Skrive ut en prosjektplan

Å skrive ut en visning eller rapport i Project er meget likt utskrift i andre Office-programmer:

 • Klikk Fil > Skriv ut > Skriv ut.

Skriv ut-knapp i Backstage-visningen.

Men å få bare den bestemte prosjektinformasjonen du ønsker, i utskriftene dine, innebærer litt klargjøringsarbeid før du trykker på utskriftsknappen. Les videre for å se hvordan du får riktig informasjon på siden for deg selv og dine deltagere.

Gjøre klart til utskrift

Klargjøre en visning for utskrift

Formatere visningen

Angi alternativer for utskrift og oppsettalternativer

Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring

Klargjøre en rapport for utskrift

Formatere rapporten

Vise utskriftsoppsettet mens du arbeider med rapporten

Legge til en topp- eller bunntekst

Andre måter å dele prosjektinformasjonen på

Klargjøre en visning for utskrift

Formatere visningen

 1. Velg ønsket visning.

 2. Endre visningen slik at den viser bare de dataene du vil dele. Gjør for eksempel følgende:

Angi alternativer for utskrifts- og sideoppsett

 1. Klikk Fil > Skriv ut.

 2. Velg hvor stor del av prosjektet som skal skrives ut, under Innstillinger. Du kan skrive ut alt eller velge datointervall eller sideområder.

 3. Angi andre utskriftsalternativer, som antall eksemplarer, sideretning og papirstørrelse.

Utskriftsinnstillinger-delen i Backstage-visningen

Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring

Du kan ta med topptekster og bunntekster på hver side som skrives ut. Enkelte visninger kan også inkludere en forklaring av Gantt-diagramtypene på hver side som skrives ut. Slik kan du legge til, fjerne eller endre topptekster, bunntekster og forklaringer:

 1. Klikk Fil > Skriv ut.

 2. Klikk Utskriftsformat (like nedenfor Innstillinger-delen).

 3. Klikk kategorien Topptekst, Bunntekst eller Forklaring.

 4. Skriv inn teksten i tekstboksen Venstre, Midtstilt eller Høyre.

 5. Bruk knappene nedenfor tekstboksen til å formatere teksten eller legge til elementer:

Sett inn sidetall-grafikk

Sidetall

Sett inn gjeldende klokkeslett-bilde

Klokkeslett

Sett inn antall sider-grafikk

Antall sider

Sett inn filnavn-grafikk

Filnavn

Sett inn gjeldende dato-grafikk

Dato

Sett inn bilde-grafikk

Bilde

Vil du bli helt kvitt forklaringen? Klikk Ingen under Plassert på i kategorien Forklaring.

Vil du endre hva som vises på Gantt-stolpene i forklaringen? Det håndteres i dialogboksen Stolpestiler. Se Endre forklaringen på en utskrevet visning for å få instruksjoner.

Øverst på siden

Klargjøre en rapport for utskrift

Formatere rapporten

Opprett og tilpass rapporten til den viser nøyaktig den informasjonen du vil skrive ut. Du kan legge til diagrammer, tabeller og koblinger, og i tillegg kan du endre farger og legge til visuelle effekter.

Vise utskriftsoppsettet mens du arbeider med rapporten

Du kan vise hvordan rapporten vil se på utskriften, mens du fremdeles arbeider med den.

 1. Klikk et sted i rapporten, og klikk deretter Rapportverktøydesign.

 2. Klikk alternativet du vil se, i Utskriftsformat-gruppen: Sideskift, Marger, Retning eller Størrelse.

Utskriftsformat-gruppen i kategorien Rapportverktøydesign

 1. Rapporten viser retningslinjer som endres basert på valgene dine.

Klikk for eksempel Sideskift for å se hvor mye av rapporten som vil vises på en utskrevet side. Klikk deretter Størrelse for å velg en annen papirstørrelse, eller ordne rapportelementene på nytt slik at de tilpasses til én side.

Hvis du vil angi andre utskriftsalternativer, som antall eksemplarer eller hvilke sider som skal skrives ut, klikker du Fil > Skriv ut og velger alternativer under Innstillinger.

Utskriftsinnstillinger-delen i Backstage-visningen

Legge til en topp- eller bunntekst

 1. Klikk Fil > Skriv ut.

 2. Klikk Utskriftsformat (like nedenfor Innstillinger-delen).

 3. Klikk kategorien Topptekst eller Bunntekst.

 4. Skriv inn teksten i tekstboksen Venstre, Midtstilt eller Høyre.

 5. Bruk knappene nedenfor tekstboksen til å formatere teksten eller legge til elementer:

Sett inn sidetall-grafikk

Sidetall

Sett inn gjeldende klokkeslett-bilde

Klokkeslett

Sett inn antall sider-grafikk

Antall sider

Sett inn filnavn-grafikk

Filnavn

Sett inn gjeldende dato-grafikk

Dato

Sett inn bilde-grafikk

Bilde

Merknad:  Rapportutskrifter har ikke forklaringer.

Øverst på siden

Andre måter å dele prosjektinformasjon på

Øverst på siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×