv inn et komma og deretter en s etterfulgt av neste inndelingsnummer.

  Hvis du for eksempel vil skrive ut inndelingene 3 og 5, skriv inn s3, s5.

  Et sideområde på tvers av inndelinger

  Skriv området i følgende format: p ns n-p ns n, der p er foran sidenummeret og s er foran inndelingsnummeret.

  Hvis du for eksempel vil skrive ut fra side 2 av inndeling 3 til side 3 i inndeling 5, skriv inn p2s3-p3s5.

  En rekke sider i en inndeling

  Skriv området i følgende format: p ns n-p ns n, der p er foran sidenummeret og s er foran inndelingsnummeret.

  Hvis du for eksempel vil skrive ut sidene 5 til 7 i inndeling 3, skriv inn p5s3-p7s3.

 4. Klikk Skriv ut.

Skrive ut på begge sider av arket (dobbeltsidig utskrift)

Den enkleste måten å produsere dobbeltsidige publikasjoner er å skrive dem ut på en skriver som støtter dobbeltsidig utskrift. Du kan vanligvis finne ut om skriveren støtter dobbeltsidig utskrift enten ved å se på informasjonen som fulgte med skriveren eller ved å se på skriverens egenskaper. Noen skrivere har et alternativ for automatisk utskrift på begge sider av arket (automatisk dobbeltsidig utskrift). Andre skrivere har instruksjoner slik at du kan manuelt sett inn sider slik at det kan skrives ut på den andre siden (manuell dobbeltsidig utskrift). Noen skrivere tilbyr ikke dobbeltsidig utskrift i det hele tatt.

Tips!: Klikk hurtigmenyen Kopier & sider, klikk Oppsett, hvis skriveren støtter dobbeltsidig utskrift og du har problemer med dobbeltsidig utskrift. Deretter, på Dobbeltsidig-hurtigmenyen, må du sørge for at av ikke er valgt.

Hvis skriveren ikke tilbyr automatisk dobbeltsidig utskrift, kan du følge disse trinnene for å manuelt skrive ut på begge sider av papiret.

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Velg skriveren du vil bruke på skriver-hurtigmenyen.

 3. På hurtigmenyen Kopier & sider, klikk Microsoft Word.

 4. Klikk Kun oddetallssider.

 5. Etter at oddetallssidene skrives ut, vend stabelen med sider over, sett stabelen i skriveren, gjenta trinn 1 til 3, og klikk deretter Kun partallssider.

  Avhengig av skrivermodellen, kan det hende du må rotere og endre rekkefølgen på sider som skal skrives ut på andre siden av stabelen.

Skrive ut bare odde- og partallssider

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Velg skriveren du vil bruke på skriver-hurtigmenyen.

 3. På hurtigmenyen Kopier & sider, klikk Microsoft Word.

 4. Klikk Kun oddetallssider eller Kun partallssider.

Skrive ut i omvendt rekkefølge

Hvis skriveren stabler utskriften siste til første, kan du fortsatt få sidene skrevet ut i riktig rekkefølge. Følg disse trinnene for å skrive ut et dokument som begynner med den siste siden.

 1. Klikk Innstillinger på menyen Word.

 2. Klikk Skriv ut under Utdata og deling.

 3. Velg avmerkingsboksen for Omvendt rekkefølge under Utskriftsalternativer.

Se også

Skrive ut et dokument i liggende eller stående retning

Skrive ut bakgrunnen når du skriver ut et dokument

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×